Vật Lí 6 Bài 22: Nhiệt kế, Thang đo nhiệt độ – Giải bài tập SGK Vật Lí 6 Bài 22

Vật Lí 6 Bài 22: Nhiệt kế, Thang đo nhiệt độ được Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung soạn hy vọng sẽ tà tà tài liệu hữu ích giúp những em nắm vững tri thức bài học và đạt kết quả tốt trong những bài thi, bài rà soát trên lớp.

Tóm tắt lý thuyết Vật Lí 6 Bài 22

Nhiệt kế là gì?

– Nhiệt kế là dụng cụ sử dụng để đo nhiệt độ.

Bạn đang xem bài: Vật Lí 6 Bài 22: Nhiệt kế, Thang đo nhiệt độ – Giải bài tập SGK Vật Lí 6 Bài 22

– Nguyên tắc hoạt động của nhiệt kế là dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của những chất.

– có rất nhiều loại nhiệt kế khác nhau: Nhiệt kế rượu, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế y tế. Mỗi nhiệt kế đều có giới hạn đo, độ chia nhỏ nhất và công dụng riêng của nó.

ly thuyet nhiet ke thang nhiet do 3

Lưu ý: Ngoài ra còn có một số loại nhiệt kế như: Nhiệt kế kim loại (hoạt động dựa trên sự dãn nở vì nhiệt của một băng kép), nhiệt kế đổi màu (dựa vào đặc điểm của một số chất có tính đổi màu theo nhiệt độ, thường sử dụng trong y tế) và nhiệt kế hiện số.

ly thuyet nhiet ke thang nhiet do 1 1

Thang Nhiệt độ

Tùy theo những quy ước khác nhau mà có rất nhiều thang nhiệt độ khác nhau:

– Thang nhiệt độ Xenxiut, đơn vị là oC, quy ước nhiệt độ của nước đá đang tan là 0oC và nhiệt độ của khá nước đang sôi là 100oC.

– Thang nhiệt độ Farenhai, đơn vị là oF, quy ước nhiệt độ của nước đá đang tan là 32oF và nhiệt độ của khá nước đang sôi là 212oF. Vậy 1oC trong thang nhiệt độ Xenxiut bằng 1,8oF trong thang nhiệt độ Farenhai.

– Thang nhiệt độ Kenvin, đơn vị là oK, quy ước là nhiệt độ 0oC tương ứng với 273oK và 100oC tương ứng với 373oK. Vậy 1oC trong thang nhiệt độ Xenxiut bằng 274oK trong thang nhiệt độ Kenvin.

Cách chia độ trên nhiệt kế

Cách chia độ trên nhiệt kế có thang nhiệt độ Xenxiut: Ông Celeius quy định nhiệt độ của nước đá đang tan là 0oC và khá nước đang sôi là 100oC. Ông sử dụng nhiệt kế thủy ngân, nhúng nhiệt kế vào nước đá đang tan, đánh dấu mực thủy ngân lúc đó và ghi 0oC, rồi nhúng nhiệt kế vào khá nước đang sôi, đánh dấu mực thủy ngân lúc đó và ghi 100oC. Sau đó ông chia khoảng cách từ 0oC tới 100oC thành 100 phần bằng nhau, ứng với mỗi phần là 1oC.

Phương pháp giải

Cách đổi nhiệt độ từ thang nhiệt độ này sang thang nhiệt độ khác

– Từ thang nhiệt độ Xenxiut sang thang nhiệt độ Farenhai:

toC = 32oF + (t.1,8)oF

– Từ thang nhiệt độ Farenhai sang thang nhiệt độ Xenxiut:

ly thuyet nhiet ke thang nhiet do 2 1

– Từ thang nhiệt độ Xenxiut sang thang nhiệt độ Kenvin:

toC = (t+273)oK

– Từ thang nhiệt độ Kenvin sang thang nhiệt độ Xenxiut:

ToK = (T – 273)oC

Giải bài tập SGK Vật Lí 6 Bài 22

Bài C1 (trang 68 SGK Vật Lý 6)

Có 3 bình đựng nước a, b, c cho thêm nước đá vào bình a để có nước lạnh và cho thêm nước nóng vào bình c để có nước ấm

bai c1 trang 68 sgk vat ly 6 1
a. Nhúng ngón tay trỏ của bàn tay phải vào bình a, nhúng ngón trỏ của bàn tay trái vào bình c. những ngón tay có cảm giác thế nào?

b. Sau một ít phút, rút cả hai ngón tay ra, rồi cùng nhúng ngay vào bình b. những ngón tay có cảm giác thế nào?

Từ thử nghiệm này có thể rút ra kết luận gì?

Lời giải:

a. Ngón tay nhúng vào bình a có cảm giác lạnh còn ngón tay nhúng vào bình c có cảm giác nóng.

b. Sau một phút, rút cả hai ngón tay ra, rồi cùng nhúng ngay vào bình b, ngón tay từ bình a sẽ có cảm giác nóng, ngón tay từ bình c có cảm giác lạnh hơn dù nước trong bình b có nhiệt độ nhất định

Nhận xét: Cảm giác của tay không xác định đúng được độ nóng, lạnh của 1 vật mà ta sờ hoặc tiếp xúc với nó

Bài C2 (trang 68 SGK Vật Lý 6)

Cho biết hai thử nghiệm vẽ ở hình 22.3 và 22.4 sử dụng để làm gì?

bai c2 trang 68 sgk vat ly 6 1

Lời giải:

thử nghiệm ở hình 22.3 và hình 22.4 sử dụng để xác định nhiệt độ của khá nước đang sôi là 100oC và nhiệt độ của nước đá đang tan là 0oC, trên cơ sở đó vẽ những vạch chia độ của nhiệt kế.

Bài C3 (trang 69 SGK Vật Lý 6)

Hãy quan sát rồi so sánh những nhiệt kế vẽ ở hình 22.5 về GHĐ, ĐCNN, công dụng và điền vào bảng 22.1.

Bảng 22.1

Loại nhiệt kế GHĐ ĐCNN Công dụng
Nhiệt kế thủy ngân Từ …oC tới …oC
Nhiệt kế y tế Từ …oC tới …oC
Nhiệt kế rượu Từ …oC tới …oC

bai c3 trang 69 sgk vat ly 6 1

Lời giải:

Bảng 22.1

Loại nhiệt kế GHĐ ĐCNN Công dụng
Nhiệt kế thủy ngân Từ -30oC tới 130oC 1oC Đo nhiệt độ trong những phòng thử nghiệm
Nhiệt kế y tế Từ 35oC tới 42oC 0,1oC Đo nhiệt độ thân thể
Nhiệt kế rượu Từ -20oC tới 50oC 2oC Đo nhiệt độ khí quyển

Bài C4 (trang 69 SGK Vật Lý 6)

Cấu tạo của nhiệt kế y tế có đặc điểm gì? Cấu tạo tương tự có tác dụng gì?

Lời giải:

Nhiệt kế y tế có đặc điểm chỗ sắp bầu, ống quản thắt lại. Cấu tạo tương tự có tác dụng: khi lấy nhiệt kế ra khỏi thân thể, thuỷ ngân gặp lạnh co lại bị bịt ở chỗ thắt không trở về bầu được, nhờ đó ta có thể đọc được chuẩn xác nhiệt độ thân thể.

Bài C5 (trang 70 SGK Vật Lý 6)

Hãy tính xem 30oC, 37oC ứng với bao nhiêu oF?

Lời giải:

* Ta có: 30oC = 0oC + 30oC = 32oF + (30.1,8oF) = 86oF.

37oC = 0oC + 37oC = 32oF + (37.1,8oF) = 98,6oF.

thắc mắc Trắc nghiệm Vật Lí 6 Bài 22 (có đáp án)

Bài 1: Đo nhiệt độ thân thể người thông thường là 37oC. Trong thang nhiệt độ Farenhai, kết quả đo nào sau đây đúng?

A. 37oF

B. 66,6oF

C. 310oF

D. 98,6oF

Lời giải:

Ta có 37oC = 32oF + 37.1,8oF = 98,6oF

⇒ Đáp án D

Bài 2: trị giá nhiệt độ đo được theo thang nhiệt độ Kenvin là 293K. Hỏi theo thang nhiệt độ Farenhai, nhiệt độ đó có trị giá là bao nhiêu? Biết rằng mỗi độ trong thang nhiệt độ Kenvin (1K) bằng 1 độ trong thang nhiệt độ Xenxiut (1oC) và 0oC ứng với 273K.

A. 20oF

B. 100oF

C. 68oF

D. 261oF

Lời giải:

– Ta có 293K = 273K + toC → t = 20oC

– 20oC = 32oF + 20.1,8oF = 68oF

⇒ Đáp án C

Bài 3: Trong thang nhiệt độ Farenhai, nhiệt độ của nước đang sôi là:

A. 32oF

B. 100oF

C. 212oF

D. 0oF

Lời giải:

– Nước sôi ở 100oC.

– Ta có: 100oC = 32oF + 100.1,8oF = 212oF

⇒ Đáp án C

Bài 4: Cho hai nhiệt kế rượu và thủy ngân. sử dụng nhiệt kế nào có thể đo được nhiệt độ của nước đang sôi? Cho biết nhiệt độ sôi của rượu và thủy ngân tuần tự là 80oC và 357oC.

A. Cả nhiệt kế thủy ngân và nhiệ-t kế rượu.

B. Không thể sử dụng nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế rượu.

C. Nhiệt kế rượu.

D. Nhiệt kế thủy ngân

Lời giải:

– Nước sôi ở 100oC.

– Vì rượu sôi ở 80oC < 100oC → không thể sử dụng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của nước đang sôi.

⇒ Đáp án D

Bài 5: Nước ở trường hợp nào dưới đây có trọng lượng riêng lớn nhất?

A. Thể lỏng, nhiệt độ cao hơn 4oC

B. Thể lỏng, nhiệt độ bằng 4oC

C. Thể rắn, nhiệt độ bằng 0oC

D. Thể khá, nhiệt độ bằng 100oC

Lời giải:

– Tại 4oC nước có trọng lương riêng lớn nhất.

– Nước đóng băng ở 0oC → Khi ở 4oC nước ở dạng lỏng

⇒ Đáp án B

Bài 6: Quan sát những nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế rượu thấy ở phần trên của nhiệt kế thường phình ra, chỗ phình ra đó có tác dụng

A. chứa lượng thủy ngân hoặc rượu khi dâng lên.

B. chứa lượng khí còn dư khi thủy ngân hoặc rượu dâng lên.

C. phình ra cho cân đối nhiệt kế.

D. nhìn nhiệt kế đẹp hơn.

Lời giải:

Phần trên của nhiệt kế thường phình ra, chỗ phình ra đó có tác dụng chứa lượng khí còn dư khi thủy ngân hoặc rượu dâng lên.

⇒ Đáp án B

Bài 7: Khi nhúng một nhiệt kế rượu vào nước nóng, mực rượu trong ống nhiệt kế tăng lên vì:

A. ống nhiệt kế dài ra.

B. ống nhiệt kế ngắn lại.

C. cả ống nhiệt kế và rượu trong ống đều nở ra nhưng rượu nở nhiều hơn.

D. cả ống nhiệt kế và rượu trong ống đều nở ra nhưng ống nhiệt kế nở nhiều hơn.

Lời giải:

Khi nhúng một nhiệt kế rượu vào nước nóng, mực rượu trong ống nhiệt kế tăng lên vì cả ống nhiệt kế và rượu trong ống đều nở ra nhưng rượu nở nhiều hơn.

⇒ Đáp án C

Bài 8: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Nhiệt kế y tế có thể sử dụng để đo nhiệt độ thân thể người.

B. Nhiệt kế thủy ngân có thể sử dụng để đo nhiệt độ trong lò luyện kim.

C. Nhiệt kế kim loại có thể đo nhiệt độ của bàn là đang nóng

.D. Nhiệt kế rượu có thể sử dụng để đo nhiệt độ của khí quyển.

Lời giải:

Nhiệt kế thủy ngân có thể sử dụng để đo nhiệt độ nhỏ từ vài trăm độ trở xuống nên không thể đo nhiệt độ trong lò luyện kim.

⇒ Đáp án B

Bài 9: Người ta lựa chọn thủy ngân và rượu để chế tạo nhiệt kế vì

A. chúng có nhiệt độ nóng chảy cao.

B. nhiệt độ nóng chảy thấp.

C. nhiệt độ đông đặc cao.

D. tất cả những câu trên đều sai.

Lời giải:

Người ta lựa chọn thủy ngân và rượu để chế tạo nhiệt kế vì nhiệt độ nóng chảy thấp

⇒ Đáp án B

Bài 10: Nhiệt kế nào sau đây có thể sử dụng để đo nhiệt độ của nước đang sôi?

A. Nhiệt kế thủy ngân

B. Nhiệt kế rượu

C. Nhiệt kế y tế

D. Cả ba nhiệt kế trên

Lời giải:

Nhiệt kế thủy ngân có thể sử dụng để đo nhiệt độ của nước đang sôi

⇒ Đáp án A

******************

Trên đây là nội dung bài học Vật Lí 6 Bài 22: Nhiệt kế, Thang đo nhiệt độ do Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung soạn bao gồm phần lý thuyết, giải bài tập và những thắc mắc trắc nghiệm có đáp án đầy đủ. Hy vọng những em sẽ nắm vững tri thức về Nhiệt kế, Thang đo nhiệt độ. Chúc những em học tập thật tốt và luôn đạt điểm cao trong những bài thi bài rà soát trên lớp.

soạn bởi: Trường Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung

Chuyên mục: Vật Lý 6

Bản quyền bài viết thuộc THPTSocTrang.Edu.Vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts