Tổng hợp tranh vẽ đề tài lễ hội đẹp, dễ vẽ nhất cho học sinh

Mẫu tranh vẽ về lễ hội luôn là đề tài tìm kiếm của học sinh những cấp. Dưới đây, Luật Minh Khuê xin giới thiệu một số vấn đề lý luận về lễ hội cũng như phân phối cho những quý khách hàng những mẫu tranh về lễ hội phong phú, đa dạng.

Lễ hội là một loại hình sinh hoạt văn hóa đặc biệt có tính tập thể, phản ánh tôn giáo và sinh hoạt của người dân trong lao động sản xuất hay trong việc hình dung lại những sự kiện lịch sử. Lễ hội đóng một vai trò quan trọng trong đời sống ý thức và đời sống xã hội, chứa đựng nhiều mặt của đời sống như: kinh tế – xã hội, văn hóa, tôn giáo,…

 

Bạn đang xem bài: Tổng hợp tranh vẽ đề tài lễ hội đẹp, dễ vẽ nhất cho học sinh

1. Lễ hội là gì?

Ở Việt Nam, khái niệm lễ hội mới chỉ xuất hiện cách đây không lâu. Trước hết chỉ có khái niệm lễ hoặc hội. Cả hai khái niệm này đều là từ gốc Hán được sử dụng để gọi một nhóm loại hình phong tục, chẳng hạn như: Lễ Thành Hoàng, lễ gia tiên,… cũng tương tự, trong hội cũng có rất nhiều hội khách nhau: Hội Lim, Hội chọi trâu,… Thêm chữ “lễ” cho “hội” thời nay mong muốn gắn phương thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng này có ít nhất hai yếu tố cũng là đặc trưng đi liền với nhau. Trước hết là lễ bái, lễ tế thần linh, cầu phúc và sau là thăm thú, vui chơi ở nơi đông đúc, vui vẻ. 

Trong “tự điển tiếng VIệt” lại có khái niệm về lễ hội như sau: Lễ là hệ thống những hành  vi, tác động nhằm biểu hiện lòng tôn kính của con người đối với thần linh, phản ánh những ước mơ chính đáng của con người trước cuộc sống mà bản thân họ chưa có khả năng thực hiện. Hội là sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, nghệ thuật của cộng đồng, xuất phát từ nhu cầu cuộc sống, sự tồn tại và phát triển cộng đồng, sự bình yên cho từng tư nhân, hạnh phúc cho từng gia đình, sự vững mạnh cho từng dòng tộc, sự sinh sôi, nảy nở của gia súc, sự nội thu của mùa màng mà từ bao đời nay quy tụ niềm ước mơ chung vào bốn chữ “nhân khang, vật thịnh”.

Trong cuốn “Lễ hội cựu truyền” – Phan Đăng Nhật nghĩ rằng: Lễ hội là một pho lịch sử khổng lồ, ở đó tích tụ vô số phong tục, tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật và cả sự kiện xã hội – lịch sử quan trọng của dân tộc… Lễ hội còn là nơi bảo tồn, tích tụ văn hóa (theo nghĩa rộng) của nhiều thời kỳ lịch sử trong quá khứ dồn nén lại cho tương lai.

tương tự, ta thấy rằng “lễ hội” là một thể thống nhất không tách rời. Lễ là phần đạo đức tôn giáo, phần tâm linh sâu xa trong mỗi con người. Hội là những trò diễn mang tính nghi tiết, gồm có những trò chơi dân gian phản ánh cuộc sống thường nhật của người dân và một phần đời sống tư nhân nhằm kỷ niệm những sự kiện quan trọng với cả cộng đồng. 

 

Bạn đang xem bài: Tổng hợp tranh vẽ đề tài lễ hội đẹp, dễ vẽ nhất cho học sinh

2. Những trị giá truyền thống của lễ hội

những trị giá của lễ hội được thể hiện trên một số mặt sau:

trị giá cố kết cộng đồng: Lễ hội thuộc về một cộng đồng nhất định, có thể được xem như “sự phản chiếu sinh hoạt truyền thống, bản sắc văn hóa cộng đồng cũng như biểu tượng của ý thức cố kết cộng đồng làng xã được un đúc qua thời gian”. Mỗi cộng đồng hình thành và tồn tại trên cơ sở gắn kết địa vực và sở hữu tài nguyên, lợi ích kính tế, gắn kết số mệnh chịu sự chi phối của một lực lượng siêu tự nhiên gắn với nhu cầu đồng cảm trong những hoạt động sáng tạo và tận hưởng văn hóa. Bất kể một lễ hội nào thì bao giờ cũng là lễ hội của một cộng đồng, biểu dương những trị giá văn hóa và sức mạnh cộng đồng trên mọi phương diện, là chất kết dính tạo nên sự gắn kết.

trị giá đạo đức: Lễ hội là quá trình sân khấu hóa đời sống xã hội, mô phỏng tái tạo sinh động những nhân vật, sự kiện lịch sử diễn ra trong quá khứu dưới phương thức lễ tế, diễn xướng, trò diễn dân gian. Giá trị giáo dục của lễ hội được thể hiện thông qua tính hướng về cội nguồn. Hơn nữa, hướng về cội nguồn đã trở thành tiềm thức của người Việt Nam. Điều đo nhắc nhở mọi người những bài học về đạo lý, truyền thống tổ tông, lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc. Lễ hội là hoạt động văn hóa ý thức thể hiện tình cảm của con người với tổ tiên, thần thánh cầu mong lực lượng siêu tự nhiên chở che, phù hộ. Do vậy, lễ hội có trị giá cao trong việc giáo dục đọa đức, truyền thống lịch sử của bản làng, quê hương, quốc gia.

trị giá văn hóa tâm linh: Trong đời sống, con người không chỉ cải tạo tự nhiên để tạo ra sản phẩm văn hóa mà còn hòa mình vào toàn cầu hữu hình và vô hình trong tự nhiên. Không ít người bất lực trước một sự việc nào đó và họ phải nhờ tới sự chở che của một sức mạnh diêu nhiên, của tổ tiên, dòng tộc,… cầu mong cuộc sống được bình an, sức khỏe và thành đạt. Nhờ có lễ hội, những cộng đồng dân cư mới có dịp thỏa mãn đời sống tâm linh, có được những giây phút thiêng liêng, giao cảm, hồ hởi và đầy ý thức cộng đồng. 

trị giá sáng tạo và tận hưởng văn hóa ý thức: Khi tham gia lễ hội, con người được sáng tạo và hóa thân thành văn hóa, văn hóa làm biến đổi con người. Đây chính là quá trình trao truyền văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong những lễ hội truyền thống, nhân dân là người đứng ra tổ chức, sáng tạo, tái tạo những sinh hoạt văn hóa cộng đồng và tận hưởng những trị giá văn hóa tâm linh. Khi tất cả mọi người chìm vào không khí thiêng liêng, hứng khởi thì khoảng cách giữa con người nhường như không còn, mọi người cùng nhau sáng tạo và tận hưởng văn hóa. 

trị giá bảo tồn, làm giàu và phát huy bản sắc dân tộc: Lễ hội là một phương thức tái tạo quá khứ thông qua những hoạt động, những trò diễn. những hoạt động ấy không những tái tạo cuộc sống mà còn góp phần giữ gìn và bảo tồn văn hóa dân tộc. Lễ hội phản ánh đầy đủ đời sống vật chất và ý thức của xã hội trong một giai đoạn lịch sử cụ thể đã tác động mạnh mẽ tới toàn thể cộng đồng. Đặc trưng của lễ hội là tính truyền mồm. Những sự kiện lịch sử được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua dịp lễ hội hàng năm. Lễ hội góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc ngay trong chính tiềm thức cộng đồng.

trị giá kinh tế: Lễ hội là sản phẩm độc đáo của du lịch, tạo nên môi trường du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn, nhân tố tạo nên sư thư giãn, cách hành xử. Không khí vui tưởi của ngày lễ hội làm cho mọi người chút bỏ những lo lắng, phiền muộn của cuộc sống đời thường, xúc tiến quá trình lao động sáng tạo, sống nhân ái và yêu thương nhau. Lễ hội mang lại trị giá  kinh tế cao và giới thiệu, quảng bá văn hóa dân tộc, vùng miền cho du khách trong và ngoài nước. 

 

Bạn đang xem bài: Tổng hợp tranh vẽ đề tài lễ hội đẹp, dễ vẽ nhất cho học sinh

3. Trách nhiệm quản lý Nhà nước về lễ hội được quy định ra sao?

Lễ hội chủ yếu do tầng lớp nhân dân tổ chức. Tuy nhiên, những lễ hội không phải được tổ chức một cách bột phát, tùy tiện mà cần có sự quản lý, giám sát, tổ chức của những cơ quan, đơn vị khác nhau từ trung ương xuống địa phượng nhằm duy trì ổn định trật tự cũng như xúc tiến sự phát triển của lễ hội. 

* Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lễ hội trong phạm vi cả nước, có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 18 Nghị định 110/2018/NĐ-CP như sau: Xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền cơ chế, chính sách, pháp luật về hoạt động lễ hội; Hướng dẫn, đôn đốc công việc kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa lễ hội của những địa phương; Quản lý, chỉ đạo công việc nghiên cứu khoa học về lễ hội, tổ chức, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ quản lý và tổ chức; Hướng dẫn, rà soát việc thực hiện những văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án; Thanh tra, rà soát, khắc phục khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động lễ hội;…

* Trách nhiệm của những bộ, ngành liên quan:

Điều 19 Nghị định 110/2018/NĐ-CP còn quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về lễ hội của những bộ, ngành liên quan:

Bộ thông tin và truyền thông có trách nhiệm: Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn những cơ quan thông tấn tạp chí và hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về lễ hội; Định hướng dư luận xã hội trong việc bảo tồn, phát huy những trị giá di sản của lễ hội;…

Bộ ngoại giao có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý những cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quản lý nội dung hoạt động lễ hội nước ngoài tại Việt Nam;

Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn công việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, công việc bảo đảm y tế trong hoạt động lễ hội;

Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn những giải pháp nhằm bảo đảm an toàn, an ninh trật tự xã hội cho hoạt động lễ hội;

* Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân những cấp:

Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân những cấp được quy định thông qua Điều 20 Nghị định trên. Theo đó:

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội trên khu vực theo thẩm quyền, có những nhiệm vụ sau: Chỉ đạo thực hiện kiểm kê, phân loại lễ hội, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa lễ hội, xây dựng đề án, đề tài nghiên cứu khoa học nhằm bảo tồn và phát huy trị giá văn hóa lễ hội; Chỉ đạo sở, ban ngành địa phương trong việc phối hợp quản lý và tổ chức lễ hội; Tổ chức, hướng dẫn thực hiện những quy định pháp luật về hoạt động lễ hội ở địa phương;…

Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lễ hội trên khu vực, tiếp nhận nội dung đăng ký hoặc thông báo tổ chức lễ hội quy mô cấp huyện hoặc cáp xã, kiểm kê, phân loại lễ hội và tổ chức thực hiện những quy định của pháp luật về hoạt động lễ hội địa phương.

Xem thêm: Tổng hợp bài văn tả cây mai chọn lựa lọc hay nhất

 

Bạn đang xem bài: Tổng hợp tranh vẽ đề tài lễ hội đẹp, dễ vẽ nhất cho học sinh

4. Tranh vẽ đề tài lễ hội đẹp, dễ vẽ nhất cho học sinh

Dưới đây là một số mẫu tranh vẽ về chủ đề lễ hội tuy đơn thuần nhưng hết sức đẹp mắt, bất kỳ học sinh lứa tuổi nào cũng có thể tự vẽ một cách dễ dàng. 

hội lim(5)

Bức tranh về Hội Lim

lễ hội chọi gà

Lễ hội chọi gà

le hoi hoa dang

Lễ hội Hoa đăng

lễ hội đua thuyền

Lễ hội đua thuyền

lễ hội trung thu

Lễ hội Tết trung thu

Trên đây là toàn bộ nội dung về chủ đề tổng hợp tranh vẽ về chủ đề lễ hội đẹp, dễ vẽ nhất cho học sinh mà Luật Minh Khuê gửi tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo thêm bài viết về vẽ tranh an toàn giao thông đơn thuần, đẹp nhất 2023 của Luật Minh Khuê. Còn bất kỳ vướng mắc nào, quý khách vui lòng liên hệ email: [email protected] hoặc qua hotline 1900.6162 để được hỗ trợ chi tiết. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts