Tổng hợp

Mã Zipcode Bình Định – Mã bưu điện Bình Định mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Bình Định 55000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 55001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 55002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 55003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 55004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 55005 7 Đảng ủy khối cơ quan 55009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 55010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 55011 10 Báo Bình Định 55016 11 Hội đồng nhân dân 55021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 55030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 55035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 55036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 55040 16 Sở Công Thương 55041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 55042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 55043 19 Sở Tài chính 55045 20 Sở Thông tin và Truyền thông 55046 21 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 55047 22 Sở Du lịch 55048 23 Công an tỉnh 55049 24 Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 55050 25 Sở Nội vụ 55051 26 Sở Tư pháp 55052 27 Sở Giáo dục và Đào tạo 55053 28 Sở Giao thông vận tải 55054 29 Sở Khoa học và Công nghệ 55055 30 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 55056 31 Sở Tài nguyên và Môi trường 55057 32 Sở Xây dựng 55058 33 Sở Y tế 55060 34 Bộ chỉ huy Quân sự 55061 35 Ban Dân tộc 55062 36 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 55063 37 Thanh tra tỉnh 55064 38 Trường chính trị tỉnh 55065 39 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 55066 40 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 55067 41 Bảo hiểm xã hội tỉnh 55070 42 Cục Thuế 55078 43 Cục Hải quan 55079 44 Cục Thống kê 55080 45 Kho bạc Nhà nước tỉnh 55081 46 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 55085 47 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 55086 48 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 55087 49 Liên đoàn Lao động tỉnh 55088 50 Hội Nông dân tỉnh 55089 51 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 55090 52 Tỉnh Đoàn 55091 53 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 55092 54 Hội Cựu chiến binh tỉnh 55093

THÀNH PHỐ QUY NHƠN

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Quy Nhơn 55100 2 Thành ủy 55101 3 Hội đồng nhân dân 55102 4 Ủy ban nhân dân 55103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 55104 6 Phường Trần Phú 55106 7 Phường Lê Lợi 55107 8 Phường Trần Hưng Đạo 55108 9 Phường Lý Thường Kiệt 55109 10 Phường Lê Hồng Phong 55110 11 Phường Ngô Mây 55111 12 Phường Quang Trung 55112 13 Phường Nguyễn Văn Cừ 55113 14 Phường Hải Cảng 55114 15 Phường Thị Nại 55115 16 Phường Đống Đa 55116 17 Phường Nhơn Bình 55117 18 Phường Nhơn Phú 55118 19 Phường Trần Quang Diệu 55119 20 Phường Bùi Thị Xuân 55120 21 Phường Ghềnh Ráng 55121 22 Xã Nhơn Hải 55122 23 Xã Nhơn Hội 55123 24 Xã Nhơn Lý 55124 25 Xã Phước Mỹ 55125 26 Xã Nhơn Châu 55126 27 Bưu Cục Phát Quy Nhơn 55150 28 Bưu Cục Bình Định 55151 29 Bưu Cục Cảng 55152 30 Bưu Cục Phan Bội Châu 55153 31 Bưu Cục Quang Trung 55154 32 Bưu Cục Tháp Đôi 55155 33 Bưu Cục Bắc Hà Thanh 55156 34 Bưu Cục Chợ Dinh 55157 35 Bưu Cục Nhơn Phú 55158 36 Bưu Cục Trần Quang Diệu 55159 37 Bưu Cục Phú Tài 55160 38 Bưu Cục Nhơn Phước 55161 39 Bưu Cục Hệ 1 Bình Định 55199

HUYỆN TUY PHƯỚC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tuy Phước 55200 2 Huyện ủy 55201 3 Hội đồng nhân dân 55202 4 Ủy ban nhân dân 55203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 55204 6 Thị trấn Tuy Phước 55206 7 Xã Phước Nghĩa 55207 8 Xã Phước Lộc 55208 9 Xã Phước An 55209 10 Thị trấn Diêu Trì 55210 11 Xã Phước Thuận 55211 12 Xã Phước Sơn 55212 13 Xã Phước Hiệp 55213 14 Xã Phước Thành 55214 15 Xã Phước Hòa 55215 16 Xã Phước Thắng 55216 17 Xã Phước Hưng 55217 18 Xã Phước Quang 55218 19 Bưu Cục Phát Tuy Phước 55225 20 Bưu Cục Diêu Trì 55226 21 Bưu Cục Gò Bồi 55227

THỊ XÃ AN NHƠN

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã An Nhơn 55250 2 Thị ủy 55251 3 Hội đồng nhân dân 55252 4 Ủy ban nhân dân 55253 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 55254 6 Phường Bình Định 55256 7 Phường Nhơn Hưng 55257 8 Xã Nhơn Khánh 55258 9 Xã Nhơn Lộc 55259 10 Phường Nhơn Hoà 55260 11 Xã Nhơn An 55261 12 Phường Đập Đá 55262 13 Xã Nhơn Hậu 55263 14 Xã Nhơn Mỹ 55264 15 Xã Nhơn Phúc 55265 16 Xã Nhơn Tân 55266 17 Xã Nhơn Thọ 55267 18 Xã Nhơn Hạnh 55268 19 Xã Nhơn Phong 55269 20 Phường Nhơn Thành 55270 21 Bưu Cục Phát An Nhơn 55275 22 Bưu Cục KCN Nhơn Hòa 55276 23 Bưu Cục Nhơn Hòa 55277 24 Bưu Cục Đập Đá 55278 25 Bưu Cục Gò Găng 55279

HUYỆN PHÙ CÁT

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Phù Cát 55300 2 Huyện ủy 55301 3 Hội đồng nhân dân 55302 4 Ủy ban nhân dân 55303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 55304 6 Thị trấn Ngô Mây 55306 7 Xã Cát Trinh 55307 8 Xã Cát Hanh 55308 9 Xã Cát Hiệp 55309 10 Xã Cát Tân 55310 11 Xã Cát Tường 55311 12 Xã Cát Nhơn 55312 13 Xã Cát Thành 55313 14 Xã Cát Khánh 55314 15 Xã Cát Tài 55315 16 Xã Cát Lâm 55316 17 Xã Cát Hưng 55317 18 Xã Cát Thắng 55318 19 Xã Cát Tiến 55319 20 Xã Cát Hải 55320 21 Xã Cát Minh 55321 22 Xã Cát Sơn 55322 23 Xã Cát Chánh 55323 24 Bưu Cục Phát Phù Cát 55330 25 Bưu Cục Đề Gi 55331 26 Bưu Cục Hưng Mỹ 55332 27 Bưu Cục Chợ Gành 55333

HUYỆN PHÙ MỸ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Phù Mỹ 55350 2 Huyện ủy 55351 3 Hội đồng nhân dân 55352 4 Ủy ban nhân dân 55353 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 55354 6 Thị trấn Phù Mỹ 55356 7 Xã Mỹ Quang 55357 8 Xã Mỹ Trinh 55358 9 Xã Mỹ Hòa 55359 10 Xã Mỹ Hiệp 55360 11 Xã Mỹ Tài 55361 12 Xã Mỹ Chánh Tây 55362 13 Xã Mỹ Thọ 55363 14 Xã Mỹ Phong 55364 15 Xã Mỹ Lộc 55365 16 Xã Mỹ Cát 55366 17 Xã Mỹ Chánh 55367 18 Xã Mỹ Thành 55368 19 Xã Mỹ An 55369 20 Xã Mỹ Thắng 55370 21 Xã Mỹ Lợi 55371 22 Thị trấn Bình Dương 55372 23 Xã Mỹ Đức 55373 24 Xã Mỹ Châu 55374 25 Bưu Cục Phát Phù Mỹ 55380 26 Bưu Cục An Lương 55381 27 Bưu Cục Bình Dương 55382 28 BĐVHX Mỹ Thành 1 55383

HUYỆN HOÀI NHƠN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hoài Nhơn 55400 2 Huyện ủy 55401 3 Hội đồng nhân dân 55402 4 Ủy ban nhân dân 55403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 55404 6 Thị trấn Bồng Sơn 55406 7 Xã Hoài Xuân 55407 8 Xã Hoài Tân 55408 9 Xã Hoài Đức 55409 10 Xã Hoài Mỹ 55410 11 Xã Hoài Hải 55411 12 Xã Hoài Hương 55412 13 Xã Hoài Thanh 55413 14 Xã Hoài Thanh Tây 55414 15 Xã Hoài Hảo 55415 16 Xã Tam Quan Nam 55416 17 Thị trấn Tam Quan 55417 18 Xã Tam Quan Bắc 55418 19 Xã Hoài Châu 55419 20 Xã Hoài Châu Bắc 55420 21 Xã Hoài Sơn 55421 22 Xã Hoài Phú 55422 23 Bưu Cục Phát Hoài Nhơn 55450 24 Bưu Cục Bồng Sơn 55451 25 Bưu Cục Hoài Hương 55452 26 Bưu Cục Chợ Đề 55453 27 Bưu Cục Tam Quan 55454 28 Bưu Cục Đồi Mười 55455

HUYỆN AN LÃO

1 Bưu Cục Trung tâm huyện An Lão 55500 2 Huyện ủy 55501 3 Hội đồng nhân dân 55502 4 Ủy ban nhân dân 55503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 55504 6 Thị trấn An Lão 55506 7 Xã An Hưng 55507 8 Xã An Trung 55508 9 Xã An Dũng 55509 10 Xã An Vinh 55510 11 Xã An Quang 55511 12 Xã An Tân 55512 13 Xã An Hòa 55513 14 Xã An Toàn 55514 15 Xã An Nghĩa 55515 16 Bưu Cục Phát An Lão 55550 17 Bưu Cục Xuân Phong 55551

HUYỆN HOÀI ÂN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hoài Ân 55600 2 Huyện ủy 55601 3 Hội đồng nhân dân 55602 4 Ủy ban nhân dân 55603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 55604 6 Thị trấn Tăng Bạt Hổ 55606 7 Xã Ân Đức 55607 8 Xã Ân Phong 55608 9 Xã Ân Thạnh 55609 10 Xã Ân Tín 55610 11 Xã Ân Hữu 55611 12 Xã Ân Tường Đông 55612 13 Xã Ân Mỹ 55613 14 Xã Ân Hảo Đông 55614 15 Xã Ân Hảo Tây 55615 16 Xã Ân Sơn 55616 17 Xã Dak Mang 55617 18 Xã Bok Tới 55618 19 Xã Ân Nghĩa 55619 20 Xã Ân Tường Tây 55620 21 Bưu Cục Phát Hoài Ân 55650 22 Bưu Cục Mỹ Thành 55651 23 Bưu Cục Ân Nghĩa 55652

HUYỆN VĨNH THẠNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Vĩnh Thạnh 55700 2 Huyện ủy 55701 3 Hội đồng nhân dân 55702 4 Ủy ban nhân dân 55703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 55704 6 Thị trấn Vĩnh Thạnh 55706 7 Xã Vĩnh Thịnh 55707 8 Xã Vĩnh Hiệp 55708 9 Xã Vĩnh Hảo 55709 10 Xã Vĩnh Thuận 55710 11 Xã Vĩnh Quang 55711 12 Xã Vĩnh Hòa 55712 13 Xã Vĩnh Kim 55713 14 Xã Vĩnh Sơn 55714 15 Bưu Cục Phát Vĩnh Thạnh 55750

HUYỆN TÂY SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tây Sơn 55800 2 Huyện ủy 55801 3 Hội đồng nhân dân 55802 4 Ủy ban nhân dân 55803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 55804 6 Thị trấn Phú Phong 55806 7 Xã Bình Hòa 55807 8 Xã Bình Thành 55808 9 Xã Tây Giang 55809 10 Xã Bình Tường 55810 11 Xã Tây Phú 55811 12 Xã Tây Xuân 55812 13 Xã Bình Nghi 55813 14 Xã Tây Bình 55814 15 Xã Tây Vinh 55815 16 Xã Tây An 55816 17 Xã Bình Thuận 55817 18 Xã Bình Tân 55818 19 Xã Tây Thuận 55819 20 Xã Vĩnh An 55820 21 Bưu Cục Phát Tây Sơn 55850 22 Bưu Cục Vân Tường 55851 23 Bưu Cục Đồng Pho 55852

HUYỆN VÂN CANH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Vân Canh 55900 2 Huyện ủy 55901 3 Hội đồng nhân dân 55902 4 Ủy ban nhân dân 55903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 55904 6 Thị trấn Vân Canh 55906 7 Xã Canh Hiển 55907 8 Xã Canh Hiệp 55908 9 Xã Canh Thuận 55909 10 Xã Canh Hòa 55910 11 Xã Canh Vinh 55911 12 Xã Canh Liên 55912 13 Bưu Cục Phát Vân Canh 55950

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button