Vật Lí 9 Bài 54: Sự trộn những ánh sáng màu – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 54

Vật Lí 9 Bài 54: Sự trộn những ánh sáng màu được Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung soạn hy vọng sẽ tà tà tài liệu hữu ích giúp những em nắm vững tri thức bài học và đạt kết quả tốt trong những bài thi, bài rà soát trên lớp.

Tóm tắt lý thuyết Vật Lí 9 Bài 54

Thế nào là trộn những ánh sáng màu với nhau?

– Có thể trộn hai hay nhiều ánh sáng màu với nhau bằng cách chiếu đồng thời những chùm ánh sáng đó vào cùng một chỗ trên một màn ảnh màu trắng. Màu của màn ảnh ở chỗ đó là màu mà ta thu được khi trộn những ánh sáng màu nói trên với nhau.

Bạn đang xem bài: Vật Lí 9 Bài 54: Sự trộn những ánh sáng màu – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 54

ly thuyet su tron cac anh sang mau 5 3

– Có thể trộn hai hay nhiều chùm sáng màu với nhau, chiếu đồng thời những chùm sáng đó trực tiếp vào mắt (những chùm sáng này phải rất yếu). lúc đó trên mạng lưới của mắt sẽ có màu mà ta thu được.

ly thuyet su tron cac anh sang mau 1 1 3

Trộn hai ánh sáng màu với nhau

Khi trộn hai ánh sáng màu với nhau ta được ánh sáng màu khác. Khi hoàn toàn không có ánh sáng thì ta thấy tối, tức là thấy màu đen.

Ví dụ:

– Khi trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng màu lục thì được ánh sáng màu vàng.

– Khi trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng màu lam thì được ánh sáng màu tím.

– Khi trộn ánh sáng màu lục với ánh sáng màu lam thì được ánh sáng màu xanh da trời.

ly thuyet su tron cac anh sang mau 2 1 3

Trộn ba ánh sáng màu với nhau để được ánh sáng trắng

Muốn có chùm ánh sáng trắng thì ta chiếu đồng thời nhiều chùm ánh sáng từ màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím vào cùng một chỗ ở trên màn trắng.

ly thuyet su tron cac anh sang mau 3 1 3

Đặc biệt có thể trộn những ánh sáng đỏ, lục, lam với nhau để được ánh sáng trắng. nếu như trộn ba màu này với độ mạnh yếu khác nhau ta sẽ thu được đủ mọi màu trong tự nhiên.

ly thuyet su tron cac anh sang mau 4 1 3

Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 54

Bài C1 (trang 143 SGK Vật Lý 9)

Trong thử nghiệm 1, em đã trộn hai ánh sáng màu nào với nhau? Kết quả em đã thu được ánh sáng màu nào? Ví dụ: Trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng màu lục, ta được ánh sáng màu vàng.

Có khi nào em thu được “ánh sáng màu đen” sau khi trộn không?

Lời giải:

– Ta thu được ánh sáng màu vàng khi trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng màu lục.

– Ta thu đươc ánh sáng màu hồng nhạt khi trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng màu lam.

– Ta thu được ánh sáng màu nõn chuối trộn ánh sáng màu lục với ánh sáng màu lam.

– Không có “ánh sáng màu đen”. Trộn hai ánh sáng khác màu với nhau ta thu được ánh sáng màu khác.

Bài C2 (trang 143 SGK Vật Lý 9)

Tại chỗ ba chùm sáng trong thử nghiệm 2 gặp nhau, em thu được ánh sáng màu gì?

Lời giải:

Trộn ba ánh sáng đỏ, lục và lam với nhau ta được ánh sáng trắng.

Bài C3 (trang 143 SGK Vật Lý 9)

Làm một vòng tròn nhỏ bằng bìa cứng, trên dán giấy trắng. Chia vòng tròn thành ba phần bằng nhau: một phần tô màu đỏ, một phần tô màu lục và một phần tô màu lam. Làm thêm một trục quay cho vòng tròn như một con quay. Cho vòng tròn quay tít dưới ánh sáng ban ngày.

Nhận xét về màu của mặt giấy lúc đó. Có thể coi đây là 1 thử nghiệm trộn ánh sáng màu với nhau được không?

Lời giải:

thử nghiệm này gọi là thử nghiệm đĩa tròn Niu-tơn.

Do hiện tượng lưu ảnh trên mạng lưới của mắt ta, nên nếu như đĩa quay nhanh, mỗi điểm trên mạng lưới nhận được sắp như đồng thời ba loại ánh sáng phản xạ từ ba vùng có những màu đỏ, lục, lam trên đĩa chiếu tới và cho ta cảm giác màu trắng. Cũng có thể coi đây là một thử nghiệm trộn những ánh sáng màu với nhau.

Trắc nghiệm Vật Lí 9 Bài 54 có đáp án

Bài 1: Hiện tượng nào sau đây không phải là sự trộn những ánh sáng màu?

A. Chiếu ánh sáng tím với ánh sáng vàng vào cùng một chỗ trên tấm màn màu trắng. Ta thu được ánh sáng có màu khác.

B. Chiếu ánh sáng đỏ, lục, lam với độ mạnh yếu thích hợp lên tấm màn màu trắng. Ta thu được ánh sáng màu trắng.

C. Chiếu ánh sáng trắng lên mặt ghi của đĩa CD  cho tia phản xạ lên tấm màn màu trắng. Ta thu được ánh sáng có rất nhiều màu khác nhau.

D. Chiếu ánh sáng đỏ, lục, lam với độ mạnh yếu khác nhau tuần tự lên tấm màn màu trắng. Ta tuần tự thu được ánh sáng có rất nhiều màu khác nhau.

Lời giải

A, B, D – là sự trộn những ánh sáng màu

C – không phải là sự trộn ánh sáng màu mà là sự tìm hiểu ánh sáng trắng

Đáp án: C

Bài 2: Khi trộn những ánh sáng có màu dưới đây. Trường hợp nào không tạo ra được ánh sáng trắng?

A. Trộn ánh sáng đỏ, lục, lam với độ sáng thích hợp.

B. Trộn ánh sáng đỏ tươi, vàng, lục lam với độ sáng thích hợp.

C. Trộn ánh sáng vàng và lam với độ sáng thích hợp.

D. Trộn ánh sáng đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím với độ sáng thích hợp.

Lời giải

A, B, D – tạo ra ánh sáng trắng

C – không tạo ra ánh sáng trắng

Đáp án: C

Bài 3: Khi chiếu hai ánh sáng đỏ và lục lên một tờ giấy trắng ta thấy trên tờ giấy có ánh sáng màu vàng. nếu như chiếu thêm vào tờ giấy ánh sáng màu lam thích hợp ta sẽ thấy trên tờ giấy có ánh sáng màu

A. đỏ

B. lục

C. trắng

D. lam

Lời giải

Khi trộn những ánh sáng đỏ, xanh lục và xanh lam với nhau =>  ánh sáng trắng.

Đáp án: C

Bài 4: Cách làm nào dưới đây tạo ra sự trộn những ánh sáng màu?

A. Chiếu một chùm ánh sáng đỏ vào một tấm bìa màu vàng

B. Chiếu một chùm sáng đỏ qua một kính lọc màu vàng

C. Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua một kính lọc màu đỏ, rồi sau đó qua kính lọc màu vàng

D. Chiếu một chùm sáng đỏ và một chùm sáng vàng vào một tờ giấy trắng

Lời giải

Cách tạo ra rự trộn những ánh sáng màu: Chiếu một chùm sáng đỏ và một chùm sáng vàng vào một tờ giấy

Đáp án: D

Bài 5: Trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng vàng sẽ được ánh sáng màu nào dưới đây?

A. Đỏ

B. Vàng

C. Da cam

D. Lục

Lời giải

Trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng vàng sẽ được ánh sáng màu da cam

Đáp án: C

Bài 6: Làm một vòng tròn nhỏ bằng bìa cứng, trên dán giấy trắng ở giữa có trục quay, chia vòng tròn thành ba phần bằng nhau và tô màu tuần tự là: đỏ, lục và lam. Cho vòng tròn quay thật nhanh nhìn mặt giấy ta nhận thấy có màu

A. kẻ sọc đỏ và lục

B. kẻ sọc đỏ và lam

C. kẻ sọc lục và lam

D. trắng

Lời giải

lúc đó, do sự lưu ảnh của mắt, những màu đỏ, lục và lam được trộn lại với nhau => màu trắng

Đáp án: D

Bài 7: Chiếu ánh sáng đỏ với ánh sáng xanh lục ta thu được vệt sáng màu:

A. màu đỏ

B. màu vàng

C. màu lục

D. màu lam

Lời giải

Khi trộn những ánh sáng đỏ với ánh sáng xanh lục ta được màu vàng

Đáp án: B

Bài 8: Tại một điểm trên màn hình tivi màu có ba hạt, phát ra ba thứ ánh sáng khác nhau: đỏ, lục và lam. nếu như ba hạt này được kích thích phát sáng mạnh, yếu khác nhau thì sẽ tạo ra được những màu khác nhau tại điểm đó. nếu như ba màu này được kích thích sáng mạnh thì tại điểm đó sẽ có ánh sáng màu gì?

  1. Màu vàng

B. Màu xanh da trời

C. Màu hồng

D. Màu trắng

Lời giải

nếu như cả ba màu này được kích thích phát sáng mạnh thì tại điểm đó sẽ có ánh sáng màu trắng

Đáp án: D

Bài 9: chọn lựa phương án sai.

A. Khi trộn hai ánh sáng màu với nhau ta được ánh sáng màu khác.

B. Khi hoàn toàn không có ánh sáng thì ta thấy ánh sáng trắng.

C. Có thể trộn hai hoặc nhiều ánh sáng màu khác nhau để được màu khác hẳn.

D. Khi trộn những ánh sáng xanh lục với ánh sáng xanh lam ta được màu xanh hòa bình thẫm.

Lời giải

A, C, D – đúng

B – sai vì: Khi hoàn toàn không có ánh sáng thì ta thấy tối, tức là thấy màu đen.

Đáp án: B

Bài 10: chọn lựa phương án đúng.

A. Chỉ có thể trộn hai ánh sáng màu khác nhau để được màu khác hẳn

B. Ba màu đỏ, vàng, lục là ba màu cơ bản của ánh sáng

C. Khi trộn những ánh sáng có màu từ đỏ tới tím lại với nhau ta thấy màu đen

D. Khi trộn những ánh sáng xanh lục với ánh sáng xanh lam ta được màu xanh hòa bình thẫm

Lời giải

A – sai vì: Có thể trộn hai hoặc nhiều ánh sáng màu khác nhau để được màu khác hẳn.

B – sai vì: Ba màu đỏ, lục và lam là ba màu cơ bản

C – sai vì: Khi trộn những ánh sáng có màu từ đỏ tới tím lại với nhau ta cũng được ánh sáng trắng.

D – đúng

Đáp án: D

******************

Trên đây là nội dung bài học Vật Lí 9 Bài 54: Sự trộn những ánh sáng màu do Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung soạn bao gồm phần lý thuyết, giải bài tập và những thắc mắc trắc nghiệm có đáp án đầy đủ. Hy vọng những em sẽ nắm vững tri thức về Sự trộn những ánh sáng màu. Chúc những em học tập thật tốt và luôn đạt điểm cao trong những bài thi bài rà soát trên lớp.

soạn bởi: Trường Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung

Chuyên mục: Vật Lý 9

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts