Tổng hợp

Mã Zipcode Đồng Tháp – Mã bưu điện Đồng Tháp mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Đồng Tháp 81000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 81001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 81002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 81003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 81004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 81005 7 Đảng ủy khối cơ quan 81009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 81010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 81011 10 Báo Đồng Tháp 81016 11 Hội đồng nhân dân 81021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 81030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 81035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 81036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 81040 16 Sở Công Thương 81041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 81042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 81043 19 Sở Ngoại vụ 81044 20 Sở Tài chính 81045 21 Sở Thông tin và Truyền thông 81046 22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 81047 23 Công an tỉnh 81049 24 Sở Nội vụ 81051 25 Sở Tư pháp 81052 26 Sở Giáo dục và Đào tạo 81053 27 Sở Giao thông vận tải 81054 28 Sở Khoa học và Công nghệ 81055 29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 81056 30 Sở Tài nguyên và Môi trường 81057 31 Sở Xây dựng 81058 32 Sở Y tế 81060 33 Bộ chỉ huy Quân sự 81061 34 Ban Dân tộc 81062 35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 81063 36 Thanh tra tỉnh 81064 37 Trường chính trị tỉnh 81065 38 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 81066 39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 81067 40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 81070 41 Cục Thuế 81078 42 Cục Hải quan 81079 43 Cục Thống kê 81080 44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 81081 45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 81085 46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 81086 47 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 81087 48 Liên đoàn Lao động tỉnh 81088 49 Hội Nông dân tỉnh 81089 50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 81090 51 Tỉnh Đoàn 81091 52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 81092 53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 81093

THÀNH PHỐ CAO LÃNH

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Cao Lãnh 81100 2 Thành ủy 81101 3 Hội đồng nhân dân 81102 4 Ủy ban nhân dân 81103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81104 6 Phường 1 81106 7 Phường Mỹ Phú 81107 8 Xã Mỹ Trà 81108 9 Xã Mỹ Tân 81109 10 Xã Mỹ Ngãi 81110 11 Phường 11 81111 12 Xã Tân Thuận Tây 81112 13 Xã Hòa An 81113 14 Phường Hoà Thuận 81114 15 Phường 4 81115 16 Phường 2 81116 17 Phường 3 81117 18 Phường 6 81118 19 Xã Tân Thuận Đông 81119 20 Xã Tịnh Thới 81120 21 Bưu Cục Phát Thành phố Cao Lãnh 81125 22 Bưu Cục Phường 11 81126 23 Bưu Cục Phường Sáu 81127 24 BĐVHX Tân Thuận Đông 2 81128 25 Bưu Cục HCC Đồng Tháp 81148 26 Bưu Cục Hệ 1 Đồng Tháp 81149

HUYỆN CAO LÃNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cao Lãnh 81150 2 Huyện ủy 81151 3 Hội đồng nhân dân 81152 4 Ủy ban nhân dân 81153 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81154 6 Thị trấn Mỹ Thọ 81156 7 Xã Mỹ Thọ 81157 8 Xã An Bình 81158 9 Xã Nhị Mỹ 81159 10 Xã Ba Sao 81160 11 Xã Phương Thịnh 81161 12 Xã Gáo Giồng 81162 13 Xã Phong Mỹ 81163 14 Xã Tân Nghĩa 81164 15 Xã Phương Trà 81165 16 Xã Mỹ Xương 81166 17 Xã Mỹ Hội 81167 18 Xã Tân Hội Trung 81168 19 Xã Bình Hàng Trung 81169 20 Xã Bình Hàng Tây 81170 21 Xã Mỹ Long 81171 22 Xã Mỹ Hiệp 81172 23 Xã Bình Thạnh 81173 24 Bưu Cục Phát Cao Lãnh 81180 25 Bưu Cục Kiến Văn 81181 26 Bưu Cục Mỹ Long 81182

HUYỆN THÁP MƯỜI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tháp Mười 81200 2 Huyện ủy 81201 3 Hội đồng nhân dân 81202 4 Ủy ban nhân dân 81203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81204 6 Thị trấn Mỹ An 81206 7 Xã Tân Kiều 81207 8 Xã Mỹ Hòa 81208 9 Xã Trường Xuân 81209 10 Xã Thạnh Lợi 81210 11 Xã Hưng Thạnh 81211 12 Xã Mỹ Quý 81212 13 Xã Mỹ Đông 81213 14 Xã Láng Biển 81214 15 Xã Thanh Mỹ 81215 16 Xã Phú Điền 81216 17 Xã Đốc Binh Kiều 81217 18 Xã Mỹ An 81218 19 Bưu Cục Phát Tháp Mười 81250 20 Bưu Cục Trường Xuân 81251 21 Bưu Cục Đường Thét 81252 22 Bưu Cục Thanh Mỹ 81253

HUYỆN TAM NÔNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tam Nông 81300 2 Huyện ủy 81301 3 Hội đồng nhân dân 81302 4 Ủy ban nhân dân 81303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81304 6 Thị trấn Tràm Chim 81306 7 Xã Phú Cường 81307 8 Xã Hoà Bình 81308 9 Xã Tân Công Sính 81309 10 Xã Phú Hiệp 81310 11 Xã Phú Thành B 81311 12 Xã An Hòa 81312 13 Xã An Long 81313 14 Xã Phú Ninh 81314 15 Xã Phú Thành A 81315 16 Xã Phú Thọ 81316 17 Xã Phú Đức 81317 18 Bưu Cục Phát Tam Nông 81350 19 Bưu Cục An Long 81351 20 BĐVHX Phú Cường 2 81352

HUYỆN TÂN HỒNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tân Hồng 81400 2 Huyện ủy 81401 3 Hội đồng nhân dân 81402 4 Ủy ban nhân dân 81403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81404 6 Thị trấn Sa Rài 81406 7 Xã Tân Thành B 81407 8 Xã Tân Thành A 81408 9 Xã Thông Bình 81409 10 Xã Tân Hộ Cơ 81410 11 Xã Bình Phú 81411 12 Xã Tân Công Chí 81412 13 Xã An Phước 81413 14 Xã Tân Phước 81414 15 Bưu Cục Phát Tân Hồng 81450 16 Bưu Cục Giồng Găng 81451 17 BĐVHX Thông Bình 2 81452

THỊ XÃ HỒNG NGỰ

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Hồng Ngự 81500 2 Thị ủy 81501 3 Hội đồng nhân dân 81502 4 Ủy ban nhân dân 81503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81504 6 Phường An Thạnh 81506 7 Xã Bình Thạnh 81507 8 Xã Tân Hội 81508 9 Phường An Lạc 81509 10 Phường An Lộc 81510 11 Xã An Bình A 81511 12 Xã An Bình B 81512 13 Bưu Cục Phát Thị xã Hồng Ngự 81525 14 Bưu Cục HCC TXã Hồng Ngự 81548

HUYỆN HỒNG NGỰ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hồng Ngự 81550 2 Huyện ủy 81551 3 Hội đồng nhân dân 81552 4 Ủy ban nhân dân 81553 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81554 6 Xã Thường Thới Hậu A 81556 7 Xã Thường Phước 1 81557 8 Xã Thường Phước 2 81558 9 Xã Thường Thới Tiền 81559 10 Xã Thường Thới Hậu B 81560 11 Xã Thường Lạc 81561 12 Xã Long Khánh A 81562 13 Xã Long Khánh B 81563 14 Xã Long Thuận 81564 15 Xã Phú Thuận B 81565 16 Xã Phú Thuận A 81566 17 Bưu Cục Phát Hồng Ngự 81575

HUYỆN THANH BÌNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thanh Bình 81600 2 Huyện ủy 81601 3 Hội đồng nhân dân 81602 4 Ủy ban nhân dân 81603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81604 6 Thị trấn Thanh Bình 81606 7 Xã Bình Thành 81607 8 Xã Bình Tấn 81608 9 Xã Tân Mỹ 81609 10 Xã Phú Lợi 81610 11 Xã An Phong 81611 12 Xã Tân Quới 81612 13 Xã Tân Hòa 81613 14 Xã Tân Huề 81614 15 Xã Tân Bình 81615 16 Xã Tân Long 81616 17 Xã Tân Thạnh 81617 18 Xã Tân Phú 81618 19 Bưu Cục Phát Thanh Bình 81650 20 Bưu Cục An Phong 81651 21 Bưu Cục Tân Qưới 81652

HUYỆN LẤP VÒ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Lấp Vò 81700 2 Huyện ủy 81701 3 Hội đồng nhân dân 81702 4 Ủy ban nhân dân 81703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81704 6 Thị trấn Lấp Vò 81706 7 Xã Bình Thành 81707 8 Xã Định An 81708 9 Xã Định Yên 81709 10 Xã Bình Thạnh Trung 81710 11 Xã Hội An Đông 81711 12 Xã Mỹ An Hưng A 81712 13 Xã Mỹ An Hưng B 81713 14 Xã Tân Mỹ 81714 15 Xã Vĩnh Thạnh 81715 16 Xã Long Hưng B 81716 17 Xã Long Hưng A 81717 18 Xã Tân Khánh Trung 81718 19 Bưu Cục Phát Lấp Vò 81725 20 Bưu Cục Tân Mỹ 81726 21 Bưu Cục Vĩnh Thạnh 81727

HUYỆN LAI VUNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Lai Vung 81750 2 Huyện ủy 81751 3 Hội đồng nhân dân 81752 4 Ủy ban nhân dân 81753 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81754 6 Thị trấn Lai Vung 81756 7 Xã Hòa Thành 81757 8 Xã Tân Dương 81758 9 Xã Long Hậu 81759 10 Xã Tân Phước 81760 11 Xã Tân Thành 81761 12 Xã Vĩnh Thới 81762 13 Xã Hòa Long 81763 14 Xã Long Thắng 81764 15 Xã Tân Hòa 81765 16 Xã Định Hòa 81766 17 Xã Phong Hòa 81767 18 Bưu Cục Phát Lai Vung 81775 19 Bưu Cục Tân Thành 81776

THÀNH PHỐ SA ĐÉC

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Sa Đéc 81800 2 Thành ủy 81801 3 Hội đồng nhân dân 81802 4 Ủy ban nhân dân 81803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81804 6 Phường 1 81806 7 Phường 3 81807 8 Phường 4 81808 9 Phường 2 81809 10 Xã Tân Phú Đông 81810 11 Phường An Hoà 81811 12 Xã Tân Quy Tây 81812 13 Phường Tân Quy Đông 81813 14 Xã Tân Khánh Đông 81814 15 Bưu Cục Phát Sa Đéc 81850 16 Bưu Cục Nàng Hai 81851

HUYỆN CHÂU THÀNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Châu Thành 81900 2 Huyện ủy 81901 3 Hội đồng nhân dân 81902 4 Ủy ban nhân dân 81903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81904 6 Thị trấn Cái Tàu Hạ 81906 7 Xã An Nhơn 81907 8 Xã An Hiệp 81908 9 Xã Tân Nhuận Đông 81909 10 Xã Tân Bình 81910 11 Xã Tân Phú Trung 81911 12 Xã Tân Phú 81912 13 Xã Phú Long 81913 14 Xã Phú Hựu 81914 15 Xã An Phú Thuận 81915 16 Xã An Khánh 81916 17 Xã Hòa Tân 81917 18 Bưu Cục Phát Châu Thành 81950 19 Bưu Cục Nha Mân 81951 20 Bưu Cục Hòa Tân 81952

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button