Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa hiện đại hóa gồm những gì?

Công nghiệp hóa hiện đại hóa quốc gia là một trong những quá trình giúp quốc gia ngày một đi lên và phát triển . Vậy thì những nội dung cơ bản của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì?

 

1. Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì?

Công nghiệp hóa được hiểu đơn thuần là một quá trình chuyển đổi hầu hết những hoạt động sản xuất bằng sức lao động truyền thống, thủ công sang sử dụng rộng rãi sức lao động phổ thông dựa trên cơ sở là sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp cơ khí. Công nghiệp hóa còn có thể được hiểu là quá trình làm cho tỷ trọng của công nghiệp phát triển trong toàn bộ những ngành kinh tế của vùng kinh tế hoặc nền kinh tế. Tỷ trọng này bao gồm về lao động, về trị giá gia tăng, năng suất lao động… Công nghiệp hóa được coi là một phần của quá trình hiện đại hóa. Sự thay đổi kinh tế – xã hội này đồng hành với sự phát triển công nghệ, đặc biệt là sự phát triển của sản xuất năng lượng và luyện kim quy mô lớn. Công nghiệp hóa cũng đề cập tới những thay đổi trong những hình thái triết học hoặc thái độ trong nhận thức tự nhiên.

Bạn đang xem bài: Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa hiện đại hóa gồm những gì?

Hiện đại hóa có thể được hiểu là việc sử dụng những trang thiết bị hiện đại, những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến ứng dụng vào quá trình sản xuất và quản lý kinh tế xã hội. Từ sử dụng sức lao động thủ công của con người sang sử dụng sức lao động phổ thông được ứng dụng những trang thiết bị công nghệ hiện đại. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi cơ bản, toàn diện những hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế-xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện,  phương  pháp  tiên  tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự thay đổi cơ bản và toàn diện trong hầu hết những hoạt động sản xuất từ sử dụng lao động thủ công ​​cơ bản sang sử dụng rộng rãi lao động phổ thông và ứng dụng những thành tựu công nghệ tân tiến, hiện đại để tăng năng suất lao động xã hội

 

2. Nội dung của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa.

Những nội dung cơ bản quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa thì bao gồm 3 nội dung chủ yếu như sau:

Thứ nhất là phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất

  • Thực hiện cơ khí hóa nền sản xuất xã hội, trên cơ sỏ vận dụng những thành tựu của cách mệnh khoa học kĩ thuật và công nghệ hiện đại.
  • tăng chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa quốc gia

Thứ hai là xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại và hiệu quả.

  • dịch chuyển, phát triển từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp lên cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp và dịch vụ hiện đại.
  • dịch chuyển cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với phát triển tri thức.
  • Thực hiện nội dung này thông qua quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế.

Một cơ cấu kinh tế thích hợp với điều kiện ngày nay là tỷ lệ công nghiệp, dịch vụ tăng lên, nông nghiệp giảm xuống trong GDP; tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống, lao động công nghiệp dịch vụ tăng lên; Lao động chân tay giảm, lao động trí óc tăng lên. 

Thứ ba là củng cố và tăng cường địa vị chủ đạo của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và tiến tới xác lập địa vị thống trị của quan hệ sản xuất, xã hội chủ nghĩa trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.  Quan hệ này sẽ quyết định tính chất xã hội chủ nghĩa của lực lượng sản xuất, của công nghệ hóa- hiện đại hóa. 

 

3. Ý nghĩa của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi cơ bản và toàn diện phương thức sản xuất, thương nghiệp, dịch vụ và quản lý kinh tế – xã hội từ sử dụng lao động thủ công là tuyến đường quan trọng nhất để sử dụng phổ biến sức lao động cùng với những phương pháp hiện đại dựa vào sự phát triển vượt bậc của công nghiệp và sự tiến bộ không ngừng của khoa học – kỹ thuật tạo nên năng suất lao động xã hội cao

Công nghiệp hóa là quá trình biến một nền kinh tế lạc hậu thành một nước công nghiệp hiện đại, có trình độ công nghệ, kỹ thuật tiên tiến và năng suất lao động cao trong những ngành của nền kinh tế quốc dân. 

Giúp đảm bảo và xúc tiến những thay đổi trong nền sản xuất xã hội, tăng năng suất lao động và tăng khả năng kiểm soát của con người đối với tự nhiên. Từ đó xúc tiến kinh tế phát triển, tăng đời sống của nhân dân và là một phần thế tất của thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo điều kiện vật chất để củng cố và tăng cường vị thế của nền kinh tế quốc gia. Nhờ đó mà con người phát triển một cách toàn diện nhất trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội. 

Giúp khoa học và công nghệ phát triển nhanh chóng, đạt trình độ tiên tiến, hiện đại. Góp phần bổ sung lực lượng vật chất, kỹ thuật cho hệ thống quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện bảo đảm cho đời sống kinh tế, chính trị xã hội của quốc gia trở nên ngày càng phát triển. 

Công nghiệp hóa hiện đại hóa quốc gia là một trong những mục tiêu lớn đối với hầu hết những quốc gia đang phát triển trên toàn cầu. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã được nêu ra trong nhiều nhiệm kỳ Đại hội Đảng. Đã có khoảng 20 quyết nghị ban hành một số chủ trương quan trọng liên quan tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc công nghiệp hóa hiện đại hóa sẽ giúp ta có chỗ để cải thiện và những hạn chế cần được khắc phục. Đó là tăng trưởng kinh tế chậm lại, rủi ro bẫy thu nhập trung bình, nội lực nền kinh tế yếu, năng suất lao động chậm được cải thiện

Ví dụ như trong ngành nông nghiệp thì nhờ vào những thành tựu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì nông dân đã có rất nhiều cải thiện trong năng suất sản xuất. Dần dần thì những trình tự trong sản xuất nông nghiệp đã được vận dụng một cách tối đa những thiết bị công nghệ.  Nhờ hiện đại hóa kỹ thuật, nông dân đã có rất nhiều giống lúa mới cho năng suất cao. Ngoài ra, nhiều ngành còn ứng dụng công nghệ hiện đại như phun mưa, tưới  nhỏ giọt phối hợp bón phân… vào  sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng nhanh năng suất và tăng chất lượng cuộc sống cho người nông dân. 

Hoặc trong những loại hình dịch vụ thì công nghệ hiện đại cũng ngày càng được vận dụng phổ biến hơn. những cửa hàng đã sử dụng những tiến bộ của công nghệ như robot hay là những dây chuyền công nghệ để vận dụng trong việc hỗ trợ và phục vụ khách hàng, từ đó có thể tiết kiệm nhân lực. 

 

4. Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quốc gia?

Để thực hiện quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa quốc gia thì vai trò của mỗi công dân là không thể thể nào thiếu. Mỗi công dân cần phải có những nhận thức đúng đắn về quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa quốc gia, nhìn nhận một cách khách quan về quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Tìm hiểu quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ đó chọn lựa ngành, mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao và thích hợp với nhu cầu của thị trường. tư nhân biết ứng dụng tốt những thành tựu của quá tình công nghiệp hóa hiện đại hóa vào quá trình phát triển kinh tế, vào quá trình sản xuất của mình. 

Công dân phải không ngừng học tập và tăng trình độ văn hóa, khoa học công nghệ hiện đại. 

Trên đây là toàn bộ những thông tin mà chúng tôi muốn phân phối cho những bạn có liên quan tới quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi phân phối đã giúp ích được cho những bạn trong việc tìm hiểu về quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa. Và biết rõ vai trò và nhiệm vụ của mình trong việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa quốc gia. Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 24/7, gọi ngay tới số: 1900.6162 hoặc gửi email trực tiếp tại: [email protected] để được tư vấn. 

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts