So sánh tính chất hóa học và tính chất vật lý của Nhôm Al và Sắt Fe – Hóa lớp 9

Nhôm có ký hiệu hóa học là Al khối lượng nguyên tử là 27, còn Sắt có ký hiệu Fe và khối lượng nguyên tử là 56. Hai yếu tố hóa học này có tính chất gì giống nhau và khác nhau?

Bài này chúng ta cùng đi so sánh tính chất hóa học và tính chất hóa học của Nhôm (Al) và Sắt (Fe), xem chúng có gì giống nhau và khác nhau, từ đó giúp những em hệ thống lại tri thức về hai kim loại phổ biến này.

Bạn đang xem bài: So sánh tính chất hóa học và tính chất vật lý của Nhôm Al và Sắt Fe – Hóa lớp 9

I. So sánh tính chất vật lý của nhôm (Al) và sắt (Fe)

  Nhôm (Al) Sắt (Fe)
Tính chất Vật lý Giống nhau  – Là kim loại có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt.
Khác nhau

 – Nhôm là kim loại có màu trắng, nhẹ, dễ dát mỏng hơn sắt

– Nhôm dẫn điện dẫn nhiệt tốt.

– t0nc = 6600C

 – Sắt là kim loại có màu trắng xám, nặng, dẻo nên dễ rèn.

 – Sắt dẫn điện, dẫn nhiệt kém hơn nhôm.

 – t0nc = 15390C

II. So sánh tính chất hóa học của Nhôm (AL) và Sắt (Fe)

  Nhôm (Al) Sắt (Fe)
Tính chất Hóa học Giống nhau

 – Đều có tính chất chung của kim loại.

 – Đều không tác dụng với HNO3 và H2SO4 đặc nguội.

– Tác dụng với phi kim:

 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 (t0)

 2Al + 3S → Al2S3 (t0)

 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 (t0)

 Fe  + S → FeS (t0)

– Tác dụng với axit:

 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

– Tác dụng với dung dịch muối:

 2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe↓

 Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag↓

Khác nhau

 – Tác dụng với dung dịch kiềm:

 2Al + 2NaOH + H2O → 2NaAlO2 + 3H2

 – Ở trong hợp chất:

 Al2O3 là oxit có tính lưỡng tính.

 Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + H2O

 Al2O3 + 2NaOH → NaAlO2 + H2O

 Al(OH)3 kết tủa dạng keo trắng, là hợp chất lưỡng tính.

 – Không tác dụng được với dung dịch kiềm

 – Ở trong hợp chất:

 FeO, Fe2O3 và Fe3O4 đều là những oxit bazơ

 Fe(OH)2 màu trắng xanh

 Fe(OH)3 màu nâu đỏ

tương tự ta thấy:

• Nhôm Nhôm là kim loại lưỡng tính, có thể tác dụng cả với dung dịch Axit và dung dịch bazơ (dung dịch kiềm). Trong những phản ứng hoáhọc, Nhôm thể hiện hoá trị III.

• Sắt thể hiện 2 hoá trị: II và III

+ Khi sắt tác dụng với axit thông thường, với phi kim yếu, với dung dịch muối thì nó thể hiện hóa trị II

+ Khi sắt tác dụng với H2SO4 đặc nóng, dung dịch HNO3 hay với phi kim mạnh thì nó thể hiện hóa trị III.

Hy vọng qua bài viết so sánh về tính chất hóa học và tính chất vật lý của Nhôm Al và Sắt Fe ở trên đã giúp những em hệ thống lại được tính chất của 2 kim loại tương đối phổ biết này. Chúc những em học tốt.

» Mục lục bài viết SGK Hóa 9 Lý thuyết và Bài tập

» Mục lục bài viết SGK Vật lý 9 Lý thuyết và Bài tập

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts