Tổng hợp

Mã Zipcode Khánh Hoà – Mã bưu điện Khánh Hoà mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Khánh Hòa 57000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 57001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 57002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 57003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 57004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 57005 7 Đảng ủy khối cơ quan 57009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 57010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 57011 10 Báo Khánh Hòa 57016 11 Hội đồng nhân dân 57021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 57030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 57035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 57036 15 Kiểm toán nhà nước tại khu vực VIII 57037 16 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 57040 17 Sở Công Thương 57041 18 Sở Kế hoạch và Đầu tư 57042 19 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 57043 20 Sở Ngoại vụ 57044 21 Sở Tài chính 57045 22 Sở Thông tin và Truyền thông 57046 23 Sở Văn hoá và Thể thao 57047 24 Sở Du lịch 57048 25 Công an tỉnh 57049 26 Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 57050 27 Sở Nội vụ 57051 28 Sở Tư pháp 57052 29 Sở Giáo dục và Đào tạo 57053 30 Sở Giao thông vận tải 57054 31 Sở Khoa học và Công nghệ 57055 32 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 57056 33 Sở Tài nguyên và Môi trường 57057 34 Sở Xây dựng 57058 35 Sở Y tế 57060 36 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 57061 37 Ban Dân tộc 57062 38 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 57063 39 Thanh tra tỉnh 57064 40 Trường chính trị tỉnh 57065 41 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 57066 42 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 57067 43 Bảo hiểm xã hội tỉnh 57070 44 Cục Thuế 57078 45 Cục Hải quan 57079 46 Cục Thống kê 57080 47 Kho bạc Nhà nước tỉnh 57081 48 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 57085 49 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 57086 50 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 57087 51 Liên đoàn Lao động tỉnh 57088 52 Hội Nông dân tỉnh 57089 53 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 57090 54 Tỉnh Đoàn 57091 55 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 57092 56 Hội Cựu chiến binh tỉnh 57093

THÀNH PHỐ NHA TRANG

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Nha Trang 57100 2 Thành ủy 57101 3 Hội đồng nhân dân 57102 4 Ủy ban nhân dân 57103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57104 6 Phường Lộc Thọ 57106 7 Phường Xương Huân 57107 8 Phường Vĩnh Thọ 57108 9 Phường Vĩnh Phước 57109 10 Phường Vĩnh Hải 57110 11 Phường Vĩnh Hòa 57111 12 Xã Vĩnh Lương 57112 13 Xã Vĩnh Phương 57113 14 Xã Vĩnh Ngọc 57114 15 Phường Ngọc Hiệp 57115 16 Phường Vạn Thạnh 57116 17 Phường Vạn Thắng 57117 18 Phường Phương Sài 57118 19 Phường Phương Sơn 57119 20 Xã Vĩnh Hiệp 57120 21 Xã Vĩnh Thạnh 57121 22 Xã Vĩnh Trung 57122 23 Xã Vĩnh Thái 57123 24 Phường Phước Hải 57124 25 Phường Phước Tân 57125 26 Phường Phước Tiến 57126 27 Phường Tân Lập 57127 28 Phường Phước Hòa 57128 29 Phường Vĩnh Nguyên 57129 30 Phường Vĩnh Trường 57130 31 Phường Phước Long 57131 32 Xã Phước Đồng 57132 33 Bưu Cục Phát Nha Trang 57150 34 Bưu Cục KHL Nha Trang 57151 35 Bưu Cục TMĐT Nha Trang 57152 36 Bưu Cục Lê Thánh Tôn 57153 37 Bưu Cục Nguyễn Thiện Thuật 57154 38 Bưu Cục Tháp Bà 57155 39 Bưu Cục Đồng Đế 57156 40 Bưu Cục Đường Đệ 57157 41 Bưu Cục Vĩnh Lương 57158 42 Bưu Cục Vạn Thạnh 57159 43 Bưu Cục Phương Sài 57160 44 Bưu Cục Vĩnh Thạnh 57161 45 Bưu Cục Lê Hồng Phong 57162 46 Bưu Cục Tân Lập 57163 47 Bưu Cục Vĩnh Nguyên 57164 48 Bưu Cục Bình Tân 57165 49 Bưu Cục Phước Đồng 57166 50 Bưu Cục Hòn Rớ 57167 51 Bưu Cục Hệ 1 Khánh Hòa 57199

HUYỆN VẠN NINH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Vạn Ninh 57200 2 Huyện ủy 57201 3 Hội đồng nhân dân 57202 4 Ủy ban nhân dân 57203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57204 6 Thị trấn Vạn Giã 57206 7 Xã Vạn Hưng 57207 8 Xã Xuân Sơn 57208 9 Xã Vạn Lương 57209 10 Xã Vạn Phú 57210 11 Xã Vạn Bình 57211 12 Xã Vạn Thắng 57212 13 Xã Vạn Khánh 57213 14 Xã Vạn Long 57214 15 Xã Vạn Phước 57215 16 Xã Đại Lãnh 57216 17 Xã Vạn Thọ 57217 18 Xã Vạn Thạnh 57218 19 Bưu Cục Phát Vạn Ninh 57250 20 Bưu Cục Xuân Tự 57251 21 Bưu Cục Đại Lãnh 57252 22 Bưu Cục Vạn Thọ 57253

THỊ XÃ NINH HÒA

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Ninh Hòa 57300 2 Thị ủy 57301 3 Hội đồng nhân dân 57302 4 Ủy ban nhân dân 57303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57304 6 Phường Ninh Hiệp 57306 7 Xã Ninh Thân 57307 8 Xã Ninh Phụng 57308 9 Xã Ninh Xuân 57309 10 Xã Ninh Bình 57310 11 Xã Ninh Quang 57311 12 Phường Ninh Giang 57312 13 Phường Ninh Hà 57313 14 Xã Ninh Lộc 57314 15 Xã Ninh Ích 57315 16 Xã Ninh Hưng 57316 17 Xã Ninh Tân 57317 18 Xã Ninh Sim 57318 19 Xã Ninh Tây 57319 20 Xã Ninh Thượng 57320 21 Xã Ninh Sơn 57321 22 Xã Ninh An 57322 23 Xã Ninh Trung 57323 24 Xã Ninh Đông 57324 25 Phường Ninh Đa 57325 26 Xã Ninh Thọ 57326 27 Phường Ninh Hải 57327 28 Phường Ninh Diêm 57328 29 Phường Ninh Thủy 57329 30 Xã Ninh Phú 57330 31 Xã Ninh Phước 57331 32 Xã Ninh Vân 57332 33 Bưu Cục Phát Ninh Hòa 57350 34 Bưu Cục KHL Ninh Hòa 57351 35 Bưu Cục Ngã Ba Trong 57352 36 Bưu Cục Ninh Xuân 57353 37 Bưu Cục Ninh Ích 57354 38 Bưu Cục Dục Mỹ 57355 39 Bưu Cục Lạc An 57356 40 Bưu Cục Hòn Khói 57357 41 Bưu Cục Ninh Phước 57358

HUYỆN KHÁNH VĨNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Khánh Vĩnh 57400 2 Huyện ủy 57401 3 Hội đồng nhân dân 57402 4 Ủy ban nhân dân 57403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57404 6 Thị trấn Khánh Vĩnh 57406 7 Xã Sông Cầu 57407 8 Xã Khánh Phú 57408 9 Xã Khánh Thành 57409 10 Xã Cầu Bà 57410 11 Xã Liên Sang 57411 12 Xã Sơn Thái 57412 13 Xã Giang Ly 57413 14 Xã Khánh Thượng 57414 15 Xã Khánh Nam 57415 16 Xã Khánh Trung 57416 17 Xã Khánh Hiệp 57417 18 Xã Khánh Bình 57418 19 Xã Khánh Đông 57419 20 Bưu Cục Phát Khánh Vĩnh 57450

HUYỆN DIÊN KHÁNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Diên Khánh 57500 2 Huyện ủy 57501 3 Hội đồng nhân dân 57502 4 Ủy ban nhân dân 57503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57504 6 Thị trấn Diên Khánh 57506 7 Xã Diên Phú 57507 8 Xã Diên Điền 57508 9 Xã Diên Sơn 57509 10 Xã Diên Lâm 57510 11 Xã Diên Xuân 57511 12 Xã Diên Đồng 57512 13 Xã Diên Thọ 57513 14 Xã Diên Tân 57514 15 Xã Suối Tiên 57515 16 Xã Diên Lộc 57516 17 Xã Diên Hòa 57517 18 Xã Diên Phước 57518 19 Xã Diên Lạc 57519 20 Xã Diên Thạnh 57520 21 Xã Diên Bình 57521 23 Xã Diên Toàn 57523 24 Xã Diên An 57524 25 Bưu Cục Phát Diên Khánh 57530 26 Bưu Cục Ngã Ba Thành 57531 27 Bưu Cục Diên Xuân 57532 28 Bưu Cục Diên Phước 57533 29 Bưu Cục Suối Hiệp 57534

HUYỆN KHÁNH SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Khánh Sơn 57550 2 Huyện ủy 57551 3 Hội đồng nhân dân 57552 4 Ủy ban nhân dân 57553 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57554 6 Thị trấn Tô Hạp 57556 7 Xã Ba Cụm Bắc 57557 8 Xã Ba Cụm Nam 57558 9 Xã Sơn Bình 57559 10 Xã Thành Sơn 57560 11 Xã Sơn Lâm 57561 12 Xã Sơn Hiệp 57562 13 Xã Sơn Trung 57563 14 Bưu Cục Phát Khánh Sơn 57575

HUYỆN CAM LÂM

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cam Lâm 57600 2 Huyện ủy 57601 3 Hội đồng nhân dân 57602 4 Ủy ban nhân dân 57603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57604 6 Thị trấn Cam Đức 57606 7 Xã Cam Hiệp Bắc 57607 8 Xã Cam Hiệp Nam 57608 9 Xã Cam Thành Bắc 57609 10 Xã Cam An Nam 57610 11 Xã Cam An Bắc 57611 12 Xã Cam Phước Tây 57612 13 Xã Sơn Tân 57613 14 Xã Cam Hải Tây 57614 15 Xã Cam Hải Đông 57615 16 Xã Cam Hòa 57616 17 Xã Cam Tân 57617 18 Xã Suối Tân 57618 19 Xã Suối Cát 57619 20 Bưu Cục Phát Cam Lâm 57650 21 Bưu Cục Cam An Nam 57651 22 Bưu Cục Cam Hòa 57652 23 Bưu Cục Suối Tân 57653 24 Bưu Cục Suối Dầu 57654

THÀNH PHỐ CAM RANH

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Cam Ranh 57800 2 Thành ủy 57801 3 Hội đồng nhân dân 57802 4 Ủy ban nhân dân 57803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57804 6 Phường Cam Phú 57806 7 Phường Cam Lộc 57807 8 Phường Cam Thuận 57808 9 Phường Cam Linh 57809 10 Phường Cam Lợi 57810 11 Phường Ba Ngòi 57811 12 Xã Cam Phước Đông 57812 13 Xã Cam Thịnh Tây 57813 14 Xã Cam Thịnh Đông 57814 15 Xã Cam Lập 57815 16 Xã Cam Bình 57816 17 Phường Cam Nghĩa 57817 18 Xã Cam Thành Nam 57818 19 Phường Cam Phúc Bắc 57819 20 Phường Cam Phúc Nam 57820 21 Bưu Cục Phát Cam Ranh 57850 22 Bưu Cục Cam Phú 57851 23 Bưu Cục Cam Phước Đông 57852 24 Bưu Cục Mỹ Thanh 57853 25 Bưu Cục Mỹ Ca 57854 26 Bưu Cục Cam Phúc Nam 57855 27 Bưu Cục Cam Phúc 57856 28 BĐVHX Bình Hưng 57857 29 Bưu Cục KHL-HCC Cam Ranh 57898

HUYỆN TRƯỜNG SA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Trường Sa 57900 2 Huyện ủy 57901 3 Hội đồng nhân dân 57902 4 Ủy ban nhân dân 57903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57904 6 Thị trấn Trường Sa 57906 7 Xã Sinh Tồn 57907 8 Xã Song Tử Tây 57908 9 Bưu Cục Phát Trường Sa 57950 10 Bưu Cục Trường Sa 57951 11 BĐVH Đảo Trường Sa 57952 12 BĐVH Đảo Sinh Tồn 57953

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button