tìm hiểu nhân vật Trương Phi trong truyện Hồi trống Cổ Thành

Đề bài: tìm hiểu nhân vật Trương Phi trong truyện Hồi trống Cổ Thành

phan tich nhan vat truong phi trong truyen hoi trong co thanh

Bạn đang xem bài: tìm hiểu nhân vật Trương Phi trong truyện Hồi trống Cổ Thành

tìm hiểu nhân vật Trương Phi trong truyện Hồi trống Cổ Thành
 

I. Dàn ý tìm hiểu nhân vật Trương Phi trong truyện Hồi trống Cổ Thành

1. Mở bài

– Sơ lược về La Quán Trung và Tam Quốc diễn nghĩa.
– Giới thiệu đoạn trích Hồi trống cổ thành và Trương Phi.
 

2. Thân bài

– Trương Phi là nhân vật vượt trội với tính cách bộc trực ngay thẳng, không biết dối trá úp mở.
– Lập trường rõ ràng, rẽ ròi trong câu nói với hai người chị dâu “trung thần thà chết cũng không chịu nhục, có nhẽ đâu đại trượng phu lại thờ hai chủ”.
– Từ đó dẫn tới sự suy xét, lập luận về sự xuất hiện của Quan Công:
+ Quan Vân Trường xuất hiện ở đây sau khi đã hàng Tào Tháo, tức là đã bội nghĩa nhận phong hàng tứ tước của quân thù.
+ tới đây là để gạt gẫm Trương Phi, mang theo quân mã để cướp cổ thành.
+ Ba lần cáo buộc Quan Công, tội vô nghĩa, bất trung, bất nhân.
=> Sự phản ứng quyết liệt với Quan Công của nhân vật này:
+ “chẳng nói chẳng rằng, tức thời mặc áo giáp vác mâu lên ngựa dẫn theo một nghìn quân đi tắt ra cửa Bắc”
+ Khi vừa nhìn thấy Quan Công thì “mắt trợn tròn xoe, râu hùm vểnh ngược, la hét như sấm, múa xà mâu chạy lại đâm Quan Công”.
+ Khi Quan Công hỏi nguyên cớ, thì nhân vật này nổi xung quát, đổi xưng hô mày – tao và cáo buộc Quan Công ba tội vô nghĩa, bất trung và bất nhân.
+ Khi Quan Công, hai chị dâu và Tôn Càn thanh minh thì Trương Phi gạt bỏ tất cả, khăng khăng tin tưởng vào lập luận và suy xét của mình.
+ Khi toán quân mã mang cờ Tào kéo tới nhìn thấy bụi bay mù trời từ đằng xa thì Trương Phi tức thời nổi xung “mua bát xà mâu hăm hở xông lại đâm Quan Công lần nữa”.
+ Khi Quan Công yêu cầu được chứng thực lòng trung của mình, thì Trương Phi chấp nhận nhưng đưa ra yêu cầu phải chém đầu tướng của Tào Tháo là trặc Dương trong ba hồi trống thì mới tin.
=> Điều kiện thời gian là ba hồi trống không chỉ là thử thách mà còn gửi gắm cả niềm tin niềm hy vọng của Trương Phi với người anh kết nghĩa của mình.
+ Sau ba hồi trống Quan Công đã chém được đầu của trặc Dương, một tướng của Tào Tháo thì đã diễn ra tiến trình hòa giải của Quan Công và Trương Phi:
+ Phần hòa giải Trương Phi lại rất thận trọng. Phải nghe tên lính cầm cờ hiệu và hai chị dâu kể chuyện Hứa Đô thì bấy giờ nhân vật Trương Phi mới tin anh mình trung thành tuyệt đối, mới thực sự hiểu được những trở ngại vất vả, khổ cực mà Quan Vân Trường đã phải chịu đựng.
=> Khóc thương và thụp lạy anh mình.
 

3. Kết bài

Nêu cảm tưởng.
 

II. Bài văn mẫu tìm hiểu nhân vật Trương Phi trong truyện Hồi trống Cổ Thành

La Quán Trung (1330-1400), quê ở vùng Thái Nguyên, Sơn Tây, Trung Quốc. Ông là người có tính tình cô độc, sống lẻ loi, thích ngao du đây đó nên có thông hiểu sâu sắc về tình hình chính trị đương thời. Tam Quốc diễn nghĩa ra đời vào khoảng đầu thời Minh (1368-1644), nội dung kể về chuyện một nước chia ba trong sắp một trăm năm của Trung Quốc thời cổ (thế kỷ II, III), vào cuối đời Đông Hán (năm 184), quân thần ngu tối, nhân dân đồ thán, hàng trăm cuộc khởi nghĩa nổ ra khiến chính quyền trở nên bất lực. Từ đó nổi lên những thế lực nổi lên với danh nghĩa dẹp khởi nghĩa, ủng hộ triều đình trong đó có ba thế lực mạnh nhất là Tào Tháo (Ngụy), Lưu Bị (Thục) và Tôn Quyền (Ngô) tạo thành thế chân vạc. Cuối cùng kết thúc vào năm 280 khi nhà Tần lên ngôi. Đoạn trích Hồi trống Cổ thành thuộc hồi 28 của bộ tiểu thuyết này, kể về hiểu lầm giữa hai người Quan Công và Trương Phi, sau đó là sự đoàn viên và hóa giải hiểu nhầm làm sâu sắc thêm tình huynh đệ kết nghĩa trong thời loạn. Mà ở đây nhân vật Trương Phi hiện lên vượt trội với vai trò người anh hùng thẳng thắn, ngay thẳng, tuy nhiên khá nóng tính trong việc khắc phục tranh chấp.

Trương Phi là nhân vật vượt trội với tính cách bộc trực ngay thẳng, không biết dối trá úp mở, điều đó thể hiện qua lập trường trung thần rõ ràng, rẽ ròi trong câu nói với hai người chị dâu “trung thần thà chết cũng không chịu nhục, có nhẽ đâu đại trượng phu lại thờ hai chủ”. Từ đó dẫn tới sự suy xét, lập luận về sự xuất hiện của Quan Công theo quan niệm của Trương Phi, Quan Vân Trường xuất hiện ở đây sau khi đã hàng Tào Tháo, tức là đã bội nghĩa nhận phong hàng tứ tước của quân thù, ngày hôm nay tới đây là để gạt gẫm Trương Phi, mang theo quân mã để cướp cổ thành. tương tự Trương Phi đã có tới ba lần cáo buộc Quan Công, thứ nhất là “mày đã bội nghĩa còn mặt nào tới gặp tao nữa”, tức là tội vô nghĩa, thứ hai “mày bỏ anh hàng Tào Tháo được phong hầu tứ tước nay lại tới đây gạt gẫm tao, phen này tao quyết liều sống chết với mày”, tức là tội bất trung, và cuối cùng là “mày cũng nói láo, nó đâu có bụng tốt, nó tới đây là để bắt ta đó”, tức là tội bất nhân. Cũng từ những lập luận trên mà dẫn tới sự phản ứng quyết liệt với Quan Công của nhân vật này, bao gồm 6 phản ứng. Khi Tôn Càn báo tin mời Trương Phi ra đón Quan Công thì nhân vật này “chẳng nói chẳng rằng, tức thời mặc áo giáp vác mâu lên ngựa dẫn theo một nghìn quân đi tắt ra cửa Bắc”, khi vừa nhìn thấy Quan Công thì “mắt trợn tròn xoe, râu hùm vểnh ngược, la hét như sấm, múa xà mâu chạy lại đâm Quan Công”. Khi Quan Công hỏi nguyên cớ, thì nhân vật này nổi xung quát, đổi xưng hô mày – tao và cáo buộc Quan Công ba tội vô nghĩa, bất trung và bất nhân. Khi Quan Công, hai chị dâu và Tôn Càn thanh minh thì Trương Phi gạt bỏ tất cả, khăng khăng tin tưởng vào lập luận và suy xét của mình. Khi toán quân mã mang cờ Tào kéo tới nhìn thấy bụi bay mù trời từ đằng xa thì Trương Phi tức thời nổi xung “mua bát xà mâu hăm hở xông lại đâm Quan Công lần nữa”. Khi Quan Công yêu cầu được chứng thực lòng trung của mình, thì Trương Phi chấp nhận nhưng đưa ra yêu cầu phải chém đầu tướng Tào trong ba hồi trống thì mới tin. Điều kiện thời gian là ba hồi trống bởi, nếu như là năm hồi thì quá dài, không thích hợp với tính cách nóng tính, bộc trực của Trương Phi, nhân vật này không thể đủ nhẫn nại chờ đợi hết năm hồi trống, thêm vào đó mốc thời gian này nếu như đưa ra còn làm hạ thấp đi tài nghệ của Quan Công. Còn nếu như như chỉ là một hồi trống thì đây lại là một thử thách quá nghiệt ngã, thực chất trong lòng Trương Phi vẫn rất hy vọng rằng anh mình không phải là kẻ bất trung vô nghĩa, ba hồi trống ấy chính là quảng thời gian vừa đủ để Quan Công chứng thực được tấm lòng của mình. tương tự việc đưa ra ba hồi trống không chỉ là thử thách mà còn gửi gắm cả niềm tin niềm hy vọng của Trương Phi với người anh kết nghĩa của mình.

Sau ba hồi trống Quan Công đã chém được đầu của trặc Dương, một tướng của Tào Tháo cuộc hội ngộ, hòa giải của Quan Công và Trương Phi diễn ra vô cùng xúc động. nếu như như trong cả tiểu thuyết cũng như trong phần đầu đoạn trích, Trương Phi hiện lên với tính cách nóng tính, bộc trực thiếu nhẫn nại, thì riêng trong phần hòa giải nhân vật này lại rất thận trọng, khác hẳn với tính cách thường nhật của nhân vật. Sau khi Quan Vân Trường chém được đầu trặc Dương, nhưng Trương Phi vẫn chưa tin hẳn, chỉ tới khi Quan Công bắt một tên lính cầm cờ hiệu của Tào Tháo hỏi chuyện đầu đuôi chuyện ở Hứa Đô, thì bấy giờ nhân vật Trương Phi mới tin anh mình trung thành tuyệt đối. Lại tới sau khi nghe tiếp hai chị dâu kể lại việc Quan Công đã trải qua thì lúc này Trương Phi mới thực sự hiểu được những trở ngại vất vả, khổ cực mà Quan Vân Trường đã phải chịu đựng. Thế nên nhân vật này đã rỏ nước mắt khóc thương và thụp lạy anh mình, giọt nước mắt ấy vừa sự đau lòng cho những vất vả, vất vả mà Quan Công đã phải chịu, không những thế đó còn là giọt nước mắt hối hận về những hành động hồ đồ ban đầu của bản thân. Còn cái quỳ lạy thứ nhất là thể hiện sự cảm phục nghị lực, sự ẩn nhẫn và tư cách của Vân Trường, thứ hai là để tạ lỗi với anh của mình.

tương tự qua đoạn trích Hồi trống cổ thành, nhân vật Trương Phi đã xuất hiện với những nét tính cách vượt trội, nóng tính, thiếu nhẫn nại, bộc trực, thẳng thắn, tuy nhiên tới lúc cần suy xét thì nhân vật này lại bộc lộ bản tính thận trọng khác xa tính cách vốn có của mình. Điều đó thể hiện sự trân trọng, niềm hy vọng mãnh liệt vào tấm lòng của người anh kết tức là Quan Công mà tổng thể những ý nghĩa này lại nằm gói trọn trong ba hồi trống ở cổ thành.

—————HẾT——————

Trương Phi là một trong những nhân vật quan trọng trong “Tam quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung, kế bên bài tìm hiểu nhân vật Trương Phi trong truyện Hồi trống Cổ Thành, những em có thể tham khảo thêm: Soạn văn lớp 10 – Hồi trống Cổ Thành, Kể lại nội dung đoạn trích Hồi trống cổ Thành theo lời của Quan Công, tìm hiểu bài Hồi trống Cổ Thành trích Tam Quốc diễn nghĩa.

 

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts