Tổng hợp

Mã Zipcode Bắc Ninh – Mã bưu điện Bắc Ninh mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Bắc Ninh 16000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 16001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 16002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 16003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 16004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 16005 7 Đảng ủy khối cơ quan 16009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 16010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 16011 10 Báo Bắc Ninh 16016 11 Hội đồng nhân dân 16021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 16030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 16035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 16036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 16040 16 Sở Công Thương 16041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 16042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 16043 19 Sở Ngoại vụ 16044 20 Sở Tài chính 16045 21 Sở Thông tin và Truyền thông 16046 22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 16047 23 Công an tỉnh 16049 24 Sở Nội vụ 16051 25 Sở Tư pháp 16052 26 Sở Giáo dục và Đào tạo 16053 27 Sở Giao thông vận tải 16054 28 Sở Khoa học và Công nghệ 16055 29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16056 30 Sở Tài nguyên và Môi trường 16057 31 Sở Xây dựng 16058 32 Sở Y tế 16060 33 Bộ chỉ huy Quân sự 16061 34 Ban Dân tộc 16062 35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 16063 36 Thanh tra tỉnh 16064 37 Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ 16065 38 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 16066 39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 16067 40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 16070 41 Cục Thuế 16078 42 Cục Hải quan 16079 43 Cục Thống kê 16080 44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 16081 45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 16085 46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 16086 47 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 16087 48 Liên đoàn Lao động tỉnh 16088 49 Hội Nông dân tỉnh 16089 50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 16090 51 Tỉnh đoàn 16091 52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 16092 53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 16093

THÀNH PHỐ BẮC NINH

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Bắc Ninh 16100 2 Thành ủy 16101 3 Hội đồng nhân dân 16102 4 Ủy ban nhân dân 16103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 16104 6 Phường Suối Hoa 16106 7 Phường Tiền An 16107 8 Xã Kim Chân 16108 9 Phường Thị Cầu 16109 10 Phường Đáp Cầu 16110 11 Phường Vũ Ninh 16111 12 Xã Hòa Long 16112 13 Phường Vạn An 16113 14 Phường Kinh Bắc 16114 15 Phường Vệ An 16115 16 Phường Khúc Xuyên 16116 17 Phường Phong Khê 16117 18 Phường Võ Cường 16118 19 Phường Khắc Niệm 16119 20 Phường Hạp Lĩnh 16120 21 Xã Nam Sơn 16121 22 Phường Vân Dương 16122 23 Phường Đại Phúc 16123 24 Phường Ninh Xá 16124 25 Bưu Cục Phát Bắc Ninh 16150 26 Bưu Cục Lý Thái Tổ 16151 27 Bưu Cục Đáp Cầu 16152 28 Bưu Cục Vạn An 16153 29 Bưu Cục Chợ Và 16154 30 Bưu Cục HCC Bắc Ninh 16198 31 Bưu Cục Hệ 1 Bắc Ninh 16199

HUYỆN YÊN PHONG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Yên Phong 16200 2 Huyện ủy 16201 3 Hội đồng nhân dân 16202 4 Ủy ban nhân dân 16203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 16204 6 Thị trấn Chờ 16206 7 Xã Trung Nghĩa 16207 8 Xã Long Châu 16208 9 Xã Đông Phong 16209 10 Xã Thụy Hòa 16210 11 Xã Tam Đa 16211 12 Xã Dũng Liệt 16212 13 Xã Yên Trung 16213 14 Xã Đông Tiến 16214 15 Xã Tam Giang 16215 16 Xã Hòa Tiến 16216 17 Xã Yên Phụ 16217 18 Xã Văn Môn 16218 19 Xã Đông Thọ 16219 20 Bưu Cục Phát Yên Phong 16250 21 Bưu Cục KCN Yên Phong 16251

THỊ XÃ TỪ SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Từ Sơn 16300 2 Thị ủy 16301 3 Hội đồng nhân dân 16302 4 Ủy ban nhân dân 16303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 16304 6 Phường Đông Ngàn 16306 7 Phường Đồng Nguyên 16307 8 Xã Tương Giang 16308 9 Xã Tam Sơn 16309 10 Xã Hương Mạc 16310 11 Phường Đồng Kỵ 16311 12 Xã Phù Khê 16312 13 Phường Châu Khê 16313 14 Phường Trang Hạ 16314 15 Phường Đình Bảng 16315 16 Xã Phù Chẩn 16316 17 Phường Tân Hồng 16317 18 Bưu Cục Phát Từ Sơn 16350 19 Bưu Cục Trần Phú 16351 20 Bưu Cục Đình Bảng 16352 21 Bưu Cục KCN VSIP Từ Sơn 16353 22 Bưu Cục KHL Tiên Sơn 16354

HUYỆN TIÊN DU

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tiên Du 16400 2 Huyện ủy 16401 3 Hội đồng nhân dân 16402 4 Ủy ban nhân dân 16403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 16404 6 Thị trấn Lim 16406 7 Xã Phú Lâm 16407 8 Xã Nội Duệ 16408 9 Xã Hoàn Sơn 16409 10 Xã Đại Đồng 16410 11 Xã Tri Phương 16411 12 Xã Cảnh Hưng 16412 13 Xã Phật Tích 16413 14 Xã Minh Đạo 16414 15 Xã Việt Đoàn 16415 16 Xã Tân Chi 16416 17 Xã Lạc Vệ 16417 18 Xã Hiên Vân 16418 19 Xã Liên Bão 16419 20 Bưu Cục Phát Tiên Du 16450 21 Bưu Cục KCN Tiên Sơn 16451 22 Bưu Cục KCN Đại Đồng 16452 23 Bưu Cục Chợ Sơn 16453

HUYỆN THUẬN THÀNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thuận Thành 16500 2 Huyện ủy 16501 3 Hội đồng nhân dân 16502 4 Ủy ban nhân dân 16503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 16504 6 Thị trấn Hồ 16506 7 Xã Song Hồ 16507 8 Xã Đại Đồng Thành 16508 9 Xã Đình Tổ 16509 10 Xã Trí Quả 16510 11 Xã Thanh Khương 16511 12 Xã Hà Mãn 16512 13 Xã Xuân Lâm 16513 14 Xã Song Liễu 16514 15 Xã Ngũ Thái 16515 16 Xã Nguyệt Đức 16516 17 Xã Gia Đông 16517 18 Xã Ninh Xá 16518 19 Xã Nghĩa Đạo 16519 20 Xã Trạm Lộ 16520 21 Xã An Bình 16521 22 Xã Mão Điền 16522 23 Xã Hoài Thượng 16523 24 Bưu Cục Phát Thuận Thành 16550 25 Bưu Cục Phố Hồ 16551 26 Bưu Cục Chợ Dâu 16552 27 Bưu Cục Trạm Lộ 16553

HUYỆN LƯƠNG TÀI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Lương Tài 16600 2 Huyện ủy 16601 3 Hội đồng nhân dân 16602 4 Ủy ban nhân dân 16603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 16604 6 Thị trấn Thứa 16606 7 Xã Trung Chính 16607 8 Xã Trừng Xá 16608 9 Xã Minh Tân 16609 10 Xã Lai Hạ 16610 11 Xã Trung Kênh 16611 12 Xã An Thịnh 16612 13 Xã Mỹ Hương 16613 14 Xã Phú Hòa 16614 15 Xã Tân Lãng 16615 16 Xã Quảng Phú 16616 17 Xã Bình Định 16617 18 Xã Lâm Thao 16618 19 Xã Phú Lương 16619 20 Bưu Cục Phát Lương Tài 16650 21 Bưu Cục Kênh Vàng 16651

HUYỆN GIA BÌNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Gia Bình 16700 2 Huyện ủy 16701 3 Hội đồng nhân dân 16702 4 Ủy ban nhân dân 16703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 16704 6 Thị trấn Gia Bình 16706 7 Xã Xuân Lai 16707 8 Xã Nhân Thắng 16708 9 Xã Bình Dương 16709 10 Xã Cao Đức 16710 11 Xã Vạn Ninh 16711 12 Xã Thái Bảo 16712 13 Xã Đại Lai 16713 14 Xã Song Giang 16714 15 Xã Giang Sơn 16715 16 Xã Lãng Ngâm 16716 17 Xã Đông Cứu 16717 18 Xã Đại Bái 16718 19 Xã Quỳnh Phú 16719 20 Bưu Cục Phát Gia Bình 16750 21 Bưu Cục Chợ Ngụ 16751 22 Bưu Cục Chợ Núi 16752

HUYỆN QUẾ VÕ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Quế Võ 16800 2 Huyện ủy 16801 3 Hội đồng nhân dân 16802 4 Ủy ban nhân dân 16803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 16804 6 Thị trấn Phố Mới 16806 7 Xã Việt Hùng 16807 8 Xã Phù Lương 16808 9 Xã Quế Tân 16809 10 Xã Bằng An 16810 11 Xã Nhân Hòa 16811 12 Xã Việt Thống 16812 13 Xã Đại Xuân 16813 14 Xã Phương Liễu 16814 15 Xã Phượng Mao 16815 16 Xã Mộ Đạo 16816 17 Xã Yên Giả 16817 18 Xã Hán Quảng 16818 19 Xã Chi Lăng 16819 20 Xã Bồng Lai 16820 21 Xã Cách Bi 16821 22 Xã Đào Viên 16822 23 Xã Ngọc Xá 16823 24 Xã Châu Phong 16824 25 Xã Đức Long 16825 26 Xã Phù Lãng 16826 27 Bưu Cục Phát Quế Võ 16850 28 Bưu Cục Nội Doi 16851 29 Bưu Cục KCN Quế Võ 16852 30 Bưu Cục Đông Du 16853 31 Bưu Cục Châu Cầu 16854

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button