Vật Lí 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân – Giải bài tập SGK Vật Lí 12 Bài 36

Vật Lí 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân được Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung soạn hy vọng sẽ tà tà tài liệu hữu ích giúp những em nắm vững tri thức bài học và đạt kết quả tốt trong những bài thi, bài rà soát trên lớp.

Tóm tắt lý thuyết Vật Lí 12 Bài 36

I) Lực hạt nhân

Khái niệm: những nuclôn trong hạt nhân hút nhau bằng một lực vô cùng mạnh, gọi là lực hạt nhân, có tác dụng liên kết những nuclôn tạo nên hạt nhân vững bền.

Bạn đang xem bài: Vật Lí 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân – Giải bài tập SGK Vật Lí 12 Bài 36

Tính chất:

 • Không cùng thực chất với với lực tĩnh điện hay lực hấp dẫn .
 • Là lực tương tác mạnh
 • Chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi cỡ kích thước hạt nhân ≈ 10-15 m

II) Năng lượng liên kết của hạt nhân

Độ hụt khối: Khối lượng của hạt nhân luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của những nuclôn tạo thành hạt nhân đó. Độ chênh lệch giữa 2 khối lượng đó gọi là độ hụt khối (∆m) của hạt nhân:

∆m = (Z.mp + (A – Z) mn ) – mX

Năng lượng liên kết Wlk: là năng lượng cần để liên kết những nuclôn để tạo thành một hạt nhân, hay năng lượng tỏa ra khi mọt hạt nhân tách thành những nuclôn riêng biệt.

Wlk = [Z.mp + (A – Z) mn – mX ] c2 = ∆m.c2

Năng lượng liên kết riêng Wlkr: là đại lượng đặc trưng cho độ vững bền của hạt nhân, Wlkr càng lớn hạt nhân càng vững bền. Những hạt nhân vững bền ở khoảng giữa của bảng tuần hoàn 50 < A < 80.

Wlkr = Wlk/A

III) Phản ứng hạt nhân

Khái niệm: phản ứng hạt nhân là mọi quá trình dẫn tới biến đổi hạt nhân

Phân loại: gồm 2 loại

+) Phản ứng hạt nhân tự phát: là quá trình một hạt nhân không vững bền tự phân rã thành những hạt nhân khác. VD: phóng xạ.

A → B + C

+) Phản ứng hạt nhân kích thích: quá trình những hạt nhân tương tác với nhau tạo ra những hạt nhân khác. VD: phản ứng nhiệt hạch, phản ứng phân hạch.

A + B → C + D

IV) những định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân

Với phản ứng hạt nhân:

ly thuyet nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 1 2

Có những định luận bảo toàn sau:

Định luật bảo toàn điện tích:

Z1 + Z2 = Z3 + Z4

Định luật bảo toàn nuclôn (số khối A):

A1 + A2 = A3 + A4

Chú ý: số hạt nơtron (A-Z) không được bản toàn

Định luật bảo toàn động lượng:

ly thuyet nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 1 1 1 2

Định luật bảo toàn năng lượng

mtrước.c2 = msau.c2 + ∆E

↔ ∆E = (mtrước – msau) c2 = (mA + mB – mC – mD)c2

Với ∆E là năng lượng phản ứng

 • ∆E > 0: phản ứng tỏa năng lượng |∆E|
 • ∆E < 0: phản ứng thu năng lượng |∆E|

Giải bài tập SGK Vật Lí 12 Bài 36

Câu C1 trang 184 SGK

Câu C1 trang 184 SGK: giảng giải rõ hơn bảng 36.1

tra loi cau hoi sgk vat ly 12 bai 36 3 1 2

Trả lời:

So sánh phản ứng hạt nhân và phản ứng hóa học.

Phản ứng hóa học:

tra loi cau hoi sgk vat ly 12 bai 36 1 1 1 2

Có sự biến đổi những phân tử như: HCl đổi thành NaCl.

Có sự bảo toàn những nguyên tử: Số những nguyên tử trước và sau phản ứng bằng nhau.

Có sự bảo toàn những nguyên tử: Số những nguyên tử trước và sau phản ứng bằng nhau.

Có sự bảo toàn khối lượng nghỉ: Tổng khối lượng nghỉ trước và sau phản ứng bằng nhau.

Phản ứng hạt nhân:

tra loi cau hoi sgk vat ly 12 bai 36 2 1 1 2

Có sự biến đổi những hạt nhân như: hạt nhân sinh ra khác với hạt nhân ban đầu.

Có sự biến đổi những nhân tố.

Không bảo toàn khối lượng nghỉ: Tổng khối lượng nghỉ của những hạt sinh ra lớn hơn tổng khối lượng nghỉ của những hạt ban đầu.

Bài 1 (trang 187 SGK Vật Lý 12)

Bài 1 (trang 187 SGK Vật Lý 12): Hãy lựa chọn câu đúng.

Năng lượng liên kết riêng.

A. Giống nhau với mọi hạt nhân.

B. Lớn nhất với những hạt nhân nhẹ.

C. lớn nhất với những hạt nhân trung bình

D. Lớn nhất với những hạt nhân nặng.

Lời giải:

lựa chọn đáp án C.

Năng lượng liên kết riêng ε (là năng lượng liên kết tính cho 1 nuclôn): ε = ΔE/A.

Lưu ý: Năng lượng liên kết riêng là đại lượng đặc trưng cho độ vững bền của hạt nhân, năng lượng liên kết riêng càng lớn thì hạt nhân càng vững bền và trái lại. Thực tế những hạt nhân có số khối A trong khoảng 50u tới 80u có năng lượng liên kết riêng lớn nhất (cỡ 8,8MeV/1nuclon) nên bền hơn những hạt nhân có số khối ngoài khoảng.

Bài 2 (trang 187 SGK Vật Lý 12)

Bài 2 (trang 187 SGK Vật Lý 12): Hãy lựa chọn câu đúng.

thực chất lực tương tác giữa những nuclon trong hạt nhân là:

A. Lực tĩnh điện

B. Lực hấp dẫn.

C. Lực điện từ

D. Lực tương tác mạnh.

Lời giải:

lựa chọn đáp án D.

thực chất lực tương tác giữa những nuclon trong hạt nhân là lực tương tác mạnh.

Bài 3 (trang 187 SGK Vật Lý 12)

Bài 3 (trang 187 SGK Vật Lý 12): Phạm vi tác dụng của lực tương tác mạnh trong hạt nhân là bao nhiêu?

A. 10-13 cm

B. 10-8 cm

C. 10-10cm

D. Vô hạn

Lời giải:

lựa chọn đáp án A.

những nuclon liên kết với nhau bởi lực hạt nhân. Lực hạt nhân không có cùng thực chất với lực tĩnh điện hay lực hấp dẫn, nó là loại lực mới truyền tương tác giữa những nuclon trong hạt nhân (lực tương tác mạnh). Lực hạt nhân chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân (10-15 m = 10-13 cm).

Bài 4 (trang 187 SGK Vật Lý 12)

Bài 4 (trang 187 SGK Vật Lý 12): Hạt nhân nào có năng lượng liên kết riêng lớn nhất?

A. Heli

B. Cacbon

C. Sắt

D. Urani

Lời giải:

lựa chọn đáp án C.

những hạt nhân có số khối A trong khoảng 50u tới 80u có năng lượng liên kết riêng lớn nhất (cỡ 8,8MeV/1nuclon) nên bền hơn những hạt nhân có số khối ngoài khoảng.Vì hạt nhân Fe có số khối lượng trung bình 50 < A < 80 nên vững bền hơn những hạt ngoài khoảng.

Bài 5 (trang 187 SGK Vật Lý 12)

Bài 5 (trang 187 SGK Vật Lý 12): Năng lượng liên kết của bai 5 trang 187 sgk vat ly 12 3 1 4 là 160,64 MeV. Xác định khối lượng của nguyên tử bai 5 trang 187 sgk vat ly 12 3 1 4

Lời giải:

Wlk = Δm.c2 = (10mp + 10mn – mNe).c2 = 160,64 MeV = 160,64.uc2/931,5 = 0,17245uc2

⇒ 10.1,00728u + 10.1,00866u – mNe = 0,17245u.

Khối lượng hạt nhân mNe = 10.1,00728u + 10.1,00866u – 0,17245u = 19,98695u.

Khối lượng nguyên tử bai 5 trang 187 sgk vat ly 12 3 1 4 là: mnt = mNe + 10me

⇒ mnt = 19,98695u + 10.0,00055u = 19,98695u.

Bài 6 (trang 187 SGK Vật Lý 12)

Bài 6 (trang 187 SGK Vật Lý 12): Khối lượng nguyên tử của bai 6 trang 187 sgk vat ly 12 2 1 2 là 55,934939u. Tính Wek và Wlk/A

Lời giải:

Năng lượng liên kết của

Wlk = (26mp + 30mn – mFe).c2 = (26.1,00728u + 30.1,0086u – 55,934939u).c2

⇔ 0,514141uc2 = 0,514141. 931,5 MeV = 478,9223415 (MeV)

Năng lượng liên kết riêng:

bai 6 trang 187 sgk vat ly 12 1 1 1 2

Bài 7 (trang 187 SGK Vật Lý 12)

Bài 7 (trang 187 SGK Vật Lý 12): Hoàn chỉnh những phản ứng sau:

bai 7 trang 187 sgk vat ly 12 5 1 2

Lời giải:

Hoàn chỉnh những phản ứng

a) Xét phản ứng: bai 7 trang 187 sgk vat ly 12 1 1 1 2

vận dụng định luật bảo toàn điện tích: 3 + Z = 4 + 0 → Z = 1

vận dụng định luật bảo toàn số nuclon: 6 + A = 7 + 1 → A = 2

Vậy bai 7 trang 187 sgk vat ly 12 2 1 1 2

Phản ứng đầy đủ: bai 7 trang 187 sgk vat ly 12 3 1 1 2

b) Xét phản ứng: bai 7 trang 187 sgk vat ly 12 4 1 1 2

vận dụng định luật bảo toàn điện tích: 5 + Z = 3 + 2 → Z = 0

vận dụng định luật bảo toàn số nuclon: 10 + A = 7 + 4 → A = 1

Vậy bai 7 trang 187 sgk vat ly 12 5

Phản ứng đầy đủ: bai 7 trang 187 sgk vat ly 12 6 1 1 2

c) Tương tự: bai 7 trang 187 sgk vat ly 12 7 1 1 2

bai 7 trang 187 sgk vat ly 12 8 1 1 2

Bài 8 (trang 187 SGK Vật Lý 12)

Bài 8 (trang 187 SGK Vật Lý 12):Phản ứng: bai 8 trang 187 sgk vat ly 12 2 1 2

Tỏa năng lượng điện 22,4 MeV. Tính khối lượng nguyên tử của bai 8 trang 187 sgk vat ly 12 1 2 1 3 . (Khối lượng của bai 8 trang 187 sgk vat ly 12 2 và bai 8 trang 187 sgk vat ly 12 3 tuần tự là 2,01400u và 4,00150u).

Lời giải:

Năng lượng tỏa ra của phản ứng là:

W = (mH + mLi – 2.mHe)c2 = 22,4 MeV = 22,4u.c2/931,5 = 0,024047u.c2

→ Khối lượng nguyên tử của bai 8 trang 187 sgk vat ly 12 1 2 1 3 :

mLi = 0,024047u + 2mHe – mH = 0,024047u + 2.4,00150u – 2,0140u = 6,01307u

Khối lượng nguyên tử Li là :

mnt = mLi + 3.me = 6,01307u + 3.0,00055u = 6,01472u

Bài 9 (trang 187 SGK Vật Lý 12)

Bài 9 (trang 187 SGK Vật Lý 12): lựa chọn câu sai: Trong một phản ứng hạt nhân, có bảo toàn.

A. năng lượng

B. động lượng

C. động năng

D. điện tích

Lời giải:

lựa chọn đáp án C

Trong phản ứng hạt nhân, không có bảo toàn động năng.

những định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân:

– Bảo toàn số nuclôn (số khối): A1 + A2 = A3 + A4

– Bảo toàn điện tích (nguyên tử số): Z1 + Z2 = Z3 + Z4

– Bảo toàn động lượng: p1 + p2 = p3 + p4 hay m1v1 + m2v2 → m3v3 + m4v4

– Bảo toàn năng lượng toàn phần: KX1 + KX2 + ΔE hoặc ∑ Ktrước pứ + ΔE = ∑ Ksau pứ

(Trong đó: ΔE là năng lượng phản ứng hạt nhân (ΔE > 0 toả năng lượng, ΔE < 0 thu năng lượng); KX là động năng vận động của hạt X.)

Lưu ý: Phóng xạ hay phản ứng hạt nhân không tuân theo định luật bảo toàn khối lượng, năng lượng nghỉ, số proton, notron, electron, cơ năng (năng lượng cơ học).

Bài 10 (trang 187 SGK Vật Lý 12)

Bài 10 (trang 187 SGK Vật Lý 12): Phản ứng nào sau đây thu năng lượng

bai 10 trang 187 sgk vat ly 12 2 1 2 bai 10 trang 187 sgk vat ly 12 1 1 1 2

Lời giải:

lựa chọn đáp án D

Phản ứng thu năng lượng là phản ứng D.

bai 10 trang 187 sgk vat ly 12 2

những phản ứng còn lại là phản ứng tỏa năng lượng:

bai 10 trang 187 sgk vat ly 12 3 1 1 2

thắc mắc Trắc nghiệm Vật lí 12 Bài 36

Bài 1: Trong phản ứng hạt nhân nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 1 cau 6 0 X là hạt nhân của nhân tố:

A. nitơ

B. nêon

C. cacbon

D. ôxi

– Ta có phương trình phản ứng hạt nhân:

nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 1 cau 6 2 1 2

– vận dụng định luật bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích ta được:

nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 1 cau 6 1 1 1 2

→ Hạt nhân X là hạt Ôxi.

lựa chọn đáp án D

Bài 2: Gọi m là khối lượng, Δm là độ hụt khối, A là số nuclôn của hạt nhân nguyên tử. Độ vững bền của hạt nhân được quyết định bởi đại lượng:

A. m

B. Δm

C. m/A

D. Δm/A

– Năng lượng liên kết riêng là đại lượng đặc trưng cho độ vững bền của hạt nhân, năng lượng liên kết riêng càng lớn thì hạt nhân càng vững bền và trái lại.

– Năng lượng liên kết riêng ε (là năng lượng liên kết tính cho 1 nuclôn): ε = ΔE/A.

– Với: E = Δm.c2 = (m0 – m)c2.

lựa chọn đáp án D

Bài 3: những phản ứng hạt nhân tuân theo định luật

A. bảo toàn số proton

B. bảo toàn số nơtron

C. bảo toàn số nuclôn

D. bảo toàn khối lượng

– những phản ứng hạt nhân tuân theo định luật:

 • Bảo toàn số nuclôn (số khối).
 • Bảo toàn điện tích (nguyên tử số).
 • Bảo toàn động lượng.
 • Bảo toàn năng lượng toàn phần.

lựa chọn đáp án C

Bài 4: Trong phản ứng hạt nhân nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 1 cau 9 2 1 3 X là hạt:

A. nơtron

B. bêta trừ

C. bêta cộng

D. đơteri

– Trong phản ứng hạt nhân nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 1 cau 9 2 1 3 ta có:

A = 40 – 40 = 0 và Z = 19 – 20 = -1, nên X là bêta trừ (e)

lựa chọn đáp án B

Bài 5: lựa chọn phát biểu đúng về phản ứng hạt nhân:

A. Phản ứng hạt nhân là sự va chạm giữa hai nguyên tử.

B. Phản ứng hạt nhân không làm thay đổi nguyên tử số của hạt nhân.

C. Phản ứng hạt nhân là sự biến đổi của chúng thành những hạt nhân khác.

D. Phóng xạ không phải là phản ứng hạt nhân.

– Phản ứng hạt nhân là quá trình biến đổi của những hạt nhân, phản ứng hạt nhân chia thành hai loại:

Phản ứng hạt nhân tự phát (phóng xạ): Quá trình tự phân rã của một hạt nhân không vững bền thành những hạt nhân khác: A → C + D. (Trong đó: A: hạt nhân mẹ; C: hạt nhân con; D: tia phóng xạ (α, β, γ))

Phản ứng hạt nhân kích thích: Quá trình những hạt nhân tương tác với nhau thành những hạt nhân khác.

A + B → C + D

lựa chọn đáp án C

Bài 6: Biết khối lượng những hạt là: mp = 1,00728 u, mn = 1,00867 u, me = 0,000549 u. Độ hụt khối của hạt nhân nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 1 cau 11 là:

A. 12,09 u

B. 0,0159 u

C. 0,604 u

D. 0,0957 u

– Khối lượng hạt nhân nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 1 cau 11 là:

mc = 12 – 6me = 12 – 6.0,000549 = 11,9967u

– Nên có độ hụt khối:

Δmc = 6.1,00728u + 6.1,00867u – 11,9967u = 0,0957u

lựa chọn đáp án D

Bài 7: Cho khối lượng hạt nhân sắt nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 1 cau 12 là 55,9207 u, khối lượng êlectron là me = 0,000549 u. Khối lượng của nguyên tử sắt nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 1 cau 12 là:

A. 55,934974 u

B. 55,951444 u

C. 56,163445 u

D. 55,977962 u

– Ta có:

m = 55,9207 + 25.0,000549 = 55,934974 u

lựa chọn đáp án A

Bài 8: Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân α là 28,4 MeV của hạt nhân nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 1 cau 13 là 128 MeV. Hạt nhân nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 1 cau 13 vững bền hơn α vì

A. năng lượng liên kết của hạt nhân nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 1 cau 13 lớn hơn hạt α

B. số khối hạt nhân nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 1 cau 13 lớn hơn số khối hạt α

C. năng lượng liên kết riêng của hạt nhân nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 1 cau 13 lớn hơn hạt α

D. điện tích của hạt nhân nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 1 cau 13 lớn hơn hạt α

– Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân α là 28,4 MeV của hạt nhân nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 1 cau 13 là 128 MeV. Hạt nhân nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 1 cau 13 vững bền hơn α vì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 1 cau 13 lớn hơn hạt α.

lựa chọn đáp án C

Bài 9: Năng lượng liên kết của hạt nhân đơteri là 2,2 MeV và của nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 1 cau 14 là 28 MeV. nếu như hai hạt nhân đơteri tổng hợp thành nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 1 cau 14 thì năng lượng tỏa ra là:

A. 30,2 MeV

B. 25,8 MeV

C. 23,6 MeV

D. 19,2 MeV

– Ta có:

Q = (28,0 – 2,2.2) = 23,6 MeV

lựa chọn đáp án C

Bài 10: Năng lượng liên kết của những hạt nhân nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 1 cau 15 tuần tự là 28,3 MeV ; 2,2 MeV ; 1183 MeV và 1786 MeV. Hạt nhân vững bền nhất là

nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 1 cau 15 1 1 1 2

– Hạt nhân vững bền nhất là nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 1 cau 15 2 1 1 2 vì nó năng lượng liên kết riêng lớn nhất.

lựa chọn đáp án A

Bài 11: Năng lượng liên kết riêng là:

A. năng lượng cần để phóng thích một nuclôn ra khỏi hạt nhân.

B. năng lượng cần để phóng thích một êlectron ra khỏi nguyên tử.

C. năng lượng liên kết tính trung bình cho một nuclôn trong hạt nhân.

D. là tỉ số giữa năng lượng liên kết và số hạt có trong nguyên tử.

* Năng lượng liên kết hạt nhân X là năng lượng tỏa ra khi những nuclon riêng rẽ liên kết thành hạt nhân hoặc là năng lượng tối thiểu cần thiết để phá vỡ hạt nhân thành những nuclon riêng rẽ:

ΔE = Δm.c2 = (m0 – m)c2.

* Năng lượng liên kết riêng ε (là năng lượng liên kết tính cho 1 nuclôn): ε = ΔE/A.

Lưu ý: Năng lượng liên kết riêng là đại lượng đặc trưng cho độ vững bền của hạt nhân, năng lượng liên kết riêng càng lớn thì hạt nhân càng vững bền và trái lại. Thực tế những hạt nhân có số khối A trong khoảng 50u tới 90u có năng lượng liên kết riêng lớn nhất (ΔE0 ≈ 8,8MeV/1nucleon) nên bền hơn những hạt nhân có số khối ngoài khoảng.

lựa chọn đáp án C

Bài 12: Năng lượng liên kết của một hạt nhân:

A. có thể có trị giá dương hoặc âm

B. càng lớn thì hạt nhân càng vững bền

C. có thể có trị giá bằng 0

D. tỉ lệ với khối lượng hạt nhân

* Năng lượng liên kết hạt nhân X là năng lượng tỏa ra khi những nuclon riêng rẽ liên kết thành hạt nhân hoặc là năng lượng tối thiểu cần thiết để phá vỡ hạt nhân thành những nuclon riêng rẽ:

ΔE = Δm.c2 = (m0 – m)c2.

– Do vậy năng lượng liên kết của một hạt nhân ≥ 0.

* Năng lượng liên kết riêng là đại lượng đặc trưng cho độ vững bền của hạt nhân, năng lượng liên kết riêng càng lớn thì hạt nhân càng vững bền và trái lại.

lựa chọn đáp án C

Bài 13: Hạt nhân vững bền hơn nếu như:

A. có năng lượng liên kết riêng lớn hơn

B. có năng luợng liên kết riêng nhỏ hơn

C. có nguyên tử số (A) lớn hơn

D. có độ hụt khối nhỏ hơn

– Năng lượng liên kết riêng là đại lượng đặc trưng cho độ vững bền của hạt nhân, năng lượng liên kết riêng càng lớn thì hạt nhân càng vững bền và trái lại.

lựa chọn đáp án A

Bài 14: Lực hạt nhân là:

A. lực từ

B. lực tương tác giữa những nuclôn

C. lực điện

D. lực điện từ

– Lực hạt nhân không có cùng thực chất với lực tĩnh điện hay lực hấp dẫn, nó là loại lực mới truyền tương tác giữa những nuclon trong hạt nhân (lực tương tác mạnh). Lực hạt nhân chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân (10-15 m).

lựa chọn đáp án B

Bài 15: Khi bắn phá hạt nhân nitơ nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 1 cau 5 0 bằng nơtron thì tạo ra đồng vị Bo nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 1 cau 5 01 1 1 2 và một hạt:

A. nơtron

B. proton

C. hạt α

D. nơtrinô

– Ta có phương trình phản ứng hạt nhân:

nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 1 cau 5 2 1 2

– vận dụng định luật bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích ta được:

nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 1 cau 5 1 1 1 2

→ Hạt nhân X là hạt α.

lựa chọn đáp án C

Bài 16: Phản ứng hạt nhân tuân theo những định luật bảo toàn nào sau đây?

(I) Khối lượng      (II) Số khối      (III) Động năng

A. Chỉ (I).

B. Cả (I), (II) và (III).

C. Chỉ (II).

D. Chỉ (II) và (III).

– Có 4 định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân, gồm:

 • Bảo toàn số nuclôn (số khối): A1 + A2 = A3 + A4
 • Bảo toàn điện tích (nguyên tử số): Z1 + Z2 = Z3 + Z4
 • Bảo toàn động lượng và – Bảo toàn năng lượng toàn phần.

lựa chọn đáp án C

Bài 17: Trong những phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng hạt nhân nhân tạo trước hết?

nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 22 2 2

– Phản ứng hạt nhân nhân tạo trước hết:

nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 22 1 1 2

do Rơ-dơ-pho thực hiện năm 1919.

lựa chọn đáp án A

Bài 18: Phản ứng hạt nhân nào sau đây không đúng?

nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 23 1 2

– Phản ứng A sai vì nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 20 01.

lựa chọn đáp an A

Bài 19: Trong phản ứng hạt nhân:

nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 24

– Thì X và Y tuần tự là :

A. proton và electron

B. electron và đơtơri

C. proton và đơrơti

D. triti và proton

– vận dụng định luật bảo toàn số nuclon và bảo toàn điện tích trong phản ứng hạt nhân.

lựa chọn đáp án B

Bài 20: Đối với phản ứng hạt nhân thu năng lượng, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tổng động năng của những hạt trước phản ứng lớn hơn tổng động năng của những hạt sau phản ứng.

B. Tổng năng nghỉ trước phản ứng nhỏ hơn tổng năng lượng nghỉ sau phản ứng.

C. những hạt nhân sinh ra vững bền hơn cá hạt nhân tham gia trước phản ứng.

D. Tổng khối lượng nghỉ của những hạt nhân sau phản ứng lớn hơn tổng khối lượng nghỉ của những hạt trước phản ứng.

– A. Phát biểu đúng,vì theo định luật bảo toàn năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân

nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 25 1 2

– B. Phát biểu đúng, vì năng lượng nghỉ của phản ứng:

nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 25 1

– C. Phát biểu sai,vì những hạt nhân sinh ra chưa thể khẳng định là vững bền hơn những hạt nhân tham gia trước phản ứng.

– D. Phát biểu đúng, tương tự như câu B.

lựa chọn đáp án C

Bài 21: Trong phương trình phản ứng hạt nhân A + B → C + D; gọi m0 = mA + mB , m = mC + mD là tổng khối lượng nghỉ của những hạt nhân tương tác và tổng khối lượng nghỉ của những hạt nhân sản phẩm. Phản ứng hạt nhân là tỏa năng lượng khi:

A. m > m0

B. m < m0

C. m = m0

D. m = 2m0

– Năng lượng của phản ứng hạt nhân ΔE là

ΔE = (m0 – m)c2, ΔE > 0 toả năng lượng → m0 > m

lựa chọn đáp án B

Bài 22: Trong phương trình phản ứng hạt nhân A + B → C + D; gọi mA , mB, mC, mD là khối lượng mỗi hạt nhân. KA, KB , KC , KD là động năng của mỗi hạt nhân.

W = Δm.c2 = (mtrước – msau)c2 = [(mA + mB) – (mC + mD)].c2 là năng lượng của phản ứng. Tìm hệ thức đúng:

A. W = (KC + KB) – (KA + KD)

B. W = (KC + KA) – (KB + KD)

C. W = (KC + KD) – (KA + KB)

D. W = (KA + KB) – (KC + KD)

– vận dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có:

mA.c2 + KA + mB.c2 + KB = mC.c2 + KC + mD.c2 + KD

→ W =[(mA + mB) – (mC + mD)].c2 = (KC + KD) – (KA + KB)

lựa chọn đáp án C

Bài 23: Trong phương trình phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng: A + B → C + D;

– Gọi m0 = mA + mB , m = mC + mD là tổng khối lượng nghỉ của những hạt nhân tương tác và tổng khối lượng nghỉ của những hạt nhân sản phẩm. Wđs là tổng động năng của những hạt nhân sản phẩm. Năng lượng cần phải cung ứng cho những hạt nhân A, B dưới dạng động năng là :

nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 28 2 2

– Ta có:

nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 28 1 1 2

lựa chọn đáp án B

Bài 24: nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 29 1 sau một số lần phân rã α và β- biến thành hạt nhân bền là nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 29 2. Hỏi quá trình này đã phải trải qua bao nhiêu lần phân rã α và β- ?

A. 6 lần phần rã α và 8 lần phân rã β-

B. 8 lần phân rã α và 6 lần phân rã β-.

C. 32 lần phân rã α và 10 lần phân rã β-.

D. 10 lần phân rã α và 82 lần phân rã β-.

– Ta có:

nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 29 1 2

lựa chọn đáp án B

Bài 25: Trong dãy phân rã phóng xạ nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 30 3 2 có bao nhiêu hạt α và β- được phát ra:

A. 3α và 4 β-

B. 7α và 4 β-

C. 4α và 7 β-

D. 7α và 2β-

– Phương trình phản ứng:

nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 30 1 1 2

– Định luật bảo toàn:

+ Sô khối: 235 = 207 + 4x

+ Điện tích: 92 = 82 + 2x +yz

nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 30 2 1 2

Vậy có 7 hạt α và 4 hạt β-

Bài 26: Khối lượng nguyên tử của nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 16 0 là 55,934939 u. Biết khối lượng proton mp = 1,00728 u và mn = 1,0087. Lấy 1 = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 16 0 là:

A. 7,49 MeV/nuclôn

B. 7,95 MeV/ nuclôn

C. 8,57 MeV/nuclôn

D. 8,72 MeV/nuclôn

– Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 16 0 là

nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 16 1 2

lựa chọn đáp án C

Bài 27: Năng lượng liên kết của những hạt nhân nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 17 tuần tự là 28,4 MeV ; 1178 MeV ; 783 MeV và 1786 MeV. Hạt nhân vững bền nhất trong số những hạt nhân này là:

nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 17 1 1 2

– Năng lượng liên kết riêng của chúng tuần tự là 7,1; 8,3; 8,7; 7,6 (MeV/nuclôn) ta thấy nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 17 2 1 2 có năng lượng liên kết riêng lớn nhất nên vững bền nhất.

lựa chọn đáp án C

Bài 28: sử dụng hạt α bắn phát hạt nhân nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 18 0 ta có phản ứng : nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 18 01

Biết mα = 4,0015 u; mAl = 26,974 u; mP = 29,970 u; mn = 1,0087 u; 1u = 931 MeV/c2. Tốc độ tối thiểu của hạt α để phản ứng trên xảy ra là:

A. 1,44.107 m/s

B. 1,2.107 m/s

C. 7,2.106 m/s

D. 6.106 m/s

– Để phản ứng trên xảy ra thì động năng của hạt α bắn vào phải tối thiểu bằng năng lượng của phản ứng.

– Suy ra:

nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 18 2 2

– Từ đó tìm được:

nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 18 1 1 2

lựa chọn đáp án B

Bài 29: Biết khối lượng hạt nhân nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 19 0 là mC = 11,9967 u, mα = 4,0015 u. Cho 1 uc2 = 931,5 MeV. Năng lượng tối thiểu để phân chia hạt nhân nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 19 0 thành ba hạt α là:

A. 6,27 MeV        B. 7,27 MeV

C. 8,12 MeV        D. 9,46 MeV

– Năng lượng tối thiểu để phân chia hạt nhân nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 19 0 thành ba hạt α là :

nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 19

lựa chọn đáp án B

Bài 30: Người ta sử dụng photon bắn phá hạt nhân nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 20 0 đứng yên. Phản ứng cho ta hạt α và hạt nhân X. Biết động năng của photon là Wđp = 5,45 MeV, của hạt α là Wđα = 4 MeV, véc tơ vận tốc tức thời của photon và của hạt α vuông góc nhau. Động năng của hạt X là:

A. 2,125 MeV        B. 7,575 MeV

C. 3,575 MeV        D. 5,45 MeV

– vận dụng định luật bảo toàn số khối và điện tích cho phản ứng hạt nhân ta tìm được X là nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 20 01

– vận dụng định luật bảo toàn động lượng:

nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 20 3 2

– Từ sơ đồ những véctơ động lượng:

nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 20 1 1 2

nang luong lien ket cua hat nhan phan ung hat nhan 2 cau 20 2 1 2

lựa chọn đáp án C

******************

Trên đây là nội dung bài học Vật Lí 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân, phản ứng hạt nhân do Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung soạn bao gồm phần lý thuyết, giải bài tập và những thắc mắc trắc nghiệm có đáp án đầy đủ. Hy vọng những em sẽ nắm vững tri thức về Năng lượng liên kết của hạt nhân, phản ứng hạt nhân. Chúc những em học tập thật tốt và luôn đạt điểm cao trong những bài thi bài rà soát trên lớp.

soạn bởi: Trường Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung

Chuyên mục: Vật Lý 12

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts