Thời gian nộp hồ sơ thi đại học năm 2023 cần lưu ý những gì?

Kỳ thi tuyển sinh đại học là một trong những vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Vậy thì thời gian nộp hồ sơ thi đại học năm 2023 thì bạn cần lưu ý những gì?

1. Thời gian tổ chức xét tuyển thẳng

– Thí sinh hoàn thành việc nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về những trường trước 17 giờ ngày 30/6.

– Ngày 5/7, cơ sở tập huấn hoàn thành việc xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh; cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng lên hệ thống.

Bạn đang xem bài: Thời gian nộp hồ sơ thi đại học năm 2023 cần lưu ý những gì?

– Từ ngày 5/7 tới 17 giờ  ngày 15/8 là khoảng thời gian hoàn thành xét tuyển thẳng; xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu như có).

2. Thời gian tổ chức xét tuyển sớm

Về thời gian tổ chức xét tuyển sớm thì tới 17 giờ  ngày 4/7, những trường hoàn thành công việc xét tuyển sớm và thông báo kết quả cho thí sinh để đăng ký xét tuyển trên hệ thống; cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên hệ thống.

3. Thời gian đăng ký xét tuyển chung trên hệ thống

Về thời gian tổ chức xét tuyển chung trên hệ thống thì được quy định như sau:

– Từ ngày 5/7 tới 11/7, những Sở Giáo dục và tập huấn cấp tài khoản bổ sung cho những thí sinh (đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông, Trung cấp) chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên hệ thống. Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định, từ ngày 5/7 tới 17 giờ  ngày 25/7.

– Ngày 20/7, Bộ Giáo dục và tập huấn công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành tập huấn thầy giáo, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

– tới 17 giờ ngày 22/7, những trường hoàn thành việc điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên hệ thống, trang thông tin điện tử của cơ sở tập huấn đối với ngành tập huấn thầy giáo và sức khỏe (nếu như có).

– Từ ngày 26/7 tới 17 giờ  ngày 5/8 là thời gian nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

– những cơ sở tập huấn hoàn thành việc thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào 17 giờ ngày 14/8. Thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống vào 17 giờ ngày 30/8.

– những trường thông báo tuyển sinh đợt bổ sung từ ngày 1/9. Từ tháng 10/2023 tới tháng 12/2023, cơ sở tập huấn xét tuyển những đợt tiếp theo, cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.

4. Chi tiết dự thảo kế hoạch tuyển sinh

Dưới đây chúng tôi sẽ đưa cho những bạn thông tin chi tiết dự thảo kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2023 như sau:

TT

Nội dung triển khai

Tổ chức, tư nhân thực hiện

Tổ chức, tư nhân phối hợp

Thời gian thực hiện

I

công việc CHUẨN BỊ

     

1

Ban hành và công khai quy chế tuyển sinh cho những phương thức tập huấn trên trang thông tin điện tử của CSĐT.

CSĐT

Vụ GDĐH

Cục CNTT

Trước khi công bố Đề án tuyển sinh

2

Công bố đề án tuyển sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh của CSĐT

CSĐT

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Trước ít nhất 30 ngày khi thí sinh đăng ký dự tuyển

3

Hoàn thành việc rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên

Sở GDĐT

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Ngày 31/3/2023

4

Hoàn thành cơ sở dữ liệu ngành trên hệ thống HEMIS phục vụ công việc xác định mục tiêu tuyển sinh năm 2023

Cục CNTT ;CSĐT

Vụ GDĐH

Ngày 31/3/2023

5

Hoàn thành tập huấn quy chế, ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh

Vụ GDĐH; Cục CNTT

CSĐT;

Sở GDĐT

Ngày 15/6/2023

6

Hoàn thành chạy thử, tập huấn phần mềm Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống)

Vụ GDĐH; Cục CNTT

CSĐT

Ngày 15/6/2023

7

Hoàn thành việc cập nhật thông tin tuyển sinh của CSĐT vào Hệ thống (trang Nghiệp vụ)

CSĐT

Vụ GDĐH; Cục CNTT

Ngày 15/6/2023

8

Rà soát kết quả điểm học tập cấp THPT (học bạ) trên Hệ thống

Thí sinh; Sở GDĐT; Điểm tiếp nhận

Cục CNTT

Từ ngày 30/5 tới 17 giờ 00 ngày 20/6/2023

9

Hoàn thành việc tập huấn công việc tuyển sinh tại những địa phương

Sở GDĐT

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Ngày 30/6/2023

10

Tổ chức chạy thử thực hành việc đăng ký xét tuyển, nộp lệ phí dịch vụ tuyển sinh (lệ phí xét tuyển) trên Hệ thống

Thí sinh

Vụ GDĐH; Cục CNTT; Sở GDĐT

Từ ngày 1/7 tới

ngày 4/7/2023

11

Rà soát, sửa sai, xác nhận thông tin chế độ ưu tiên của thí sinh.

Thí sinh; Sở GDĐT; Điểm tiếp nhận

Vụ GDĐH; Cục CNTT

Từ ngày thí sinh đăng ký dự thi THPT tới 17 giờ 00 ngày 25/7/2023

12

Hoàn thành cập nhật kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, độc lập, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu như có) kết quả thi những môn năng khiếu.

CSĐT

Vụ GDĐH; Cục CNTT

Trước 17 giờ 00 ngày 25/7/2023

13

Hoàn thành việc chạy thử, tập huấn công việc xử lý nguyện vọng ĐKXT.

Vụ GDĐH; Cục CNTT

CSĐT

Ngày 30/7/2023

14

Tổ chức trực hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 theo phương thức trực tuyến.

CSĐT; Sở GDĐT; Điểm tiếp nhận; Thí sinh

Vụ GDĐH; Cục CNTT

Từ ngày thí sinh đăng ký dự thi THPT tới ngày 30/10/2023

II

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN THẲNG

     

1

Hoàn thành nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về những CSĐT

Thí sinh; CSĐT

Vụ GDĐH; Sở GDĐT

17 giờ 00 ngày 30/6/2023

2

Hoàn thành việc xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh. Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng lên Hệ thống

CSĐT

Thí sinh; Sở GDĐT

Ngày 05/7/2023

3

Hoàn thành xét tuyển thẳng. Xác nhận nhập học trên Hệ thống (nếu như có).

Thí sinh; CSĐT

Vụ GDĐH; Cục CNTT

Từ ngày 05/7 tới 17 giờ 00 ngày 15/8/2023

III

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN SỚM

     

1

Hoàn thành công việc xét tuyển sớm và thông báo kết quả cho thí sinh để đăng ký xét tuyển trên Hệ thống. Cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên Hệ thống.

CSĐT

Thí sinh; Sở GDĐT

17 giờ 00 ngày 04/7/2023

IV

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÊN HỆ THỐNG

     

1

Cấp tài khoản bổ sung cho những thí sinh (đã tốt nghiệp THPT, trung cấp) chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên Hệ thống.

Sở GDĐT; Thí sinh

Vụ GDĐH; Cục CNTT

Từ ngày 5/7 tới ngày 11/7/2023

2

Đăng ký, điều chỉnh NV xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định.

Thí sinh; CSĐT; Sở GDĐT; Điểm tiếp nhận

Vụ GDĐH; Cục CNTT

Từ ngày 5/7 tới 17 giờ 00 ngày 25/7/2023

3

Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành tập huấn thầy giáo, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

Bộ GDĐT

những đơn vị chức năng của Bộ; CSĐT

Ngày 20/7/2023

4

Hoàn thành việc điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Hệ thống và trang thông tin điện tử của CSĐT đối với ngành tập huấn thầy giáo và sức khỏe (nếu như có).

CSĐT

Vụ GDĐH; Cục CNTT

17 giờ 00 ngày 22/7/2023

5

Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến

Cục CNTT; Thí sinh; Sở GDĐT; Điểm tiếp nhận; đơn vị điều phối nhận lệ phí xét tuyển cho Hệ thống

Vụ GDĐH

Từ ngày 26/7 tới 17 giờ 00 ngày 05/8/2023

V

XÉT TUYỂN VÀ XỬ LÝ NGUYỆN VỌNG THEO KẾ HOẠCH CHUNG

     

1

– Tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT trên Hệ thống; điểm những kì thi (nếu như có).

– Tổ chức xét tuyển.

CSĐT

Vụ GDĐH; Cục CNTT

Từ ngày 9/8 tới 17 giờ 00 ngày 12/8/2023

2

Xử lý NV trên Hệ thống để xác định NV cao nhất trong số NV mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Vụ GDĐH; Cục CNTT

CSĐT

Từ 9/8 tới 17 giờ 00 ngày 12/8/2023

VI

THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC

     

1

Hoàn thành việc thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.

CSĐT

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

17 giờ 00 ngày 14/8/2023

2

Hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.

Thí sinh

CSĐT; Vụ GDĐH; Cục CNTT

17 giờ 00 ngày 30/8/2023

VII

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ VÀ XÉT TUYỂN BỔ SUNG

     

1

Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung.

CSĐT

Vụ GDĐH; Cục CNTT

Từ ngày 01/9/2023

2

Xét tuyển những đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.

CSĐT

Vụ GDĐH; Cục CNTT

Từ tháng 10 tới tháng 12/2023

VIII

BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH

     

1

Hoàn thành báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2023.

CSĐT

Vụ GDĐH

Ngày 3

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và tập huấn cho biết: công việc tuyển sinh về cơ bản giữ ổn định, tuy nhiên, cần lưu ý một số thay đổi về chính sách ưu tiên. Cụ thể, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) sẽ giảm dần. Thí sinh được lợi chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp Trung học Phổ thông (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp. 

Bộ cũng yêu cầu những trường phải có phương án xét tuyển để đảm bảo công bằng giữa những phương thức xét tuyển; phải đưa đúng, đủ, chuẩn xác thông tin thí sinh trúng tuyển sớm theo quy định; nghiên cứu sử dụng kết quả điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông làm điều kiện sơ tuyển… Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của sinh viên xét tuyển dự thi đại học. 

Trên đây là toàn bộ thông tin nội dung mà chúng tôi muốn phân phối cho những bạn có liên quan tới thời gian xét tuyển đại học. hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi phân phối đã tạo điều kiện cho những bạn có thêm thông tin hữu dụng và có thể nắm bắt được những mốc thời gian quan trọng trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2023. nếu như có thắc mắc hoặc phản ánh thì những bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài 19006162 để được hỗ trợ. 

 

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Tổng hợp

Back to top button