Tổng hợp

Mã Zipcode Quảng Nam – Mã bưu điện Quảng Nam mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Quảng Nam 51000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 51001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 51002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 51003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 51004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 51005 7 Đảng ủy khối cơ quan 51009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 51010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 51011 10 Báo Quảng Nam 51016 11 Hội đồng nhân dân 51021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 51030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 51035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 51036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 51040 16 Sở Công Thương 51041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 51042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 51043 19 Sở Ngoại vụ 51044 20 Sở Tài chính 51045 21 Sở Thông tin và Truyền thông 51046 22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 51047 23 Công an tỉnh 51049 24 Sở Nội vụ 51051 25 Sở Tư pháp 51052 26 Sở Giáo dục và Đào tạo 51053 27 Sở Giao thông vận tải 51054 28 Sở Khoa học và Công nghệ 51055 29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 51056 30 Sở Tài nguyên và Môi trường 51057 31 Sở Xây dựng 51058 32 Sở Y tế 51060 33 Bộ chỉ huy Quân sự 51061 34 Ban Dân tộc 51062 35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 51063 36 Thanh tra tỉnh 51064 37 Trường chính trị tỉnh 51065 38 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 51066 39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 51067 40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 51070 41 Cục Thuế 51078 42 Cục Hải quan 51079 43 Cục Thống kê 51080 44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 51081 45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 51085 46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 51086 47 Hội Văn học nghệ thuật 51087 48 Liên đoàn Lao động tỉnh 51088 49 Hội Nông dân tỉnh 51089 50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 51090 51 Tỉnh Đoàn 51091 52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 51092 53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 51093

THÀNH PHỐ TAM KỲ

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Tam Kỳ 51100 2 Thành ủy 51101 3 Hội đồng nhân dân 51102 4 Ủy ban nhân dân 51103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 51104 6 Phường An Mỹ 51106 7 Phường Hoà Thuận 51107 8 Phường Tân Thạnh 51108 9 Phường Phước Hòa 51109 10 Phường An Phú 51110 11 Xã Tam Phú 51111 12 Xã Tam Thanh 51112 13 Xã Tam Thăng 51113 14 Phường Trường Xuân 51114 15 Phường An Xuân 51115 16 Xã Tam Ngọc 51116 17 Phường An Sơn 51117 18 Phường Hòa Hương 51118 19 Bưu Cục Phát Tam Kỳ 51150 20 Bưu Cục KHL Tam Kỳ 51151 21 Bưu Cục An Xuân 51152 22 Bưu Cục KCN Tam Thăng 51153 23 Bưu Cục Huỳnh Thúc Kháng 51154 24 Bưu Cục Phan Chu Trinh 51155 25 Bưu Cục HCC Quảng Nam 51198 26 Bưu Cục Hệ 1 Quảng Nam 51199

HUYỆN THĂNG BÌNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thăng Bình 51200 2 Huyện ủy 51201 3 Hội đồng nhân dân 51202 4 Ủy ban nhân dân 51203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 51204 6 Thị trấn Hà Lam 51206 7 Xã Bình Nguyên 51207 8 Xã Bình Phục 51208 9 Xã Bình Triều 51209 10 Xã Bình Giang 51210 11 Xã Bình Dương 51211 12 Xã Bình Đào 51212 13 Xã Bình Minh 51213 14 Xã Bình Hải 51214 15 Xã Bình Sa 51215 16 Xã Bình Nam 51216 17 Xã Bình An 51217 18 Xã Bình Trung 51218 19 Xã Bình Tú 51219 20 Xã Bình Quý 51220 21 Xã Bình Định Bắc 51221 22 Xã Bình Định Nam 51222 23 Xã Bình Chánh 51223 24 Xã Bình Quế 51224 25 Xã Bình Phú 51225 26 Xã Bình Trị 51226 27 Xã Bình Lãnh 51227 28 Bưu Cục Phát Thăng Bình 51250 29 Bưu Cục KHL Thăng Bình 51251 30 Bưu Cục Bình Đào 51252 31 Bưu Cục Quán Gò 51253

THÀNH PHỐ HỘI AN

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Hội An 51300 2 Thành ủy 51301 3 Hội đồng nhân dân 51302 4 Ủy ban nhân dân 51303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 51304 6 Phường Minh An 51306 7 Phường Sơn Phong 51307 8 Phường Tân An 51308 9 Phường Cẩm Phô 51309 10 Phường Thanh Hà 51310 11 Xã Cẩm Kim 51311 12 Phường Cẩm Nam 51312 13 Xã Cẩm Thanh 51313 14 Phường Cẩm Châu 51314 15 Phường Cửa Đại 51315 16 Phường Cẩm An 51316 17 Xã Cẩm Hà 51317 18 Xã Tân Hiệp 51318 19 Bưu Cục Phát Hội An 51350 20 Bưu Cục KHL Hội An 51351 21 Bưu Cục Lê Hồng Phong 51352 22 Bưu Cục Cửa Đại 51353

THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Điện Bàn 51400 2 Thị ủy 51401 3 Hội đồng nhân dân 51402 4 Ủy ban nhân dân 51403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 51404 6 Phường Vĩnh Điện 51406 7 Phường Điện Nam Đông 51407 8 Phường Điện Nam Trung 51408 9 Phường Điện Nam Bắc 51409 10 Phường Điện Dương 51410 11 Phường Điện Ngọc 51411 12 Xã Điện Thắng Bắc 51412 13 Xã Điện Thắng Trung 51413 14 Xã Điện Thắng Nam 51414 15 Xã Điện Hòa 51415 16 Xã Điện Tiến 51416 17 Xã Điện Hồng 51417 18 Xã Điện Thọ 51418 19 Xã Điện Phước 51419 20 Phường Điện An 51420 21 Xã Điện Minh 51421 22 Xã Điện Phương 51422 23 Xã Điện Phong 51423 24 Xã Điện Trung 51424 25 Xã Điện Quang 51425 26 Bưu Cục Phát Điện Bàn 51450 27 Bưu Cục KHL KCN Điện Nam Điện Ngọc 51451 28 Bưu Cục Điện Ngọc 51452 29 Bưu Cục KCN Điện Nam Điện Ngọc 51453 30 Bưu Cục Phong Thử 51454 31 Bưu Cục Điện Phương 51455 32 Bưu Cục Điện Thắng 51456 33 BĐVHX Điện Trung 2 51457

HUYỆN DUY XUYÊN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Duy Xuyên 51500 2 Huyện ủy 51501 3 Hội đồng nhân dân 51502 4 Ủy ban nhân dân 51503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 51504 6 Thị trấn Nam Phước 51506 7 Xã Duy Phước 51507 8 Xã Duy Thành 51508 9 Xã Duy Vinh 51509 10 Xã Duy Nghĩa 51510 11 Xã Duy Hải 51511 12 Xã Duy Trinh 51512 13 Xã Duy Châu 51513 14 Xã Duy Hòa 51514 15 Xã Duy Tân 51515 16 Xã Duy Thu 51516 17 Xã Duy Phú 51517 18 Xã Duy Sơn 51518 19 Xã Duy Trung 51519 20 Bưu Cục Phát Duy Xuyên 51550 21 Bưu Cục Phát Cầu Chìm 51551 22 Bưu Cục Kiểm Lâm 51552 23 Bưu Cục Mỹ Sơn 51553 24 BĐVHX Duy Sơn 51554

HUYỆN ĐẠI LỘC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đại Lộc 51600 2 Huyện ủy 51601 3 Hội đồng nhân dân 51602 4 Ủy ban nhân dân 51603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 51604 6 Thị trấn Ái Nghĩa 51606 7 Xã Đại Hiệp 51607 8 Xã Đại Nghĩa 51608 9 Xã Đại Quang 51609 10 Xã Đại Đồng 51610 11 Xã Đại Lãnh 51611 12 Xã Đại Hưng 51612 13 Xã Đại Sơn 51613 14 Xã Đại Hồng 51614 15 Xã Đại Chánh 51615 16 Xã Đại Thạnh 51616 17 Xã Đại Tân 51617 18 Xã Đại Phong 51618 19 Xã Đại Minh 51619 20 Xã Đại Thắng 51620 21 Xã Đại Cường 51621 22 Xã Đại An 51622 23 Xã Đại Hòa 51623 24 Bưu Cục Phát Đại Lộc 51650 25 Bưu Cục KHL Đại Lộc 51651 26 Bưu Cục Đại Hiệp 51652 27 Bưu Cục Hà Tân 51653 28 Bưu Cục Hà Nha 51654 29 Bưu Cục Đại Minh 51655 30 Bưu Cục Gia Cốc 51656

HUYỆN ĐÔNG GIANG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đông Giang 51700 2 Huyện ủy 51701 3 Hội đồng nhân dân 51702 4 Ủy ban nhân dân 51703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 51704 6 Thị trấn P Rao 51706 7 Xã Tà Lu 51707 8 Xã Sông Kôn 51708 9 Xã Jơ Ngây 51709 10 Xã A Ting 51710 11 Xã Tư 51711 12 Xã Ba 51712 13 Xã A Rooi 51713 14 Xã Za Hung 51714 15 Xã Mà Cooih 51715 16 Xã Ka Dăng 51716 17 Bưu Cục Phát Đông Giang 51750 18 Bưu Cục Quyết Thắng 51751

HUYỆN TÂY GIANG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tây Giang 51800 2 Huyện ủy 51801 3 Hội đồng nhân dân 51802 4 Ủy ban nhân dân 51803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 51804 6 Xã A Tiêng 51806 7 Xã A Vương 51807 8 Xã Bha Lê 51808 9 Xã A Nông 51809 10 Xã Ch’ơm 51810 11 Xã Ga Ri 51811 12 Xã A Xan 51812 13 Xã Tr’Hy 51813 14 Xã Lăng 51814 15 Xã Dang 51815 16 Bưu Cục Phát Tây Giang 51850

HUYỆN NAM GIANG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Nam Giang 51900 2 Huyện ủy 51901 3 Hội đồng nhân dân 51902 4 Ủy ban nhân dân 51903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 51904 6 Thị trấn Thạnh Mỹ 51906 7 Xã Tà Pơơ 51907 8 Xã Zuôich 51908 9 Xã Laêê 51909 10 Xã Chơ Chun 51910 11 Xã La Dêê 51911 12 Xã Chà Vàl 51912 13 Xã Đắc Tôi 51913 14 Xã Đắc Pre 51914 15 Xã Đắc Pring 51915 16 Xã Tà Bhinh 51916 17 Xã Cà Dy 51917 18 Bưu Cục Phát Nam Giang 51950

HUYỆN NÔNG SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Nông Sơn 52000 2 Huyện ủy 52001 3 Hội đồng nhân dân 52002 4 Ủy ban nhân dân 52003 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 52004 6 Xã Quế Trung 52006 7 Xã Phước Ninh 52007 8 Xã Quế Lâm 52008 9 Xã Quế Phước 52009 10 Xã Quế Ninh 52010 11 Xã Quế Lộc 52011 12 Xã Sơn Viên 52012 13 Bưu Cục Phát Nông Sơn 52050

HUYỆN QUẾ SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Quế Sơn 52100 2 Huyện ủy 52101 3 Hội đồng nhân dân 52102 4 Ủy ban nhân dân 52103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 52104 6 Thị trấn Đông Phú 52106 7 Xã Quế Châu 52107 8 Xã Quế Thuận 52108 9 Xã Phú Thọ 52109 10 Xã Quế Cường 52110 11 Xã Hương An 52111 12 Xã Quế Phú 52112 13 Xã Quế Xuân 1 52113 14 Xã Quế Xuân 2 52114 15 Xã Quế Hiệp 52115 16 Xã Quế Long 52116 17 Xã Quế Phong 52117 18 Xã Quế An 52118 19 Xã Quế Minh 52119 20 Bưu Cục Phát Quế Sơn 52150 21 Bưu Cục Phát Hương An 52151

HUYỆN HIỆP ĐỨC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hiệp Đức 52200 2 Huyện ủy 52201 3 Hội đồng nhân dân 52202 4 Ủy ban nhân dân 52203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 52204 6 Thị trấn Tân An 52206 7 Xã Bình Sơn 52207 8 Xã Bình Lâm 52208 9 Xã Quế Thọ 52209 10 Xã Hiệp Thuận 52210 11 Xã Hiệp Hòa 52211 12 Xã Sông Trà 52212 13 Xã Quế Bình 52213 14 Xã Phước Trà 52214 15 Xã Phước Gia 52215 16 Xã Quế Lưu 52216 17 Xã Thăng Phước 52217 18 Bưu Cục Phát Hiệp Đức 52250 19 Bưu Cục Việt An 52251

HUYỆN PHƯỚC SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Phước Sơn 52300 2 Huyện ủy 52301 3 Hội đồng nhân dân 52302 4 Ủy ban nhân dân 52303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 52304 6 Thị trấn Khâm Đức 52306 7 Xã Phước Xuân 52307 8 Xã Phước Đức 52308 9 Xã Phước Năng 52309 10 Xã Phước Mỹ 52310 11 Xã Phước Chánh 52311 12 Xã Phước Công 52312 13 Xã Phước Lộc 52313 14 Xã Phước Thành 52314 15 Xã Phước Kim 52315 16 Xã Phước Hoà 52316 17 Xã Phước Hiệp 52317 18 Bưu Cục Phát Phước Sơn 52350

HUYỆN NAM TRÀ MY

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Nam Trà My 52400 2 Huyện ủy 52401 3 Hội đồng nhân dân 52402 4 Ủy ban nhân dân 52403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 52404 6 Xã Trà Mai 52406 7 Xã Trà Tập 52407 8 Xã Trà Dơn 52408 9 Xã Trà Leng 52409 10 Xã Trà Linh 52410 11 Xã Trà Cang 52411 12 Xã Trà Nam 52412 13 Xã Trà Don 52413 14 Xã Trà Vân 52414 15 Xã Trà Vinh 52415 16 Bưu Cục Phát Nam Trà My 52450

HUYỆN BẮC TRÀ MY

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bắc Trà My 52500 2 Huyện ủy 52501 3 Hội đồng nhân dân 52502 4 Ủy ban nhân dân 52503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 52504 6 Thị trấn Trà My 52506 7 Xã Trà Dương 52507 8 Xã Trà Đông 52508 9 Xã Trà Đốc 52509 10 Xã Trà Bui 52510 11 Xã Trà Tân 52511 12 Xã Trà Sơn 52512 13 Xã Trà Giang 52513 14 Xã Trà Nú 52514 15 Xã Trà Kót 52515 16 Xã Trà Giác 52516 17 Xã Trà Giáp 52517 18 Xã Trà Ka 52518 19 Bưu Cục Phát Bắc Trà My 52550

HUYỆN TIÊN PHƯỚC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tiên Phước 52600 2 Huyện ủy 52601 3 Hội đồng nhân dân 52602 4 Ủy ban nhân dân 52603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 52604 6 Thị trấn Tiên Kỳ 52606 7 Xã Tiên Thọ 52607 8 Xã Tiên Mỹ 52608 9 Xã Tiên Phong 52609 10 Xã Tiên Cẩm 52610 11 Xã Tiên Sơn 52611 12 Xã Tiên Hà 52612 13 Xã Tiên Lãnh 52613 14 Xã Tiên Ngọc 52614 15 Xã Tiên Châu 52615 16 Xã Tiên Cảnh 52616 17 Xã Tiên Lộc 52617 18 Xã Tiên Lập 52618 19 Xã Tiên An 52619 20 Xã Tiên Hiệp 52620 21 Bưu Cục Phát Tiên Phước 52650 22 Bưu Cục Tiên Thọ 52651 17

HUYỆN PHÚ NINH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Phú Ninh 52700 2 Huyện ủy 52701 3 Hội đồng nhân dân 52702 4 Ủy ban nhân dân 52703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 52704 6 Thị trấn Phú Thịnh 52706 7 Xã Tam Đàn 52707 8 Xã Tam An 52708 9 Xã Tam Phước 52709 10 Xã Tam Thành 52710 11 Xã Tam Lộc 52711 12 Xã Tam Vinh 52712 13 Xã Tam Dân 52713 14 Xã Tam Đại 52714 15 Xã Tam Lãnh 52715 16 Xã Tam Thái 52716 17 Bưu Cục Phát Phú Ninh 52750 18 Bưu Cục Chiên Đàn 52751 19 Bưu Cục Cây Sanh 52752 18

HUYỆN NÚI THÀNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Núi Thành 52800 2 Huyện ủy 52801 3 Hội đồng nhân dân 52802 4 Ủy ban nhân dân 52803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 52804 6 Thị trấn Núi Thành 52806 7 Xã Tam Giang 52807 8 Xã Tam Quang 52808 9 Xã Tam Hải 52809 10 Xã Tam Hòa 52810 11 Xã Tam Tiến 52811 12 Xã Tam Xuân I 52812 13 Xã Tam Xuân II 52813 14 Xã Tam Anh Bắc 52814 15 Xã Tam Anh Nam 52815 16 Xã Tam Hiệp 52816 17 Xã Tam Thạnh 52817 18 Xã Tam Sơn 52818 19 Xã Tam Trà 52819 20 Xã Tam Mỹ Tây 52820 21 Xã Tam Mỹ Đông 52821 22 Xã Tam Nghĩa 52822 23 Bưu Cục Phát Núi Thành 52850 24 Bưu Cục Khu Kinh Tế Mở Chu Lai 52851 25 Bưu Cục Bà Bầu 52852 26 Bưu Cục Diêm Phổ 52853 27 Bưu Cục KCN Tam Hiệp 52854 28 Bưu Cục Bến Xe 52855

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button