Tổng hợp

Mã Zipcode Bình Phước – Mã bưu điện Bình Phước mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Bình Phước 67000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 67001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 67002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 67003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 67004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 67005 7 Đảng ủy khối cơ quan 67009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 67010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 67011 10 Báo Bình Phước 67016 11 Hội đồng nhân dân 67021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 67030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 67035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 67036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 67040 16 Sở Công Thương 67041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 67042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 67043 19 Sở Ngoại vụ 67044 20 Sở Tài chính 67045 21 Sở Thông tin và Truyền thông 67046 22 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 67047 23 Công an tỉnh 67049 24 Sở Nội vụ 67051 25 Sở Tư pháp 67052 26 Sở Giáo dục và Đào tạo 67053 27 Sở Giao thông vận tải 67054 28 Sở Khoa học và Công nghệ 67055 29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 67056 30 Sở Tài nguyên và Môi trường 67057 31 Sở Xây dựng 67058 32 Sở Y tế 67060 33 Bộ chỉ huy Quân sự 67061 34 Ban Dân tộc 67062 35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 67063 36 Thanh tra tỉnh 67064 37 Trường chính trị tỉnh 67065 38 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 67066 39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 67067 40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 67070 41 Cục Thuế 67078 42 Cục Hải quan 67079 43 Cục Thống kê 67080 44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 67081 45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 67085 46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 67086 47 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 67087 48 Liên đoàn Lao động tỉnh 67088 49 Hội Nông dân tỉnh 67089 50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 67090 51 Tỉnh đoàn 67091 52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 67092 53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 67093

THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Đồng Xoài 67100 2 Thị ủy 67101 3 Hội đồng nhân dân 67102 4 Ủy ban nhân dân 67103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 67104 6 Phường Tân Phú 67106 7 Xã Tiến Thành 67107 8 Xã Tân Thành 67108 9 Xã Tiến Hưng 67109 10 Phường Tân Bình 67110 11 Phường Tân Xuân 67111 12 Phường Tân Thiện 67112 13 Phường Tân Đồng 67113 14 Bưu Cục Phát Đồng Xoài 67150 15 Bưu Cục KHL Bình Phước 67151 16 Bưu Cục Tân Thành 67152 17 Bưu Cục Hệ 1 Bình Phước 67199

HUYỆN ĐỒNG PHÚ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đồng Phú 67200 2 Huyện ủy 67201 3 Hội đồng nhân dân 67202 4 Ủy ban nhân dân 67203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 67204 6 Thị trấn Tân Phú 67206 7 Xã Tân Tiến 67207 8 Xã Tân Lập 67208 9 Xã Tân Hòa 67209 10 Xã Tân Lợi 67210 11 Xã Tân Hưng 67211 12 Xã Tân Phước 67212 13 Xã Đồng Tâm 67213 14 Xã Đồng Tiến 67214 15 Xã Thuận Phú 67215 16 Xã Thuận Lợi 67216 17 Bưu Cục Phát Đồng Phú 67250 18 Bưu Cục Tân Hòa 67251 19 Bưu Cục Đồng Tâm 67252 20 Bưu Cục Thuận Lợi 67253

HUYỆN BÙ ĐĂNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bù Đăng 67300 2 Huyện ủy 67301 3 Hội đồng nhân dân 67302 4 Ủy ban nhân dân 67303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 67304 6 Thị trấn Đức Phong 67306 7 Xã Đoàn Kết 67307 8 Xã Thọ Sơn 67308 9 Xã Phú Sơn 67309 10 Xã Đak Nhau 67310 11 Xã Đường 10 67311 12 Xã Bom Bo 67312 13 Xã Bình Minh 67313 14 Xã Minh Hưng 67314 15 Xã Đức Liễu 67315 16 Xã Nghĩa Bình 67316 17 Xã Nghĩa Trung 67317 18 Xã Đăng Hà 67318 19 Xã Thống Nhất 67319 20 Xã Phước Sơn 67320 21 Xã Đồng Nai 67321 22 Bưu Cục Phát Bù Đăng 67350 23 Bưu Cục Minh Hưng 67351 24 Bưu Cục Đức Liễu 67352

THỊ XÃ PHƯỚC LONG

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Phước Long 67400 2 Thị ủy 67401 3 Hội đồng nhân dân 67402 4 Ủy ban nhân dân 67403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 67404 6 Phường Long Phước 67406 7 Phường Phước Bình 67407 8 Phường Sơn Giang 67408 9 Xã Long Giang 67409 10 Phường Long Thủy 67410 11 Phường Thác Mơ 67411 12 Xã Phước Tín 67412 13 Bưu Cục Phát Phước Long 67450 14 Bưu Cục Phước Bình 67451

HUYỆN BÙ GIA MẬP

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bù Gia Mập 67500 2 Huyện ủy 67501 3 Hội đồng nhân dân 67502 4 Ủy ban nhân dân 67503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 67504 6 Xã Phú Nghĩa 67506 7 Xã Phước Minh 67507 8 Xã Bình Thắng 67508 9 Xã Đa Kia 67509 10 Xã Đức Hạnh 67510 11 Xã Phú Văn 67511 12 Xã Đak Ơ 67512 13 Xã Bù Gia Mập 67513 14 Bưu Cục Phát Bù Gia Mập 67550 15 Bưu Cục Đa Kia 67551 16 Bưu Cục Đăk Ơ 67552

HUYỆN LỘC NINH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Lộc Ninh 67600 2 Huyện ủy 67601 3 Hội đồng nhân dân 67602 4 Ủy ban nhân dân 67603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 67604 6 Thị trấn Lộc Ninh 67606 7 Xã Lộc Thuận 67607 8 Xã Lộc Hiệp 67608 9 Xã Lộc An 67609 10 Xã Lộc Hòa 67610 11 Xã Lộc Thạnh 67611 12 Xã Lộc Tấn 67612 13 Xã Lộc Thiện 67613 14 Xã Lộc Thành 67614 15 Xã Lộc Thịnh 67615 16 Xã Lộc Hưng 67616 17 Xã Lộc Thái 67617 18 Xã Lộc Khánh 67618 19 Xã Lộc Điền 67619 20 Xã Lộc Quang 67620 21 Xã Lộc Phú 67621 22 Bưu Cục Phát Lộc Ninh 67630

HUYỆN BÙ ĐỐP

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bù Đốp 67650 2 Huyện ủy 67651 3 Hội đồng nhân dân 67652 4 Ủy ban nhân dân 67653 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 67654 6 Thị trấn Thanh Bình 67656 7 Xã Phước Thiện 67657 8 Xã Hưng Phước 67658 9 Xã Thiện Hưng 67659 10 Xã Thanh Hòa 67660 11 Xã Tân Thành 67661 12 Xã Tân Tiến 67662 13 Bưu Cục Phát Bù Đốp 67675 14 Bưu Cục Tân Tiến 67676

HUYỆN PHÚ RIỀNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Phú Riềng 67700 2 Huyện ủy 67701 3 Hội đồng nhân dân 67702 4 Ủy ban nhân dân 67703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 67704 6 Xã Phú Riềng 67706 7 Xã Phú Trung 67707 8 Xã Phước Tân 67708 9 Xã Bù Nho 67709 10 Xã Long Tân 67710 11 Xã Long Hà 67711 12 Xã Long Bình 67712 13 Xã Long Hưng 67713 14 Xã Bình Tân 67714 15 Xã Bình Sơn 67715 16 Bưu Cục Phát Phú Riềng 67750 17 Bưu Cục Phú Riềng 2 67751 18 Bưu Cục Bù Nho 67752

HUYỆN HỚN QUẢN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hớn Quản 67800 2 Huyện ủy 67801 3 Hội đồng nhân dân 67802 4 Ủy ban nhân dân 67803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 67804 6 Xã Tân Khai 67806 7 Xã Tân Quan 67807 8 Xã Phước An 67808 9 Xã Tân Hưng 67809 10 Xã Thanh An 67810 11 Xã An Khương 67811 12 Xã Tân Lợi 67812 13 Xã Thanh Bình 67813 14 Xã An Phú 67814 15 Xã Minh Tâm 67815 16 Xã Minh Đức 67816 17 Xã Đồng Nơ 67817 18 Xã Tân Hiệp 67818 19 Bưu Cục Phát Hớn Quản 67825 20 Bưu Cục Tân Lợi 67826

THỊ XÃ BÌNH LONG

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Bình Long 67850 2 Thị ủy 67851 3 Hội đồng nhân dân 67852 4 Ủy ban nhân dân 67853 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 67854 6 Phường Hưng Chiến 67856 7 Phường Phú Đức 67857 8 Phường Phú Thịnh 67858 9 Phường An Lộc 67859 10 Xã Thanh Phú 67860 11 Xã Thanh Lương 67861 12 Bưu Cục Phát Bình Long 67875 13 Bưu Cục Thanh Lương 67876

HUYỆN CHƠN THÀNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Chơn Thành 67900 2 Huyện ủy 67901 3 Hội đồng nhân dân 67902 4 Ủy ban nhân dân 67903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 67904 6 Thị trấn Chơn Thành 67906 7 Xã Minh Thành 67907 8 Xã Nha Bích 67908 9 Xã Minh Thắng 67909 10 Xã Minh Lập 67910 11 Xã Quang Minh 67911 12 Xã Minh Hưng 67912 13 Xã Minh Long 67913 14 Xã Thành Tâm 67914 15 Bưu Cục Phát Chơn Thành 67950 16 Bưu Cục Chơn Thành 2 67951 17 Bưu Cục Nha Bích 67952 18 Bưu Cục Minh Lập 67953 19 Bưu Cục Minh Hưng 2 67954

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button