Trắc nghiệm bài Khái quát văn học dân gian Việt Nam

Câu 2. Văn học dân gian có trị giá là

A. Văn học dân gian là kho tri thức vô cùng phong phú về đời sống những dân tộc (trị giá nhận thức)

B. Văn học dân gian có trị giá giáo dục đạo làm người

Bạn đang xem bài: Trắc nghiệm bài Khái quát văn học dân gian Việt Nam

C. Văn học dân gian có trị giá thẩm mĩ to lớn, góp phần quan trọng tạo nên bản sắc riêng cho nền văn học dân tộc

D. Tất cả đều đúng

Câu 3. Trong những câu sau câu nào nêu khái niệm đúng nhất về văn học dân gian?

A. Văn học dân gian là những sáng tác tư nhân, truyền mồm, lưu truyền trong nhân dân.

B. Văn học dân gian là những sáng tác tập thể, truyền mồm, lưu truyền trong nhân dân.

C. Văn học dân gian là những sáng tác tập thể, mang tính sáng tạo của tư nhân cao.

D. Văn học dân gian là những sáng tác tập thể, lưu truyền trong nhân dân, mang dấu ấn tư nhân.

Câu 4. Câu nào không đúng khi nói về văn học dân gian?

A. Văn học dân gian là văn học của quần chúng lao động.

B. Văn học dân gian Việt Nam là văn học của nhiều dân tộC.

C. Văn học dân gian là những sáng tác tập thể, truyền mồm.

D. Văn học dân gian mang đậm dấu ấn tư nhân của tác giả.

Câu 5. Đặc trưng nào không phải của văn học dân gian?

A. Tính truyền mồm.

B. Tính cá thể.

C. Tính tập thể.

D. Tính dị bản.

Câu 6. Về phương diện phương thức, văn học dân gian…

A. có cách phản ánh hiện thực một cách kì ảo.

B. thường có rất nhiều dị bản.

C. là tiếng nói chung của một cộng đồng.

D. thường có rất nhiều cốt truyện, tình tiết, sự kiện… được lặp đi, lặp lại.

Câu 7. Về phương diện nội dung, văn học dân gian…

A. thường có rất nhiều dị bản.

B. có cách phản ánh hiện thực một cách kì ảo.

C. có rất nhiều cốt truyện, tình tiết, sự kiện…được lặp đi, lặp lại.

D. là tiếng nói chung của một cộng đồng.

Câu 8. Những tác phẩm sau, tác phẩm nào không phải là tác phẩm văn học dân gian?

A. Chuyện người con gái Nam Xương.

B. Cây tre trăm đốt.

C. Thánh Gióng

D. Chuyện chàng Cóc

Câu 9. Trong những văn bản sau, văn bản nào không thuộc tác phẩm văn học dân gian?

A. Thân em như cá rô thia – Ra sông mắc lưới vào đìa mắc câu.

B. Thân em vừa trắng lại vừa tròn – Bảy nổi ba chìm với nước non.

C. Thân em như trái bần trôi – Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu.

D. Thân em như tấm lụa đào – Phất phơ giữa chợ biết vào tay người nào.

Câu 10. Thể loại văn học dân gian nhằm giảng giải, phản ánh nhận thức, cách hình dung của người thời cổ về nguồn gốc toàn cầu và đời sống con người là thể loại nào?

A. Sử thi dân gian.

B. Truyền thuyết.

C. Truyện thơ.

D. Thần thoại.

Câu 11. Thể loại tự sự bằng văn vần hoặc văn vần phối hợp với văn xuôi, kể lại những sự kiện lớn có ý nghĩa quan trọng đối với số phận cộng đồng.” là thể loại nào?

A. Thần thoại.

B. Truyền thuyết.

C. Sử thi dân gian.

D. Truyện thơ.

Câu 12. Thể loại văn học dân gian thể hiện quan niệm đạo đức, lí tưởng và ước mơ của nhân dân về hạnh phúc và công bằng xã hội, là thể loại nào?

A. Sử thi dân gian.

B. Truyền thuyết.

C. Truyện cổ tích.

D. Truyện thơ.

Câu 13. Thể loại văn học kể lại những hiện tượng gây cười nhằm giải trí và phê phán những cái đáng cười trong cuộc sống, là thể loại nào?

A. Truyện cười dân gian.

B. Truyện cổ tích.

C. Truyện ngụ ngôn.

D. Truyện thơ dân gian.

Câu 14. Đặc trưng nào sau đây không phải của văn học dân gian?

A. Tính truyền mồm

B. Tính tập thể

C. Tính thực hành

D. Tính địa phương

Câu 15. Thể loại văn học nào kể lại những câu chuyện trong đó nhân vật chủ yếu là động vật và đồ vật, ngụ ý nêu lên những kinh nghiệm sống, những bài học luân lí – triết lí nhân sinh?

A. Truyện ngụ ngôn.

B. Tục ngữ.

C. Ca dao.

D. Câu đố.

đáp án Trắc nghiệm bài Khái quát văn học dân gian Việt Nam

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 9 B
Câu 2 D Câu 10 D
Câu 3 B Câu 11 C
Câu 4 D Câu 12 C
Câu 5 B Câu 13 A
Câu 6 B Câu 14 D
Câu 7 D Câu 15 A
Câu 8 A

Bộ thắc mắc trắc nghiệm bài Khái quát văn học dân gian Việt Nam có đáp án chi tiết giúp bạn ôn tập những tri thức về những tác phẩm văn học dân gian Việt Nam.

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts