toàn cầu có bao nhiêu Quốc gia và vùng Lãnh thổ? Danh sách mới nhất 2023

toàn cầu có bao nhiêu Quốc gia và vùng Lãnh thổ? Cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê nhé.

Trên toàn cầu có rất nhiều những quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Việc tìm hiểu những quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu sẽ giúp những bạn thêm vốn hiểu biết.

 

Bạn đang xem bài: toàn cầu có bao nhiêu Quốc gia và vùng Lãnh thổ? Danh sách mới nhất 2023

1. Quốc gia là gì?

Quốc gia là từ ngữ được sử dụng để chỉ một đơn vị chính trị độc lập có chủ quyền và lãnh thổ riêng biệt. Quốc gia có thể bao gồm một hoặc nhiều bang, tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trên một lãnh thổ nhất định và có Chính phủ và những cơ quan quản lý riêng. những Quốc gia thường có quyền đại diện quốc tế tham gia những tổ chức quốc tế và ký kết những thỏa thuận với nhau. Ví dụ những quốc gia như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Việt Nam, Pháp, Anh, Nhật Bản..

những yếu tố cấu thành của một quốc gia bao gồm

– Lãnh thổ đây là yếu tố cơ bản của một quốc gia lãnh thổ của một quốc gia là đất đai và nước biển thuộc chủ quyền của nó

– Công dân người dân có một quốc gia là những tư nhân sống trên lãnh thổ. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tính chất và bản sắc của một quốc gia

– Chính trị một quốc gia cần có một Chính phủ để quản lý và điều hành hoạt động của nó chính phủ này có thể có bộ cơ quan tổ chức hoạt động. Ví dụ lãnh đạo của một đời đứng đầu

– Kinh tế một quốc gia Cần có kinh tế để cung ứng sản phẩm và dịch vụ cho dân cư và tham gia vào kinh tế quốc tế kinh tế của một quốc gia được đo bằng GDP, năng suất lao động, vốn đầu tư và những chỉ số khác

– Văn hóa văn hóa của một quốc gia bao gồm những trị giá tập quán pháp luật và sự đa dạng tôn giáo và tiếng nói

Ngoài ra người ta còn sử dụng cụm từ quốc gia. quốc gia là thuật ngữ được sử dụng để chỉ một quốc gia bao gồm lãnh thổ, chính trị, văn hóa, kinh tế và nhân dân. quốc gia là một khái niệm toàn diện hơn so với thuật ngữ Quốc gia vì nó bao gồm cả những yếu tố văn hóa, lịch sử, địa lý. Một quốc gia có thể bao gồm một hoặc nhiều vùng lãnh thổ và có quyền đại diện quốc tế nó có thể có chính phủ, hệ thống pháp lý, cơ quan quản lý kinh tế và văn hóa đặc trưng riêng. những nước nước có thể khác nhau như đặc điểm chính trị, tôn giáo, tiếng nói, dân tộc và mức độ phát triển kinh tế.

 

Bạn đang xem bài: toàn cầu có bao nhiêu Quốc gia và vùng Lãnh thổ? Danh sách mới nhất 2023

2. Vùng lãnh thổ là gì?

Vùng lãnh thổ là một khu vực đất đai hoặc nước biển được quyết định là quản lý bởi một quốc gia hoặc chính quyền địa phương. Cụ thể vùng lãnh thổ có thể bao gồm những khu vực lục địa biển hoặc không gian phía trên đất và dưới nước trong phạm vi lãnh thổ của một quốc gia. những quyền chủ quyền của nó bao gồm quyền đưa ra những quyết định về sử dụng tài nguyên, thiết lập pháp luật và quy định cho người dân và doanh nghiệp, đảm bảo an ninh trật tự công cộng và duy trì những quan hệ ngoại giao với những quốc gia khác. Một số ví dụ về những vùng lãnh thổ bao gồm Alaska của Hoa Kỳ, Scotland của vương quốc Anh, vùng Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan, quần đảo Hawaii của Hoa Kỳ, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Tùy thuộc vào những đặc điểm và vùng lãnh thổ sẽ có những phương thức tồn tại khác nhau. Cụ thể:

– Quốc gia được xác nhận hạn chế những quốc gia được xác nhận hạn chế là quốc gia thực sự. Tuy nhiên theo pháp luật quốc tế những quốc gia này vẫn chỉ là vùng lãnh thổ do chưa có được xác nhận hay thừa nhận của tất cả những quốc gia chính thức và Liên Hợp Quốc. Những quốc gia được xác nhận hạn chế chỉ thừa nhận và có Quan hệ quốc tế với một số quốc gia chính thức hay thậm chí là chưa được thừa nhận bởi bất cứ thực thể chính thức hợp pháp nào.

– Vùng lãnh thổ tự trị: vùng lãnh thổ tự trị là khu vực của một quốc gia. Tuy nhiên khu vực này được quyền tự cai quản và có những nét đặc trưng riêng về văn hóa, dân tộc, tôn giáo, kinh tế xã hội . Vùng lãnh thổ từ chị có được lập trên thực tế hoặc độc lập theo luật định

– Vùng lãnh thổ phụ thuộc vùng lãnh thổ phụ thuộc là khu vực không có đầy đủ chính phủ hay thủ tục độc lập hoàn toàn. Ở đây có thể có hoặc không có dân số thường trú có thể là có tổ chức chính quyền địa phương nhưng không được vận dụng hiến pháp Quốc gia. Những vùng lãnh thổ phụ thuộc thường là một phần đất ở rất xa so với khu vực chính của quốc gia hoặc có thể là thuộc địa cũ trước đây.

 

Bạn đang xem bài: toàn cầu có bao nhiêu Quốc gia và vùng Lãnh thổ? Danh sách mới nhất 2023

3. Sự khác nhau giữa quốc gia và vùng lãnh thổ

Quốc gia và vùng lãnh thổ hai tục ngữ khác nhau và có ý nghĩa khác nhau quốc gia là một đơn vị chính trị độc lập có chủ quyền lãnh thổ riêng biệt. Quốc gia có thể bao gồm 1 hoặc nhiều vùng lãnh thổ trên vùng lãnh thổ nhất định và có Chính phủ và những cơ quan quản lý riêng. những Quốc gia thường có quyền đại diện quốc tế tham gia vào những tổ chức quốc tế và ký kết những thỏa thuận với nhau như Hoa Kỳ, Trung Quốc. Vùng lãnh thổ là một khu vực đất đai hoặc nước biển được quyết định và quản lý bởi một quốc gia hoặc chính quyền địa phương cụ thể. Vì vậy quốc gia và vùng lãnh thổ là hai khái niệm khác nhau. Tuy nhiên thường có mối liên hệ chặt chẽ với nhau với Quốc gia thường bao gồm một hoặc nhiều vùng lãnh thổ.

 

Bạn đang xem bài: toàn cầu có bao nhiêu Quốc gia và vùng Lãnh thổ? Danh sách mới nhất 2023

4. Trên toàn cầu ngày nay có bao nhiêu nước?

ngày nay trên toàn cầu có một số quốc gia tự nhận là độc lập nhưng thực tế chính phủ của những quốc gia này không có đủ quyền hạn hoặc chưa được quốc tế xác nhận. nếu như tính cả những quốc gia như trên thì ngày nay sẽ có tất cả 206 quốc gia được chia thành năm nhóm

– Nhóm 1: 193 quốc gia được xác nhận và là thành viên của Liên Hợp Quốc

– Nhóm 2 hai quốc gia là Palestine và Vatican đang trong quá trình quan sát của Liên Hợp Quốc

– Nhóm 3 hai vùng lãnh thổ được đông đảo quốc gia xác nhận là kosovar và Đài Loan

– Nhóm 4 một số quốc gia được những nước trên toàn cầu xác nhận nhưng không độc lập về chính quyền như Tây Sahara

– Nhóm 5 6 Quốc gia những vùng lãnh thổ được tuyên bố độc lập nhưng không được toàn cầu xác nhận như Bắc síp, Abkhazia, Nagorno, Karabakh, Transnistria và Somaliland

 

Bạn đang xem bài: toàn cầu có bao nhiêu Quốc gia và vùng Lãnh thổ? Danh sách mới nhất 2023

5. toàn cầu có bao nhiêu châu lục?

ngày nay trên toàn cầu có năm châu châu lục

– Châu Á 50 quốc gia với diện tích sắp 50 triệu km². Đây là châu lục lớn nhất và chiếm dân số đông nhất khoảng 60% dân số toàn cầu ở Châu Á

– Châu phi 54 quốc gia với diện tích hơn 30 triệu km vuông.

– Châu Mỹ 35 Quốc gia với diện tích vùng Bắc Mỹ khoảng 20 triệu km² với 3 Quốc gia lớn là Canada, Mỹ, Mexico và một số quốc gia nhỏ lẻ nằm ở vùng biển Caribe và châu Nam Mỹ đối diện tích khoảng 17 triệu km² với 12 quốc gia

– Châu Âu 51 quốc gia với diện tích 10 triệu km vuông

– Châu đại dương 14 quốc gia với diện tích 8 triệu km²

–  Châu Nam Cực với dân số chỉ khoảng 2.000 người chủ yếu là những nhà khoa học tới nghiên cứu với diện tích là 14 triệu km vuông

 

Bạn đang xem bài: toàn cầu có bao nhiêu Quốc gia và vùng Lãnh thổ? Danh sách mới nhất 2023

6. Danh sách những nước trên toàn toàn cầu

– những nước thuộc khu vực Châu Á:

+ Đông Á, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Mông Cổ, Triều Tiên và Hàn Quốc

+ Đông Nam Á: Việt Nam, Lào ,Campuchia, Thái Lan, Singapore, Myanmar, Philippines, Indonesia, Malaysia, Brunei và Đông Timor

+ Tây á: Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út , Israel, Siri, azerbaijan, Oman, Cộng Hòa Síp, Iraq, Palestine, Jordan, yemen, Lebanon, kuwait

+ Nam Á: Ấn Độ, iran-pakistan, Bhutan, Afghanistan, Nepal, bangladesh, Sri Lanka, Maldives 

+ Trung á Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Turkmenistan và Kyrgyzstan

– những nước khu vực châu Âu

+ Đông Âu: Nga, Hungary, Cộng hòa Séc, romania, Ba Lan, Belarus, Bulgaria, Ukraina, Slovakia ,Moldova

+ Tây Âu: Bỉ, Hà Lan, pháp, Thụy Sĩ, áo, Đức, Monaco, Luxembourg và Liechtenstein

+ Nam Âu: nhân tình Đào Nha, Tây Ban Nha, Italia, Hy Lạp, Croatia, Vatican, Albania, Serbia, Bosnia, Herzegovina, San Marino, Macedonia, Malta, Montenegro, Slovenia

– Khu vực châu Mỹ

+ Bắc Mỹ gồm Canada, United state

+ Nam Mỹ : Argentina, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Paraguay, Ecuador, Surinam ,Guyana

+ Trung mỹ Belize, Costa Rica, el salvador, guatemala, honduras, nicaragua, Panamá

+ Mỹ La Tinh và Caribe; Cu Ba, antigua, barbuda, haiti, saint vincent và grenadines, cộng hòa trinidad và Tobago, Bahamas Dominican Republic Barbados Saint Kitts và Nevis Jamaica Dominica Saint Lucia và Grenada

Ngoài ra còn có 19 đặc khu và vùng tự trị

– những nước ở khu vực Châu phi

screenshot 1682583791

– những nước ở Châu Úc

screenshot 1682583838

Trên đây là một số thông tin về những quốc gia trên thế pháp giới Minh Khuê xin gửi tới độc giả. Mong rằng bài viết trên là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.

 

Bạn đang xem bài: toàn cầu có bao nhiêu Quốc gia và vùng Lãnh thổ? Danh sách mới nhất 2023

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts