Viết đoạn văn về lợi ích của chơi game bằng tiếng Anh

Viết đoạn văn về lợi ích của chơi game bằng tiếng Anh là một chủ đề hay thường xuyên xuất hiện trong những bài rà soát, bài thi tiếng Anh.

Bạn đang xem bài: Viết đoạn văn về lợi ích của chơi game bằng tiếng Anh

Đoạn văn tiếng Anh viết về lợi ích của chơi game gồm 2 đoạn văn mẫu có dịch hay, giúp những bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố vốn từ, luyện kỹ năng viết tiếng Anh ngày một tốt hơn. không những thế những em tham khảo một số đoạn văn mẫu như: đoạn văn tiếng Anh viết về tác hại của chơi game, đoạn văn tiếng Anh về gia đình, đoạn văn tiếng Anh về thị hiếu.

Lợi ích của chơi game bằng tiếng Anh – Mẫu 1

Tiếng Anh

I find playing trực tuyến very interesting. It can support me to feel relaxed everyday after a tiring time of learning at school. I usually like to play trực tuyến chess. It is exciting and challenging. It also helps me to make friends trực tuyến. It helps me to think over everything before acting. However, I always limit my time playing trực tuyến games. Because I think playing too many trực tuyến games makes me tired. My eyes are often soring. My mother always reminds me to study hard, so I know what is most important to me. Playing trực tuyến games only helps me to relax a little. So I advise you to work hard at school, and just spend a little time playing trực tuyến games, no matter how much you like it.

Tiếng Việt

Tôi thấy chơi trò chơi trực tuyến rất thú vị. Nó có thể giúp tôi cảm thấy thư thái hàng ngày sau thời gian học tập mỏi mệt ở trường. Tôi thường thích chơi cờ vua trực tuyến. Nó là thú vị và đầy thử thách. Nó cũng sẽ giúp tôi kết giao trực tuyến. Nó giúp tôi suy nghĩ thấu đáo mọi thứ trước khi hành động. Tuy nhiên, tôi luôn giới hạn thời gian chơi game trực tuyến. Vì tôi nghĩ chơi quá nhiều game trực tuyến khiến tôi mỏi mệt. Mắt tôi thường bị thâm. Mẹ tôi luôn nhắc nhở tôi phải siêng năng học tập, để tôi biết điều gì là quan trọng nhất đối với tôi. Chơi game trực tuyến chỉ giúp tôi thư giãn đôi chút. Vì vậy, tôi khuyên bạn nên siêng năng ở trường và chỉ dành một tẹo thời gian chơi game trực tuyến, bất kể bạn thích nó thế nào.

Lợi ích của chơi game bằng tiếng Anh – Mẫu 2

Tiếng Anh

In the past, I always thought that game trực tuyến was a bad thing, because there were many people studying lazily and making their parents worry because of playing games too much. But when I grow up, I realize that I mistake passion for addiction. As the same, game trực tuyến always has advantages and disadvantages. However, there are some advantage of game trực tuyến. Firstly, we can react in the fastest way in all circumstances, we can become a game creator and have good team-work skills. Secondly, we can explore the way of any game that is controlled, find the rules in each game and developed their idea in the future. You can also have best friend and live more responsibly. The most important thing is that people who play game have happy time, relax to concentrate on learning or working. Game trực tuyến is not bad, but their way play make it become bad. Let try on playing a game one time and you won’t feel disappointed.

Tiếng Việt

Trước đây mình luôn nghĩ game trực tuyến là xấu, vì có rất nhiều bạn học hành lười biếng và khiến bố mẹ lo lắng vì chơi game quá nhiều. Nhưng khi lớn lên, tôi nhìn thấy rằng mình đã nhầm ham mê với nghiện ngập. Cũng tương tự, trò chơi trực tuyến luôn có những mặt lợi và hại.  Tuy nhiên, có một số lợi thế của trò chơi trực tuyến. Thứ nhất, chúng ta có thể phản ứng một cách nhanh nhất trong mọi hoàn cảnh, chúng ta có thể trở thành người sáng tạo trò chơi và có kỹ năng làm việc nhóm tốt. Thứ hai, chúng ta có thể khám phá cách thức của bất kỳ trò chơi nào được điều khiển, tìm những quy tắc trong mỗi trò chơi và phát triển ý tưởng của chúng trong tương lai. Bạn cũng có thể có bạn thân và sống có trách nhiệm hơn. Điều quan trọng nhất là người chơi game có thời gian vui vẻ, thư giãn để tập trung học tập, làm việc. Game trực tuyến không tệ, nhưng phương pháp chơi của họ khiến nó trở nên tồi tệ. Hãy thử chơi trò chơi một lần và bạn sẽ không cảm thấy thất vọng.

Bản quyền bài viết thuộc trường Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung (cmm.edu.vn)

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Giáo dục

Back to top button