Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mệnh, sức khỏe, danh dự và phẩm giá

Mỗi một công dân trên lãnh thổ Việt Nam đều có quyền được pháp luật bảo vệ quyền được pháp luật bảo hộ về tính mệnh, sức khỏe, danh dự, phẩm giá. Vậy ngày nay, quyền này được pháp luật quy định thế nào? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu về vấn đề này với bài viết dưới đây.

1. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mệnh, sức khỏe, danh dự, phẩm giá được hiểu thế nào?

Mỗi công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đều có trong mình những đặc quyền riêng biệt: như quyền được tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, quyền được sống, quyền tự do ngôn luận, … và trong đó, đặc biệt quan trọng nhất đó là quyền được bảo hộ về tính mệnh, sức khỏe, danh dự, nhận phẩm

Công dân có những quyền nhân thân bất khả xâm phạm. Không người nào được phép xâm phạm thân thể người khác. Người bắt giữ phải đáp ứng những yêu cầu của pháp luật. Công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mệnh, sức khỏe, danh dự và phẩm giá. Đó là mọi người phải tôn trọng tính mệnh, sức khỏe, danh dự và phẩm giá của người khác (Hiến pháp 2013). Vì vậy, mọi hành vi xâm phạm tính mệnh, sức khỏe, danh dự, phẩm giá của người khác sẽ bị pháp luật nghiêm trị, những văn bản pháp luật hiện hành đã quy định những phương thức xử phạt cụ thể..

Bạn đang xem bài: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mệnh, sức khỏe, danh dự và phẩm giá

Chẳng hạn: anh Nguyễn Văn A có hành vi đánh đập vợ mình nhiều lần. Cứ hễ có chuyện buồn là anh A lại trút lên người vợ mình bằng những trận đòn roi. Tuy nhiên, sau quá nhiều lần bị đánh đập và không thể chịu đựng được nữa, vợ anh A đã kiện anh A với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi bạo lực gia đình. Xét thấy hành vi của anh A mang tính chất bạo lực cố ý gây thương tích nên anh A đã bị xử phạt vi phạm hành chính. Nhưng anh A vẫn không biết hối cải, vẫn tiếp tục đánh vợ tới chết. Anh A đã bị pháp luật trừng trị bằng hình phạt tử hình.

2. Quy định của pháp luật về quyền được bảo hộ về tính mệnh, sức khỏe, danh dự, phẩm giá

ngày nay, trong những văn bản pháp luật hiện hành có quy định về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mệnh, sức khỏe, danh dự phẩm giá qua một số điều luật cụ thể như:

– Mọi người có quyền sống. tính mệnh con người được pháp luật bảo hộ. Không người nào bị tước đoạt tính mệnh vi phạm pháp luật (Điều 19 Hiến pháp năm 2013).  

– Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và phẩm giá; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ phương thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, phẩm giá” (khoản 1 Điều 20 Hiến pháp năm 2013).  Không có bất cứ người nào có quyền được xâm hại những quyền lợi tới sức khỏe, danh dự, phẩm giá của người khác dưới mọi phương thức.

– tư nhân có quyền được bảo đảm an toàn về tính mệnh, sức khoẻ, thân thể (khoản 1 Điều 32 Bộ luật Dân sự năm 2015). tính mệnh con người vô cùng quý giá, dù trong hoàn cảnh nào, ở bất cứ đâu, bất cứ tư nhân nào cũng có quyền được bảo hộ một cách tối đa nhất có thể, không người nào có quyền xâm phạm, xâm hại tới tính mệnh, sức khỏe của người khác. 

– Bộ luật Hình sự năm 2015 dành riêng Chương XIV (từ Điều 123 tới Điều 156) quy định hình phạt đối với những tội xâm phạm tính mệnh, sức khỏe, phẩm giá, danh dự của con người. Có thể thấy rằng, đây là một tội có độ nghiêm trọng khá lớn, mọi hành vi xâm phạm tới sức khỏe, tính mệnh, danh dự, phẩm giá của người khác đều bị pháp luật trừng trị một cách nghiêm khắc

+ Một tư nhân có tín hiệu tội phạm, khi xét thấy một tư nhân có yếu tố cấu thành tín hiệu tội phạm, cơ quan có thẩm quyền có thể thực hiện việc giữ người khi vào hoàn cảnh nguy cấp, toàn bộ quá trình bắt, tạm giam, tạm giữ bất cứ tư nhân nào cũng phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục luật định (Điều 10 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015)

3. Chế tài xử phạt hành vi xâm phạm tính mệnh, sức khỏe, danh dự, phẩm giá của người khác

Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mệnh, sức khỏe, danh dự và phẩm giá là quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi người. Bởi vậy tất cả mọi người đều phải tôn trọng tính mệnh, thân thể, sức khoẻ, danh dự và phẩm giá của người khác và chính bản thân mình. Bản thân mỗi người, mỗi tư nhân, mỗi công dân phải biết tự bảo vệ quyền của mình, tố cáo những việc làm sai trái với quy định của pháp luật. Ngoài ra khi có hành vi xâm hại tới tính mệnh, thân thể sức khỏe, danh dự và phẩm giá sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của bản thân mình trước pháp luật. Cụ thiết chế tài xử phạt đối với một số hành vi xâm phạm tới tính mệnh, sức khỏe, danh dự, phẩm giá của người khác: 

– Chế tài xử phạt về hành vi xâm phạm tính mệnh của người khác được quy vào một số tội như: tội giết mổ người (Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015); tội giết mổ hoặc vứt bỏ con mới đẻ (Điều 124 Bộ luật hình sự năm 2015); tội giết mổ người trong trạng thái  ý thức bị kích động mạnh (Điều 125 Bộ luật hình sự năm 2015); tội giết mổ người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội (Điều 126 Bộ luật hình sự năm 2015); tội làm chết người trong khi thi hành công vụ (Điều 127 Bộ luật hình sự năm 2015); tội vô ý làm chết người (Điều 128 Bộ luật hình sự năm 2015); tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính (Điều 129 Bộ luật hình sự năm 2015); tội bức tử (Điều 130 Bộ luật hình sự năm 2015); tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát (Điều 131 Bộ luật hình sự năm 2015); tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm tới tính mệnh (Điều 132 Bộ luật hình sự năm 2015), … và hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân hoặc tử hình.

– Chế tài xử phạt về hành vi xâm phạm sức khỏe của người khác được quy vào một số tội như: tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn thại sức khỏe của người khác (Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015); tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác trong trạng thái ý thức bị kích động mạnh (Điều 135 Bộ luật hình sự năm 2015); tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội (Điều 136 Bộ luật hình sự năm 2015); tội gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ (Điều 137 Bộ luật hình sự năm 2015); tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 138 Bộ luật hình sự năm 2015); tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính (Điều 139 Bộ luật hình sự năm 2015); tội hạnh hạ người khác (Điều 140 Bộ luật hình sự năm 2015), … và mức xử phạt vi phạm hành chính cao nhất có thể lên tới 100.000.000 đồng hoặc chịu chế tài hình sự với mức hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân

– Chế tài xử phạt về hành vi xâm phạm danh dự, phẩm giá của người khác có thể được quy vào một số tội như: tội làm nhục người khác (Điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015); tội vu khống (Điều 156 Bộ luật hình sự năm 2015) với chế tài hành chính lên tới 50.000.000 đồng hoặc chịu chế tài hình sự với mức hình phạt lên tới 07 năm tù giam

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề quyền được pháp luật bảo hộ về tính mệnh, sức khỏe, danh dự, phẩm giá mà Luật Minh Khuê cung ứng tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề Hành vi bạo lực với trẻ em dưới 16 tuổi chịu hình phạt gì ? Tội hành tội, xâm phạm tính mệnh trẻ em ? của Luật Minh Khuê. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ: Tư vấn pháp luật qua Email: [email protected] để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Tổng hợp

Back to top button