Tổng hợp

Mã Zipcode An Giang – Mã bưu điện An Giang mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh An Giang 90000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 90001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 90002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 90003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 90004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 90005 7 Đảng ủy khối cơ quan 90009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 90010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 90011 10 Báo An Giang 90016 11 Hội đồng nhân dân 90021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 90030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 90035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 90036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 90040 16 Sở Công Thương 90041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 90042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 90043 19 Sở Ngoại vụ 90044 20 Sở Tài chính 90045 21 Sở Thông tin và Truyền thông 90046 22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 90047 23 Công an tỉnh 90049 24 Sở Nội vụ 90051 25 Sở Tư pháp 90052 26 Sở Giáo dục và Đào tạo 90053 27 Sở Giao thông vận tải 90054 28 Sở Khoa học và Công nghệ 90055 29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 90056 30 Sở Tài nguyên và Môi trường 90057 31 Sở Xây dựng 90058 32 Sở Y tế 90060 33 Bộ chỉ huy Quân sự 90061 34 Ban Dân tộc 90062 35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 90063 36 Thanh tra tỉnh 90064 37 Trường chính trị Tôn Đức Thắng 90065 38 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 90066 39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 90067 40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 90070 41 Cục Thuế 90078 42 Cục Hải quan 90079 43 Cục Thống kê 90080 44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 90081 45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 90085 46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 90086 47 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 90087 48 Liên đoàn Lao động tỉnh 90088 49 Hội Nông dân tỉnh 90089 50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 90090 51 Tỉnh đoàn 90091 52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 90092 53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 90093

THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Long Xuyên 90100 2 Thành ủy 90101 3 Hội đồng nhân dân 90102 4 Ủy ban nhân dân 90103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90104 6 Phường Mỹ Long 90106 7 Phường Mỹ Bình 90107 8 Phường Mỹ Xuyên 90108 9 Phường Mỹ Phước 90109 10 Phường Mỹ Quý 90110 11 Xã Mỹ Hoà Hưng 90111 12 Phường Bình Đức 90112 13 Phường Bình Khánh 90113 14 Xã Mỹ Khánh 90114 15 Phường Mỹ Hòa 90115 16 Phường Đông Xuyên 90116 17 Phường Mỹ Thới 90117 18 Phường Mỹ Thạnh 90118 19 Bưu Cục Phát Long Xuyên 90150 20 Bưu Cục Mỹ Long 90151 21 Bưu Cục Bắc An Hòa 90152 22 Bưu Cục Mỹ Quý 90153 23 Bưu Cục Vàm Cống 90154 24 Bưu Cục HCC An Giang 90198 25 Bưu Cục Hệ 1 An Giang 90199

HUYỆN CHỢ MỚI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Chợ Mới 90200 2 Huyện ủy 90201 3 Hội đồng nhân dân 90202 4 Ủy ban nhân dân 90203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90204 6 Thị trấn Chợ Mới 90206 7 Xã Kiến An 90207 8 Xã Mỹ Hội Đông 90208 9 Xã Nhơn Mỹ 90209 10 Xã Kiến Thành 90210 11 Xã Long Điền B 90211 12 Xã Long Điền A 90212 13 Thị trấn Mỹ Luông 90213 14 Xã Tấn Mỹ 90214 15 Xã Mỹ Hiệp 90215 16 Xã Mỹ An 90216 17 Xã Long Kiến 90217 18 Xã Long Giang 90218 19 Xã An Thạnh Trung 90219 20 Xã Bình Phước Xuân 90220 21 Xã Hội An 90221 22 Xã Hòa Bình 90222 23 Xã Hòa An 90223 24 Bưu Cục Phát Chợ Mới 90250 25 Bưu Cục Mỹ Luông 90251 26 BĐVHX Vàm Nao 90252 27 BĐVHX Hội An 90253 28 BĐVHX Bắc An Hòa 90254

HUYỆN PHÚ TÂN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Phú Tân 90300 2 Huyện ủy 90301 3 Hội đồng nhân dân 90302 4 Ủy ban nhân dân 90303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90304 6 Thị trấn Phú Mỹ 90306 7 Xã Phú Thọ 90307 8 Xã Phú An 90308 9 Xã Phú Thạnh 90309 10 Thị trấn Chợ Vàm 90310 11 Xã Phú Lâm 90311 12 Xã Long Hoà 90312 13 Xã Phú Long 90313 14 Xã Phú Hiệp 90314 15 Xã Hoà Lạc 90315 16 Xã Phú Thành 90316 17 Xã Phú Xuân 90317 18 Xã Hiệp Xương 90318 19 Xã Phú Bình 90319 20 Xã Bình Thạnh Đông 90320 21 Xã Phú Hưng 90321 22 Xã Tân Hòa 90322 23 Xã Tân Trung 90323 24 Bưu Cục Phát Phú Tân 90350

THỊ XÃ TÂN CHÂU

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Tân Châu 90400 2 Thị ủy 90401 3 Hội đồng nhân dân 90402 4 Ủy ban nhân dân 90403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90404 6 Phường Long Thạnh 90406 7 Phường Long Hưng 90407 8 Phường Long Châu 90408 9 Xã Vĩnh Hòa 90409 10 Xã Vĩnh Xương 90410 11 Xã Phú Lộc 90411 12 Xã Tân Thạnh 90412 13 Xã Tân An 90413 14 Xã Long An 90414 15 Xã Châu Phong 90415 16 Xã Lê Chánh 90416 17 Xã Phú Vĩnh 90417 18 Phường Long Phú 90418 19 Phường Long Sơn 90419 20 Bưu Cục Phát Tân Châu 90425 21 BĐVHX Phú Hiệp 90426

HUYỆN AN PHÚ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện An Phú 90450 2 Huyện ủy 90451 3 Hội đồng nhân dân 90452 4 Ủy ban nhân dân 90453 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90454 6 Thị trấn An Phú 90456 7 Xã Vĩnh Lộc 90457 8 Xã Phú Hữu 90458 9 Xã Khánh An 90459 10 Thị trấn Long Bình 90460 11 Xã Khánh Bình 90461 12 Xã Nhơn Hội 90462 13 Xã Quốc Thái 90463 14 Xã Phước Hưng 90464 15 Xã Phú Hội 90465 16 Xã Vĩnh Hội Đông 90466 17 Xã Đa Phước 90467 18 Xã Vĩnh Trường 90468 19 Xã Vĩnh Hậu 90469 20 Bưu Cục Phát An Phú 90475 21 Bưu Cục Long Bình 90476 22 Bưu Cục Quốc Thái 90477 23 BĐVHX Phú Lộc 90478

THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Châu Đốc 90500 2 Thành ủy 90501 3 Hội đồng nhân dân 90502 4 Ủy ban nhân dân 90503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90504 6 Phường Châu Phú B 90506 7 Phường Châu Phú A 90507 8 Phường Vĩnh Ngươn 90508 9 Xã Vĩnh Tế 90509 10 Phường Núi Sam 90510 11 Xã Vĩnh Châu 90511 12 Phường Vĩnh Mỹ 90512 13 Bưu Cục Phát Châu Đốc 90550 14 Bưu Cục Núi Sam 90551 15 Bưu Cục Châu Long 90552

HUYỆN CHÂU PHÚ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Châu Phú 90600 2 Huyện ủy 90601 3 Hội đồng nhân dân 90602 4 Ủy ban nhân dân 90603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90604 6 Thị trấn Cái Dầu 90606 7 Xã Vĩnh Thạnh Trung 90607 8 Xã Mỹ Phú 90608 9 Xã Khánh Hòa 90609 10 Xã Mỹ Đức 90610 11 Xã Ô Long Vĩ 90611 12 Xã Đào Hữu Cảnh 90612 13 Xã Thạnh Mỹ Tây 90613 14 Xã Bình Phú 90614 15 Xã Bình Long 90615 16 Xã Bình Chánh 90616 17 Xã Bình Mỹ 90617 18 Xã Bình Thủy 90618 19 Bưu Cục Phát Châu Phú 90650

HUYỆN TỊNH BIÊN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tịnh Biên 90700 2 Huyện ủy 90701 3 Hội đồng nhân dân 90702 4 Ủy ban nhân dân 90703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90704 6 Thị trấn Tịnh Biên 90706 7 Xã An Nông 90707 8 Xã An Cư 90708 9 Xã An Phú 90709 10 Xã Nhơn Hưng 90710 11 Thị trấn Nhà Bàng 90711 12 Xã Thới Sơn 90712 13 Xã Văn Giáo 90713 14 Xã Vĩnh Trung 90714 15 Thị trấn Chi Lăng 90715 16 Xã Núi Voi 90716 17 Xã Tân Lợi 90717 18 Xã An Hảo 90718 19 Xã Tân Lập 90719 20 Bưu Cục Phát Tịnh Biên 90750 21 Bưu Cục Chi Lăng 90751 22 Bưu Cục Xuân Tô 90752

HUYỆN TRI TÔN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tri Tôn 90800 2 Huyện ủy 90801 3 Hội đồng nhân dân 90802 4 Ủy ban nhân dân 90803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90804 6 Thị trấn Tri Tôn 90806 7 Xã Châu Lăng 90807 8 Xã Lê Trì 90808 9 Thị trấn Ba Chúc 90809 10 Xã Lạc Quới 90810 11 Xã Vĩnh Gia 90811 12 Xã Vĩnh Phước 90812 13 Xã Lương An Trà 90813 14 Xã Lương Phi 90814 15 Xã An Tức 90815 16 Xã Núi Tô 90816 17 Xã Ô Lâm 90817 18 Xã Cô Tô 90818 19 Xã Tà Đảnh 90819 20 Xã Tân Tuyến 90820 21 Bưu Cục Phát Tri Tôn 90850 22 BĐVHX Ba Chúc 90851

HUYỆN CHÂU THÀNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Châu Thành 90900 2 Huyện ủy 90901 3 Hội đồng nhân dân 90902 4 Ủy ban nhân dân 90903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90904 6 Thị trấn An Châu 90906 7 Xã Bình Thạnh 90907 8 Xã Bình Hòa 90908 9 Xã An Hòa 90909 10 Xã Cần Đăng 90910 11 Xã Vĩnh Hanh 90911 12 Xã Vĩnh Bình 90912 13 Xã Vĩnh An 90913 14 Xã Tân Phú 90914 15 Xã Vĩnh Nhuận 90915 16 Xã Vĩnh Lợi 90916 17 Xã Hòa Bình Thạnh 90917 18 Xã Vĩnh Thành 90918 19 Bưu Cục Phát Châu Thành 90925

HUYỆN THOẠI SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thoại Sơn 90950 2 Huyện ủy 90951 3 Hội đồng nhân dân 90952 4 Ủy ban nhân dân 90953 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90954 6 Thị trấn Núi Sập 90956 7 Xã Định Thành 90957 8 Xã Vĩnh Khánh 90958 9 Xã Vĩnh Chánh 90959 10 Xã Phú Thuận 90960 11 Thị trấn Phú Hoà 90961 12 Xã Vĩnh Trạch 90962 13 Xã Định Mỹ 90963 14 Xã Mỹ Phú Đông 90964 15 Xã Vĩnh Phú 90965 16 Xã Tây Phú 90966 17 Xã An Bình 90967 18 Xã Vọng Thê 90968 19 Thị trấn Óc Eo 90969 20 Xã Vọng Đông 90970 21 Xã Thoại Giang 90971 22 Xã Bình Thành 90972 23 Bưu Cục Phát Thoại Sơn 90975 24 Bưu Cục Vọng Thê 90976 25 Bưu Cục Phú Hòa 90977

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button