Vì sao phải bảo vệ tổ quốc? Nội dung, vai trò của bảo vệ tổ quốc

Bảo vệ tổ quốc là một trong những nghĩa vụ và trách nhiệm cao cả của người dân Việt Nam. Vậy vì sao chúng ta phải bảo vệ tổ quốc? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu thông qua nội dung sau đây:

1. Bảo vệ tổ quốc là gì?

Bảo vệ tổ quốc là một trong những thuật ngữ được sử dụng nhiều và vô cùng thân thuộc đối với mỗi chúng ta. Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm lục địa, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

không những thế bảo vệ tổ quốc còn là sự nghiệp của toàn dân, là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công  dân. Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc là những sự việc công dân phải thực hiện để góp phần vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. 

Bạn đang xem bài: Vì sao phải bảo vệ tổ quốc? Nội dung, vai trò của bảo vệ tổ quốc

Theo đó thì bảo vệ tổ quốc là gắn liền với bảo vệ nhà nước, thiết chế chính trị xã hội và lợi ích quốc gia, dân tộc. 

2. Vì sao phải bảo vệ tổ quốc? 

Bảo vệ tổ quốc chính là giữ gìn thành tựu của tổ tiên. Để có một quốc gia hòa bình và phát triển như bây giờ thì thế hệ tổ tiên chúng ta đã phải đánh đổi bằng cả máu và nước mắt để có thể cho chúng ta một quốc gia độc lập, hòa bình và tự do như bây giờ. Chúng ta được sống một cuộc sống hạnh phúc, không chiến tranh bom lửa thì chúng ta phải nhớ về sự hi sinh to lớn của thế hệ đi trước. Có thể khẳng định rằng quá trình dựng nước và giữ nước là quá trình đầy gian khổ mà ông cha ta đã tạo nên một truyền thống kết đoàn, anh hùng và quật cường cùng với ý thức độc lập tự chủ cho những thế hệ sau này. sinh tiền chủ toạ Hồ Chí Minh đã có câu” những vua Hùng đã có công dựng nước, chưng cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” Đây không chỉ là lời rặn của chủ toạ Hồ Chí Minh là còn là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi thế hệ người Việt Nam

Cần bảo vệ tổ quốc vì Việt Nam nằm ở vị trí địa chính trị vô cùng nhạy cảm. Việt Nam nằm ở rìa đông của bán đảo Đông Dương, sắp trung tâm của khu vực Đông Nam Á. Phía bắc giáp với Trung Quốc, phía tây giáp với Lào và Campuchia. Phía đông và nam giáp với Biển Đông. không những thế thì vùng biển nước ta cũng tiếp giáp với vùng biển của nhiều nước như là Trung Quốc, Thái lan, Campuchia, Indonexia, Malaixia , Philippin, Brunay…. do vậy mà vị trí địa chính trị của chúng ta đặc biệt nhạy cảm và quan trọng khu vực Đông Nan Á, là lối vào ra biển của nhiều nước. Từ Việt Nam chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ để bay tới thủ đô của những nước Đông Nam Á. Hơn nữa thì do tiếp giáp với Trung Quốc mà chúng ta dễ trở thành miếng mồi ngon để Trung Quốc và những quốc gia phương Tây có thể nhắm vào, nhằm mục đích tạo dựng căn cứ quân sự cho những hoạt động chiến tranh xâm lược nếu như có. 

Bảo vệ tổ quốc chính là bảo vệ những thành viên trong nhà những người bạn yêu thương. Mỗi gia đình chính là một phần của xã hội của quốc gia bởi vậy mà bảo vệ thành tựu của cuộc cách mệnh, bảo vệ sự hi sinh dũng cảm của ông cha ta cũng chính là ta đang bảo vệ những người mình yêu thương nhất, cho họ có cuộc sống hòa bình, tự do và hạnh phúc. 

Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Mọi mưu mô và hành động chống lại độc lập, chủ quyền, thông nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đều bị trừng trị theo pháp luật. Trong “Tuyên ngôn độc lập”, Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thực đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả ý thức và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. 

3. Trách nhiệm của công dân trong bảo vệ tổ quốc. 

Để có thành tựu như bây giờ thì biết bao nhiêu thế hệ phải hi sinh, phải đổ máu xuống để bảo vệ cho nền độc lập của nước nhà. Chúng ta là những người con của đấ nước Việt Nam chúng ta phải biết bảo vệ những thành tựu của cuộc cách mệnh đó, bảo vệ chủ quyền và độc lập của một dân tộc. 

Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân được cụ thể trong Hiến pháp 2013. Điều 44 quy định: “Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc. Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất”. Tại Điều 45 xác định: “Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Công dân phải thực hiện quân dịch và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân”. 

 Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày nay không chỉ chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền quốc gia, vùng trời, vùng biển Tổ quốc mà còn gắn liền với việc bảo vệ Đảng và Nhà nước; bảo vệ công cuộc lao động hòa bình của nhân dân, bảo vệ sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt và lực lượng thanh niên là những người đội viên dũng cảm, luôn chắc tay súng canh phòng toàn vẹn từng tấc đất và biển, trời quyê hương. 

Luật quân dịch cũng đã khẳng định, bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Việc thực hiện quân dịch được hiểu là tòng ngũ vào quân đội, ngoài ra còn có việc thực hiện nghĩa vụ thay thế, song đều có mục tiêu chung là bảo vệ Tổ quốc. 

Chúng ta cần phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân theo phương hướng toàn dân, toàn diện, độc lập tự chủ, tự lực tự cường, ngày càng hiện đại. 

Tăng cường thực hiện giáo dục cho toàn Đảng, toàn dân về nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, đảm bảo sự nhận thức một cách thống nhất trong quốc gia về tình yêu quốc gia, tổ quốc. 

Luôn luôn chấp hành nghiêm túc những quy định và chủ chương chính sách, đường lối của đảng đề gia. Ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, bảo vệ tổ quốc không chỉ những việc lớn mà từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày. 

Bản thân nên tích cực tham gia những phong trào bảo vệ trật tự, an ninh trong trường học và tại nơi mình trú ngụ. Sẵn sàng tham gia quân dịch, đồng thời tích cực vận động người thân trong gia đình tiến hành tham gia quân dịch để được huấn luyện huấn luyện những tri thức cơ bản về quân trang. 

Tham gia những hoạt động đền ơn đáp nghĩa của địa phương như thăm hỏi và tặng quà những gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân những ngày kỉ niệm như là thương binh liệt sĩ, thực hiện săn sóc và quét dọn nghĩa trang liệt sĩ,…. đó là một cách để chúng ta thể hiện tình yêu quê hương quốc gia, thể hiện tình cảm với những con người đã luôn hi sinh hết mình vì dân tộc để cho ta những tháng ngày độc lập và tự do như bây giờ. 

Trên đây là toàn bộ những nội dung và thông tin mà chúng tôi muốn phân phối cho những bạn có liên quan tới bảo vệ tổ quốc, theo đó hy vọng rằng những nội dung mà chúng tôi viết đã phần nào đó truyền tải tới cho những bạn thêm tình yêu quốc gia, ý thức tự trọng dân tộc, có những đóng góp và giữ gìn những truyền thống tốt đẹp của một dân tộc. Bảo vệ tổ quốc là nhiệm vụ của tất cả người dân Việt Nam, từ già, trẻ, gái trai người nào người nào cũng phải có nghĩa vụ phải bảo vệ tổ quốc, bảo vệ thành tựu của cuộc cách mệnh mà thế hệ tổ tiên chúng ta đã nằm xuống và giữ gìn nó. 

nếu như những bạn có những phản ánh hoặc thắc mắc, góp ý về bài viết của chúng tôi thì có thể gọi lên tổng đài19006162 để được chúng tôi tiếp nhận thông tin. Cảm ơn những bạn đã theo dõi nội dung bài viết của doanh nghiệp Luật Minh Khuê. 

 

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts