Tổng hợp

Mã Zipcode Gia Lai – Mã bưu điện Gia Lai mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Gia Lai 61000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 61001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 61002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 61003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 61004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 61005 7 Đảng ủy khối cơ quan 61009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 61010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 61011 10 Báo Gia Lai 61016 11 Hội đồng nhân dân 61021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 61030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 61035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 61036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 61040 16 Sở Công Thương 61041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 61042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 61043 19 Sở Ngoại vụ 61044 20 Sở Tài chính 61045 21 Sở Thông tin và Truyền thông 61046 22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 61047 23 Công an tỉnh 61049 24 Sở Nội vụ 61051 25 Sở Tư pháp 61052 26 Sở Giáo dục và Đào tạo 61053 27 Sở Giao thông vận tải 61054 28 Sở Khoa học và Công nghệ 61055 29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 61056 30 Sở Tài nguyên và Môi trường 61057 31 Sở Xây dựng 61058 32 Sở Y tế 61060 33 Bộ chỉ huy Quân sự 61061 34 Ban Dân tộc 61062 35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 61063 36 Thanh tra tỉnh 61064 37 Trường chính trị tỉnh 61065 38 Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam 61066 39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 61067 40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 61070 41 Cục Thuế 61078 42 Cục Hải quan 61079 43 Cục Thống kê 61080 44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 61081 45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 61085 46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 61086 47 Hội Văn học nghệ thuật 61087 48 Liên đoàn Lao động tỉnh 61088 49 Hội Nông dân tỉnh 61089 50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 61090 51 Tỉnh Đoàn 61091 52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 61092 53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 61093

THÀNH PHỐ PLEIKU

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Pleiku 61100 2 Thành ủy 61101 3 Hội đồng nhân dân 61102 4 Ủy ban nhân dân 61103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 61104 6 Phường Tây Sơn 61106 7 Phường Hội Thương 61107 8 Phường Phù Đổng 61108 9 Phường Hoa Lư 61109 10 Phường Thống Nhất 61110 11 Phường Yên Đỗ 61111 12 Phường Diên Hồng 61112 13 Phường Ia Kring 61113 14 Phường Hội Phú 61114 15 Phường Trà Bá 61115 16 Phường Chi Lăng 61116 17 Phường Thắng Lợi 61117 18 Xã An Phú 61118 19 Xã Chư Á 61119 20 Xã Trà Đa 61120 21 Xã Biển Hồ 61121 22 Xã Tân Sơn 61122 23 Phường Yên Thế 61123 24 Phường Đống Đa 61124 25 Xã Diên Phú 61125 26 Xã Gào 61126 27 Xã Ia Kênh 61127 28 Xã Chư HDrông 61128 Bưu Cục Phát Pleiku 61150 29 Bưu Cục Yên Đỗ 61151 30 Bưu Cục Diên Hồng 61152 31 Bưu Cục Iakring 61153 32 Bưu Cục Trà Bá 61154 33 Bưu Cục Chư Á 1 61155 34 Bưu Cục Biển Hồ 61156 35 Bưu Cục Hệ 1 Gia Lai 61199

HUYỆN ĐAK ĐOA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đak Đoa 61200 2 Huyện ủy 61201 3 Hội đồng nhân dân 61202 4 Ủy ban nhân dân 61203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 61204 6 Thị trấn Đak Đoa 61206 7 Xã Tân Bình 61207 8 Xã K’ Dang 61208 9 Xã H’ Neng 61209 10 Xã Kon Gang 61210 11 Xã Hải Yang 61211 12 Xã Đăk Sơmei 61212 13 Xã Hà Đông 61213 14 Xã Đăk Krong 61214 15 Xã Hà Bầu 61215 16 Xã Nam Yang 61216 17 Xã A Dơk 61217 18 Xã Glar 61218 19 Xã HNol 61219 20 Xã Trang 61220 21 Xã Ia Pết 61221 22 Xã Ia Băng 61222 23 Bưu Cục Phát Đak Đoa 61250

HUYỆN CHƯ PĂH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Chư Păh 61300 2 Huyện ủy 61301 3 Hội đồng nhân dân 61302 4 Ủy ban nhân dân 61303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 61304 6 Thị trấn Phú Hòa 61306 7 Xã Nghĩa Hưng 61307 8 Xã Chư Jôr 61308 9 Xã Chư Đăng Ya 61309 10 Xã Đăk Tơ Ver 61310 11 Xã Hà Tây 61311 12 Xã Ia Khươl 61312 13 Xã Hòa Phú 61313 14 Xã Ia Phí 61314 15 Thị trấn Ia Ly 61315 16 Xã Ia Mơ Nông 61316 17 Xã Ia Kreng 61317 18 Xã Ia Ka 61318 19 Xã Ia Nhin 61319 20 Xã Nghĩa Hòa 61320 21 Bưu Cục Phát Chư Păh 61350

HUYỆN IA GRAI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Ia Grai 61400 2 Huyện ủy 61401 3 Hội đồng nhân dân 61402 4 Ủy ban nhân dân 61403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 61404 6 Thị trấn Ia Kha 61406 7 Xã Ia Hrung 61407 8 Xã Ia Dêr 61408 9 Xã Ia Sao 61409 10 Xã Ia Yok 61410 11 Xã Ia Bă 61411 12 Xã Ia Grăng 61412 13 Xã Ia Khai 61413 14 Xã Ia Krai 61414 15 Xã Ia O 61415 16 Xã Ia Chía 61416 17 Xã Ia Tô 61417 18 Xã Ia Pếch 61418 19 Bưu Cục Phát Ia Grai 61450 20 Bưu Cục Chư Nghé 61451 21 Bưu Cục Sê San 4 61452

HUYỆN ĐỨC CƠ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đức Cơ 61500 2 Huyện ủy 61501 3 Hội đồng nhân dân 61502 4 Ủy ban nhân dân 61503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 61504 6 Thị trấn Chư Ty 61506 7 Xã Ia Dơk 61507 8 Xã Ia Krêl 61508 9 Xã Ia Din 61509 10 Xã Ia Kla 61510 11 Xã Ia Dom 61511 12 Xã Ia Lang 61512 13 Xã Ia Kriêng 61513 14 Xã Ia Pnôn 61514 15 Xã Ia Nan 61515 16 Bưu Cục Phát Đức Cơ 61550

HUYỆN CHƯ PRÔNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Chư Prông 61600 2 Huyện ủy 61601 3 Hội đồng nhân dân 61602 4 Ủy ban nhân dân 61603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 61604 6 Thị trấn Chư Prông 61606 7 Xã Ia Kly 61607 8 Xã Ia Tôr 61608 9 Xã Ia Bang 61609 10 Xã Ia Băng 61610 11 Xã Ia Phìn 61611 12 Xã Bàu Cạn 61612 13 Xã Bình Giáo 61613 14 Xã Thăng Hưng 61614 15 Xã Ia Drăng 61615 16 Xã Ia O 61616 17 Xã Ia Boòng 61617 18 Xã Ia Me 61618 19 Xã Ia Pia 61619 20 Xã Ia Vê 61620 21 Xã Ia Lâu 61621 22 Xã Ia Ga 61622 23 Xã Ia Púch 61623 24 Xã Ia Mơ 61624 25 Xã Ia Piơr 61625 26 Bưu Cục Phát Chư Prông 61650

HUYỆN PHÚ THIỆN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Phú Thiện 61700 2 Huyện ủy 61701 3 Hội đồng nhân dân 61702 4 Ủy ban nhân dân 61703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 61704 6 Thị trấn Phú Thiện 61706 7 Xã Chư A Thai 61707 8 Xã Ayun Hạ 61708 9 Xã Ia Ake 61709 10 Xã Ia Sol 61710 11 Xã Ia Piar 61711 12 Xã Ia Yeng 61712 13 Xã Ia Peng 61713 14 Xã Chrôh Pơnan 61714 15 Xã Ia Hiao 61715 16 Bưu Cục Phát Phú Thiện 61750

HUYỆN CHƯ PƯH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Chư Pưh 61800 2 Huyện ủy 61801 3 Hội đồng nhân dân 61802 4 Ủy ban nhân dân 61803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 61804 6 Thị trấn Nhơn Hoà 61806 7 Xã Ia Rong 61807 8 Xã Ia Hrú 61808 9 Xã Ia Dreng 61809 10 Xã Ia Hla 61810 11 Xã Chư Don 61811 12 Xã Ia Phang 61812 13 Xã Ia Le 61813 14 Xã Ia Blứ 61814 15 Bưu Cục Phát Chư Pưh 61850

HUYỆN CHƯ SÊ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Chư Sê 61900 2 Huyện ủy 61901 3 Hội đồng nhân dân 61902 4 Ủy ban nhân dân 61903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 61904 6 Thị trấn Chư Sê 61906 7 Xã Dun 61907 8 Xã Albá 61908 9 Xã Bờ Ngoong 61909 10 Xã Bar Măih 61910 11 Xã Ia Tiêm 61911 12 Xã Chư Pơng 61912 13 Xã Ia Glai 61913 14 Xã Ia Hlốp 61914 15 Xã Ia Ko 61915 16 Xã Ia Blang 61916 17 Xã Ia Pal 61917 18 Xã Kông HTok 61918 19 Xã Ayun 61919 20 Xã Hbông 61920 21 Bưu Cục Phát Chư Sê 61950

THỊ XÃ AYUN PA

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Ayun Pa 62000 2 Thị ủy 62001 3 Hội đồng nhân dân 62002 4 Ủy ban nhân dân 62003 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 62004 6 Phường Đoàn Kết 62006 7 Phường Sông Bờ 62007 8 Phường Cheo Reo 62008 9 Phường Hòa Bình 62009 10 Xã Chư Băh 62010 11 Xã Ia Rbol 62011 12 Xã Ia Sao 62012 13 Xã Ia RTô 62013 14 Bưu Cục Phát Ayun Pa 62050

HUYỆN KRÔNG PA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Krông Pa 62100 2 Huyện ủy 62101 3 Hội đồng nhân dân 62102 4 Ủy ban nhân dân 62103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 62104 6 Thị trấn Phú Túc 62106 7 Xã Phú Cần 62107 8 Xã Ia Mlah 62108 9 Xã Đất Bằng 62109 10 Xã Chư Rcăm 62110 11 Xã Ia Rsai 62111 12 Xã Ia Rsươm 62112 13 Xã Uar 62113 14 Xã Chư Gu 62114 15 Xã Chư Drăng 62115 16 Xã Ia Rmok 62116 17 Xã Chư Ngọc 62117 18 Xã Ia Dreh 62118 19 Xã Krông Năng 62119 20 Bưu Cục Phát Krông Pa 62150 21 Bưu Cục Siêm 62151

HUYỆN IA PA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Ia Pa 62200 2 Huyện ủy 62201 3 Hội đồng nhân dân 62202 4 Ủy ban nhân dân 62203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 62204 6 Xã Kim Tân 62206 7 Xã Chư Răng 62207 8 Xã Phường Tó 62208 9 Xã Ia Mrơn 62209 10 Xã Ia Trôk 62210 11 Xã Ia Broăi 62211 12 Xã Ia Tul 62212 13 Xã Chư Mố 62213 14 Xã Ia Kdăm 62214 15 Bưu Cục Phát Ia Pa 62250 16 Bưu Cục Mrơn 62251

HUYỆN KÔNG CHRO

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Kông Chro 62300 2 Huyện ủy 62301 3 Hội đồng nhân dân 62302 4 Ủy ban nhân dân 62303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 62304 6 Thị trấn Kông Chro 62306 7 Xã Ya Ma 62307 8 Xã Đăk Tpang 62308 9 Xã Kông Yang 62309 10 Xã An Trung 62310 11 Xã Chư Krey 62311 12 Xã Đăk Phường Pho 62312 13 Xã Yang Trung 62313 14 Xã Chơ Long 62314 15 Xã Yang Nam 62315 16 Xã Đắk Kơ Ning 62316 17 Xã Sró 62317 18 Xã Đăk Song 62318 19 Xã Đăk Pling 62319 20 Bưu Cục Phát Kông Chro 62350

HUYỆN ĐẮK PƠ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đắk Pơ 62400 2 Huyện ủy 62401 3 Hội đồng nhân dân 62402 4 Ủy ban nhân dân 62403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 62404 6 Thị trấn Đắk Pơ 62406 7 Xã An Thành 62407 8 Xã Hà Tam 62408 9 Xã Yang Bắc 62409 10 Xã Ya Hội 62410 11 Xã Phú An 62411 12 Xã Tân An 62412 13 Xã Cư An 62413 14 Bưu Cục Phát Đắk Pơ 62450

THỊ XÃ AN KHÊ

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã An Khê 62500 2 Thị ủy 62501 3 Hội đồng nhân dân 62502 4 Ủy ban nhân dân 62503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 62504 6 Phường Tây Sơn 62506 7 Phường An Phú 62507 8 Phường An Tân 62508 9 Phường Ngô Mây 62509 10 Xã Song An 62510 11 Xã Cửu An 62511 12 Xã Tú An 62512 13 Xã Xuân An 62513 14 Xã Thành An 62514 15 Phường An Phước 62515 16 Phường An Bình 62516 17 Bưu Cục Phát An Khê 62550

HUYỆN KBANG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện KBang 62600 2 Huyện ủy 62601 3 Hội đồng nhân dân 62602 4 Ủy ban nhân dân 62603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 62604 6 Thị trấn KBang 62606 7 Xã Đak Smar 62607 8 Xã Sơ Pai 62608 9 Xã Sơn Lang 62609 10 Xã Đăk Rong 62610 11 Xã Kon Pne 62611 12 Xã Krong 62612 13 Xã Lơ Ku 62613 14 Xã Tơ Tung 62614 15 Xã Đông 62615 16 Xã Kông Lơng Khơng 62616 17 Xã Kông Bờ La 62617 18 Xã Đăk Hlơ 62618 19 Xã Nghĩa An 62619 20 Bưu Cục Phát Kbang 62650

HUYỆN MANG YANG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Mang Yang 62700 2 Huyện ủy 62701 3 Hội đồng nhân dân 62702 4 Ủy ban nhân dân 62703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 62704 6 Thị trấn Kon Dơng 62706 7 Xã Đăk Yă 62707 8 Xã Đak Ta Ley 62708 9 Xã Hra 62709 10 Xã Đak Jơ Ta 62710 11 Xã Ayun 62711 12 Xã Đăk Djrăng 62712 13 Xã Lơ Pang 62713 14 Xã Kon Thụp 62714 15 Xã Đê Ar 62715 16 Xã Đăk Trôi 62716 17 Xã Kon Chiêng 62717 18 Bưu Cục Phát Mang Yang 62750

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button