Viết đoạn văn về ô nhiễm tiếng ồn bằng tiếng Anh (Dàn ý + 3 Mẫu)

Viết đoạn văn về ô nhiễm tiếng ồn bằng tiếng Anh là một trong những chủ đề rất hay nằm trong môn tiếng Anh 8 Unit 7 Pollution chương trình mới. Tài liệu bao gồm dàn ý và 3 đoạn văn mẫu có dịch được chúng tôi tổng hợp từ bài làm đạt điểm cao. Hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các em học tập, rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn tiếng Anh.

Ô nhiễm tiếng ồn là khi những tiếng ồn trong môi trường sinh sống và làm việc vượt quá mức độ cho phép, gây cảm giác khó chịu cho con người. Ô nhiễm tiếng ồn có tác hại rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Vì vậy ô nhiễm tiếng ồn được toàn xã hội quan tâm. Bên cạnh đó các bạn xem thêm đoạn văn tiếng Anh về ô nhiễm không khí.

Dàn ý ô nhiễm tiếng ồn tiếng Anh

– Topic sentence: Noise pollution is one of the most serious drawbacks that people who live in a big city have to face (Câu chủ đề: Ô nhiễm tiếng ồn là một trong số các mặt hạn chế nhất mà người dân sống ở một thành phố lớn phải đối mặt.)

– Problem 1: outdoor noise sources (Vấn đề 1: các nguồn gây ra tiếng ồn bên ngoài)

– Problem 2: indoor noise sources (Vấn đề 2: các nguồn gây ra tiếng ồn trong nhà )

– Problem 3: noise from people themselves (Vấn đề 3: tiếng ồn gây ra từ chính con người)

– Conclusion: Noise pollution is a big disadvantage of city life. (Kết luận: Ô nhiễm tiếng ồn là một hạn chế lớn của đời sống thành thị.)

Nói về ô nhiễm tiếng ồn bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Noise pollution is a noise in the environment that cause discomfort to humans or animals. In most countries, noise sources are mainly from outdoor noise such as traffic, transportations, building infrastructure. Outdoor noise pollution can be caused by the operation of machinery, construction or musical performances, especially in some workplaces. High levels of noise can contribute to cardiovascular disease in people, such as coronary artery disease. In some animals, excessive noise can increase the risk of death by altering the carnivore, hindering the detection of prey, difficulty in reproduction, and possibly permanent hearing loss.

Tiếng Việt

Ô nhiễm tiếng ồn là tiếng ồn trong môi trường gây khó chịu cho con người hoặc động vật. Ở hầu hết các quốc gia, nguồn ồn chủ yếu từ tiếng ồn ngoài trời như giao thông, phương tiện giao thông, việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Ô nhiễm tiếng ồn ngoài trời có thể do hoạt động của máy móc, xây dựng hoặc biểu diễn âm nhạc, đặc biệt là ở một số nơi làm việc. Mức độ tiếng ồn cao có thể góp phần gây ra các bệnh tim mạch ở người, chẳng hạn như bệnh tăng động mạch vành. Ở một số loài động vật, tiếng ồn quá mức có thể làm tăng nguy cơ tử vong do làm biến đổi bộ phận thính giác ở loại động vật ăn thịt, cản trở việc phát hiện con mồi, khó sinh sản và có thể mất thính giác vĩnh viễn.

Viết đoạn văn về ô nhiễm tiếng ồn bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Noise pollution is one of the popular types of pollution nowadays. The definition of noise disturbance is the disturbing or excessive noise that may harm the activity or balance of human or animal life. Noise pollution is the result of the noise of machine and transportation systems, motor vehicles, aircrafts, and trains. Although noise contamination doesn’t cause some serious effects like air pollution, water pollution, or soil pollution, it also had bad impact on human life. In a high level, noise disturbance can contribute to cardiovascular effects in human and an increased incidence of coronary artery disease. In animals, noise can increase the risk of death by altering predator or prey detection and avoidance, interfere with reproduction and navigation, and contribute to permanent hearing loss.

Tiếng Việt

Ô nhiễm tiếng ồn là một trong những loại ô nhiễm phổ biến hiện nay. Định nghĩa về nhiễu động tiếng ồn là tiếng ồn gây nhiễu loạn hoặc quá mức có thể gây hại cho hoạt động hoặc sự cân bằng của cuộc sống con người hoặc động vật. Ô nhiễm tiếng ồn là kết quả của tiếng ồn của máy móc và hệ thống giao thông, phương tiện cơ giới, máy bay và tàu hỏa. Mặc dù ô nhiễm tiếng ồn không gây ra một số ảnh hưởng nghiêm trọng như ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất nhưng nó cũng có tác động xấu đến cuộc sống của con người. Ở mức độ cao, nhiễu loạn tiếng ồn có thể góp phần ảnh hưởng đến tim mạch ở người và tăng tỷ lệ mắc bệnh mạch vành. Ở động vật, tiếng ồn có thể làm tăng nguy cơ tử vong do làm thay đổi khả năng phát hiện và tránh xa của động vật ăn thịt hoặc con mồi, cản trở quá trình sinh sản và điều hướng, đồng thời góp phần gây mất thính giác vĩnh viễn.

Viết đoạn văn về Noise pollution bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Noise pollution is one of the most serious drawbacks that people who live in a big city have to face. Firstly, the city is always noisy, even at night.Its main cause comes from outdoor noise sources such as heavy traffic or construction sites.Deafening vehicle engines and horns on the busy streets are very annoying.Buildings are always knocked down and rebuilt.Secondly, indoor noise sources such as household machines, and loud music also help to worsen the noise pollution.In offices, photocopiers, coffee makers, telephone ring and lighting fixtures all contribute to the cacophony of noise.Last but not least, noise from people themselves aggravates the situation.Big cities are densely populated with oceans of people.Their laughing, chatting and talking at the same time causes unpleasant sounds.To conclude, noise pollution, which has many negative impacts on people’s health such as sleep disturbance, stress, raised blood pressure, dull hearing, and even loss of hearing, is a big disadvantage of city life.

Tiếng Việt

Ô nhiễm tiếng ồn là một trong số các mặt hạn chế nhất mà người dân sống ở một thành phố lớn phải đối mặt. Đầu tiên, thành phố thì luôn luôn ồn ào, thậm chí vào buổi đêm. Đầu tiên, thành phố thì luôn luôn ồn ào, thậm chí vào buổi đêm. Tiếng động cơ từ các phương tiện và tiếng còi xe inh ỏi trên đường phố đông đúc gây khó chịu. Các tòa nhà lúc nào cũng trong tình trạng bị dỡ xuống và xây lại. Thứ hai, các nguồn gây ra tiếng ồn trong nhà như các máy móc sử dụng trong nhà, và tiếng nhạc ồn ào cũng góp phần làm cho ô nhiễm tiếng ồn trầm trọng hơn. Trong các văn phòng, máy in, máy pha cà phê, chuông điện thoại, và thiết bị chiếu sáng đều góp phần gây ra tổ hợp tiếng ồn nhộn nhạo. Cuối cùng, tiếng ồn gây ra từ chính con người làm tình trạng này xấu hơn. Các thành phố lớn có mật độ dân cư dày đặc với biển người. Họ cười đùa, trò chuyện, và nói cùng lúc, gây ra những thứ âm thanh khó chịu. Tóm lại, ô nhiễm tiếng ồn – có nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của con người như gây ra sự xáo trộn giấc ngủ, căng thẳng, tăng huyết áp, suy giảm khả năng nghe, và thậm chí là bị điếc – là một hạn chế lớn của đời sống thành thị.

Related Posts