Trắc nghiệm bài Độc Tiểu Thanh kí

Câu 2. Thể thơ của bài thơ Độc Tiểu Thanh kí là gì?

A. Thể thơ thất ngôn bát cú biến thể

B. Thất ngôn tứ tuyệt

Bạn đang xem bài: Trắc nghiệm bài Độc Tiểu Thanh kí

C. Thất ngôn bát cú

D. Ngũ ngôn

Câu 3. Bài thơ Độc Tiểu Thanh kí được viết bằng chữ gì?

A. Chữ Nôm

B. Chữ Hán

C. Chữ Quốc ngữ

Câu 4. Nội dung chính của bài thơ Độc Tiểu Thanh kí là gì?

A. Xót thương cho người con gái tài hoa bạc phận.

B. Cảm thương cho những kiếp người khổ cực.

C. Gửi gắm tâm sự riêng của tác giả.

D. Tất cả những đáp án trên đều đúng.

Câu 5. Trong bài thơ Độc Tiểu Thanh kí, vì sao tác giả lại đồng cảm với nàng Tiểu Thanh?

A. Vì Tiểu Thanh cô độc, không có người nào đồng cảm.

B. Vì Tiểu Thanh đẹp và có tài.

C. Vì tác giả tự thấy mình cùng chung thân phận với nàng Tiểu Thanh.

D. Vì Tiểu Thanh phải sống kiếp làm vợ lẽ.

Câu 6. Trong bài thơ Độc Tiểu Thanh kí, cái tài của nàng Tiểu Thanh được nói tới trong câu thơ nào?

A. Tây hồ hoa uyển tẫn thành khư

B. Độc điếu song tiền nhất chỉ thư

C. văn học vô mệnh lụy phần dư

D. Chi phấn hữu thần liên tử hậu

Câu 7. Trong bài thơ Độc Tiểu Thanh kí, câu thơ ‘Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi’ tác giả muốn nói điều gì?

A. Sự bất công đối với người phụ nữ hồng nhan mà bạc phận.

B. Tiếng thở dài than vãn của người đời trách cho trời đất đã khiến vận mệnh của họ phong ba, trắc trở.

C. Sự bất lực trước những bất công trong xã hội.

D. Tất cả đáp án trên đều đúng.

Câu 8. Câu thơ nào thể hiện sâu sắc nhất đồng cảm của tác giả với nàng Tiểu Thanh, trong bài thơ Độc Tiểu Thanh kí?

A. Hai câu đề

B. Hai câu luận

C. Hai câu thực

D. Hai câu kết

Câu 9. Trong bài thơ Độc Tiểu Thanh kí, câu thơ nào thể hiện số phận đau xót của nàng Tiểu Thanh?

A. Hai câu đề

B. Hai câu thực

C. Hai câu luận

D. Hai câu kết

Câu 10. Trong bài Độc Tiểu Thanh kí của Nguyễn Du, tâm sự bi thương của tác giả được diễn đạt qua:

A. Hai câu đề

B. Hai câu thực

C. Hai câu luận

D. Hai câu kết

Câu 11. Hai từ son phấn và văn học gợi tới vẻ đẹp gì của Tiểu Thanh trong bài thơ Độc Tiểu Thanh kí?

A. Trí tuệ và tâm hồn

B. Trí tuệ và tài năng

C. Nhan sắc và tiết hạnh

D. Sắc đẹp và tài năng

Câu 12. Trong bài thơ Độc Tiểu Thanh kí, câu thơ Cái án phong lưu khách tự mang không thể hiện điều gì?

A. Sự gắn bó của những con người cùng hoàn cảnh cơ hàn.

B. Niềm đồng cảm của những người cùng hội cùng thuyền.

C. Đề cao phẩm chất của những con người tài hoa.

D. tỏ bày kín đáo nỗi tâm sự của chính tác giả.

Câu 13. Ý nào sau đây chưa chuẩn xác?
Bài thơ Độc Tiểu Thanh kí là tiếng khóc…

A. Cho những mảnh đời xấu số.

B. Cho chính mình.

C. Cho tất cả mọi người.

D. Cho những kiếp tài hoa.

Câu 14. trị giá nhân đạo sâu sắc của bài thơ Độc Tiểu Thanh kí là gì?

A. Tiếng nói cảm thương cho những số phận tài hoa mà xấu số.

B. Tâm sự đau xót cho nỗi xấu số của chính mình.

C. Tiếng nói căm hờn đối với những thế lực giày xéo con người.

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 15. Đặc sắc nghệ thuật của bài thơ Độc Tiểu Thanh kí là gì?

A. Âm điệu người nào oán, từ ngữ cô đọng, giàu sức gợi tả.

B. tiếng nói trọng thể, trau chuốt, nhiều câu cảm thán.

C. Sử dụng nhiều điển tích, điển cố có trị giá gợi tả.

D. Sử dụng những giải pháp so sánh và đảo ngữ.

Câu 16. Trong bài thơ Độc Tiểu Thanh kí, hai câu cuối có hiện tượng gì?

A. Thất vận

B. Thất niêm

C. Đối không chỉnh

D. Không đối

đáp án Trắc nghiệm bài Độc Tiểu Thanh kí

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 9 B
Câu 2 C Câu 10 D
Câu 3 B Câu 11 D
Câu 4 D Câu 12 A
Câu 5 C Câu 13 C
Câu 6 C Câu 14 D
Câu 7 D Câu 15 A
Câu 8 B Câu 16 B

Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài thơ Độc Tiểu Thanh kí giúp ôn tập và củng cố tri thức bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 10

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

https://cmm.edu.vn/trac-nghiem-bai-doc-tieu-thanh-ki/

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts