Vẽ tranh Vì môi trường tương lai đẹp, ý nghĩa mới nhất 2023

Tháng 2/2023, Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi toàn quốc Vì Môi trường tương lai lần thứ tư – 2023 đã được Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phát động. Đây là một sân chơi có ích, uy tín, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của những trường học, phụ huynh và những em thiếu nhi trên toàn quốc.

1. Môi trường được hiểu là gì

Môi trường được hiểu là tổng hợp những yếu tố vật chất tự nhiên như vật lý, hóa học, sinh vật học tồn tại ngoài ý chí chủ quan của con người và những yếu tố nhân tạo bao gồm tổng thể quan hệ giữa người với người có quan hệ mật thiết với nhau, có tác động tới sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật. Môi trường là nơi để liên hết giữa những yếu tố tự nhiên với nhau và yếu tố vật chất nhân tạo. Mối quan hệ này được coi là mối quan hệ mật thiết bao quanh và tác động tới sự tồn tại và phát triển thiên nhiên, con người.

Môi trường còn được hiểu là một tổ hợp những yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh bên ngoài của một hệ thống hoặc một cá thể, sự vật nào đó. Chúng tác động, xác định xu thế và tình trạng tồn tại của nó. Hay môi trường là tập hợp tất cả những yếu tố tự nhiên và nhân tạo bao quanh con người, tác động tới con người và tác động tới những hoạt động sống của con người như: không khí, nước, độ ẩm, sinh vật, xã hội loài người và những thiết chế.

Bạn đang xem bài: Vẽ tranh Vì môi trường tương lai đẹp, ý nghĩa mới nhất 2023

Tuy nhiên hiểu một cách đúng nhất thì mô i trường bao gồm những yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có tác động tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật (khoản 1 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020)

Thành phần của môi trường bao gồm tất cả sự vật, sự việc xung quanh tồn tại. Hệ sinh thái tự nhiên:  không khí, ánh sáng, âm thanh, nước, núi, đất, đá, cát, sông hồ biển, … Môi trường còn được tạo thành bởi yếu tố hiện diện sự sống hữu hình: khu dân cư, khu sản xuất, khu công nghiệp, khu bảo tồn, … Mọi hình thái cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, hệ sinh vật đều là thành phần cấu tạo nên môi trường. Dù tổng quan môi trường có rộng lớn tới đâu cũng bắt nguồn từ hai yếu tố chính: yếu tố tự nhiên và yếu tố do con người tạo ra. nếu như không có môi trường cũng đồng nghĩa với sự sống không xuất hiện. 

Vai trò của môi trường được thể hiện ở một số khía cạnh cụ thể:

– Môi trường cung ứng môi trường sống thích hợp cho con người và những loài động vật, sinh vật.

– Môi trường là nguồn tài nguyên thiên nhiên đáp ứng nhu cầu cần thiết để cá thể sống tồn tại và phát triển.

– Môi trường là nơi diễn ra tuần hoàn vòng đời của cá thể sống. Bao gồm chức năng chứa đựng, thăng bằng, phân hủy những chất do con người tạo ra.

– Môi trường có những thành phần chịu tác động trực tiếp của con người. Trong môi trường tự nhiên sản sinh những loại khoáng sản quan trọng. Tạo điều kiện thuận lợi cho con người xây dựng dự án, sinh hoạt, lao động, chăn nuôi, sản xuất.

– Môi trường xã hội là phương tiện lưu giữ thông tin cho con người. mọi hoạt động của con người đều gắn liền với cộng đồng, xã hội. Môi trường tự nhiên là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá mang tới cho chúng ta sự đa dạng hơn về hoạt động sản xuất và đời sống hằng ngày. 

 

2. Quy định về bảo vệ môi trường

Về nguyên tắc bảo vệ môi trường được quy định cụ thể: (Điều 4 Luật bảo vệ môi trường năm 2020)

– Bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và tư nhân.

– Bảo vệ môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố trung tâm, tiên quyết cho phát triển kinh tế – xã hội vững bền. Hoạt động bảo vệ môi trường phải gắn kết với phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên và được xem xét, đánh giá trong quá trình thực hiện những hoạt động phát triển.

– Bảo vệ môi trường gắn kết hài hòa với an sinh xã hội, quyền trẻ em, đồng đẳng giới, bảo đảm quyền mọi người được sống trong môi trường trong sạch.

– Hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành thường xuyên, công khai, sáng tỏ; ưu tiên dự đoán, phòng ngừa ô nhiễm, sự cố, suy thoái môi trường, quản lý rủi ro về môi trường, hạn chế phát sinh, chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải để khai thác trị giá tài nguyên của chất thải.

– Bảo vệ môi trường phải thích hợp vái quy luật, đặc điểm tự nhiên, văn hóa, lịch sử, cơ chế thị trường, trình độ phát triển kinh tế – xã hội; xúc tiến phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

– Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và tư nhân thừa hưởng lợi từ môi trường có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường; gây ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường phải chi trả, bồi thường thiệt hại, khắc phục, xử lý và chịu trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

– Hoạt động bảo vệ môi trường bảo đảm không gây phương hại chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia, gắn liền với bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu.

không những thế, chính sách về bảo vệ môi trường cũng được nhà nước quy định cụ thể: (Điều 5 Luật bảo vệ môi trường năm 2020):

– Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và tư nhân tham gia thực hiện, rà soát, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường.

– Tuyên truyền, giáo dục phối hợp với giải pháp hành chính, kinh tế và giải pháp khác để tăng cường việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường.

– Chú trọng bảo tồn đa dạng sinh vật học, bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên; khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo; phát triển hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường.

– Ưu tiên xử lý ô nhiễm môi trường, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái, chú trọng bảo vệ môi trường khu dân cư.

– Đa dạng hóa những vốn đầu tư đầu tư cho bảo vệ môi trường; xếp đặt khoản chi riêng cho bảo vệ môi trường trong ngân sách nhà nước với tỷ lệ tăng dần theo khả năng của ngân sách nhà nước và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường; ưu tiên nguồn kinh phí cho những nhiệm vụ trung tâm về bảo vệ môi trường.

– Bảo đảm quyền lợi của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và tư nhân đóng góp cho hoạt động bảo vệ môi trường; ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường; xúc tiến sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.

– Tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ xử lý ô nhiễm, tái chế, xử lý chất thải; ưu tiên chuyển giao và vận dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất; tăng cường tập huấn nguồn nhân lực về bảo vệ môi trường.

– Tôn vinh, khen thưởng cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và tư nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

– Mở rộng, tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế, và thực hiện cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường.

– Thực hiện sàng lọc dự án đầu tư theo tiêu chí về môi trường; vận dụng phương tiện quản lý môi trường thích hợp theo từng giai đoạn của chiến lược, quy hoạch, chương trình và dự án đầu tư.

– Lồng ghép, xúc tiến những mô phỏng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế – xã hội.

Quy định về những hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ môi trường: (Điều 6 Luật bảo vệ môi trường năm 2020):

– Vận chuyển, chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng trình tự kỹ thuật, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

– Xả nước thải, xả khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi trường.

– Phát tán, thải ra môi trường chất độc hại, vi rút độc hại có khả năng lây truyền cho con người, động vật, vi sinh vật chưa được kiểm định, xác thú vật chết do dịch bệnh và tác nhân độc hại khác đối với sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên.

– Gây tiếng ồn, độ rung vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường; xả thải khói, bụi, khí có mùi độc hại vào không khí.

– Thực hiện dự án đầu tư hoặc xả thải khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

– Nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh chất thải từ nước ngoài dưới mọi phương thức.

– Nhập khẩu trái phép phương tiện, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng để phá tháo dỡ, tái chế.

– Không thực hiện dự án, giải pháp, hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Che giấu, hành vi gây ô nhiễm môi trường, cản trở, làm sai lệch, thông tin, gian dối trong hoạt động bảo vệ môi trường dẫn tới hậu quả xấu đối với môi trường.

– Sản xuất, kinh doanh sản phẩm gây nguy hại cho sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên; sản xuất, sử dụng nguyên liệu, vật liệu xây dựng chứa yếu tố độc hại vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

– Sản xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất và tiêu thụ chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của điều ước quốc tế về những chất làm suy giảm tầng ô-dôn mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Phá hoại, xâm chiếm trái phép di sản thiên nhiên.

– Phá hoại, xâm chiếm dự án, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường.

– Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

 

3. Vẽ tranh vì môi trường tương lai đẹp, ý nghĩa mới nhất

Tranh ve bao ve moi truong 1

Ve tranh bao ve moi truong trai dat2

Tranh ve bao ve moi truong 3

tranh bảo vệ môi trường 4

ve tranh bao ve trai dat5

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề vẽ tranh vì môi trường tương lai đẹp, ý nghĩa mới nhất 2023 mà Luật Minh Khuê cung ứng tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề bảo vệ môi trường là gì, sự cần thiết phải bảo vệ môi trường của Luật Minh Khuê. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ: Tư vấn pháp luật qua Email: [email protected] để nhận được sự tư vấn, hôc trợ tốt nhất từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts