Tổng hợp

Mã Zipcode Ninh Bình – Mã bưu điện Ninh Bình mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Ninh Bình 08000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 08001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 08002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 08003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 08004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 08005 7 Đảng ủy khối cơ quan 08009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 08010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 08011 10 Báo Ninh Bình 08016 11 Hội đồng nhân dân 08021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 08030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 08035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 08036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 08040 16 Sở Công Thương 08041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 08042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 08043 19 Sở Tài chính 08045 20 Sở Thông tin và Truyền thông 08046 21 Sở Văn hoá và Thể thao 08047 22 Sở Du lịch 08048 23 Công an tỉnh 08049 24 Sở Nội vụ 08051 25 Sở Tư pháp 08052 26 Sở Giáo dục và Đào tạo 08053 27 Sở Giao thông vận tải 08054 28 Sở Khoa học và Công nghệ 08055 29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08056 30 Sở Tài nguyên và Môi trường 08057 31 Sở Xây dựng 08058 32 Sở Y tế 08060 33 Bộ chỉ huy Quân sự 08061 34 Ban Dân tộc 08062 35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 08063 36 Thanh tra tỉnh 08064 37 Trường chính trị tỉnh 08065 38 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 08066 39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 08067 40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 08070 41 Cục Thuế 08078 42 Cục Hải quan 08079 43 Cục Thống kê 08080 44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 08081 45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 08085 46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 08086 47 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 08087 48 Liên đoàn Lao động tỉnh 08088 49 Hội Nông dân tỉnh 08089 50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 08090 51 Tỉnh đoàn 08091 52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 08092 53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 08093

THÀNH PHỐ NINH BINH

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Ninh Bình 08100 2 Thành ủy 08101 3 Hội đồng nhân dân 08102 4 Ủy ban nhân dân 08103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08104 6 Phường Thanh Bình 08106 7 Phường Vân Giang 08107 8 Phường Nam Bình 08108 9 Phường Ninh Phong 08109 10 Phường Ninh Sơn 08110 11 Xã Ninh Phúc 08111 12 Phường Bích Đào 08112 13 Phường Đông Thành 08113 14 Phường Ninh Khánh 08114 15 Xã Ninh Nhất 08115 16 Phường Tân Thành 08116 17 Phường Phúc Thành 08117 18 Phường Nam Thành 08118 19 Xã Ninh Tiến 08119 20 Bưu Cục Phát Ninh Bình 08050 21 Bưu Cục KHL Ninh Bình 08051 22 Bưu Cục Tân Thành 08052 23 Bưu Cục Phuc Khánh 08053 24 Bưu Cục Hệ 1 Ninh Bình 08099

HUYỆN HOA LƯ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hoa Lư 08200 2 Huyện ủy 08201 3 Hội đồng nhân dân 08202 4 Ủy ban nhân dân 08203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08204 6 Thị trấn Thiên Tôn 08206 7 Xã Ninh Khang 08207 8 Xã Ninh Giang 08208 9 Xã Ninh Mỹ 08209 10 Xã Ninh Hòa 08210 11 Xã Trường Yên 08211 12 Xã Ninh Xuân 08212 13 Xã Ninh Hải 08213 14 Xã Ninh Thắng 08214 15 Xã Ninh Vân 08215 16 Xã Ninh An 08216 17 Bưu Cục Phát Hoa Lư 08250 18 Bưu Cục Trường Yên 08251 19 Bưu Cục Bích Động 08252 20 Bưu Cục Cầu Yên 08253

HUYỆN GIA VIỄN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Gia Viễn 08300 2 Huyện ủy 08301 3 Hội đồng nhân dân 08302 4 Ủy ban nhân dân 08303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08304 6 Thị trấn Me 08306 7 Xã Gia Xuân 08307 8 Xã Gia Trấn 08308 9 Xã Gia Thanh 08309 10 Xã Gia Vân 08310 11 Xã Gia Hòa 08311 12 Xã Gia Hưng 08312 13 Xã Liên Sơn 08313 14 Xã Gia Phú 08314 15 Xã Gia Thịnh 08315 16 Xã Gia Vượng 08316 17 Xã Gia Phương 08317 18 Xã Gia Lập 08318 19 Xã Gia Tân 08319 20 Xã Gia Thắng 08320 21 Xã Gia Trung 08321 22 Xã Gia Tiến 08322 23 Xã Gia Lạc 08323 24 Xã Gia Minh 08324 25 Xã Gia Phong 08325 26 Xã Gia Sinh 08326 27 Bưu Cục Phát Gia Viễn 08350 28 Bưu Cục Gián Khẩu 08351

HUYỆN NHO QUAN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Nho Quan 08400 2 Huyện ủy 08401 3 Hội đồng nhân dân 08402 4 Ủy ban nhân dân 08403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08404 6 Thị trấn Nho Quan 08406 7 Xã Lạng Phong 08407 8 Xã Lạc Vân 08408 9 Xã Đức Long 08409 10 Xã Gia Tường 08410 11 Xã Gia Thủy 08411 12 Xã Gia Lâm 08412 13 Xã Gia Sơn 08413 14 Xã Xích Thổ 08414 15 Xã Thạch Bình 08415 16 Xã Phu Sơn 08416 17 Xã Đồng Phong 08417 18 Xã Yên Quang 08418 19 Xã Văn Phong 08419 20 Xã Thượng Hòa 08420 21 Xã Thanh Lạc 08421 22 Xã Sơn Thành 08422 23 Xã Sơn Lai 08423 24 Xã Sơn Hà 08424 25 Xã Quỳnh Lưu 08425 26 Xã Phu Lộc 08426 27 Xã Văn Phu 08427 28 Xã Văn Phương 08428 29 Xã Cuc Phương 08429 30 Xã Kỳ Phu 08430 31 Xã Phú Long 08431 32 Xã Quảng Lạc 08432 33 Bưu Cục Phát Nho Quan 08450 34 Bưu Cục Y Na 08451 35 Bưu Cục Quỳnh Sơn 08452 36 Bưu Cục Rịa 08453 37 BĐVHX Trung tâm vung cao 08454

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Tam Điệp 08500 2 Thành ủy 08501 3 Hội đồng nhân dân 08502 4 Ủy ban nhân dân 08503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08504 6 Phường Bắc Sơn 08506 7 Phường Trung Sơn 08507 8 Phường Yên Bình 08508 9 Phường Tân Bình 08509 10 Xã Yên Sơn 08510 11 Xã Quang Sơn 08511 12 Phường Tây Sơn 08512 13 Phường Nam Sơn 08513 14 Xã Đông Sơn 08514 15 Bưu Cục Phát Tam Điệp 08550 16 BĐVHX Gềnh 08551 17 BĐVHX Quang Sơn 2 08552 18 BĐVHX Nông Trường Chè 08553

HUYỆN YÊN MÔ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Yên Mô 08600 2 Huyện ủy 08601 3 Hội đồng nhân dân 08602 4 Ủy ban nhân dân 08603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08604 6 Thị trấn Yên Thịnh 08606 7 Xã Yên Phong 08607 8 Xã Khánh Thịnh 08608 9 Xã Khánh Dương 08609 10 Xã Khánh Thượng 08610 11 Xã Mai Sơn 08611 12 Xã Yên Thắng 08612 13 Xã Yên Hòa 08613 14 Xã Yên Hưng 08614 15 Xã Yên Từ 08615 16 Xã Yên Nhân 08616 17 Xã Yên Mỹ 08617 18 Xã Yên Thành 08618 19 Xã Yên Mạc 08619 20 Xã Yên Đồng 08620 21 Xã Yên Thái 08621 22 Xã Yên Lâm 08622 23 Bưu Cục Phát Yên Mô 08650 24 Bưu Cục Yên Phong 08651 25 Bưu Cục Thanh Sơn 08652 26 Bưu Cục Chợ But 08653

HUYỆN KIM SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Kim Sơn 08700 2 Huyện ủy 08701 3 Hội đồng nhân dân 08702 4 Ủy ban nhân dân 08703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08704 6 Thị trấn Phát Diệm 08706 7 Xã Hung Tiến 08707 8 Xã Quang Thiện 08708 9 Xã Như Hòa 08709 10 Xã Ân Hòa 08710 11 Xã Kim Định 08711 12 Xã Hồi Ninh 08712 13 Xã Chất Bình 08713 14 Xã Chính Tâm 08714 15 Xã Xuân Thiện 08715 16 Xã Yên Mật 08716 17 Xã Đồng Hướng 08717 18 Xã Kim Chính 08718 19 Xã Thượng Kiệm 08719 20 Xã Lưu Phương 08720 21 Xã Tân Thành 08721 22 Xã Yên Lộc 08722 23 Xã Lai Thành 08723 24 Xã Định Hóa 08724 25 Xã Văn Hải 08725 26 Xã Kim Tân 08726 27 Xã Kim Mỹ 08727 28 Xã Cồn Thoi 08728 29 Xã Kim Hải 08729 30 Xã Kim Trung 08730 31 Xã Kim Đông 08731 32 Thị trấn Bình Minh 08732 33 Bưu Cục Phát Kim Sơn 08750 34 Bưu Cục Quy Hậu 08751 35 Bưu Cục Yên Hòa 08752 36 Bưu Cục Bình Minh 08753 37 BĐVHX Lai Thành 2 08754

HUYỆN YÊN KHÁNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Yên Khánh 08800 2 Huyện ủy 08801 3 Hội đồng nhân dân 08802 4 Ủy ban nhân dân 08803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08804 6 Thị trấn Yên Ninh 08806 7 Xã Khánh Lợi 08807 8 Xã Khánh Thiện 08808 9 Xã Khánh Tiên 08809 10 Xã Khánh Hải 08810 11 Xã Khánh Cư 08811 12 Xã Khánh An 08812 13 Xã Khánh Phú 08813 14 Xã Khánh Hòa 08814 15 Xã Khánh Vân 08815 16 Xã Khánh Mậu 08816 17 Xã Khánh Cường 08817 18 Xã Khánh Trung 08818 19 Xã Khánh Hội 08819 20 Xã Khánh Hồng 08820 21 Xã Khánh Nhạc 08821 22 Xã Khánh Thủy 08822 23 Xã Khánh Công 08823 24 Xã Khánh Thành 08824 25 Bưu Cục Phát Yên Khánh 08850 26 Bưu Cục Chợ Xanh 08851 27 Bưu Cục Khánh Phu 08852 28 Bưu Cục Chợ Cát 08853 29 Bưu Cục Khánh Nhạc 08854

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button