Tổng hợp

Mã Zipcode Long An – Mã bưu điện Long An mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Long An 82000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 82001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 82002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 82003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 82004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 82005 7 Đảng ủy khối cơ quan 82009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 82010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 82011 10 Báo Long An 82016 11 Hội đồng nhân dân 82021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 82030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 82035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 82036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 82040 16 Sở Công Thương 82041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 82042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 82043 19 Sở Ngoại vụ 82044 20 Sở Tài chính 82045 21 Sở Thông tin và Truyền thông 82046 22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 82047 23 Công an tỉnh 82049 24 Sở Nội vụ 82051 25 Sở Tư pháp 82052 26 Sở Giáo dục và Đào tạo 82053 27 Sở Giao thông vận tải 82054 28 Sở Khoa học và Công nghệ 82055 29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 82056 30 Sở Tài nguyên và Môi trường 82057 31 Sở Xây dựng 82058 32 Sở Y tế 82060 33 Bộ chỉ huy Quân sự 82061 34 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 82063 35 Thanh tra tỉnh 82064 36 Trường chính trị tỉnh 82065 37 Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam 82066 38 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 82067 39 Bảo hiểm xã hội tỉnh 82070 40 Cục Thuế 82078 41 Cục Hải quan 82079 42 Cục Thống kê 82080 43 Kho bạc Nhà nước tỉnh 82081 44 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 82085 45 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 82086 46 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 82087 47 Liên đoàn Lao động tỉnh 82088 48 Hội Nông dân tỉnh 82089 49 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 82090 50 Tỉnh Đoàn 82091 51 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 82092 52 Hội Cựu chiến binh tỉnh 82093

THÀNH PHỐ TÂN AN

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Tân An 82100 2 Thành ủy 82101 3 Hội đồng nhân dân 82102 4 Ủy ban nhân dân 82103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 82104 6 Phường 1 82106 7 Phường 5 82107 8 Xã Nhơn Thạnh Trung 82108 9 Xã Hướng Thọ Phú 82109 10 Phường 6 82110 11 Phường 2 82111 12 Xã Lợi Bình Nhơn 82112 13 Phường Khánh Hậu 82113 14 Phường 4 82114 15 Phường Tân Khánh 82115 16 Xã An Vĩnh Ngãi 82116 17 Phường 7 82117 18 Phường 3 82118 19 Xã Bình Tâm 82119 20 Bưu Cục Phát Tân An 82150 21 Bưu Cục Chợ Tân An 82151 22 Bưu Cục Hệ 1 Long An 82199

HUYỆN CHÂU THÀNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Châu Thành 82200 2 Huyện ủy 82201 3 Hội đồng nhân dân 82202 4 Ủy ban nhân dân 82203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 82204 6 Thị trấn Tầm Vu 82206 7 Xã Phước Tân Hưng 82207 8 Xã Thanh Phú Long 82208 9 Xã Thanh Vĩnh Đông 82209 10 Xã Thuận Mỹ 82210 11 Xã Phú Ngãi Trị 82211 12 Xã Bình Quới 82212 13 Xã Hòa Phú 82213 14 Xã Vĩnh Công 82214 15 Xã Hiệp Thạnh 82215 16 Xã Dương Xuân Hội 82216 17 Xã Long Trì 82217 18 Xã An Lục Long 82218 19 Bưu Cục Phát Châu Thành 82250

HUYỆN TÂN TRỤ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tân Trụ 82300 2 Huyện ủy 82301 3 Hội đồng nhân dân 82302 4 Ủy ban nhân dân 82303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 82304 6 Thị trấn Tân Trụ 82306 7 Xã Tân Phước Tây 82307 8 Xã Bình Trinh Đông 82308 9 Xã An Nhựt Tân 82309 10 Xã Mỹ Bình 82310 11 Xã Quê Mỹ Thạnh 82311 12 Xã Lạc Tấn 82312 13 Xã Bình Lãng 82313 14 Xã Bình Tịnh 82314 15 Xã Đức Tân 82315 16 Xã Nhựt Ninh 82316 17 Bưu Cục Phát Tân Trụ 82350

HUYỆN CẦN ĐƯỚC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cần Đước 82400 2 Huyện ủy 82401 3 Hội đồng nhân dân 82402 4 Ủy ban nhân dân 82403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 82404 6 Thị trấn Cần Đước 82406 7 Xã Tân Lân 82407 8 Xã Mỹ Lệ 82408 9 Xã Tân Trạch 82409 10 Xã Long Hòa 82410 11 Xã Long Khê 82411 12 Xã Long Trạch 82412 13 Xã Phước Vân 82413 14 Xã Long Định 82414 15 Xã Long Sơn 82415 16 Xã Phước Tuy 82416 17 Xã Tân Ân 82417 18 Xã Tân Chánh 82418 19 Xã Phước Đông 82419 20 Xã Long Cang 82420 21 Xã Long Hựu Đông 82421 22 Xã Long Hựu Tây 82422 23 Bưu Cục Phát Cần Đước 82450 24 Bưu Cục Rạch Kiến 82451 25 BĐVHX Mỹ Lệ 2 82452 26 BĐVHX Phước Vân 1 82453 27 BĐVHX Long Hựu Đông 1 82454

HUYỆN CẦN GIUỘC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cần Giuộc 82500 2 Huyện ủy 82501 3 Hội đồng nhân dân 82502 4 Ủy ban nhân dân 82503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 82504 6 Thị trấn Cần Giuộc 82506 7 Xã Long Hậu 82507 8 Xã Tân Kim 82508 9 Xã Mỹ Lộc 82509 10 Xã Long Thượng 82510 11 Xã Phước Lý 82511 12 Xã Phước Hậu 82512 13 Xã Phước Lâm 82513 14 Xã Thuận Thành 82514 15 Xã Trường Bình 82515 16 Xã Phước Lại 82516 17 Xã Phước Vĩnh Đông 82517 18 Xã Phước Vĩnh Tây 82518 19 Xã Long An 82519 20 Xã Long Phụng 82520 21 Xã Đông Thạnh 82521 22 Xã Tân Tập 82522 23 Bưu Cục Phát Cần Giuộc 82550

HUYỆN BẾN LỨC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bến Lức 82600 2 Huyện ủy 82601 3 Hội đồng nhân dân 82602 4 Ủy ban nhân dân 82603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 82604 6 Thị trấn Bến Lức 82606 7 Xã Mỹ Yên 82607 8 Xã Thanh Phú 82608 9 Xã Tân Bửu 82609 10 Xã Tân Hòa 82610 11 Xã Lương Bình 82611 12 Xã Thạnh Lợi 82612 13 Xã Thạnh Hòa 82613 14 Xã Lương Hòa 82614 15 Xã Bình Đức 82615 16 Xã An Thạnh 82616 17 Xã Thạnh Đức 82617 18 Xã Nhựt Chánh 82618 19 Xã Long Hiệp 82619 20 Xã Phước Lợi 82620 21 Bưu Cục Phát Bến Lức 82650 22 Bưu Cục Thuận Đạo 82651 23 Bưu Cục Gò Đen 82652

HUYỆN ĐỨC HÒA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đức Hòa 82700 2 Huyện ủy 82701 3 Hội đồng nhân dân 82702 4 Ủy ban nhân dân 82703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 82704 6 Thị trấn Hậu Nghĩa 82706 7 Xã Đức Lập Thượng 82707 8 Xã Đức Lập Hạ 82708 9 Xã Tân Mỹ 82709 10 Xã An Ninh Đông 82710 11 Xã Lộc Giang 82711 12 Xã An Ninh Tây 82712 13 Xã Hiệp Hòa 82713 14 Thị trấn Hiệp Hòa 82714 15 Xã Tân Phú 82715 16 Xã Hòa Khánh Tây 82716 17 Xã Hòa Khánh Đông 82717 18 Xã Đức Hòa Thượng 82718 19 Xã Mỹ Hạnh Bắc 82719 20 Xã Mỹ Hạnh Nam 82720 21 Xã Đức Hòa Đông 82721 22 Thị trấn Đức Hòa 82722 23 Xã Hòa Khánh Nam 82723 24 Xã Đức Hòa Hạ 82724 25 Xã Hựu Thạnh 82725 26 Bưu Cục Phát Đức Hòa 82750 27 Bưu Cục Hậu Nghĩa 82751 28 Bưu Cục Mỹ Hạnh Nam 82752 29 Bưu Cục Hạnh Phúc 82753

HUYỆN ĐỨC HUỆ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đức Huệ 82800 2 Huyện ủy 82801 3 Hội đồng nhân dân 82802 4 Ủy ban nhân dân 82803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 82804 6 Thị trấn Đông Thành 82806 7 Xã Mỹ Thạnh Bắc 82807 8 Xã Mỹ Quý Đông 82808 9 Xã Mỹ Quý Tây 82809 10 Xã Mỹ Thạnh Tây 82810 11 Xã Mỹ Bình 82811 12 Xã Mỹ Thạnh Đông 82812 13 Xã Bình Hòa Bắc 82813 14 Xã Bình Thành 82814 15 Xã Bình Hòa Hưng 82815 16 Xã Bình Hòa Nam 82816 17 Bưu Cục Phát Đức Huệ 82850 18 BĐVHX Mỹ Quý Tây 82851 19 BĐVHX Bình Thành 82852

HUYỆN THẠCH HÓA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thạch Hóa 82900 2 Huyện ủy 82901 3 Hội đồng nhân dân 82902 4 Ủy ban nhân dân 82903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 82904 6 Thị trấn Thạnh Hóa 82906 7 Xã Thạnh Phú 82907 8 Xã Thuận Nghĩa Hòa 82908 9 Xã Thuận Bình 82909 10 Xã Tân Hiệp 82910 11 Xã Thạnh Phước 82911 12 Xã Thủy Tây 82912 13 Xã Thạnh An 82913 14 Xã Thủy Đông 82914 15 Xã Tân Tây 82915 16 Xã Tân Đông 82916 17 Bưu Cục Phát Thạnh Hóa 82950

THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Kiến Tường 83000 2 Thị ủy 83001 3 Hội đồng nhân dân 83002 4 Ủy ban nhân dân 83003 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 83004 6 Phường 1 83006 7 Phường 2 83007 8 Phường 3 83008 9 Xã Bình Hiệp 83009 10 Xã Bình Tân 83010 11 Xã Thạnh Trị 83011 12 Xã Tuyên Thạnh 83012 13 Xã Thạnh Hưng 83013 14 Bưu Cục Phát Kiến Tường 83050

HUYỆN MỘC HÓA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Mộc Hóa 83100 2 Huyện ủy 83101 3 Hội đồng nhân dân 83102 4 Ủy ban nhân dân 83103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 83104 6 Xã Tân Thành 83106 7 Xã Bình Hòa Đông 83107 8 Xã Bình Thạnh 83108 9 Xã Bình Hòa Tây 83109 10 Xã Bình Hòa Trung 83110 11 Xã Tân Lập 83111 12 Xã Bình Phong Thạnh 83112 13 Bưu Cục Phát Mộc Hóa 83150 14 BĐVHX Tân Lập 2 83151

HUYỆN VĨNH HƯNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Vĩnh Hưng 83200 2 Huyện ủy 83201 3 Hội đồng nhân dân 83202 4 Ủy ban nhân dân 83203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 83204 6 Thị trấn Vĩnh Hưng 83206 7 Xã Thái Bình Trung 83207 8 Xã Thái Trị 83208 9 Xã Hưng Điền A 83209 10 Xã Khánh Hưng 83210 11 Xã Vĩnh Trị 83211 12 Xã Vĩnh Bình 83212 13 Xã Vĩnh Thuận 83213 14 Xã Tuyên Bình Tây 83214 15 Xã Tuyên Bình 83215 16 Bưu Cục Phát Vĩnh Hưng 83250 17 BĐVHX Hưng Điền 2 83251 18 BĐVHX Vĩnh Bình 2 83252

HUYỆN TÂN HƯNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tân Hưng 83300 2 Huyện ủy 83301 3 Hội đồng nhân dân 83302 4 Ủy ban nhân dân 83303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 83304 6 Thị trấn Tân Hưng 83306 7 Xã Vĩnh Thạnh 83307 8 Xã Thạnh Hưng 83308 9 Xã Hưng Hà 83309 10 Xã Hưng Điền B 83310 11 Xã Hưng Điền 83311 12 Xã Hưng Thạnh 83312 13 Xã Vĩnh Châu B 83313 14 Xã Vĩnh Lợi 83314 15 Xã Vĩnh Châu A 83315 16 Xã Vĩnh Đại 83316 17 Xã Vĩnh Bửu 83317 18 Bưu Cục Phát Tân Hưng 83350

HUYỆN TÂN THẠNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tân Thạnh 83400 2 Huyện ủy 83401 3 Hội đồng nhân dân 83402 4 Ủy ban nhân dân 83403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 83404 6 Thị trấn Tân Thạnh 83406 7 Xã Kiến Bình 83407 8 Xã Nhơn Hoà 83408 9 Xã Tân Lập 83409 10 Xã Nhơn Hòa Lập 83410 11 Xã Bắc Hòa 83411 12 Xã Hậu Thạnh Tây 83412 13 Xã Hậu Thạnh Đông 83413 14 Xã Tân Thành 83414 15 Xã Tân Ninh 83415 16 Xã Nhơn Ninh 83416 17 Xã Tân Hòa 83417 18 Xã Tân Bình 83418 19 Bưu Cục Phát Tân Thạnh 83450

HUYỆN THỦ THỪA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thủ Thừa 83500 2 Huyện ủy 83501 3 Hội đồng nhân dân 83502 4 Ủy ban nhân dân 83503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 83504 6 Thị trấn Thủ Thừa 83506 7 Xã Tân Thành 83507 8 Xã Tân Lập 83508 9 Xã Long Thành 83509 10 Xã Long Thạnh 83510 11 Xã Long Thuận 83511 12 Xã Mỹ Lạc 83512 13 Xã Mỹ Thạnh 83513 14 Xã Mỹ An 83514 15 Xã Bình An 83515 16 Xã Mỹ Phú 83516 17 Xã Bình Thạnh 83517 18 Xã Nhị Thành 83518 19 Bưu Cục Phát Thủ Thừa 83550

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button