Tổng hợp

Mã Zipcode Bình Dương – Mã bưu điện Bình Dương mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Bình Dương 75000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 75001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 75002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 75003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 75004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 75005 7 Đảng ủy khối cơ quan 75009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 75010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 75011 10 Báo Bình Dương 75016 11 Hội đồng nhân dân 75021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 75030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 75035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 75036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 75040 16 Sở Công Thương 75041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 75042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 75043 19 Sở Ngoại vụ 75044 20 Sở Tài chính 75045 21 Sở Thông tin và Truyền thông 75046 22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 75047 23 Công an tỉnh 75049 24 Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 75050 25 Sở Nội vụ 75051 26 Sở Tư pháp 75052 27 Sở Giáo dục và Đào tạo 75053 28 Sở Giao thông vận tải 75054 29 Sở Khoa học và Công nghệ 75055 30 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 75056 31 Sở Tài nguyên và Môi trường 75057 32 Sở Xây dựng 75058 33 Sở Quy hoạch và Kiến trúc 75059 34 Sở Y tế 75060 35 Bộ chỉ huy Quân sự 75061 36 Ban Dân tộc 75062 37 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 75063 38 Thanh tra tỉnh 75064 39 Trường chính trị tỉnh 75065 40 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 75066 41 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 75067 42 Bảo hiểm xã hội tỉnh 75070 43 Cục Thuế 75078 44 Cục Hải quan 75079 45 Cục Thống kê 75080 46 Kho bạc Nhà nước tỉnh 75081 47 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 75085 48 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 75086 49 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 75087 50 Liên đoàn Lao động tỉnh 75088 51 Hội Nông dân tỉnh 75089 52 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 75090 53 Tỉnh Đoàn 75091 54 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 75092 55 Hội Cựu chiến binh tỉnh 75093

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Thủ Dầu Một 75100 2 Thành ủy 75101 3 Hội đồng nhân dân 75102 4 Ủy ban nhân dân 75103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 75104 6 Phường Phú Cường 75106 7 Phường Chánh Nghĩa 75107 8 Phường Phú Thọ 75108 9 Phường Phú Hòa 75109 10 Phường Phú Lợi 75110 11 Phường Hiệp Thành 75111 12 Phường Phú Tân 75112 13 Phường Phú Mỹ 75113 14 Phường Hòa Phú 75114 15 Phường Định Hòa 75115 16 Phường Hiệp An 75116 17 Phường Tân An 75117 18 Phường Tương Bình Hiệp 75118 19 Phường Chánh Mỹ 75119 20 Bưu Cục Phát Thủ Dầu Một 75150 21 Bưu Cục Phát Phú Hòa 75151 22 Bưu Cục KHL Thủ Dầu Một 75152 23 Bưu Cục Phú Cường 75153 24 Bưu Cục Phú Thọ 75154 25 Bưu Cục Phú Mỹ 75155 26 Bưu Cục Trung Tâm Hành Chính Bình Dương 75156 27 Bưu Cục Tương Bình Hiệp 75157 28 Bưu Cục HCC Bình Dương 75198 29 Bưu Cục Hệ 1 Bình Dương 75199 2

THÀNH PHỐ THUẬN AN

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Thuận An 75200 2 Thị ủy 75201 3 Hội đồng nhân dân 75202 4 Ủy ban nhân dân 75203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 75204 6 Phường Lái Thiêu 75206 7 Phường Vĩnh Phú 75207 8 Phường Bình Hòa 75208 9 Phường An Phú 75209 10 Phường Bình Chuẩn 75210 11 Phường Thuận Giao 75211 12 Phường An Thạnh 75212 13 Phường Hưng Định 75213 14 Phường Bình Nhâm 75214 15 Xã An Sơn 75215 16 Bưu Cục Phát Thuận An 75250 17 Bưu Cục Phát Thuận Giao 75251 18 Bưu Cục Phát KCN Vsip 75252 19 Bưu Cục KHL Thuận An 75253 20 Bưu Cục KCN Vsip 75254 21 Bưu Cục Đồng An 75255 22 Bưu Cục An Phú 75256 23 Bưu Cục Bình Chuẩn 75257 24 Bưu Cục Bình Chuẩn 2 75258 25 Bưu Cục Thuận Giao 75259 26 Bưu Cục HCC Thuận An 75298

THÀNH PHỐ DĨ AN

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Dĩ An 75300 2 Thị ủy 75301 3 Hội đồng nhân dân 75302 4 Ủy ban nhân dân 75303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 75304 6 Phường Dĩ An 75306 7 Phường An Bình 75307 8 Phường Đông Hòa 75308 9 Phường Bình Thắng 75309 10 Phường Bình An 75310 11 Phường Tân Đông Hiệp 75311 12 Phường Tân Bình 75312 13 Bưu Cục Phát Dĩ An 75350 14 Bưu Cục Phát Bình An 75351 15 Bưu Cục Phát Tân Đông Hiệp 75352 16 Bưu Cục KHL Dĩ An 75353 17 Bưu Cục Bình Minh 75354 18 Bưu Cục Song Thần 75355 19 Bưu Cục Bình An 75356 20 Bưu Cục Tân Đông Hiệp 75357 21 Bưu Cục Tân Bình 75358 22 Bưu Cục HCC Dĩ An 75398

THỊ XÃ TÂN UYÊN

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Tân Uyên 75400 2 Thị ủy 75401 3 Hội đồng nhân dân 75402 4 Ủy ban nhân dân 75403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 75404 6 Phường Uyên Hưng 75406 7 Xã Hội Nghĩa 75407 8 Phường Tân Hiệp 75408 9 Xã Vĩnh Tân 75409 10 Xã Phú Chánh 75410 11 Xã Tân Vĩnh Hiệp 75411 12 Phường Khánh Bình 75412 13 Xã Bạch Đằng 75413 14 Phường Thạnh Phước 75414 15 Phường Tân Phước Khánh 75415 16 Phường Thái Hòa 75416 17 Xã Thạnh Hội 75417 18 Bưu Cục Phát Tân Uyên 75450 19 Bưu Cục KHL Tân Uyên 75451 20 Bưu Cục Hội Nghĩa 75452 21 Bưu Cục Tân Vĩnh Hiệp 75453 22 Bưu Cục Khánh Bình 75454 23 Bưu Cục Tân Phước Khánh 75455 24 Bưu Cục Tân Ba 75456 25 Bưu Cục HCC Tân Uyên 75498

HUYỆN BẮC TÂN UYÊN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bắc Tân Uyên 75500 2 Huyện ủy 75501 3 Hội đồng nhân dân 75502 4 Ủy ban nhân dân 75503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 75504 6 Xã Tân Thành 75506 7 Xã Hiếu Liêm 75507 8 Xã Tân Định 75508 9 Xã Bình Mỹ 75509 10 Xã Tân Lập 75510 11 Xã Đất Cuốc 75511 12 Xã Tân Bình 75512 13 Xã Lạc An 75513 14 Xã Tân Mỹ 75514 15 Xã Thường Tân 75515 16 Bưu Cục Phát Bắc Tân Uyên 75550 17 Bưu Cục Bình Mỹ 75551 18 Bưu Cục Lạc An 75552 19 Bưu Cục HCC Bắc Tân Uyên 75598

HUYỆN PHÚ GIÁO

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Phú Giáo 75600 2 Huyện ủy 75601 3 Hội đồng nhân dân 75602 4 Ủy ban nhân dân 75603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 75604 6 Thị trấn Phước Vĩnh 75606 7 Xã An Bình 75607 8 Xã Phước Sang 75608 9 Xã An Thái 75609 10 Xã An Long 75610 11 Xã An Linh 75611 12 Xã Tân Hiệp 75612 13 Xã Tân Long 75613 14 Xã Phước Hoà 75614 15 Xã Vĩnh Hoà 75615 16 Xã Tam Lập 75616 17 Bưu Cục Phát Phú Giáo 75650 18 Bưu Cục An Bình 75651 19 Bưu Cục Phước Hòa 75652

HUYỆN BÀU BÀNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bàu Bàng 75700 2 Huyện ủy 75701 3 Hội đồng nhân dân 75702 4 Ủy ban nhân dân 75703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 75704 6 Xã Lai Uyên 75706 7 Xã Trừ Văn Thố 75707 8 Xã Cây Trường II 75708 9 Xã Long Nguyên 75709 10 Xã Lai Hưng 75710 11 Xã Tân Hưng 75711 12 Xã Hưng Hòa 75712 13 Bưu Cục Phát Bàu Bàng 75750 14 Bưu Cục Lai Uyên 75751 15 Bưu Cục Long Nguyên 75752 16 Bưu Cục Hưng Hòa 75753 17 Bưu Cục HCC Bàu Bàng 75798

HUYỆN DẦU TIẾNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Dầu Tiếng 75800 2 Huyện ủy 75801 3 Hội đồng nhân dân 75802 4 Ủy ban nhân dân 75803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 75804 6 Thị trấn Dầu Tiếng 75806 7 Xã Thanh An 75807 8 Xã Thanh Tuyền 75808 9 Xã Long Tân 75809 10 Xã An Lập 75810 11 Xã Định Hiệp 75811 12 Xã Long Hoà 75812 13 Xã Định An 75813 14 Xã Minh Tân 75814 15 Xã Minh Thạnh 75815 16 Xã Minh Hoà 75816 17 Xã Định Thành 75817 18 Bưu Cục Phát Dầu Tiếng 75850 19 Bưu Cục Thanh Tuyền 75851 20 Bưu Cục An Lập 75852 21 Bưu Cục Long Hòa 75853 22 Bưu Cục Minh Tân 75854 23 Bưu Cục Minh Hòa 75855 24 BĐVHX Cần Nôm 75856 25 Bưu Cục HCC Dầu Tiếng 75898

THỊ XÃ BẾN CÁT

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Bến Cát 75900 2 Thị ủy 75901 3 Hội đồng nhân dân 75902 4 Ủy ban nhân dân 75903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 75904 6 Phường Mỹ Phước 75906 7 Xã An Điền 75907 8 Xã An Tây 75908 9 Xã Phú An 75909 10 Phường Tân Định 75910 11 Phường Thới Hòa 75911 12 Phường Hòa Lợi 75912 13 Phường Chánh Phú Hòa 75913 14 Bưu Cục Phát Bến Cát 75950 15 Bưu Cục Phát Mỹ Phước 3 75951 16 Bưu Cục KHL Bến Cát 75952 17 Bưu Cục KCN Mỹ Phước 75953 18 Bưu Cục KCN Mỹ Phước 2 75954 19 Bưu Cục KCN Mỹ Phước 3 75955 20 Bưu Cục Phú An 75956 21 Bưu Cục Sở Sao 75957 22 Bưu Cục Chánh Phú Hòa 75958 23 Bưu Cục HCC Bến Cát 75998

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button