Viết về ngày 20/10 bằng Tiếng Anh (3 mẫu)

Viết về ngày 20/10 bằng Tiếng Anh gồm 4 đoạn văn mẫu, kèm dịch. Qua đó, các em sẽ tích lũy vốn từ vựng, hiểu hơn về ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, luyện viết Tiếng Anh hiệu quả hơn rất nhiều.

Viết về ngày 20/10 bằng Tiếng Anh
Ngày 20/10

Ngày Phụ nữ trong tiếng Anh là Women’s Day. Để viết được đoạn văn giới thiệu về ngày 20/10 bằng Tiếng Anh hay, các em cần giới thiệu về ý nghĩa, thời gian diễn ra, các hoạt động chính…. Vậy mời các em cùng tham khảo thêm đoạn văn về ngày Tết, ngày Halloween để có thêm kinh nghiệm viết đoạn văn Tiếng Anh.

Đoạn văn về ngày 20/10 bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

As a child of Vietnam, I have always felt proud of Vietnamese women. They are so good, they can both take care of their families and work to make money. Besides, they also have outstanding bravery, can lead and run an entire organization. Personally, I always feel that my mother is the best person. The merit of being born and nurtured maybe I cannot forget this whole life. With me, October 20 is the most important day. Therefore, every year, I always prepare meaningful gifts for the women I love.

Tiếng Việt

Là một người con của Việt Nam, tôi luôn cảm thấy tự hào về những người phụ nữ Việt Nam. Họ thật giỏi, họ vừa có thể chăm sóc cho gia đình vừa có thể lao động để kiếm tiền. Bên cạnh đó, họ còn bản lĩnh vượt trội, có thể lãnh đạo và điều hành cả 1 tổ chức. Riêng tôi, tôi luôn cảm thấy mẹ tôi là người tuyệt vời nhất. Công ơn sinh thành và dưỡng dục có lẽ cả đời này tôi không thể quên được. Với tôi, ngày 20/10 là ngày quan trọng nhất. Vì vậy, mà mỗi năm, tôi luôn chuẩn bị những món quà ý nghĩa để dành tặng cho những người phụ nữ mà tôi yêu thương.

Giới thiệu về ngày 20/11 bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

In the process of national development, there is no denying the position and role of women in the process of building and protecting the country. Therefore, October 20 was established as a day to honor the dedication of women to the country of Vietnam. On these days, the country often thanks them through widespread praise and blessings. In order to recognize the role of the woman, awards for outstanding women in many fields were set and awarded on October 20. This has become the target for most women to try.

Tiếng Việt

Trong quá trình phát triển đất nước, không thể không phủ nhận về vị trí cũng như vai trò của người phụ nữ trong quá trình xây dựng và bảo vệ nước nhà. Bởi vậy mà, ngày 20/10 ra đời như là một ngày để tôn vinh sự cống hiến của người phụ nữ đối với đất nước Việt Nam. Vào những ngày này, đất nước thường cảm ơn họ qua những lời ca tụng và những lời chúc phúc trên diện rộng. Để có thể công nhận được vai trò của người phụ nữ, những giải thưởng cho những người phụ nữ xuất sắc trong nhiều lĩnh vực đã đặt ra và được trao tặng vào ngày 20/10. Từ đó làm mục tiêu để hầu hết những người phụ nữ cố gắng.

Viết về ngày 20 tháng 10 bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Annual 20th October is one of the most important days in Vietnam when people express their respects and thanks to their beloved women. During the day, males usually prepare some special gifts or send some messages to females. Besides, there are a lot of celebrations that people of both genders are grateful to their mothers and female teachers who stand by and take care of them unconditionally. 20th October is such a meaningful day that both givers and recipients can understand the love they send to each other. thanks to this, the bond of the relationship would be consolidated.

Tiếng Việt

Ngày 20/10 hàng năm là một trong những ngày quan trọng ở Việt Nam khi mọi người bày tỏ sự kính trọng và lời cảm ơn của mình đến những người phụ nữ thân yêu. Vào ngày này, nam giới thường chuẩn bị một số món quà đặc biệt hoặc gửi một số tin nhắn cho người phụ nữ. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều buổi kỷ niệm mà mọi người thuộc cả hai giới tri ân đến những người mẹ và các cô giáo đã đồng hành sát cánh và chăm sóc mình vô điều kiện. 20/10 thật là một ngày ý nghĩa mà cả người tặng và người nhận đều có thể hiểu được tình cảm mà họ gửi đến nhau. Nhờ đó, mối quan hệ sẽ được củng cố, lâu bền hơn.

Kết luận: 

Như vậy CMM đã giúp các bạn một phần nào đó để xây dựng nên một bài văn hay . Để củng cố thêm kiến thức cho bản thân các em cũng có thể tham khảo các tài liệu khác ở trong thư viện mà có lẽ một trong những tác phẩm ấy có thể là đề văn thi THPTQG . Chúc các em luôn đạt thành tích cao trong học tập – cảm ơn đã đón đọc !

Related Posts