Tổng hợp

Mã Zipcode Bạc Liêu – Mã bưu điện Bạc Liêu mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Bạc Liêu 97000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 97001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 97002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 97003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 97004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 97005 7 Đảng ủy khối cơ quan 97009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 97010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 97011 10 Báo Bạc Liêu 97016 11 Hội đồng nhân dân 97021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 97030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 97035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 97036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 97040 16 Sở Công Thương 97041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 97042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 97043 19 Sở Ngoại vụ 97044 20 Sở Tài chính 97045 21 Sở Thông tin và Truyền thông 97046 22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 97047 23 Công an tỉnh 97049 24 Sở Nội vụ 97051 25 Sở Tư pháp 97052 26 Sở Giáo dục và Đào tạo 97053 27 Sở Giao thông vận tải 97054 28 Sở Khoa học và Công nghệ 97055 29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 97056 30 Sở Tài nguyên và Môi trường 97057 31 Sở Xây dựng 97058 32 Sở Y tế 97060 33 Bộ chỉ huy Quân sự 97061 34 Ban Dân tộc 97062 35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 97063 36 Thanh tra tỉnh 97064 37 Trường chính trị Châu Văn Đặng 97065 38 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 97066 39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 97067 40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 97070 41 Cục Thuế 97078 42 Cục Thống kê 97080 43 Kho bạc Nhà nước tỉnh 97081 44 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 97085 45 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 97086 46 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 97087 47 Liên đoàn Lao động tỉnh 97088 48 Hội Nông dân tỉnh 97089 49 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 97090 50 Tỉnh đoàn 97091 51 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 97092 52 Hội Cựu chiến binh tỉnh 97093

THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Bạc Liêu 97100 2 Thành ủy 97101 3 Hội đồng nhân dân 97102 4 Ủy ban nhân dân 97103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 97104 6 Phường 3 97106 7 Phường 1 97107 8 Phường 7 97108 9 Phường 8 97109 10 Phường 2 97110 11 Phường 5 97111 12 Xã Vĩnh Trạch 97112 13 Xã Vĩnh Trạch Đông 97113 14 Xã Hiệp Thành 97114 15 Phường Nhà Mát 97115 16 Bưu Cục Phát Bạc Liêu 97150 17 Bưu Cục Trà Kha 97151 18 Bưu Cục Nhà Mát 97152 19 Bưu Cục Hiệp Thành 97153 20 Bưu Cục Hệ 1 Bạc Liêu 97199

HUYỆN VĨNH LỢI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Vĩnh Lợi 97200 2 Huyện ủy 97201 3 Hội đồng nhân dân 97202 4 Ủy ban nhân dân 97203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 97204 6 Xã Châu Thới 97206 7 Xã Long Thạnh 97207 8 Thị trấn Châu Hưng 97208 9 Xã Hưng Hội 97209 10 Xã Hưng Thành 97210 11 Xã Châu Hưng A 97211 12 Xã Vĩnh Hưng A 97212 13 Xã Vĩnh Hưng 97213 14 Bưu Cục Phát Vĩnh Lợi 97250 15 Bưu Cục Cầu Sập 97251 16 Bưu Cục Cái Dầy 97252 17 Bưu Cục Gia Hội 97253 18 Bưu Cục Vĩnh Hưng 97254

HUYỆN HỒNG DÂN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hồng Dân 97300 2 Huyện ủy 97301 3 Hội đồng nhân dân 97302 4 Ủy ban nhân dân 97303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 97304 6 Thị trấn Ngan Dừa 97306 7 Xã Vĩnh Lộc 97307 8 Xã Vĩnh Lộc A 97308 9 Xã Ninh Thạnh Lợi A 97309 10 Xã Ninh Thạnh Lợi 97310 11 Xã Lộc Ninh 97311 12 Xã Ninh Hòa 97312 13 Xã Ninh Quới 97313 14 Xã Ninh Quới A 97314 15 Bưu Cục Phát Hồng Dân 97350 16 Bưu Cục Cầu Đo 97351 17 Bưu Cục Ninh Quới 97352

HUYỆN PHƯỚC LONG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Phước Long 97400 2 Huyện ủy 97401 3 Hội đồng nhân dân 97402 4 Ủy ban nhân dân 97403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 97404 6 Thị trấn Phước Long 97406 7 Xã Phước Long 97407 8 Xã Phong Thạnh Tây A 97408 9 Xã Phong Thạnh Tây B 97409 10 Xã Vĩnh Phú Tây 97410 11 Xã Vĩnh Thanh 97411 12 Xã Hưng Phú 97412 13 Xã Vĩnh Phú Đông 97413 14 Bưu Cục Phát Phước Long 97450 15 Bưu Cục Pho Sinh 97451 16 Bưu Cục Chủ Chí 97452 17 Bưu Cục Trưởng Tòa 97453 18 Bưu Cục Rọc Lá 97454

THỊ XÃ GIÁ RAI

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Giá Rai 97500 2 Thị ủy 97501 3 Hội đồng nhân dân 97502 4 Ủy ban nhân dân 97503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 97504 6 Phường 1 97506 7 Phường Hộ Phòng 97507 8 Phường Láng Tròn 97508 9 Xã Phong Thạnh Đông 97509 10 Xã Phong Tân 97510 11 Xã Phong Thạnh 97511 12 Xã Phong Thạnh A 97512 13 Xã Tân Phong 97513 14 Xã Phong Thạnh Tây 97514 15 Xã Tân Thạnh 97515 16 Bưu Cục Phát Giá Rai 97550 17 Bưu Cục Hộ Phòng 97551 18 Bưu Cục Láng Tròn 97552 19 Bưu Cục Khúc Treo 97553 20 Bưu Cục Cây Gừa 97554 21 Bưu Cục Láng Trâm 97555

HUYỆN ĐÔNG HẢI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đông Hải 97600 2 Huyện ủy 97601 3 Hội đồng nhân dân 97602 4 Ủy ban nhân dân 97603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 97604 6 Thị trấn Gành Hào 97606 7 Xã Long Điền Tây 97607 8 Xã Điền Hải 97608 9 Xã Long Điền Đông 97609 10 Xã Long Điền Đông A 97610 11 Xã Long Điền 97611 12 Xã An Trạch A 97612 13 Xã An Trạch 97613 14 Xã Định Thành 97614 15 Xã Định Thành A 97615 16 Xã An Phúc 97616 17 Bưu Cục Phát Đông Hải 97650 18 Bưu Cục Kinh Tư 97651 19 Bưu Cục Cây Giang 97652

HUYỆN HÒA BÌNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hòa Bình 97700 2 Huyện ủy 97701 3 Hội đồng nhân dân 97702 4 Ủy ban nhân dân 97703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 97704 6 Thị trấn Hòa Bình 97706 7 Xã Minh Diệu 97707 8 Xã Vĩnh Bình 97708 9 Xã Vĩnh Mỹ B 97709 10 Xã Vĩnh Mỹ A 97710 11 Xã Vĩnh Thịnh 97711 12 Xã Vĩnh Hậu 97712 13 Xã Vĩnh Hậu A 97713 14 Bưu Cục Phát Hòa Bình 97750 15 Bưu Cục Bàu Xàng 97751 16 Bưu Cục Cầu Số 2 97752 17 Bưu Cục Cái Cùng 97753 18 Bưu Cục Vĩnh Mới 97754

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button