Thời gian đăng ký thi THPT Quốc gia 2023 khởi đầu khi nào?

Đăng ký thi THPT quốc gia là bước vô cùng quan trọng với những sĩ tử, nếu như không chú ý và để xảy ra sơ sót sẽ gây ra hậu quả nặng nề. Dưới đây là bài viết của Luật Minh Khuê về nội dung thời gian đăng ký thi THPT Quốc gia năm 2023.

1. Mua hồ sơ đăng ký thi THPT Quốc gia 2023 ở đâu?

thắc mắc về nơi lấy hồ sơ thi THPT Quốc gia được quan tâm rất nhiều. Hồ sơ này bao gồm nhiều hồ sơ khác nhau, trong đó có cả hồ sơ tư nhân của học sinh và phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia. Phiếu đăng ký dự thi có thể được mua tại những trường THPT, nhà sách lớn hoặc nhỏ sắp nơi trú ngụ của thí sinh. Ngoài ra, phiếu đăng ký cũng có thể được mua tại phòng giáo dục của quận/huyện mà thí sinh đang sống.

2. Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT 2023 đối với học sinh đang học lớp 12

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì hồ sơ đăng ký thi tốt nghiệp đối với người đã học xong chương trình trung học phổ thông năm 2023 gồm:

Bạn đang xem bài: Thời gian đăng ký thi THPT Quốc gia 2023 khởi đầu khi nào?

– 02 phiếu đăng ký dự thi giống nhau;

– Học bạ trung học phổ thông (bản chính hoặc bản sao); học bạ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc phiếu rà soát của người học theo phương thức tự học đối với giáo dục thường xuyên do Hiệu trưởng trường phổ thông cấp;

– Sổ hộ khẩu (bản sao) để thừa hưởng chế độ ưu tiên liên quan tới nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

– 02 ảnh cỡ 4×6 cm; – những giấy chứng thực hợp thức để thừa hưởng chế độ ưu tiên nếu như có.

Khi nộp hồ sơ đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì thí sinh cần phải sử dụng đúng mẫu phiếu đăng ký dự thi theo quy định của Bộ giáo dục và huấn luyện và điền đầy đủ những thông tin theo mẫu.

3. Thời gian đăng ký thi THPT Quốc gia 2023 khởi đầu khi nào?

Thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023 được quy định tại Công văn 1515/BGDĐT-QLCL  ngày 07/4/2023 như sau:

– Từ ngày 04/5/2023 tới 17 giờ 00 ngày 13/5/2023:

+ Thí sinh đang học lớp 12 niên học 2022-2023 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến hoặc trực tiếp;

+ Thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp; Đơn vị đăng ký dự thi thu hồ sơ đăng ký dự thi và bản photocopy CMND/CCCD, nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống quản lý thi (thí sinh có thể nộp phong phân bì có dán tem ghi rõ địa chỉ và thông tin người thụ hưởng nếu như thấy cần thiết).

+ Sau khi hoàn thành việc nhập dữ liệu đăng ký dự thi trên hệ thống quản lý thi, Đơn vị đăng ký dự thi in thông tin đăng ký dự thi của thí sinh từ Hệ thống quản lý thi, ủy quyền thầy giáo chủ nhiệm hoặc người được phân công tổ chức cho học sinh rà soát và ký xác nhận.

Chậm nhất 17 giờ 00 ngày 13/5/2023 những Đơn vị đăng ký dự thi phải hoàn thành việc nhập Hồ sơ đăng ký dự thi cho thí sinh tự do. Sở GDĐT hoàn thành việc rà soát điểm bảo lưu của thí sinh và chỉnh sửa sơ sót hồ sơ đăng ký dự thi (nếu như có) chậm nhất ngày 19/5/2023.

Chậm nhất ngày 22/5/2023, những Đơn vị đăng ký dự thi hoàn thành những công việc: In Phiếu đăng ký dự thi, Phiếu đăng ký dự thi số 1, Phiếu đăng ký dự thi số 2 của thí sinh đang học lớp 12 niên học 2022-2023; ký tên, đóng dấu trên những phiếu đăng ký dự thi đã in; lưu tại Đơn vị Phiếu đăng ký dự thi số 1; giao lại cho thí sinh Phiếu đăng ký dự thi số 2.

Chậm nhất ngày 06/6/2023, những Đơn vị đăng ký dự thi hoàn thành những công việc sau:

+ Thu Phiếu đăng ký xét xác nhận tốt nghiệp THPT, hồ sơ xét xác nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh ĐH, CĐ; nhập dữ liệu xét xác nhận tốt nghiệp THPT và dữ liệu về ưu tiên trong xét tuyển sinh ĐH, CĐ của thí sinh vào Hệ thống quản lý thi.

Ngay sau khi nhập xong dữ liệu, in thông tin của thí sinh từ Hệ thống quản lý thi, ủy quyền thầy giáo chủ nhiệm hoặc người được phân công tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận.

+ rà soát hồ sơ đăng ký dự thi và những hồ sơ có liên quan tới Kỳ thi, xem xét điều kiện dự thi của từng thí sinh, xác nhận tư cách thí sinh, quyết định không cho thí sinh dự thi nếu như không đủ điều kiện và hồ sơ hợp thức; đồng thời, thông báo trực tiếp cho thí sinh.

Sau đó, in Danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo trình tự a, b, c,… của tên thí sinh theo lớp/trường đối với thí sinh đang học lớp 12 niên học 2022-2023, theo đối tượng đối với thí sinh tự do.

– những Sở GDĐT, những trường phổ thông hướng dẫn để thí sinh có CCCD/CMND/ĐDCN/Số Hộ chiếu trước khi đăng ký dự thi.

trường hợp thí sinh tự do không có CCCD/CMND/ĐDCN/Số Hộ chiếu và mã định danh thì Hệ thống quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý.

Những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ thì phải đăng ký số điện thoại, email của mình khi đăng ký dự thi.

Lưu ý: Thí sinh đã đăng ký sơ tuyển phải sử dụng CCCD/CMND/ĐDCN/Số Hộ chiếu thống nhất khi đăng ký dự thi, đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ. –

Trong thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ phải khai báo trên phần mềm đầy đủ, đúng những thông tin kèm minh chứng theo quy định và hướng dẫn tại Phụ lục XVII để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh ĐH, CĐ.

– Hồ sơ, chứng thực hưởng ưu tiên, khuyến khích liên quan tới xét xác nhận tốt nghiệp THPT phải được thí sinh nộp cho Đơn vị đăng ký dự thi chậm nhất ngày 31/5/2023. Đơn vị đăng ký dự thi có trách nhiệm rà soát, tra cứu thông tin phân phối bởi CSDL quốc gia về dân cư (trên Hệ thống quản lý thi) để xác nhận diện ưu tiên theo nơi thường trú cho thí sinh.

– Đơn vị đăng ký dự thi chịu trách nhiệm bảo quản Phiếu đăng ký dự thi số 1, Phiếu đăng ký xét xác nhận tốt nghiệp THPT, hồ sơ xét xác nhận tốt nghiệp THPT kèm theo, Danh sách thí sinh đăng ký dự thi để xuất trình kịp thời phục vụ công việc thanh tra, rà soát, công việc xét xác nhận tốt nghiệp THPT và yêu cầu sửa chữa (nếu như có);

Bàn ủy quyền Sở GDĐT Danh sách đăng ký dự thi và Phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh là học sinh lớp 12 niên học 2022-2023 hoặc túi hồ sơ đăng ký dự thi (có bản sao CCCD/CMND/ĐDCN/Hộ chiếu) đối với thí sinh tự do.

tương tự, thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023 là từ ngày 04/5/2023 tới 17 giờ 00 ngày 13/5/2023.

4. Lịch thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023

Thông tin lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã được Bộ Giáo dục và huấn luyện công bố. Theo đó, kỳ thi sẽ diễn ra vào những ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 6 năm 2023. Trong đó, ngày 27/6/2023 sẽ là ngày thực hiện những thủ tục dự thi, còn ngày 28 và 29/6/2023 là ngày tổ chức coi thi, và ngày 30/6/2023 là ngày dự phòng.

Để được xác nhận tốt nghiệp THPT năm 2023, thí sinh giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, trong đó có 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự lựa chọn.

Thí sinh giáo dục thường xuyên sẽ dự thi 3 bài thi, bao gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự lựa chọn. Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể đăng ký dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

những thí sinh thi tự do để xét tuyển đại học, cao đẳng chỉ cần thi theo tổ hợp môn xét tuyển cần thiết.

5. Đăng ký thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 trực tuyến thế nào?

Đối với việc đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, những học sinh đang theo học lớp 12 trong niên học 2022-2023 sẽ thực hiện việc đăng ký trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và huấn luyện để tham gia thi Trung học phổ thông Quốc gia. không những thế, những thí sinh tự do sẽ phải đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi được quy định bởi Sở Giáo dục và huấn luyện.

Căn cứ theo Quyết định 411 phê duyệt danh mục dịch vụ công tích hợp, phân phối trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Bộ giáo dục huấn luyện có hai nhiệm vụ cần thực hiện là đưa việc đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia (hiện là thi tốt nghiệp trung học phổ thông) và đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành huấn luyện thầy giáo hệ chính quy lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đây là việc nằm trong danh mục cải cách thủ tục hành chính của Bộ giáo dục và huấn luyện. Trong thời gian qua bộ giáo dục huấn luyện đã thực hiện một số công việc như triển khai rất nhiều văn bản điện tử, từ quản lý lịch làm việc, phòng họp; cấp chữ ký số; tích hợp việc thanh toán trực tuyến; thí điểm thanh toán học phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia…

Địa chỉ đăng ký trực tuyến: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Thời gian đăng ký chính thức: 4/5/2023 – 17h 13/5/2023

Cách 1: Đăng nhập bằng tài khoản điểm tiếp nhận phân phối để nhập phiếu đăng ký

Bước 1: Để nhập phiếu đăng ký là thí sinh phải đăng nhập bằng tài khoản điểm tiếp nhận phân phối thông tin. Thí sinh sẽ cần nhập số chứng minh thư hoặc căn cước công dân và mật khẩu được phân phối bởi điểm tiếp nhận hoặc trong email đã nhận. Sau khi đăng nhập thành công, thí sinh sẽ được yêu cầu đổi mật khẩu, và mật khẩu mới phải đáp ứng những yêu cầu về độ mạnh của mật khẩu, bao gồm ít nhất 8 ký tự và phải chứa cả ký tự số, ký tự đặc biệt, ký tự in hoa và ký tự in thường. Lưu ý rằng đổi mật khẩu là bắt buộc và mật khẩu mới phải đáp ứng những yêu cầu về độ mạnh của mật khẩu.

Bước 2: Sau khi thay đổi mật khẩu thành công, thí sinh sẽ được chuyển tới màn hình nhập phiếu đăng ký trực tuyến. Ở bước này, thí sinh sẽ cần nhập đầy đủ những thông tin được yêu cầu trên phiếu đăng ký.

Bước 3: Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin trên phiếu đăng ký, thí sinh sẽ cần nhấn nút “Lưu phiếu đăng ký” để lưu lại những thông tin đã được cập nhật.

Cách 2: Đăng nhập bằng dịch vụ công sau đó nhập phiếu đăng ký

Để đăng nhập bằng dịch vụ công và tiếp tục nhập phiếu đăng ký, thí sinh cần thực hiện những bước sau đây:

Bước 1: Truy cập vào trang web http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Bước 2: Nhấn vào nút “Đăng nhập Cổng dịch vụ công Quốc gia” để khởi đầu quá trình đăng nhập.

Bước 3: nếu như thí sinh đã có tài khoản dịch vụ công Quốc gia thì cần đăng nhập bằng tài khoản đó, nếu như chưa có thì thí sinh cần nhấn vào nút “Đăng ký” để đăng ký tài khoản.

Bước 4: Sau khi đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản thành công, thí sinh cần nhấn vào mục “Thuê bao di động”.

Bước 5: Thí sinh sẽ cần nhập đầy đủ những thông tin được yêu cầu, sau đó nhấn nút “Đăng ký”.

Bước 6: Sau khi đăng nhập thành công, màn hình nhập phiếu đăng ký sẽ hiển thị. Thí sinh cần thực hiện nhập những thông tin theo yêu cầu trên phiếu đăng ký.

Bước 7: Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, thí sinh cần nhấn nút “Lưu phiếu đăng ký” để lưu thông tin đã nhập.

không những thế, độc giả có thể tham khảo nội dung bài viết Ma trận đề thi những môn THPT 2023 cập nhật mới nhất

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. nếu như còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi tới số: 1900.6162 để được tư vấn.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts