Trắc nghiệm bài Đặc điểm của tiếng nói nói và tiếng nói viết

Câu 1. Dòng nào sau đây không phải là đặc điểm của tiếng nói nói?

A. tiếng nói nói là tiếng nói âm thanh.

Bạn đang xem bài: Trắc nghiệm bài Đặc điểm của tiếng nói nói và tiếng nói viết

B. tiếng nói nói đa dạng về ngữ điệu.

C. tiếng nói nói sử dụng nhiều lớp từ, kiểu câu đa dạng.

D. tiếng nói nói là tiếng nói tinh luyện và trau chuốt.

Câu 2. Điểm khác biệt rõ nhất giữa tiếng nói viết và tiếng nói nói về đặc điểm diễn đạt là gì?

A. Sử dụng những từ ngữ thích hợp với từng phong cách.

B. Diễn đạt chặt chẽ, rõ ràng, trong sáng.

C. Sử dụng câu dài với nhiều thành phần câu.

D. Từ ngữ có tính biểu cảm cao.

Câu 3. Điểm khác biệt rõ nhất giữa tiếng nói nói và tiếng nói viết về phương tiện vật chất là gì?

A. Có sự phối hợp giữa âm thanh với những phương tiện phi tiếng nói.

B. Có sự xuất hiện trực tiếp của người nghe.

C. tiếng nói tự nhiên, ít trau chuốt.

D. Sử dụng những yếu tố dư, thừa, lặp,…

Câu 4. Trong những trường hợp sau, trường hợp nào mang đặc trưng cơ bản của tiếng nói viết?

A. Bài báo ghi lại cuộc tọa đàm.

B. Biên bản ghi lại những lời phát biểu trong cuộc họp.

C. Lời thuyết trình theo một văn bản chuẩn bị trước.

D. Đoạn hội thoại của những nhân vật trong tác phẩm văn học.

Câu 5. tiếng nói viết được sự hỗ trợ của yếu tố nào?

A. Nét mặt

B. Cử chỉ

C. Dấu câu

D. Điệu bộ

Câu 6. Dòng nào sau đây nêu nhận xét đúng nhất về đoạn văn sau:

– Sao anh không cưỡi lên ngựa mà chạy cho mau? […]

– Rõ khéo cho anh, bốn cẳng lại so với sáu cẳng được à?

(Truyện cười dân giân Việt Nam)

A. Là văn bản (tiếng nói) nói.

B. Là văn bản (tiếng nói) viết.

C. Là văn bản (tiếng nói) nói ghi được lại bằng chữ viết.

D. Là văn bản (tiếng nói) viết được trình bày bằng phương thức nói.

Câu 7. Cho đoạn văn sau:

– Sao anh không cưỡi lên ngựa mà chạy cho mau?[…]

– Rõ khéo cho anh, bốn cẳng lại so với sáu cẳng được à?

(Truyện cười dân gian Việt Nam)

Nhận xét nào sau đây không phải nói về đặc điểm diễn đạt của đoạn văn trên?

A. Từ ngữ tự nhiên

B. Từ ngữ chọn lựa lọc

C. Từ ngữ có tính khẩu ngữ

D. sử dụng phương thức tỉnh lược

Câu 8. Dòng nào nêu nhận xét đúng nhất về những câu văn vần trong truyện Tấm Cám?

A. Là văn bản (tiếng nói) nói.

B. Là văn bản (tiếng nói) viết.

C. Là văn bản (tiếng nói) nói ghi được lại bằng chữ viết.

D. Là văn bản (tiếng nói) viết được trình bày bằng phương thức nói.

Câu 9. Nhận xét nào về những câu văn vần trong truyện Tấm Cám chưa chuẩn xác?

A. Có người nói và người nghe.

B. Người nghe không có mặt.

C. Được thể hiện bằng âm thanh và ngữ điệu.

D. tiếng nói tự nhiên, trau chuốt.

Câu 10. Trong nói và viết, cần tránh hiện tượng nào?

A. tiếng nói nói ghi được lại bằng chữ viết.

B. tiếng nói viết được trình bày lại bằng lời nói.

C. sử dụng tiếng nói nói và tiếng nói viết đúng lúc, đúng chỗ.

D. sử dụng những yếu tố đặc thù của tiếng nói viết khi nói.

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 A
Câu 2 C Câu 7 B
Câu 3 B Câu 8 C
Câu 4 C Câu 9 B
Câu 5 D Câu 10 D

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts