Tổng hợp

Mã Zipcode Đồng Nai – Mã bưu điện Đồng Nai mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Đồng Nai 76000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 76001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 76002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 76003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 76004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 76005 7 Đảng ủy khối cơ quan 76009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 76010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 76011 10 Báo Đồng Nai 76016 11 Hội đồng nhân dân 76021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 76030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 76035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 76036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 76040 16 Sở Công Thương 76041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 76042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 76043 19 Sở Ngoại vụ 76044 20 Sở Tài chính 76045 21 Sở Thông tin và Truyền thông 76046 22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 76047 23 Công an tỉnh 76049 24 Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 76050 25 Sở Nội vụ 76051 26 Sở Tư pháp 76052 27 Sở Giáo dục và Đào tạo 76053 28 Sở Giao thông vận tải 76054 29 Sở Khoa học và Công nghệ 76055 30 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 76056 31 Sở Tài nguyên và Môi trường 76057 32 Sở Xây dựng 76058 33 Sở Y tế 76060 34 Bộ chỉ huy Quân sự 76061 35 Ban Dân tộc 76062 36 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 76063 37 Thanh tra tỉnh 76064 38 Trường chính trị tỉnh 76065 39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 76067 40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 76070 41 Cục Thuế 76078 42 Cục Hải quan 76079 43 Cục Thống kê 76080 44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 76081 45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 76085 46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 76086 47 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 76087 48 Liên đoàn Lao động tỉnh 76088 49 Hội Nông dân tỉnh 76089 50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 76090 51 Tỉnh Đoàn 76091 52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 76092 53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 76093

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Biên Hòa 76100 2 Thành ủy 76101 3 Hội đồng nhân dân 76102 4 Ủy ban nhân dân 76103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76104 6 Phường Thanh Bình 76106 7 Phường Quyết Thắng 76107 8 Phường Thống Nhất 76108 9 Phường Tam Hiệp 76109 10 Phường Tam Hòa 76110 11 Phường Tân Hiệp 76111 12 Phường Tân Biên 76112 13 Phường Tân Hòa 76113 14 Phường Hố Nai 76114 15 Phường Tân Tiến 76115 16 Phường Trảng Dài 76116 17 Phường Tân Phong 76117 18 Phường Trung Dũng 76118 19 Phường Quang Vinh 76119 20 Phường Bửu Long 76120 21 Xã Tân Hạnh 76121 22 Phường Hòa Bình 76122 23 Xã Hoá An 76123 24 Phường Tân Vạn 76124 25 Phường Bửu Hòa 76125 26 Xã Hiệp Hòa 76126 27 Phường Bình Đa 76127 28 Phường An Bình 76128 29 Phường Long Bình Tân 76129 30 Xã An Hòa 76130 31 Xã Long Hưng 76131 32 Xã Phước Tân 76132 33 Xã Tam Phước 76133 34 Phường Long Bình 76134 35 Bưu Cục Phát Biên Hòa 76150 36 Bưu Cục Phát Biên Hòa 2 76151 37 Bưu Cục Phát Biên Hòa 3 76152 38 Bưu Cục Phát Biên Hòa 4 76153 39 Bưu Cục Phát Biên Hòa 4B 76154 40 Bưu Cục Phát Biên Hòa 5 76155 41 Bưu Cục Phát Biên Hòa 6 76156 42 Bưu Cục KHL Biên Hòa 76157 43 Bưu Cục Quyết Thắng 76158 44 Bưu Cục Tam Hiệp 76159 45 Bưu Cục Tân Hiệp 76160 46 Bưu Cục Hố Nai 76161 47 Bưu Cục Tân Tiến 76162 48 Bưu Cục Trảng Dài 76163 49 Bưu Cục Quang Vinh 76164 50 Bưu Cục TMĐT Biên Hòa 76165 51 Bưu Cục Bửu Long 76166 52 Bưu Cục Hóa An 76167 53 Bưu Cục Tân Vạn 76168 54 Bưu Cục Chơ Đồn 76169 55 Bưu Cục KCN Biên Hòa 76170 56 Bưu Cục Long Bình Tân 76171 57 Bưu Cục An Hòa 76172 58 Bưu Cục Phước Tân 76173 59 Bưu Cục Tam Phước 76174 60 Bưu Cục Long Đức 76175 61 Bưu Cục Long Bình 76176 62 Bưu Cục HCC Biên Hòa 76198 63 Bưu Cục Hệ 1 Đồng Nai 76199

HUYỆN LONG THÀNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Long Thành 76200 2 Huyện ủy 76201 3 Hội đồng nhân dân 76202 4 Ủy ban nhân dân 76203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76204 6 Thị trấn Long Thành 76206 7 Xã Lộc An 76207 8 Xã Bình An 76208 9 Xã Long Đức 76209 10 Xã An Phước 76210 11 Xã Tam An 76211 12 Xã Long An 76212 13 Xã Long Phước 76213 14 Xã Phước Thái 76214 15 Xã Tân Hiệp 76215 16 Xã Phước Bình 76216 17 Xã Bàu Cạn 76217 18 Xã Suối Trầu 76218 19 Xã Cẩm Đường 76219 20 Xã Bình Sơn 76220 21 Bưu Cục Phát Long Thành 76230 22 Bưu Cục KHL Long Thành 76231 23 Bưu Cục Phước Thái 76232

HUYỆN NHƠN TRẠCH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Nhơn Trạch 76250 2 Huyện ủy 76251 3 Hội đồng nhân dân 76252 4 Ủy ban nhân dân 76253 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76254 6 Thị trấn Phú Hội 76256 7 Thị trấn Phước Thiền 76257 8 Xã Long Tân 76258 9 Xã Đại Phước 76259 10 Xã Phú Hữu 76260 11 Xã Phú Đông 76261 12 Xã Phú Thạnh 76262 13 Xã Phước Khánh 76263 14 Xã Vĩnh Thanh 76264 15 Xã Hiệp Phước 76265 16 Xã Long Thọ 76266 17 Xã Phước An 76267 18 Bưu Cục Phát Nhơn Trạch 76275 19 Bưu Cục Phát KCN Nhơn Trạch 76276 20 Bưu Cục KHL Nhơn Trạch 76277 21 Bưu Cục Khu Công Nghiệp 76278 22 Bưu Cục Phước Thiền 76279 23 Bưu Cục Đại Phước 76280

HUYỆN TRẢNG BOM

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Trảng Bom 76300 2 Huyện ủy 76301 3 Hội đồng nhân dân 76302 4 Ủy ban nhân dân 76303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76304 6 Thị trấn Trảng Bom 76306 7 Xã Tây Hòa 76307 8 Xã Sông Thao 76308 9 Xã Bàu Hàm 76309 10 Xã Thanh Bình 76310 11 Xã Cây Gáo 76311 12 Xã Sông Trầu 76312 13 Xã Bắc Sơn 76313 14 Xã Hố Nai 3 76314 15 Xã Bình Minh 76315 16 Xã Quảng Tiến 76316 17 Xã Giang Điền 76317 18 Xã Đồi 61 76318 19 Xã Trung Hòa 76319 20 Xã An Viễn 76320 21 Xã Đông Hòa 76321 22 Xã Hưng Thịnh 76322 23 Bưu Cục Phát Trảng Bom 76350 24 Bưu Cục Phát Bắc Sơn 76351 25 Bưu Cục An Chu 76352 26 Bưu Cục Bắc Sơn 76353 27 Bưu Cục Sông Mây 76354 28 Bưu Cục Hố Nai 3 76355 29 Bưu Cục Đông Hòa 76356

HUYỆN THỐNG NHẤT

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thống Nhất 76400 2 Huyện ủy 76401 3 Hội đồng nhân dân 76402 4 Ủy ban nhân dân 76403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76404 6 Xã Xuân Thạnh 76406 7 Xã Quang Trung 76407 8 Xã Xuân Thiện 76408 9 Xã Gia Tân 3 76409 10 Xã Gia Tân 2 76410 11 Xã Gia Tân 1 76411 12 Xã Gia Kiệm 76412 13 Xã Hưng Lộc 76413 14 Xã Bàu Hàm 2 76414 15 Xã Lộ 25 76415 16 Bưu Cục Phát Thống Nhất 76425 17 Bưu Cục Gia Kiệm 76426 18 BĐVHX Quang Trung 1 76427

THỊ XÃ LONG KHÁNH

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Long Khánh 76450 2 Thị ủy 76451 3 Hội đồng nhân dân 76452 4 Ủy ban nhân dân 76453 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76454 6 Phường Xuân An 76456 7 Phường Xuân Thanh 76457 8 Xã Bàu Trâm 76458 9 Xã Bảo Vinh 76459 10 Xã Bảo Quang 76460 11 Xã Bình Lộc 76461 12 Xã Suối Tre 76462 13 Phường Xuân Trung 76463 14 Phường Xuân Bình 76464 15 Phường Xuân Hòa 76465 16 Phường Phú Bình 76466 17 Xã Bàu Sen 76467 18 Xã Xuân Lập 76468 19 Xã Xuân Tân 76469 20 Xã Hàng Gòn 76470 21 Bưu Cục Phát Long Khánh 76475 22 Bưu Cục Xuân Tân 76476

HUYỆN CẨM MỸ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cẩm Mỹ 76500 2 Huyện ủy 76501 3 Hội đồng nhân dân 76502 4 Ủy ban nhân dân 76503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76504 6 Xã Long Giao 76506 7 Xã Xuân Quế 76507 8 Xã Xuân Mỹ 76508 9 Xã Sông Ray 76509 10 Xã Lâm San 76510 11 Xã Bảo Bình 76511 12 Xã Xuân Tây 76512 13 Xã Xuân Đông 76513 14 Xã Xuân Bảo 76514 15 Xã Nhân Nghĩa 76515 16 Xã Xuân Đường 76516 17 Xã Sông Nhạn 76517 18 Xã Thừa Đức 76518 19 Bưu Cục Phát Cẩm Mỹ 76550 20 Bưu Cục Bảo Bình 76551 21 Bưu Cục Sông Ray 76552

HUYỆN XUÂN LỘC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Xuân Lộc 76600 2 Huyện ủy 76601 3 Hội đồng nhân dân 76602 4 Ủy ban nhân dân 76603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76604 6 Thị trấn Gia Ray 76606 7 Xã Xuân Trường 76607 8 Xã Xuân Thành 76608 9 Xã Suối Cao 76609 10 Xã Xuân Bắc 76610 11 Xã Xuân Thọ 76611 12 Xã Suối Cát 76612 13 Xã Xuân Hiệp 76613 14 Xã Xuân Định 76614 15 Xã Xuân Phú 76615 16 Xã Bảo Hòa 76616 17 Xã Lang Minh 76617 18 Xã Xuân Hưng 76618 19 Xã Xuân Hòa 76619 20 Xã Xuân Tâm 76620 21 Bưu Cục Phát Xuân Lộc 76650 22 Bưu Cục Xuân Trường 2 76651 23 Bưu Cục Xuân Bắc 76652 24 Bưu Cục Bảo Hòa 76653 25 Bưu Cục Xuân Hưng 76654 26 Bưu Cục Xuân Tâm 76655

HUYỆN ĐỊNH QUÁN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Định Quán 76700 2 Huyện ủy 76701 3 Hội đồng nhân dân 76702 4 Ủy ban nhân dân 76703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76704 6 Thị trấn Định Quán 76706 7 Xã Phú Hòa 76707 8 Xã Phú Lơi 76708 9 Xã Phú Vinh 76709 10 Xã Phú Tân 76710 11 Xã Thanh Sơn 76711 12 Xã Ngọc Định 76712 13 Xã Phú Ngọc 76713 14 Xã La Ngà 76714 15 Xã Phú Cường 76715 16 Xã Túc Trưng 76716 17 Xã Phú Túc 76717 18 Xã Suối Nho 76718 19 Xã Gia Canh 76719 20 Bưu Cục Phát Định Quán 76750 21 Bưu Cục La Ngà 76751 22 Bưu Cục Phú Cường 76752 23 Bưu Cục Phú Túc 76753

HUYỆN TÂN PHÚ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tân Phú 76800 2 Huyện ủy 76801 3 Hội đồng nhân dân 76802 4 Ủy ban nhân dân 76803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76804 6 Thị trấn Tân Phú 76806 7 Xã Phú Lộc 76807 8 Xã Phú Xuân 76808 9 Xã Thanh Sơn 76809 10 Xã Phú Trung 76810 11 Xã Phú Sơn 76811 12 Xã Phú An 76812 13 Xã Nam Cát Tiên 76813 14 Xã Dak Lua 76814 15 Xã Núi Tương 76815 16 Xã Phú Lập 76816 17 Xã Tà Lài 76817 18 Xã Phú Thịnh 76818 19 Xã Trà Cổ 76819 20 Xã Phú Thanh 76820 21 Xã Phú Lâm 76821 22 Xã Phú Bình 76822 23 Xã Phú Điền 76823 24 Bưu Cục Phát Tân Phú 76850 25 Bưu Cục Phú Lập 76851 26 Bưu Cục Phú Lâm 76852 27 Bưu Cục Phú Bình 76853

HUYỆN VĨNH CỬU

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Vĩnh Cửu 76900 2 Huyện ủy 76901 3 Hội đồng nhân dân 76902 4 Ủy ban nhân dân 76903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76904 6 Thị trấn Vĩnh An 76906 7 Xã Mã Đà 76907 8 Xã Phú Lý 76908 9 Xã Hiếu Liêm 76909 10 Xã Trị An 76910 11 Xã Tân An 76911 12 Xã Vĩnh Tân 76912 13 Xã Thiện Tân 76913 14 Xã Thạnh Phú 76914 15 Xã Bình Lơi 76915 16 Xã Tân Bình 76916 17 Xã Bình Hòa 76917 18 Bưu Cục Phát Vĩnh Cửu 76950 19 Bưu Cục Vĩnh Tân 76951 20 Bưu Cục Thạnh Phú 76952 21 BĐVHX Bà Hào 76953

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button