Tổng hợp

Mã Zipcode Lâm Đồng – Mã bưu điện Lâm Đồng mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Lâm Đồng 66000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 66001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 66002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 66003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 66004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 66005 7 Đảng ủy khối cơ quan 66009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 66010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 66011 10 Báo Lâm Đồng 66016 11 Hội đồng nhân dân 66021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 66030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 66035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 66036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 66040 16 Sở Công Thương 66041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 66042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 66043 19 Sở Ngoại vụ 66044 20 Sở Tài chính 66045 21 Sở Thông tin và Truyền thông 66046 22 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 66047 23 Công an tỉnh 66049 24 Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy 66050 25 Sở Nội vụ 66051 26 Sở Tư pháp 66052 27 Sở Giáo dục và Đào tạo 66053 28 Sở Giao thông vận tải 66054 29 Sở Khoa học và Công nghệ 66055 30 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 66056 31 Sở Tài nguyên và Môi trường 66057 32 Sở Xây dựng 66058 33 Sở Y tế 66060 34 Bộ chỉ huy Quân sự 66061 35 Ban Dân tộc 66062 36 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 66063 37 Thanh tra tỉnh 66064 38 Trường chính trị tỉnh 66065 39 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 66066 40 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 66067 41 Bảo hiểm xã hội tỉnh 66070 42 Cục Thuế 66078 43 Cục Hải quan 66079 44 Cục Thống kê 66080 45 Kho bạc Nhà nước tỉnh 66081 46 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 66085 47 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 66086 48 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 66087 49 Liên đoàn Lao động tỉnh 66088 50 Hội Nông dân tỉnh 66089 51 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 66090 52 Tỉnh đoàn 66091 53 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 66092 54 Hội Cựu chiến binh tỉnh 66093

THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Đà Lạt 66100 2 Thành ủy 66101 3 Hội đồng nhân dân 66102 4 Ủy ban nhân dân 66103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66104 6 Phường 8 66106 7 Phường 7 66107 8 Phường 6 66108 9 Phường 2 66109 10 Phường 1 66110 11 Phường 9 66111 12 Phường 12 66112 13 Phường 5 66113 14 Xã Tà Nung 66114 15 Phường 4 66115 16 Phường 3 66116 17 Phường 10 66117 18 Phường 11 66118 19 Xã Xuân Thọ 66119 20 Xã Xuân Trường 66120 21 Xã Trạm Hành 66121 22 Bưu Cục Phát Đà Lạt 66150 23 Bưu Cục KHL Đà Lạt 66151 24 Bưu Cục Phù Đổng Thiên Vương 66152 25 Bưu Cục Phan Đình Phùng 66153 26 Bưu Cục Phan Chu Trinh 66154 27 Bưu Cục Quang Trung 66155 28 Bưu Cục Thái Phiên 66156 29 Bưu Cục Trần Phu 66157 30 Bưu Cục Cầu Đất 66158 31 Bưu Cục Trung tâm hành chính tỉnh 66198 32 Bưu Cục Hệ 1 Lâm Đồng 66199

HUYỆN LẠC DƯƠNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Lạc Dương 66200 2 Huyện ủy 66201 3 Hội đồng nhân dân 66202 4 Ủy ban nhân dân 66203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66204 6 Thị trấn Lạc Dương 66206 7 Xã Đạ Sar 66207 8 Xã Lát 66208 9 Xã Đưng KNớ 66209 10 Xã Đạ Nhim 66210 11 Xã Đạ Chais 66211 12 Bưu Cục Phát Lạc Dương 66225

HUYỆN ĐAM RÔNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đam Rông 66250 2 Huyện ủy 66251 3 Hội đồng nhân dân 66252 4 Ủy ban nhân dân 66253 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66254 6 Xã Rô Men 66256 7 Xã Đạ M’ Rong 66257 8 Xã Đạ Rsal 66258 9 Xã Liêng Srônh 66259 10 Xã Phi Liêng 66260 11 Xã Đạ K’ Nàng 66261 12 Xã Đạ Tông 66262 13 Xã Đạ Long 66263 14 Bưu Cục Phát Đam Rông 66275 15 Bưu Cục Đạ Rsal 66276

HUYỆN LÂM HÀ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Lâm Hà 66300 2 Huyện ủy 66301 3 Hội đồng nhân dân 66302 4 Ủy ban nhân dân 66303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66304 6 Thị trấn Đinh Văn 66306 7 Xã Nam Hà 66307 8 Xã Phi Tô 66308 9 Xã Đạ Đờn 66309 10 Xã Tân Văn 66310 11 Xã Tân Hà 66311 12 Xã Gia Lâm 66312 13 Thị trấn Nam Ban 66313 14 Xã Đông Thanh 66314 15 Xã Mê Linh 66315 16 Xã Phu Sơn 66316 17 Xã Phuc Thọ 66317 18 Xã Tân Thanh 66318 19 Xã Hoài Đức 66319 20 Xã Liên Hà 66320 21 Xã Đan Phượng 66321 22 Bưu Cục Phát Lâm Hà 66350 23 Bưu Cục Tân Hà 66351 24 Bưu Cục Nam Ban 66352

HUYỆN BẢO LÂM

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bảo Lâm 66400 2 Huyện ủy 66401 3 Hội đồng nhân dân 66402 4 Ủy ban nhân dân 66403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66404 6 Thị trấn Lộc Thắng 66406 7 Xã Lộc Ngãi 66407 8 Xã Lộc Phu 66408 9 Xã Lộc Lâm 66409 10 Xã B’ Lá 66410 11 Xã Lộc Quảng 66411 12 Xã Lộc An 66412 13 Xã Lộc Đức 66413 14 Xã Lộc Bảo 66414 15 Xã Lộc Bắc 66415 16 Xã Lộc Tân 66416 17 Xã Lộc Thành 66417 18 Xã Lộc Nam 66418 19 Xã Tân Lạc 66419 20 Bưu Cục Phát Bảo Lâm 66425 21 Bưu Cục Lộc An 66426

THÀNH PHỐ BẢO LỘC

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Bảo Lộc 66450 2 Thành ủy 66451 3 Hội đồng nhân dân 66452 4 Ủy ban nhân dân 66453 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66454 6 Phường 1 66456 7 Phường Lộc Phát 66457 8 Phường 2 66458 9 Phường B’lao 66459 10 Phường Lộc Sơn 66460 11 Xã Lộc Nga 66461 12 Xã Lộc Thanh 66462 13 Xã Đạm Bri 66463 14 Phường Lộc Tiến 66464 15 Xã Lộc Châu 66465 16 Xã Đại Lào 66466 17 Bưu Cục Phát Bảo Lộc 66475 18 Bưu Cục Hà Giang 66476 19 Bưu Cục Lộc Phát 66477 20 Bưu Cục Nguyễn Công Trứ 66478 21 Bưu Cục KCN Lộc Sơn 66479 22 Bưu Cục Lộc Nga 66480 23 Bưu Cục Lộc Tiến 66481 24 Bưu Cục Lôc Châu 66482

HUYỆN CÁT TIÊN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cát Tiên 66500 2 Huyện ủy 66501 3 Hội đồng nhân dân 66502 4 Ủy ban nhân dân 66503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66504 6 Thị trấn Cát Tiên 66506 7 Xã Mỹ Lâm 66507 8 Xã Nam Ninh 66508 9 Xã Gia Viễn 66509 10 Xã Đức Phổ 66510 11 Xã Quảng Ngãi 66511 12 Xã Tư Nghĩa 66512 13 Xã Tiên Hoàng 66513 14 Xã Đồng Nai Thượng 66514 15 Xã Phước Cát 2 66515 16 Xã Phước Cát 1 66516 17 Bưu Cục Phát Cát Tiên 66550

HUYỆN ĐẠ TẺH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đạ Tẻh 66600 2 Huyện ủy 66601 3 Hội đồng nhân dân 66602 4 Ủy ban nhân dân 66603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66604 6 Thị trấn Đạ Tẻh 66606 7 Xã Đạ Kho 66607 8 Xã Hà Đông 66608 9 Xã Triệu Hải 66609 10 Xã Đạ Pal 66610 11 Xã Quảng Trị 66611 12 Xã Mỹ Đức 66612 13 Xã Quốc Oai 66613 14 Xã An Nhơn 66614 15 Xã Hương Lâm 66615 16 Xã Đạ Lây 66616 17 Bưu Cục Phát Đạ Tẻh 66625

HUYỆN ĐẠ HUOAI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đạ Huoai 66650 2 Huyện ủy 66651 3 Hội đồng nhân dân 66652 4 Ủy ban nhân dân 66653 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66654 6 Thị trấn Ma Đa Guôi 66656 7 Xã Hà Lâm 66657 8 Xã Phước Lộc 66658 9 Xã Đạ Tồn 66659 10 Xã Đạ Oai 66660 11 Xã Ma Đa Guôi 66661 12 Xã Đoàn Kết 66662 13 Xã Đạ Ploa 66663 14 Thị trấn Đạ M’ri 66664 15 Xã Đạ M’ri 66665 16 Bưu Cục Phát Đạ Huoai 66675 17 Bưu Cục Đạm Ri 66676

HUYỆN DI LINH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Di Linh 66700 2 Huyện ủy 66701 3 Hội đồng nhân dân 66702 4 Ủy ban nhân dân 66703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66704 6 Thị trấn Di Linh 66706 7 Xã Tân Nghĩa 66707 8 Xã Tân Châu 66708 9 Xã Liên Đầm 66709 10 Xã Gung Ré 66710 11 Xã Bảo Thuận 66711 12 Xã Tam Bố 66712 13 Xã Gia Hiệp 66713 14 Xã Đinh Lạc 66714 15 Xã Tân Thượng 66715 16 Xã Đinh Trang Thượng 66716 17 Xã Tân Lâm 66717 18 Xã Đinh Trang Hòa 66718 19 Xã Hòa Trung 66719 20 Xã Hòa Ninh 66720 21 Xã Hòa Nam 66721 22 Xã Hòa Bắc 66722 23 Xã Sơn Điền 66723 24 Xã Gia Bắc 66724 25 Bưu Cục Phát Di Linh 66750 26 Bưu Cục Hòa Ninh 66751 27 Bưu Cục HCC Di Linh 66798

HUYỆN ĐỨC TRỌNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đức Trọng 66800 2 Huyện ủy 66801 3 Hội đồng nhân dân 66802 4 Ủy ban nhân dân 66803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66804 6 Thị trấn Liên Nghĩa 66806 7 Xã Hiệp Thạnh 66807 8 Xã Liên Hiệp 66808 9 Xã N’Thol Hạ 66809 10 Xã Tân Hội 66810 11 Xã Tân Thành 66811 12 Xã Phu Hội 66812 13 Xã Hiệp An 66813 14 Xã Bình Thạnh 66814 15 Xã Ninh Gia 66815 16 Xã Tà Hine 66816 17 Xã Ninh Loan 66817 18 Xã Đà Loan 66818 19 Xã Tà Năng 66819 20 Xã Đa Quyn 66820 21 Bưu Cục Phát Đức Trọng 66850 22 Bưu Cục Finom 66851 23 Bưu Cục Ninh Gia 66852 24 BĐVHX R’chai 66853 25 BĐVHX K’nai 66854 26 Bưu Cục HCC Đức Trọng 66898 12

HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đơn Dương 66900 2 Huyện ủy 66901 3 Hội đồng nhân dân 66902 4 Ủy ban nhân dân 66903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66904 6 Thị trấn Thạnh Mỹ 66906 7 Xã Quảng Lập 66907 8 Xã Lạc Lâm 66908 9 Xã Đạ Ròn 66909 10 Xã Tu Tra 66910 11 Xã Ka Đơn 66911 12 Xã Pró 66912 13 Xã Ka Đô 66913 14 Xã Lạc Xuân 66914 15 Thị trấn D’Ran 66915 16 Bưu Cục Phát Đơn Dương 66950 17 Bưu Cục Lạc Lâm 66951 18 Bưu Cục Dran 66952

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button