Stock là gì? Tổng hợp khái niệm, ý nghĩa của Stock trong từng ngành

Trong mọi ngành đều có những từ ngữ chuyên ngành và thông dụng. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những từ này trong công việc và cả đời sống. Nhưng có chắc rằng, trong mỗi văn cảnh ta đều hiểu ý nghĩa của nó? Cùng tìm hiểu Stock là gì? Những khái niệm, ý nghĩa của Stock trong từng ngành tại bài viết này nhé!

Stock là gì?

Stock là một từ vựng tiếng Anh phổ biến. Được phiên âm /stäk/.

Bạn đang xem bài: Stock là gì? Tổng hợp khái niệm, ý nghĩa của Stock trong từng ngành

Tuy nhiên, trong từng ngành, từng văn cảnh Stock mang một ý nghĩa khác nhau.

stock la gi tong hop khai niem y nghia cua stock trong201 800x450 1

Stock mang nhiều ý nghĩa khác nhau đối với từng ngành

Stock trong ngành tài chính

– Khái niệm: Trong ngành về tài chính Stock mang tức là Cổ phiếu. Vậy cổ phiếu là gì?

+ Theo Luật chứng khoán năm 2010, cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

+ Theo Luật doanh nghiệp năm 2014, cổ phiếu là chứng chỉ do doanh nghiệp cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của doanh nghiệp đó.

Tóm lại, cổ phiếu là một phương thức biểu thị cho cổ phần. Một cổ phiếu có thể gồm 1 cổ phần hoặc nhiều cổ phần.

stock la gi tong hop khai niem y nghia cua stock trong202 800x450 1

Stock trong tài chính được gọi là cổ đông hoặc cổ phiếu

Ví dụ: Một doanh nghiệp phát hành 1.000 cổ phiếu (1.000 tờ giấy có giá). nếu như bạn sở hữu 01 cổ phiếu,, tức bạn là chủ sở hữu 0,1% đối với doanh nghiệp đó. nếu như bạn sở hữu 500 cổ phiếu, tức là bạn là người sở hữu 50% doanh nghiệp này.

 Đặc điểm của cổ phiếu

+ Cổ phiếu biểu thị cho trị giá. Người sở hữu cổ phiếu tức là họ đang sở hữu tài sản thực.

+ Cổ phiếu là một chứng khoán vô thời hạn. Chúng gắn liền với sự tồn tại của doanh nghiệp phát hành ra cổ phiếu.

+ Cổ phiếu là một tờ giấy mang trị giá thực, có thể tính khả năng sinh lời, có tính rủi ro và khả năng chuyển nhượng.

stock la gi tong hop khai niem y nghia cua stock trong203 800x450 1

Cổ phiếu biểu thị cho trị giá thực về tài sản

– Phân loại cổ phiếu

Dựa vào quyền lợi cổ đông

Cổ phiếu thường: Người sở hữu cổ phiếu thường gọi là cổ đông thường, thừa hưởng lợi nhuận dựa trên kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Tham gia vào quá trình quản lý bằng cách bỏ thăm quyết và có quyền hành với khối tài sản còn lại trường hợp doanh nghiệp thanh lý.

+ Cổ phiếu ưu đãi: Được nhận cổ tức theo tỷ lệ cố định và thường cao hơn cổ phiếu thường. Được ưu tiên nhận cổ tức và nhận lại vốn trước cổ phiếu thường. Tuy nhiên, không có quyền tham gia vào quá trình biểu quyết, không nhận cổ tức theo kết quả kinh doanh,…

stock la gi tong hop khai niem y nghia cua stock trong204 800x450 1

Dựa vào quyền lợi cổ đông có hai loại cổ phiếu thường và ưu đãi

Dựa vào tình trạng phát hành

Cổ phiếu được quyền phát hành: Sổ cổ phần Đại hội đồng Cổ đông quyết định phát hành để huy động thêm vốn đầu tư.

Cổ phiếu đã phát hành: Cổ phiếu đã được nhà đầu tư thanh toán đầy đủ, những thông tin về người sở hữu ghi được vào sổ đăng ký cổ đông.

Cổ phiếu đang lưu hành: những cổ phiếu đang được cổ đông nắm giữ.

Cổ phiếu quỹ: Cổ phiếu được doanh nghiệp cổ phần phát hành và được mua lại bởi chính tổ chức phát hành.

stock la gi tong hop khai niem y nghia cua stock trong205 800x450 1

Phân loại cổ phiếu có thể dựa vào tình trạng phát hành của chúng

Dựa vào khả năng đem lại thu nhập

Cổ phiếu thượng hạng: Những doanh nghiệp có thành tích trong tương lai với tần suất liên tục về lợi nhuận, chi trả cổ tức, phát hành,… Thường là những doanh nghiệp lớn và hoạt động ổn định.

Cổ phiếu tăng trưởng: Những doanh nghiệp có doanh số, thu nhập, thị phần đang trên đà phát triển với tốc độ nhanh hơn tốc độ nền kinh tế chung hay so với mức trung bình của ngành.

Cổ phiếu phòng vệ: Cổ phiếu của những doanh nghiệp có sức chống lại khả năng suy thoái.

stock la gi tong hop khai niem y nghia cua stock trong209 800x450 1

Khả năng đem lại thu nhập là một tiêu chí phân loại hữu dụng

+ Cổ phiếu thu nhập: Cổ phiếu của những doanh nghiệp trả lại suất cao hơn so với mức thông thường.

Cổ phiếu chu kỳ: Cổ phiếu của những doanh nghiệp có lợi nhuận biến đổi theo chu kỳ kinh doanh.

Cổ phiếu thời vụ: Cổ phiếu của những doanh nghiệp có biến động thu nhập theo thời vụ.

Stock trong ngành bán hàng

Trong ngành sản xuất, kinh doanh bán hàng sẽ thường xuyên gặp thuật ngữ “Made to stock”.

Đây là việc những doanh nghiệp sản xuất hàng hóa sẽ dựa vào những hoạt động dự đoán và sản xuất tồn kho.

Sau đó, sử dụng những chiến lược, kế hoạch Marketing để đẩy lượng hàng đó ra thị trường.

Đây là phương thức chủ yếu được vận dụng cho những sản phẩm có độ chuẩn hóa cao.

stock la gi tong hop khai niem y nghia cua stock trong206 800x450 1

Made of stock là thuật ngữ trong ngành kinh doanh, sản xuất

Stock trong ngành đồ họa

– Khái niệm

Trong ngành đồ họa, chúng ta sẽ thường gặp thuật ngữ “Stock photo” để chỉ những bức ảnh được những nhiếp ảnh giá tự chụp, tức là không chụp theo yêu cầu của khách hàng (Assignment Photo) và bản quyền hoàn toàn thuộc về tác giả của nó. những stock photo thường có mặt ở khắp mọi nơi, thường được sử dụng để thiết kế banner hoặc những ấn phẩm khác.

stock la gi tong hop khai niem y nghia cua stock trong207 800x450 1

Stock photo là những hình ảnh được chụp tự do sử dụng trong thiết kế

– Phân loại stock trong Photoshop

Trong ngành đồ họa cần sự đa dạng và sáng tạo. Chính vì vậy, những nhà thiết kế thường lưu trữ cho mình số lượng Stock để sử dụng trong nhiều trường hợp thiết kế khác nhau. Được phân loại như sau:

+ Stock miễn phí: Cho phép người sử dụng sử dụng mà không cần trả bất kỳ khoản phí nào. Tuy nhiên, những ấn phẩm sẽ không mang tính độc quyền vì sẽ có người khác sử dụng stock trùng lập.

Stock giấy phép mở rộng, tăng: Loại Stock này được những doanh nghiệp cấp phép mở rộng hoặc tăng cường mở rộng sử dụng hình ảnh. Gồm việc tăng lượng bản sao, những phương pháp khác để phân phối và sử dụng.

Stock được cấp quyền quản lý: Việc cấp quyền quản lý cho phép bạn sử dụng trong một thời gian nhất định cùng với một khoản phí. Một stock có thể sử dụng cho một dự án cụ thể.

stock la gi tong hop khai niem y nghia cua stock trong208 800x450 1

Stock gồm nhiều loại, mỗi loại quy định về quyền sử dụng khác nhau

In stock là gì? Một số khái niệm liên quan tới In stock

In stock là gì?

In stock chỉ số lượng hàng có sẵn trong kho hay được lưu trữ trong kho.

Trong ngành logistic, thuật ngữ này sử dụng chỉ số lượng hàng hóa còn lại trong khi dự phòng.

stock la gi tong hop khai niem y nghia cua stock trong2023 800x450 1

In stock chỉ số lượng lưu trữ trong kho

Low in stock là gì?

Low in stock thường được sử dụng để chỉ trạng thái sắp hết hàng hay số lượng hàng còn rất ít.

Ngoài ra, còn biểu thị khả năng sản phẩm, hàng hóa sẽ không trở lại thị trường sau khi bán hết.

stock la gi tong hop khai niem y nghia cua stock trong2022 800x450 1

Low in stock là trạng thái số lượng hàng còn rất ít

Stock-in-trade là gì?

Trong kinh doanh, thuật ngữ “Stock-in-trade” sử dụng để đề cập tới một hoạt động hay một hàng hóa mà tổ chức, tư nhân sử dụng để kiếm lợi nhuận.

Ví dụ: Thức ăn nhanh là stock-in-trade của Burger King.

Hoặc diễn tả nguồn lực cần thiết để tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp hay mang ý tức là số hàng sẵn có tại cửa hàng.

stock la gi tong hop khai niem y nghia cua stock trong2021 800x450 1

Stock-in-stade là thuật ngữ thường sử dụng trong kế toán và kinh doanh

Back in stock là gì?

Nghĩa của cụm “Back in stock” thể hiện số lượng hàng đã được nhập về.

Giả sử, sau một khoảng thời gian hết hàng, mẫu áo được yêu thích đã nhập về lại cửa hàng. Gọi là Back in stock hay tương đương là Restock.

stock la gi tong hop khai niem y nghia cua stock trong2020 800x450 1

Thuật ngữ diễn tả trạng thái hàng vừa nhập về

Out of stock là gì? Một số khái niệm liên quan tới

Out of stock là gì?

Out of stock thể hiện tình trạng không có sẵn để bán hay sử dụng liền ngay tức thì. tức là mặt hàng đó không còn tại cửa hàng và cả trong kho.

stock la gi tong hop khai niem y nghia cua stock trong2019 800x450 1

Out of stock là tình trạng không có hàng để bán ra

Overstock là gì?

Trái với tình trạng thiếu hàng của out of stock. Overstock biểu thị của sự dư thừa hàng hay tồn hàng trong kho quá nhiều.

stock la gi tong hop khai niem y nghia cua stock trong2018 800x450 1

Overstock là sự tồn hàng

Control out of stock là gì?

Control out of stock là việc kiểm soát sự thiếu hụt hàng hóa, tức bạn phải tiến hành quá trình tính toán số lượng hàng hóa được nhập vào và được tiêu thụ để phòng ngừa tình trạng hết hàng trong kho.

stock la gi tong hop khai niem y nghia cua stock trong2017 800x450 1

Sự kiểm soát độ thiếu hụt của hàng hóa

Out of stock management là gì?

Cũng giống như Cotrol out of stock. Out of stock management cần lên kế hoạch quản lý việc lưu trữ hàng hóa trong kho. Để hàng hóa có thể ra vào đúng với thời khắc giảm tình trạng thiếu hụt hàng hóa và tồn kho.

stock la gi tong hop khai niem y nghia cua stock trong2016 800x450 1

Quản lí tình trạng thiếu hụt hàng hóa

Một số khái niệm khác liên quan tới stock

Penny stock là gì?

Đây là một dạng cổ phiếu có mệnh giá rất thấp, thường được phát hành bởi những doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Tại một số quốc gia khác, gọi penny stock với nhiều cách gọi khác nhau như “small stock”, “microcap stock”, “nano stock”,…

stock la gi tong hop khai niem y nghia cua stock trong2013 800x450 1

Penny stock là dạng cổ phiếu mang trị giá thấp

Safety stock là gì?

Safety stock hay còn gọi là buffer stock tức là hàng tồn kho đệm. Đó là lượng hàng không nằm trong kế hoạch tiêu thụ dự kiến ban đầu nhưng lại được sử dụng trong dự trữ cho những trường hợp nguy cấp.

stock la gi tong hop khai niem y nghia cua stock trong2012 800x450 1

Safety stock sử dụng dự trữ cho những trường hợp nguy cấp

Adobe stock là gì?

Là thư viện gồm số lượng lớn tài nguyên ảnh, video, file mẫu, những sản phẩm sáng tạo mang chất lượng cao, phong phú và đa dạng theo nhiều ngành khác nhau. Adobe stock sẽ giúp những nhà thiết kế tìm kiếm được nguồn cảm hứng và tạo ra những sản phẩm sáng tạo và nhanh chóng hơn.

stock la gi tong hop khai niem y nghia cua stock trong2011 800x450 1

Nguồn thư viện cảm hứng cho những nhà thiết kế

Stock market là gì?

Có nghĩa tiếng Việt là “thị trường chứng khoáng” là nơi trao đổi, mua bán giữa những đối tượng tham gia vào ngành chứng khoán.

stock la gi tong hop khai niem y nghia cua stock trong2010 800x450 1

Stock market là nơi trao đổi mua bán cổ phiếu

ROM stock là gì?

ROM (bộ nhớ đọc) là một phiên bản của hệ điều hành dành cho những thiết bị Android bao gồm toàn bộ hệ điều hành và những tinh chỉnh khác.

Rom Stock hay còn gọi là Rom gốc, là phiên bản do nhà sản xuất phân phối, bản ROM này được tích hợp những tính năng mà nhà sản xuất đưa vào và kèm theo những ứng dụng riêng của nhà sản xuất với ưu điểm là ổn định, đầy đủ và không bị cắt xén.

stock la gi tong hop khai niem y nghia cua stock trong2014 800x450 1

ROM stock là bộ nhớ đọc ở phiên bản gốc

Chicken stock là gì?

Chicken stock sử dụng để gọi phần nước lèo hoặc nước xuýt, phần chất lỏng tạo nền tảng cho những món ăn. Ví dụ như những món súp, những món hầm,…

stock la gi tong hop khai niem y nghia cua stock trong2015 800x450 1

​Được sử dụng để chỉ phần nước tạo nền tảng cho những món ăn

Bài viết trên đã phân phối cho bạn những thông tin cơ bản về thuật ngữ liên quan với Stock. Hy vọng sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn luôn thành công trong mọi ngành.

Bản quyền bài viết thuộc trường Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung (cmm.edu.vn)

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Tổng hợp

Back to top button