Zn + NaOH + H2O → Na2[Zn(OH)4] + H2

Zn tác dụng NaOH

Zn + NaOH + H2O → Na2[Zn(OH)4] + H2 được Cmm.edu.vn soạn hướng dẫn những bạn học sinh viết và thăng bằng phương trình phản ứng khi cho Zn tác dụng với NaOH, hy vọng giúp những viết và thăng bằng đúng từ đó vận dụng vào làm những dạng bài tập liên quan. Mời những bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng Zn tác dụng NaOH

Bạn đang xem bài: Zn + NaOH + H2O → Na2[Zn(OH)4] + H2

Zn + 2NaOH + 2H2O → Na2[Zn(OH)4] + H2

2. Điều kiện phản ứng xảy ra 

Nhiệt độ thường

3. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Oxit nào dưới đây phản ứng được với HCl lẫn NaOH.

A. CaO

B. FeO

C. ZnO

D. MgO

Câu 2. Cho dung dịch chứa FeCl2 và ZnCl2 tác dụng với dung dịch KOH dư, sau đó lấy kết tủa nung trong không khí tới khối lượng không đổi thu được chất rắn gồm:

A. Fe2O3, ZnO

B. FeO

C. Fe3O4, ZnO

D. Fe2O3

Đáp án D

FeCl2 + 2KaOH → Fe(OH)2 + 2KCl

ZnCl2 + 4KOH dư → K2ZnO2 + 2KCl + 2H2O

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

Vậy chất rắn sau phản ứng là Fe2O3

Câu 3. Ngâm một lá Zn vào dung dịch HCl thấy bọt khí thoát ra ít và chậm. nếu như nhỏ thêm vào vài giọt dung dịch X thì thấy bọt khí thoát ra rất nhiều và nhanh. Chất tan trong dung dịch X là

A. H2SO4.

B. FeSO4.

C. KOH.

D. Al2(SO4)3

Đáp án B

Chất tan trong X là FeSO4 vì khi nhỏ FeSO4 vào xảy ra phản ứng:

Zn + FeSO4 → ZnSO4 + Fe

Fe bám vào lá Zn tạo thành cặp điện cực Zn – Fe cùng nhúng trong dung dịch điện li nên có xảy ra sự ăn mòn điện hóa nên khiến cho bọt khí thoát ra nhiều và nhanh hơn.

———————–

Trên đây Cmm.edu.vn đã giới thiệu tới những bạn Zn + NaOH + H2O → Na2[Zn(OH)4] + H2. Để có thể học tốt những môn học trong chương trình lớp 10, Cmm.edu.vn xin giới thiệu tới những bạn học sinh tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lí 10, Giải bài tập sinh vật học 10, Chuyên đề Hóa học 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà Cmm.edu.vn tổng hợp soạn và đăng tải.

Ngoài ra, Cmm.edu.vn đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10 Mời những bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc những bạn học tập tốt.

Bản quyền bài viết thuộc trường Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung (cmm.edu.vn)

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts