Phân tích hình tượng người anh hùng Thánh Gióng

Viết đoạn văn cảm nhận về nhân vật tớ trong bài thơ Bắt nạt

Viết đoạn văn cảm nhận về nhân vật tớ trong bài thơ Bắt nạt (2 mẫu) Với 2 bài văn Viết đoạn văn cảm nhận về nhân vật tớ trong bài thơ Bắt nạt sẽ giúp học sinh biết cách triển khai ý từ đó biết cách viết bài tập…

Phân tích hình tượng người anh hùng Thánh Gióng

Từ bài thơ Bắt nạt, em hãy viết đoạn văn nêu suy nghĩ về nạn bạo lực học đường

Từ bài thơ Bắt nạt, em hãy viết đoạn văn nêu suy nghĩ về nạn bạo lực học đường (2 mẫu) Với 2 bài văn Từ bài thơ Bắt nạt, em hãy viết đoạn văn nêu suy nghĩ về nạn bạo lực học đường sẽ giúp học sinh biết cách…

Phân tích hình tượng người anh hùng Thánh Gióng

Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về văn bản Nếu cậu muốn có một người bạn

Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về văn bản Nếu cậu muốn có một người bạn (2 mẫu) Với 2 bài văn Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về văn bản Nếu cậu muốn có một người bạn sẽ giúp học sinh biết cách…

Phân tích hình tượng người anh hùng Thánh Gióng

Từ văn bản Nếu cậu muốn có một người bạn, viết đoạn văn suy nghĩ về tình bạn

Từ văn bản Nếu cậu muốn có một người bạn, viết đoạn văn suy nghĩ về tình bạn (2 mẫu) Với 2 bài văn Từ văn bản Nếu cậu muốn có một người bạn, viết đoạn văn suy nghĩ về tình bạn sẽ giúp học sinh biết cách triển khai…

Phân tích hình tượng người anh hùng Thánh Gióng

Viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về nhân vật hoàng tử bé

Viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về nhân vật hoàng tử bé (2 mẫu) Với 2 bài văn Viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về nhân vật hoàng tử bé sẽ giúp học sinh biết cách triển khai ý từ đó biết cách viết…

Phân tích hình tượng người anh hùng Thánh Gióng

Viết đoạn văn miêu tả cảm xúc của nhân vật cáo sau khi từ biệt hoàng tử bé

Viết đoạn văn miêu tả cảm xúc của nhân vật cáo sau khi từ biệt hoàng tử bé (4 mẫu) Với 4 bài văn Viết đoạn văn miêu tả cảm xúc của nhân vật cáo sau khi từ biệt hoàng tử bé sẽ giúp học sinh biết cách triển khai…

Phân tích hình tượng người anh hùng Thánh Gióng

Viết đoạn văn miêu tả tâm trạng Dế Mèn sau khi chôn Dế Choắt

Viết đoạn văn miêu tả tâm trạng Dế Mèn sau khi chôn Dế Choắt (3 mẫu) Với 3 bài văn Viết đoạn văn miêu tả tâm trạng Dế Mèn sau khi chôn Dế Choắt sẽ giúp học sinh biết cách triển khai ý từ đó biết cách viết bài tập…

Phân tích hình tượng người anh hùng Thánh Gióng

Kể lại một sự việc trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên bằng lời của một nhân vật do em tự chọn

Kể lại một sự việc trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên bằng lời của một nhân vật do em tự chọn (4 mẫu) Với 4 bài văn Kể lại một sự việc trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên bằng lời của một nhân vật…