Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả vào cuộc sống hay nhất

Nguyên nhân và kết quả là một cặp phạm trù trong phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác – Lênin. Phương pháp này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc nghiên cứu, đặc biệt trong ngành nghề hình sự. Bài viết dưới đây sẽ tìm hiểu về vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả vào cuộc sống hay nhất

1. Quan hệ nhân quả là gì?

Quan hệ nhân quả là quan hệ giữa hành vi và hậu quả mà trong đó hành vi phải xảy ra trước và có mối quan hệ nội tại, thế tất với hậu quả.

Quan hệ nhân quả tiếng Anh là: “Causality”.

Bạn đang xem bài: Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả vào cuộc sống hay nhất

Nguyên nhân là phạm trù sử dụng để chỉ sự tác động lẫn nhau giữa những mặt trong cùng một sự vật hoặc giữa những sự vật với nhau, gây ra một biến đổi nhất định nào đó.

Kết quả là một phạm trù sử dụng để chỉ những biến đổi xuất hiện do tác động lẫn nhau giữa những mặt trong một sự vật hoặc giữa những sự vật với nhau gây ra.

Nội hàm của khái niệm nguyên nhân vừa trình bày đưa lại cho chúng ta nhận thức trước tiên rất quan trọng, đó là sự vật hiện tượng không bao giờ là chính bản thân nguyên nhân, chỉ có sự tác động của những sự vật hiện tượng mới là nguyên nhân.

2. Nội dung cặp phạm trù nguyên nhân kết quả

Theo ý kiến của chủ nghĩa duy vật biện chứng, nguyên nhân và kết quả có mối liên hệ qua lại, cụ thể:

Thứ nhất: Nguyên nhân sản sinh ra kết quả

– Nguyên nhân là cái sinh ra kết quả, nên nguyên nhân luôn có trước kết quả. Còn kết quả chỉ xuất hiện sau khi nguyên nhân xuất hiện và khởi đầu tác động. Tuy nhiên, không phải sự tiếp nối nào trong thời gian của những hiện tượng cũng đều biển hiểu hiện mối liên hệ nhân quả.

– Cùng một nguyên nhân có thể gây ra nhiều kết quả khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể. trái lại, cùng một kết quả có thể được gây nên bởi những nguyên nhân khác nhau tác động lên sự vật theo những hướng khác nhau thì sẽ làm suy yếu, thậm trí triệt tiêu những tác dụng của nhau.

– Căn cứ vào tính chất, vai trò của nguyên nhân đối với sự hình thành kết quả, có thể phân loại nguyên nhân thành:

+ Nguyên nhân chủ yếu và nguyên nhân thứ yếu.

+ Nguyên nhân bên trong và nguyên nhân chủ quan

Thứ hai: Sự tác động trở lại của kết quả đối với nguyên nhân.

– Nguyên nhân sản sinh ra kết quả. Nhưng sau khi xuất hiện, kết quả không giữ vai trò thụ động đối với nguyên nhân, mà sẽ có tác động tích cực trở lại đối với nguyên nhân.

Thứ ba: Sự thay đổi vị trí giữa nguyên nhân và kết quả

– Điều này xảy ra khi ta xem xét sự vật, hiện tượng trong những mối quan hệ khác nhau. Một hiện tượng nào đó trong mối quan hệ này là nguyên nhân thì trong mối quan hệ khác là kết quả và trái lại.

– Một hiện tượng nào đó là kết quả do một nguyên nhân nào đó sinh ra, tới lượt mình sẽ trở thành nguyên nhân sinh ra hiện tượng thứ ba… Và quá trình này tiếp tục mãi không bao giờ kết thúc, tạo nên một chuỗi nhân quả vô tận cùng. Trong chuỗi đó không có khâu nào là khởi đầu hay cuối cùng.

3. Ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả

Từ việc phát hiện mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả, Triết học Mác-Lenin nêu ra một số ý nghĩa phương pháp luận cho mối quan hệ này để ứng dụng vào thực tiễn và tư duy, cụ thể là:

– Mối liên hệ nhân quả có tính khách quan và tính phổ biến, tức là không có sự vật, hiện tượng nào trong toàn cầu vật chất lại không có nguyên nhân. Nhưng không phải con người có thể nhận thức ngay được mọi nguyên nhân.

Nhiệm vụ của nhận thức khoa học là phải tìm ra nguyên nhân của những hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy để giảng giải được những hiện tượng đó. Muốn tìm nguyên nhân phải tìm trong toàn cầu hiện thực, trong bản thân những sự vật, hiện tượng tồn tại trong toàn cầu vật chất chứ không được tưởng tượng ra từ trong đầu óc của con người, tách rời toàn cầu hiện thực.

– Một kết quả có thể do nhiều nguyên nhân sinh ra. Những nguyên nhân này có vai trò khác nhau đối với việc hình thành kết quả. Vì vậy trong hoạt động thực tiễn chủ thể cần phân loại những nguyên nhân, tìm ra nguyên nhân cơ bản, nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân bên trong, nguyên nhân bên ngoài, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan… Đồng thời phải nắm được chiều hướng tác động của những nguyên nhân, từ đó có giải pháp thích hợp tạo điều kiện cho nguyên nhân có tác động tích cực tới hoạt động và hạn chế sự hoạt động của nguyên nhân có tác động tiêu cực. Vì nguyên nhân luôn có trước kết quả nên muốn tìm nguyên nhân của một hiện tượng nào đó cần tìm trong những sự kiện những mối liên hệ xảy ra trước khi hiện tượng đó xuất hiện.

4. Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả vào cuộc sống hay nhất

Đối với những mối liên hệ nhân – quả ở trong tự nhiên, con người càng nghiên cứu được càng nhiều càng tốt. Nhờ biết được những hậu quả do những tác động lẫn nhau giữa những sự vật hiện tượng trong tự nhiên, con người ta có thể lợi dụng được những nguồn năng lượng lớn để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của con người.

Ví dụ biết được về hiện tượng của thủy triều là do sức hút của mặt trăng tạo nên làm cho nước biển bị cuốn theo gây nên những đợtt thủy triều tràn vào lục địa, người ta có thể lợi dụng nó để tạo ra nguồn điện.

Đồng thời người ta sử dụng mối quan hệ nhân – quả của những hiện tượng tự nhiên để thấy được những tác hại mà những hiện tượng đó gây ra. Mối liên hệ nhân – quả ở trong ngành nghề xã hội, tức là ngành nghề hoạt động của con người phức tạp hơn rất nhiều.

Mối quan hệ nhân – quả này có đặc điểm trước hết là nó chỉ xuất hiện khi có hoạt động của con người. Đặc điểm này có thể đúng, không đúng ở trong những ngành nghề khác nhau. Có những hoạt động được coi là hoạt động có ý thức của tư nhân, nhưng lại là hoạt động vô ý thức đối với cộng đồng. Chủ thể hoạt động bao giờ cũng xuất phát từ lợi ích của chính bản thân mình, nhưng tác động của nó tới đời sống xã hội còn tùy thuộc vào những mối liên hệ và những hậu quả xã hội mà nó gây ra.

Ví dụ, lợi nhuận buôn ma túy là rất cao, cho nên bọn kinh doanh ma túy không từ bỏ một hành vi nào thúc giục việc kinh doanh ma túy để kiếm lợi. Xét từ phía cộng đồng, đó là hành động rất có hại, hành động có thể nói là một hành động tự sát. Tuy nhiên, những tác động đó người ta không thể ngăn chặn một sớm một chiều, nếu như không nghiên cứu những quan hệ lợi ích tác động vào quan hệ nhân – quả.

do vậy nghiên cứu mối quan hệ nhân-quả ở trong đời sống xã hội cũng chính là nghiên cứu mối quan hệ tác động về mặt lợi ích. Những lợi ích nào được sinh ra từ những tác động nào, nó đưa lại những hậu quả nào, đó chính là mục tiêu đề nghiên cứu mối quan hệ nhân – quả trong đời sống cộng đồng.

Tóm lại, mối quan hệ nhân – quả được thể hiện ở rất nhiều ngành nghề. Nhưng dù ở ngành nghề nào thì con người cũng phải luôn luôn tìm hiểu, nghiên cứu để khắc phục, tránh những hậu quả xấu do những tác động gây ra. trái lại, chúng ta cũng có thể lợi dụng mối quan hệ nhân – quả này để phục vụ cho cuộc sống của mình.

5. Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả vào cuộc sống về bạo lực học đường

Qua những số liệu và đánh giá thực tế cho thấy được hiện tượng bạo lực học đường ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Vậy nguyên nhân do đâu mà dẫn tới hiện tượng bạo lực học đường trên? Bài viết xin Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả vào cuộc sống về bạo lực học đường để trả lời. Bạo lực học đường do một số nguyên nhân như sau:

Thứ nhất: Có thể thấy tình trạng bạo lực diễn ở môi trường học tập chủ yếu ở độ tuổi 12-17 tuổi. Đây là độ tuổi thay đổi tâm sinh lý của của học sinh – độ tuổi vô cùng nhạy cảm. Bản thân những em chưa làm chủ được nhận thức và hành động của bản thân mà dễ cáu gắt, tức tối và có những hành vi gây bạo lực học đường.

Thứ hai: Từ phía gia đình Cuộc sống ngày nay ngày càng đòi hỏi vật chất nên phụ huynh bận rộn kiếm tiền, ít quan tâm tới con cái, thậm chí vù sức ép cuộc sống hay trút giận lên chính đứa con của mình. Nhiều gia đình lục sục nên con cái chứng kiến và bị tác động.

Thứ ba: Từ nhà trường Nhiều trường học chỉ chú trọng huấn luyện giáo dục mà ko để ý giáo dục tư cách, kĩ năng cư xử phẩm chất cho học sinh. Hoặc khi có bạo lực không có hướng khắc phục nên học sinh không sợ.

Thứ tư: Từ phía xã hội Sự tác động do thời đại 4.0 internet phát triển mạnh mẽ và không được kiểm duyệt. Văn hóa bạo lực trong những bộ phim ảnh, sách báo và những trò chơi, game mang xu thế bạo lực tràn lan trên mạng và không được kiểm duyệt tử tế dẫn tới những đối tượng ở độ tuổi vị thành niên này bị tò mò và tiếp xúc nên có tâm lý bạo hành học đường ở ngoài đời.

Thứ năm: Do biến chất về mặt tâm lý Nhiều học sinh, thầy giáo suy thoái đạo đức nghề nghiệp, có những cách nhìn nhận méo mó, méo mó biến thái.

Kết quả là nạn bạo lực học đường ngày càng gia tăng với sự phức tạp. những hành vi đánh đập, bứt tóc, xô đẩy, dứt tóc, xé quần áo, đổ đồ ăn lên người, trấn lột cướp đồ giữa học sinh với nhau hết sức phổ biến trong những trường. Không chỉ vậy mà học sinh còn sử dụng những hành vi hoặc lời nói gây xúc phạm, gán ghép hoặc bôi nhọ, sỉ nhục, chế nhạo hoặc bắt người khác làm theo ý mình. Hành vi này có thể ở thầy giáo đối với học sinh hoặc học sinh với nhau. Việc xâm phạm tình dục, có thể động chạm những phòng ban nhạy cảm hoặc thậm chí có những hành vi ép buộc tình dục, hiếp dâm, … gây rúng động dư luận thời gian qua cũng rất báo động và cần được xử lý nghiêm.

Có thể thấy mối quan hệ giữa nguyên nhân của bạo lực học đường dẫn tới những hậu quả đáng tiếc trên thực tế. Từ những nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan mà học sinh có những hành vi đánh đập, chế nhạo hoặc xâm phạm, xúc phạm,… bạn bè thầy cô. Từ đó mà bỏ học, nghỉ học đuổi học kéo theo hệ lụy phía sau.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan tới vấn đề: Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả vào cuộc sống hay nhất. Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với phòng ban tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: [email protected] để được hỗ trợ và trả lời kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts