Viết đoạn văn tiếng Anh về tổ chức quốc tế UNICEF kèm từ vựng

Tổ chức quốc tế UNICEF là gì? Sau đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho những bạn biết về tổ chức quốc tế UNICEF bằng tiếng anh. những bạn theo dõi nội dung sau đây:

1. UNICEF là gì?

Quỹ nhi đồng liên hợp quốc (UNICEF) là cơ quan của Liên hợp quốc được thành lập trên cơ sở quyết nghị số 57 ngày 11.12.1946 của Đại hội đồng Liên hợp quốc để giúp việc cho Liên hợp quốc trong việc khắc phục những vấn đề liên quan tới nhi đồng.

UNICEF có tôn chỉ mục đích là bảo vệ và phục vụ những nhu cầu về sự sống còn, tồn tại và phát triển của trẻ em trên toàn toàn cầu.

Bạn đang xem bài: Viết đoạn văn tiếng Anh về tổ chức quốc tế UNICEF kèm từ vựng

 

2. Bài giới thiệu về tổ chức UNICEF bằng tiếng Anh số 1.

I’m going to talk to you about UNICEF. UNICEF stands for the United Nations Children’s Fund. It is responsible for helping children worldwide. It’s helps improve children’s health, helps children and mothers affected with HIV, helps create a cleaner living environment and promotes education and so on

UNICEF Viet Nam is one of 190 offices of the United Nations Children’s Fund worldwide and belongs to the United Nations system in Vietnam, working closely with other UN organizations in Vietnam. Guided by the United Nations Convention on the Rights of the Child, UNICEF has a universal mission to promote and protect the rights of all children,  everywhere – especially those who are difficult to access and most at risk. most muscular.

UNICEF’s mission in Viet Nam is to ensure that every child in this country is healthy, educated and safe from harm so that they have a good start in life and the best possible development. Potential as well as benefit from the prosperity of the country. We believe that children have the right to live in a more equitable society, where their voices are heard and their needs are met as a priority in the Sustainable Development Goals.

As the first country in Asia and the second in the world to ratify the United Nations Convention on the Rights of the Child in 1990, Vietnam and its children today face new challenges that have emerged after a period of sustainable and dynamic economic development and growth.

Nội dung tiếng việt

Tôi sẽ nói với bạn về UNICEF. UNICEF là viết tắt của Quỹ Nhi Đồng liên hợp Quốc. Nó có trách nhiệm trợ giúp trẻ em trên toàn toàn cầu. UNICEF giúp cải thiện sức khỏe của trẻ em, trợ giúp trẻ em và bà mẹ bị tác động bởi HIV, giúp tạo ra một môi trường sống trong sạch hơn, xúc tiến giáo dục, v.v

Là một trong 190 văn phòng của UNICEF trên khắp toàn cầu, UNICEF Việt Nam là một phần của hệ thống Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và hợp tác chặt chẽ với những tổ chức khác của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. UNICEF là tổ chức hoạt động theo Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em với sứ mệnh toàn cầu nhằm xúc tiến và bảo vệ quyền của tất cả trẻ em trên toàn toàn cầu, đặc biệt là trẻ em khuyết tật.

Sứ mệnh của UNICEF tại Việt Nam là đảm bảo rằng mọi trẻ em trên quốc gia này đều được khỏe mạnh, được giáo dục và không bị tổn hại, để những em có một khởi đầu tốt đẹp trong cuộc sống, có thời cơ tốt nhất để phát triển và hưởng lợi từ sự thịnh vượng của quốc gia. Từ lâu chúng tôi đã tin tưởng rằng trẻ em có quyền được sống trong một xã hội công bằng hơn, nơi tiếng nói của những em được lắng tai và những nhu cầu của những em được đáp ứng như ưu tiên có mục đích. phát triển vững bền.

 

3. Bài giới thiệu về tổ chức UNICEF bằng tiếng Anh số 2. 

In 1946, “Food for Europe” Campaign – After the Second World War, children in Europe suffered from widespread famine and disease. The United Nations established a UNICEF fund in December 1946 to distribute food, clothing and medicine to children in need. In 1953, UNICEF became a regular organization of the United Nations in participating in the campaign to prevent yaws, a disease that destroys millions of children, with penicillin.

In 1961, UNICEF promoted and helped countries with children’s education. In 1965, UNICEF was awarded the Nobel Peace Prize “for the promotion of love and mutual assistance between nations.”

In 1982, “Revolution in Child Survival and Development”, UNICEF annually launched a movement to care for and save millions of children’s lives

In 1987, the research survey “Changing the economy and the face of humanity” conducted by UNICEF made the world pay attention to the issue of protecting women and children, dealing with the harmful effects of pollution. negative economic change in poor countries

1989, Convention on “Children’s Human Rights”

In 1990, “International Conference on Children” – For the first time in history, leaders of countries met at United Nations headquarters in New York to propose a 10-year plan for health, child nutrition and education.

In 1996, UNICEF sponsored the Report: “The Harm of Weapons of War on Children”

In 2001, Campaign “Say Yes to Children” – A global movement to encourage people, to change awareness and behavior with regard to children. Millions of people sign up to find ways to care for and contribute to improving the lives of children.

After that, many other activities were organized to protect children’s rights across the country

Since UNICEF started its activities in Viet Nam, it has run a lot of projects and programmes to help improve children’s lives. UNICEF’s activities are very practical and meaningful. I really want to have an opportunity to work for this organization to help children have a better life.

Dịch tiếng Việt

1946, Phong trào “Lương thực cho Châu Âu” – Sau Thế chiến II, trẻ em ở Châu Âu phải hứng chịu nạn đói và bệnh tật lan rộng. Tháng 12 năm 1946, Liên Hợp Quốc thành lập UNICEF để phân phát thực phẩm, quần áo và thuốc thang cho trẻ em có nhu cầu. tới năm 1953, UNICEF đã trở thành tổ chức thường xuyên của chiến dịch chống bệnh ghẻ cóc của Liên hợp quốc, căn bệnh đã tàn phá hàng triệu trẻ em bằng penicillin.

Năm 1961, UNICEF khởi đầu xúc tiến và trợ giúp những quốc gia phát triển giáo dục trẻ em.

Năm 1965, UNICEF đã giành được giải Nobel Hòa bình vì đã “xúc tiến tình yêu thương và sự trợ giúp lẫn nhau giữa những quốc gia”.

Năm 1982, “Cuộc cách mệnh vì sự sống còn và phát triển của trẻ em”, UNICEF đã phát động chiến dịch săn sóc và cứu sống hàng triệu trẻ em mỗi năm.

Năm 1987, khảo sát nghiên cứu “Chuyển đổi kinh tế và gương mặt con người” của UNICEF đã thu hút sự chú ý của toàn cầu đối với việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Tác hại của những thay đổi kinh tế tiêu cực ở những nước nghèo.

Năm 1989, UNICEF ban hành “Công ước về quyền con người của trẻ em”.

Tại “Hội nghị Nhi đồng Quốc tế” năm 1990, lần trước hết trong lịch sử, những nhà lãnh đạo toàn cầu đã gặp nhau tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York và đề xuất kế hoạch 10 năm về sức khỏe, dinh dưỡng và giáo dục trẻ em.

1996 Báo cáo do UNICEF tài trợ: “Sự nguy hiểm của vũ khí chiến tranh đối với trẻ em”

Chiến dịch “Say Yes for Children” được phát động từ năm 2001 nhằm khuyến khích thay đổi nhận thức và hành vi đối với trẻ em. Hàng triệu người đăng ký để tìm cách săn sóc và góp phần cải thiện cuộc sống của trẻ em. Đây được coi là một trong những môn thể thao nhận được rất nhiều sự quan tâm trên toàn cầu.

Sau đó thì cũng có rất nhiều những hoạt động khác được tổ chức nhằm bảo vệ quyền lợi của trẻ em trên toàn quốc. khởi đầu từ khi  tổ chức UNICEF khởi đầu hoạt động tại Việt Nam thì tổ chức này đã thực hiện rất nhiều dự án và chương trình nhằm giúp cải thiện cuộc sống của trẻ em. Họ cũng đã tạo ra nhiều thời cơ giáo dục hơn cho trẻ em Việt Nam. những hoạt động của UNICEF được đánh giá là vô cùng thiết thực và ý nghĩa đối với Việt Nam và những quốc gia khác trên toàn cầu.  

Trên đây là toàn bộ những nội dung mà chúng tôi muốn cung ứng cho những bạn có liên quan tới viết về tổ chức UNICEF . Mong rằng thông qua những nội dung bài viết của chúng tôi thì đã tạo điều kiện cho những bạn có thêm nhiều những thông tin hữu ích hơn nữa về tổ chức UNICEF, và có những cách nhìn hữu ích hơn về bảo vệ và phát triển giáo dục trẻ em. Để cho trẻ em Việt Nam có thể được bảo vệ và phát triển một cách toàn diện. nếu như những bạn còn có những thắc mắc hoặc phản ánh thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài tư vấn 19006162 hoặc địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. 

những bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết sau đây của chúng tôi.

Quỹ nhi đồng liên hợp quốc (UNICEF) là gì ?

Công văn 3809 TCT/CS hoàn thuế GTGT dự án UNICEF

 

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts