tìm hiểu đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của chủ toạ Hồ Chí Minh

Đề bài: tìm hiểu đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của chủ toạ Hồ Chí Minh

phan tich doan mo dau ban tuyen ngon doc lap cua chu tich ho chi minh

Bạn đang xem bài: tìm hiểu đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của chủ toạ Hồ Chí Minh

tìm hiểu đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của chủ toạ Hồ Chí Minh

I. Dàn ý tìm hiểu đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của chủ toạ Hồ Chí Minh

1. Mở bài
Giới thiệu khái quát tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập” của chủ toạ Hồ Chí Minh và phần mở đầu.

2. Thân bài
a. trị giá nội dung của phần mở đầu bản tuyên ngôn
– Phần mở đầu nêu nguyên lí chung của bản tuyên ngôn.
– Tác giả đã trích dẫn hai bản Tuyên ngôn: Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ năm 1776 và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1791 nhằm:
+ Khẳng định những quyền lợi cơ bản của con người: Quyền sống, quyền đồng đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc.
+ Nhắc nhở những hành động của bọn đế quốc, thực dân đang đi trái lại và làm trái với những điều mà quốc gia họ từng dõng dạc tuyên bố…(Còn tiếp)

>> Xem chi tiết Dàn ý tìm hiểu đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh.
 

II. Bài văn mẫu tìm hiểu đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của chủ toạ Hồ Chí Minh (Chuẩn)

Xuyên suốt nền văn học Việt Nam, có những văn kiện ra đời nhằm phục vụ mục đích chính trị, quân sự, nhưng đồng thời cũng trở thành những tác phẩm văn học mẫu mực xứng tầm tuyệt bút. “Tuyên ngôn độc lập” ra đời vào năm 1945 là một trong những tác phẩm thể hiện rõ điều này. Bằng ngòi bút sắc bén, chủ toạ Hồ Chí Minh đã kiến tạo nên một áng văn chính luận mẫu mực. Điều này đã được thể hiện rõ ngay từ phần mở đầu của tác phẩm.

Trong phần trước tiên của tác phẩm, tác giả đã nêu lên nguyên lí chung của bản tuyên ngôn thông qua việc trích dẫn hai bản Tuyên ngôn: Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ năm 1776 và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1791 với nội dung chính là khẳng định những quyền lợi cơ bản của con người. Đó là quyền sống, quyền đồng đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền đồng đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không người nào có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”, “Người ta sinh ra tự do và đồng đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và đồng đẳng về quyền lợi”. Hai bản tuyên ngôn mà Người trích dẫn không chỉ đóng vai trò là dẫn chứng của áng văn chính luận mà còn thể hiện rõ dụng ý nghệ thuật đầy sâu sắc. Đặt vào hoàn cảnh lịch sử cấp bách của nước ta thời bấy giờ, trong khi nền độc lập vừa giành được sau cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang bị đe dọa bởi những thế lực đế quốc thực dân: quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc, đằng sau là đế quốc Mĩ tiến vào từ phía Bắc và quân đội Anh, sau lưng là quân viễn chinh của Pháp tiến vào từ miền Nam với mưu mô xâm chiếm lại nước ta một lần nữa. tương tự, trước hành động của đối phương, tác giả đã khéo léo trích dẫn hai bản tuyên ngôn để tạo nên chiến thuật “Gậy ông đập lưng ông” ngay trên trang giấy nhằm nhắc nhở những hành động của bọn đế quốc, thực dân đang đi trái lại và làm trái với những điều mà quốc gia họ từng dõng dạc tuyên bố. Đồng thời, điều này còn thể hiện rõ tác giả đang ngầm đặt cuộc cách mệnh của nước ta ngang hàng với hai cuộc cách mệnh của Pháp và Mĩ.

Điều đặc biệt của bản tuyên ngôn là từ việc trích dẫn về quyền con người để làm dẫn chứng, tác giả đã nâng tầm và mở rộng thành quyền dân tộc, tạo nên một lí lẽ hết sức thuyết phục và sắc bén. Suy luận này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những nước thuộc địa và thường xuyên phải đấu tranh chống lại gót giày xâm lược như nước ta, bởi con người chỉ được lợi tự do, đồng đẳng khi dân tộc giành được độc lập. Mối quan hệ giữa quốc gia dân tộc và con người đã được tác giả khẳng định thông qua một tư tưởng độc đáo và mang tính nhân văn vô cùng sâu sắc.

Với nội dung là nêu nguyên lí chung, phần mở đầu của tác phẩm đã thể hiện rõ tài năng của tác giả trên địa hạt văn học. Việc trích dẫn hai bản tuyên ngôn đã tạo nên một dẫn chứng xác thực góp phần củng cố lí lẽ, luận điểm sắt đá của tác phẩm.Tất cả đã tạo nên một lập luận chặt chẽ và giàu sức thuyết phục, vừa khôn khéo vừa kiên quyết để tạo nên nền tảng pháp lí vững vàng để tác giả tố cáo tội ác của bọn thực dân.

tương tự, thông qua nguyên lí chung được thể hiện ở phần mở đầu, chúng ta có thể thấy được tài năng của tác giả Hồ Chí Minh khi tạo lập một văn kiện chính trị – lịch sử, một áng văn chính luận mẫu mực. Thông qua việc trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mỹ, phần mở đầu đã trở thành một nền tảng vững chắc cho những luận điểm mà tác giả triển khai ở những phần còn lại, đồng thời khẳng định trị giá tư tưởng và trị giá nghệ thuật của bản “Tuyên ngôn độc lập” bất hủ.

——————-HẾT———————

Tuyên ngôn độc lập là áng văn chính luận xuất sắc của chủ toạ Hồ Chí Minh, tác phẩm không chỉ là một thành tựu trong ngành văn học mà còn có ý nghĩa lịch sử to lớn. kế bên tìm hiểu đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của chủ toạ Hồ Chí Minh, những em có thể tham khảo thêm những bài văn hay lớp 12 khác như: tìm hiểu cơ sở thực tế bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh, tìm hiểu nghệ thuật lập luận trong văn bản Tuyên ngôn độc lập, cảm tưởng về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của chủ toạ Hồ Chí Minh, tìm hiểu Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh, trị giá lịch sử và nhân văn của Tuyên ngôn Độc lập.

Bản quyền bài viết thuộc THPTSocTrang.Edu.Vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts