Trắc nghiệm bài Luyện viết đoạn văn tự sự

Câu 1. Đoạn văn là phòng ban của văn bản. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Bạn đang xem bài: Trắc nghiệm bài Luyện viết đoạn văn tự sự

Câu 3. Đoạn văn của phần mở bài có nhiệm vụ gì?

A. Giới thiệu câu chuyện.

B. Diễn biến của những sự việc, chi tiết.

C. Kết thúc câu chuyện, tạo ấn tượng mạnh tới suy nghĩ, xúc cảm của người đọc.

D. Cả ba đáp án trên.

Câu 4. Đoạn văn của phần thân bài có nhiệm vụ gì?

A. Giới thiệu câu chuyện.

B. Diễn biến của những sự việc, chi tiết.

C. Kết thúc câu chuyện, tạo ấn tượng mạnh tới suy nghĩ, xúc cảm của người đọc.

D. Cả ba đáp án trên.

Câu 5. Đoạn văn của phần kết bài có nhiệm vụ gì?

A. Giới thiệu câu chuyện.

B. Diễn biến của những sự việc, chi tiết.

C. Kết thúc câu chuyện, tạo ấn tượng mạnh tới suy nghĩ, xúc cảm của người đọc.

D. Cả ba đáp án trên.

Câu 6. Nội dung của mỗi đoạn văn khác nhau trong văn bản tự sự nhưng đều có chung nhiệm vụ chính là thể hiện chủ đề của văn bản. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Bạn đang xem bài: Trắc nghiệm bài Luyện viết đoạn văn tự sự

Câu 7. Để viết đoạn văn tự sự, cần hình dung sự việc xảy ra thế nào rồi tuần tự kể lại diễn biến của nó, cần chú ý sử dụng những phương tiện liên kết câu để đoạn văn được mạch lạc, chặt chẽ. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Bạn đang xem bài: Trắc nghiệm bài Luyện viết đoạn văn tự sự

đáp án Trắc nghiệm bài Luyện viết đoạn văn tự sự

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 5 C
Câu 2 C Câu 6 A
Câu 3 A Câu 7 A
Câu 4 B

Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài Luyện viết đoạn văn tự sự giúp ôn tập và củng cố tri thức bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 10

Bản quyền bài viết thuộc trường Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung (cmm.edu.vn)

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts