Viết đoạn văn về 1 phát minh khoa học bằng tiếng Anh kèm từ vựng

Phát minh khoa học là một trong nhiều những tác phẩm nghiên cứu hữu ích đối với con người. Ngay sau đây hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu về đoạn văn về một phát minh bằng tiếng anh hay nhất nhé

1. Từ vựng tiếng Anh về phát minh khoa học

– Invention – Phát minh

– Discovery – Khám phá

Bạn đang xem bài: Viết đoạn văn về 1 phát minh khoa học bằng tiếng Anh kèm từ vựng

– Innovation – Đổi mới

– Patent – Bằng sáng chế

– Prototype – Mẫu thử

– Breakthrough – bước ngoặt

– Research – Nghiên cứu

– Experiment – Thử nghiệm

– Hypothesis – Giả thuyết

– Theory – Lý thuyết

– Scientific method – Phương pháp khoa học

– Laboratory – Phòng thử nghiệm

– Data – Dữ liệu

– Analysis – tìm hiểu 

– Conclusion – Kết luận

– Experimentation – Thực nghiệm

– Inference – Suy luận 

– Verification – Xác minh

– Demonstration – Chứng minh

– Research and development (R&D) – Nghiên cứu và phát triển

– Design – Thiết kế

– Observation – Quan sát 

– Result – Kết quả

– Empirical data – Dữ liệu thực nghiệm

– Data analysis: tìm hiểu dữ liệu

– Methodology – Phương pháp

– Procedure – Thủ tục

– Precision – Độ chuẩn xác

– Accuracy – Độ chuẩn xác

– Measurement – Đo lường

– Control – Kiểm soát

– Variables – Biến số

– Patent application – Đơn xin cấp bằng sáng chế

– Intellectual property – Sở hữu trí tuệ

– Scientific journal – Tạp chí khoa học

– Peer review – Đánh giá bởi những đồng nghiệp

– Implementation – Triển khai

– Commercialization – thương nghiệp hoá

– Invention disclosure – Tiết lộ phát minh

– Intellectual Property rights – Quyền sở hữu trí tuệ

– Technological advancement – Tiến bộ công nghệ

– Experiment design – Thiết kế thử nghiệm

– Scientific inquiry – Điều tra khoa học

– Laboratory equipment – Thiết bị phòng thử nghiệm

 

2. Đoạn văn bằng tiếng Anh về phát minh khoa học – mẫu số 1

Scientific invention is one of the important human achievements in exploring and learning about the world around us. Scientific inventions have greatly contributed to the advancement  of society and improved people’s lives 

Scientific inventions have changed the way we live, work and interact with each other. From the invention of the electric light to medical inventions such as vaccines, to new technologies such as computers and the internet, there have been countless conveniences and benefits.

Scientists and inventors are always striving to find new inventions, solve current problems and improve people’s  quality of life. They use the most advanced scientific and technological methods to create new products, solve complex problems, and discover new things about the world around us.

Scientific invention is not only the result of the dedication and creativity of scientists, but also the result of cooperation and information exchange between countries organizations and individuals around the world gender

In short, scientific invention is an indispensable part of human progress and development. These inventions bring great benefits to society and help us to continue to explore and understand the world around us

=> Tiếng Việt

Phát minh khoa học là một trong những thành phần quan trọng của con người trong quá trình khám phá và tìm hiểu về toàn cầu xung quanh chúng ta. những nhà phát minh khoa học đã đóng góp vô cùng lớn cho sự tiến bộ của xã hội và cải thiện cuộc sống của con người 

Những phát minh khoa học đã thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và tương tác với nhau. Từ việc phát minh đèn khí tới những thiết bị phát minh trong y khoa như vắc xin, những công nghệ mới như máy tính và internet đều đã mang tới những lợi ích và tiện ích không thể đếm được

Những nhà khoa học và nhà phát minh luôn nỗ lực để tìm ra những phát minh mới, khắc phục những vấn đề hiện tại và tăng chất lượng cuộc sống con người. Họ sử dụng những phương pháp khoa học và công nghệ tiên tiến nhất để tạo ra những sản phẩm mới, khắc phục những vấn đề phức tạp và khám phá những điều mới mẻ về toàn cầu xung quanh chúng ta 

Phát minh khoa học không chỉ là kết quả của sự cống hiến và sáng tạo của những nhà khoa học mà còn là kết quả của sự hợp tác và trao đổi thông tin giữa những quốc gia, những tổ chức và tư nhân trên khắp toàn cầu giới hạn

Tóm lại, phát minh khoa học là một phần không thể thiếu trong sự tiến bộ và phát triển của con người. những người phát minh này mang tới những lợi ích to lớn cho xã hội và giúp chúng ta tiếp tục khám phá và tìm hiểu toàn cầu xung quanh mình.

 

3. Đoạn văn bằng tiếng Anh về phát minh khoa học – mẫu số 2

Throughout history, there have been many scientific inventions that have important and influenced our lives. One of them was the invention of the computer

Computers were invented in the 1940s and 1950s and have become an extremely important tool in our daily lives. It has made work faster, more efficient and more precise. Not only for simple calculations, computers are also used in many different fields such as science, technology, culture and education

Computing has advanced a lot over the decades with new technologies being developed such as microprocessors, operating systems, software, computer networks and the internet. As a result, computers have helped people save a lot of time and effort at work and at the same time opened up a new world of information and communication

The computer is an extremely important scientific invention and has changed our lives dramatically. It is a testament to the power of science and technology, and also a testament to the human capacity to create and innovate

Pioneers in this field include John Atanasoff and Clifford Berry, who invented the first electronic calculator in 1942 . Since then, many other scientists have gone on to develop different types of computers, from lab computers to laptops and tablets

During the 1960s and 1970s, computers became an important tool in science and technology, especially in the fields of telecommunications and information technology. Electronic engineers have developed new microprocessors and memory, which increase the speed of computation and the ability to store information

With the development of computer networks, computers have become very important, allowing users to access information around the world. This has led to the birth of the internet and trực tuyến services and social media

Nowadays, computers have become an indispensable part of our lives. We use computers for work, study, entertainment and communication. Devices such as smartphones, tablets and laptops have become important personal tools for us 

Therefore, it can be said the computer is a very important scientific invention and has played a key role in promoting the development of science and technology  throughout the decades

=> Tiếng Việt

Trong lịch sử đã có rất nhiều phát minh khoa học quan trọng và tác động tới cuộc sống của chúng ta. Một trong số đó là việc phát minh ra máy tính.

Máy tính được phát minh vào những năm 1940 và 1950 và đã trở thành một phương tiện hết sức quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó đã tạo điều kiện cho công việc được thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn và chuẩn xác hơn. Không chỉ sử dụng cho tính toán đơn thuần, máy tính còn được ứng dụng trong nhiều ngành khác nhau như khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và giáo dục

Máy tính đã tiến bộ rất nhiều qua nhiều thập kỷ với những kỹ thuật mới được phát triển như bộ vi xử lý, hệ điều hành, phần mềm, mạng máy tính và internet. Nhờ đó máy tính đã giúp con người tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức trong công việc, đồng thời mở ra một toàn cầu mới của thông tin và truyền thông

Máy tính là một phát minh khoa học hết sức quan trọng và đã thay đổi cuộc sống của chúng ta một cách đáng kể. Nó là chứng cớ minh chứng cho sức mạnh của khoa học và công nghệ, đồng thời là chứng cớ minh chứng cho khả năng của con người để sáng tạo và đổi mới

những người tiên phong trong ngành này bao gồm John Atanasoff và Clifford Berry, người đã phát minh ra máy tính điện tử trước tiên vào năm 1942. Từ đó, nhiều nhà khoa học khác đang tiếp tục phát triển những loại máy tính khác nhau từ máy tính phòng thử nghiệm tới máy tính xách tay và máy tính bảng

Trong thập kỷ từ 1960 tới 1970 máy tính đã trở thành một phương tiện quan trọng trong những ngành khoa học và công nghệ, đặc biệt là trong ngành viễn thông và công nghệ thông tin. những kỹ sư điện tử đã phát triển những bộ vi xử lý và bộ nhớ mới giúp tăng tốc độ tính toán và khả năng lưu trữ thông tin

Với sự phát triển của mạng máy tính, máy tính đã trở thành một phương tiện truyền thông rất quan trọng, cho phép người sử dụng truy cập vào thông tin trên toàn toàn cầu. Điều này đã dẫn tới sự ra đời của internet và những dịch vụ trực tuyến như email, tìm kiếm, mua sắm trực tuyến và truyền thông xã hội

ngày nay, máy tính đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sử dụng máy tính để làm việc, học tập, giải trí và giao tiếp. những thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính xách tay đã trở thành những phương tiện tư nhân quan trọng của chúng ta

Vì vậy có thể nói rằng máy tính là một phòng ban phát minh khoa học vô cùng quan trọng và đóng vai trò mấu chốt trong việc xúc tiến sự phát triển của khoa học và công nghệ trong suốt nhiều thập kỷ.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề đoạn văn về phát minh khoa học bằng tiếng Anh kèm từ vựng mà Luật Minh Khuê cung ứng tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài biết về chủ đề viết đoạn văn bằng tiếng Anh về lễ hội ở Việt Nam kèm bản dịch của Luật Minh Khuê. Còn điều gì vướng mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 1900.6162 hoặc gửi email: [email protected] để được hỗ trợ. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Tổng hợp

Back to top button