Ý nghĩa của việc trang bị tri thức toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cho sinh viên là gì?

Ý nghĩa của việc trang bị tri thức toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cho sinh viên là gì? Việc trang bị tri thức toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cho sinh viên là điều vô cùng cần thiết. Bởi sinh viên là một lực lượng tri thức cao trong tương lại để cống hiến cho quốc gia. Cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây.

1. Ý nghĩa của việc trang bị tri thức toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cho sinh viên là gì?

Mang tới cho học sinh những kiến ​​thức toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là việc làm hết sức có ý nghĩa như sau:

– Rèn luyện sức mạnh giúp học sinh hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với quốc gia. Lực lượng sinh viên là lực lượng trực tiếp, theo đuổi những nhiệm vụ quan trọng của quốc gia nên cần phải có sự giáo dục sát sao để trang bị cho mình những kiến ​​thức cơ bản về an ninh quốc phòng. Từ đó, học sinh sẽ tích cực, sẵn sàng tham gia những hoạt động gắn với nhiệm vụ của mình ở địa phương, nơi sinh sống.

Bạn đang xem bài: Ý nghĩa của việc trang bị tri thức toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cho sinh viên là gì?

– Hai là, củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới. Đây là điều có ý nghĩa quan trọng, bởi sự tiếp nối này sẽ giữ vững sự ổn định của an ninh quốc gia. Mỗi khi lớp già ngã xuống thì cần lớp trẻ vươn lên trong xã hội. Vì vậy, việc chuẩn bị lực lượng tốt trong tương lai cần phải được giáo dục sớm.

tương tự có thể thấy, việc trang bị kiến ​​thức bảo vệ an ninh Tổ quốc cho mọi người dân là việc làm thường xuyên, xuyên suốt từ nhiều thế hệ. Mỗi thế hệ thực hiện những nhiệm vụ và trách nhiệm khác nhau.

 

2. Trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc?

Học sinh có trách nhiệm sau đây trong việc xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc:

– Học sinh có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Giữ gìn cuộc sống bình yên, làm nền tảng cho sự phát triển của quốc gia là nghĩa vụ của mọi người dân.

– Học sinh phải tự giác chấp hành những quy định về trật tự an toàn của nhà trường và địa phương nơi trú ngụ. Quy định của nhà trường, địa phương là những quy định nhằm ổn định trật tự, thực hiện tốt những quy định này cũng là bảo vệ an toàn ở trường và nơi ở.

– Học sinh cần tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương. Địa phương nơi họ sinh sống cũng phải bảo vệ ANTT để người dân có cuộc sống bình yên.

– Học sinh phải luôn nêu cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia những hoạt động phòng chống tội phạm ở địa phương và phát hiện những hiện tượng tiêu cực trong nhà trường và nơi trú ngụ. Những hoạt động tiêu cực xung quanh như hành vi xấu xa; đấu tranh; hành vi tuyên truyền, phổ biến văn hóa phẩm đồi trụy gây tác động tới nhà nước; tích tụ, sử dụng vật liệu nổ.

Hoạt động này phải trở thành ý thức tự giác, tự quản của mỗi người dân, trong đó có sự đóng góp tích cực, quan trọng của những em học sinh. Với trách nhiệm của sinh viên, là một lớp người thông minh, uyên chưng, năng động và sáng tạo, họ tiếp thu những tri thức khoa học của nhân loại, là nguồn lực để xây dựng và phát triển quốc gia. của Đảng, Nhà nước, nhà trường và toàn xã hội để mỗi học sinh không chỉ chấp hành đúng, đầy đủ những quy định của Nhà nước về giáo dục và tập huấn, đảm bảo an ninh trật tự mà còn tích cực tham gia những phong trào bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương , chẳng hạn như:

Chúng tôi nhận thấy, phong trào toàn dân kết đoàn xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào Toàn dân phòng chống ma túy, Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; phong trào Mọi người tham gia giáo dục kẻ xấu cũng như những phong trào bảo vệ trật tự an toàn: phong trào xây dựng cụm dân cư an toàn, số nhà an toàn; tham gia những tổ chức đoàn thể, đội thanh niên xung kích an ninh trật tự, đội thanh niên tự quản, v.v. tích cực tham gia tuần tra, canh gác, phòng ngừa những hoạt động phạm tội. Nhằm thực hiện những nội dung trên học sinh thông qua những hoạt động của Đoàn TN, những hoạt động khác của nhà trường để lồng ghép nội dung phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.

 

3. Ý thức bảo vệ tổ quốc của sinh viên:

Ý thức bảo vệ Tổ quốc là một loại hình ý thức xã hội được hình thành, phát triển và ngày càng hoàn thiện gắn liền với quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của thực tiễn quốc gia. Ý nghĩa bảo vệ Tổ quốc thể hiện nội dung, yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả về phương diện tự nhiên, lịch sử cũng như phương diện chính trị – xã hội. Trong chủ nghĩa tư bản, ý thức bảo vệ Tổ quốc được xây dựng trên quan niệm của giai cấp tư sản là bảo vệ lợi ích kinh tế, chính trị của giai cấp tư sản, đồng thời hình thành ý thức bảo vệ Tổ quốc. Kể từ khi giai cấp người lao động và nhân dân lao động giành được chính quyền, thiết lập chuyên chính vô sản, khởi đầu sự nghiệp xây dựng và cũng là quá trình thực hiện sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Ý thức bảo vệ Tổ quốc còn thể hiện ở sự phản ánh về bảo vệ Tổ quốc của giai cấp người lao động và người lao động trước những thời cơ và thách thức do bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước đặt ra.

Từ những thắc mắc trên, có thể quan niệm ý thức bảo vệ Tổ quốc là một loại hình ý thức xã hội phản ánh yêu cầu khách quan của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; là sự soi sáng nghĩa vụ, trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Ở góc độ này, ý nghĩa bảo vệ Tổ quốc thuộc về phẩm chất chính trị, đạo đức của tư cách.

Phẩm chất tư cách được chia thành hai phòng ban cơ bản: nhóm phẩm chất đạo đức, chính trị và nhóm phẩm chất năng lực. Ý thức bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam qua những thời kỳ lịch sử có nội dung và biểu hiện khác nhau. Nó bổ sung và phát triển theo sự biến đổi của điều kiện xã hội lịch sử.

tương tự, từ những cách nghĩ, cách lập luận về ý thức bảo vệ Tổ quốc tương tự, có thể hiểu ý thức bảo vệ Tổ quốc của sinh viên là sự soi sáng nghĩa vụ, trách nhiệm của sinh viên đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. hành động sẵn sàng chống lại những trở ngại đối với độc lập dân tộc và sự nghiệp phát triển quốc gia theo định hướng xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Thứ nhất, về kiến ​​thức quốc phòng. Nó là yếu tố cơ bản trước hết của ý thức bảo vệ Tổ quốc và có vai trò hết sức quan trọng không chỉ đối với những phòng ban cấu thành khác của ý thức bảo vệ Tổ quốc mà còn đối với hoạt động bảo vệ Tổ quốc. Mọi sự khởi đầu và mọi sự phát triển đều bắt nguồn từ sự hiểu biết của con người.

Có hiểu những vấn đề thời sự liên quan tới sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thì mới có cơ sở để hình thành, củng cố và phát triển niềm tin, quyết tâm thông qua những hành động, việc làm cụ thể đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của mỗi người.

Tìm hiểu những vấn đề liên quan tới sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc bao gồm: tìm hiểu quốc gia, con người, những dân tộc, tôn giáo Việt Nam; hiểu biết về lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; hiểu biết về Đảng Cộng sản, Nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân do dân, vì dân và hệ thống xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng; hiểu rõ bản tính mưu mô, thủ đoạn của những thế lực thù địch trong và ngoài nước nhằm giành độc lập dân tộc và xây dựng quốc gia; hiểu biết về chỉ thị, chiến lược, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày nay; hiểu biết về phương pháp, phương tiện đấu tranh bảo vệ Tổ quốc…

Những cách hiểu trên được hình thành và phát triển từ dưới lên. Quá trình xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc làm cho những hiểu biết đạt tới mức độ hợp lý trở thành những biểu tượng ăn sâu, vững bền trong mỗi người. Biểu hiện cao nhất của sự hiểu biết là giác ngộ dân tộc, giác ngộ giai cấp, trách nhiệm công dân đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi học sinh.

Trên đây là những tìm hiểu của Luật Minh Khuê về vấn đề Ý nghĩa của việc trang bị tri thức toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cho sinh viên là gì? Mời độc giả tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Giáo dục của chúng tôi.

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Tổng hợp

Back to top button