Tổng hợp

Mã Zipcode Tiền Giang – Mã bưu điện Tiền Giang mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Tiền Giang 84000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 84001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 84002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 84003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 84004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 84005 7 Đảng ủy khối cơ quan 84009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 84010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 84011 10 Báo Ấp Bắc 84016 11 Hội đồng nhân dân 84021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 84030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 84035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 84036 15 Kiểm toán nhà nước tại khu vực IX 84037 16 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 84040 17 Sở Công Thương 84041 18 Sở Kế hoạch và Đầu tư 84042 19 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 84043 20 Sở Ngoại vụ 84044 21 Sở Tài chính 84045 22 Sở Thông tin và Truyền thông 84046 23 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 84047 24 Công an tỉnh 84049 25 Sở Nội vụ 84051 26 Sở Tư pháp 84052 27 Sở Giáo dục và Đào tạo 84053 28 Sở Giao thông vận tải 84054 29 Sở Khoa học và Công nghệ 84055 30 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 84056 31 Sở Tài nguyên và Môi trường 84057 32 Sở Xây dựng 84058 33 Sở Y tế 84060 34 Bộ chỉ huy Quân sự 84061 35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 84063 36 Thanh tra tỉnh 84064 37 Trường chính trị tỉnh 84065 38 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 84066 39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 84067 40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 84070 41 Cục Thuế 84078 42 Chi cục Hải quan 84079 43 Cục Thống kê 84080 44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 84081 45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 84085 46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 84086 47 Hội Văn học nghệ thuật 84087 48 Liên đoàn Lao động tỉnh 84088 49 Hội Nông dân tỉnh 84089 50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 84090 51 Tỉnh Đoàn 84091 52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 84092 53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 84093

THÀNH PHỐ MỸ THO

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Mỹ Tho 84100 2 Thành ủy 84101 3 Hội đồng nhân dân 84102 4 Ủy ban nhân dân 84103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84104 6 Phường 7 84106 7 Phường 3 84107 8 Phường 2 84108 9 Phường 8 84109 10 Phường 9 84110 11 Xã Tân Mỹ Chánh 84111 12 Xã Mỹ Phong 84112 13 Xã Đạo Thạnh 84113 14 Phường 4 84114 15 Phường 5 84115 16 Phường 10 84116 17 Xã Phước Thạnh 84117 18 Xã Trung An 84118 19 Phường 6 84119 20 Phường 1 84120 21 Phường Tân Long 84121 22 Xã Thới Sơn 84122 23 Bưu Cục Phát Mỹ Tho 84150 24 Bưu Cục Kinh Doanh Tiếp Thị 84151 25 Bưu Cục Mỹ Tho 2 84152 26 Bưu Cục Tân Mỹ Chánh 84153 27 Bưu Cục Yersin 84154 28 Bưu Cục Trung Lương 84155 29 Bưu Cục Bình Đức 84156 30 Bưu Cục Hệ 1 Tiền Giang 84199

HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tân Phú Đông 84200 2 Huyện ủy 84201 3 Hội đồng nhân dân 84202 4 Ủy ban nhân dân 84203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84204 6 Xã Phú Thạnh 84206 7 Xã Phú Đông 84207 8 Xã Phú Tân 84208 9 Xã Tân Phú 84209 10 Xã Tân Thới 84210 11 Xã Tân Thạnh 84211 12 Bưu Cục Phát Tân Phú Đông 84250 13 Bưu Cục Phú Thạnh 84251 14 Bưu Cục Phú Đông 84252 15 Bưu Cục Tân Phú 84253 3

THỊ Xã GÒ CÔNG

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Gò Công 84300 2 Thị ủy 84301 3 Hội đồng nhân dân 84302 4 Ủy ban nhân dân 84303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84304 6 Phường 2 84306 7 Phường 3 84307 8 Xã Long Thuận 84308 9 Xã Long Hưng 84309 10 Xã Tân Trung 84310 11 Xã Bình Đông 84311 12 Xã Bình Xuân 84312 13 Xã Long Chánh 84313 14 Phường 4 84314 15 Phường 1 84315 16 Phường 5 84316 17 Xã Long Hòa 84317 18 Bưu Cục Phát Gò Công 84325 4

HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Gò Công Đông 84350 2 Huyện ủy 84351 3 Hội đồng nhân dân 84352 4 Ủy ban nhân dân 84353 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84354 6 Thị trấn Tân Hòa 84356 7 Xã Tăng Hoà 84357 8 Xã Tân Thành 84358 9 Xã Tân Điền 84359 10 Thị trấn Vàm Láng 84360 11 Xã Kiểng Phước 84361 12 Xã Gia Thuận 84362 13 Xã Tân Phước 84363 14 Xã Tân Tây 84364 15 Xã Tân Đông 84365 16 Xã Bình Ân 84366 17 Xã Bình Nghị 84367 18 Xã Phước Trung 84368 19 Bưu Cục Phát Gò Công Đông 84375 20 Bưu Cục Tân Thành 84376 21 Bưu Cục Tân Tây 84377 22 Bưu Cục Vàm Láng 84378

HUYỆN GÒ CÔNG TÂY

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Gò Công Tây 84400 2 Huyện ủy 84401 3 Hội đồng nhân dân 84402 4 Ủy ban nhân dân 84403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84404 6 Thị trấn Vĩnh Bình 84406 7 Xã Thạnh Trị 84407 8 Xã Yên Luông 84408 9 Xã Thành Công 84409 10 Xã Bình Phú 84410 11 Xã Đồng Sơn 84411 12 Xã Bình Nhì 84412 13 Xã Đồng Thạnh 84413 14 Xã Thạnh Nhựt 84414 15 Xã Vĩnh Hựu 84415 16 Xã Long Vĩnh 84416 17 Xã Long Bình 84417 18 Xã Bình Tân 84418 19 Bưu Cục Phát Gò Công Tây 84450 20 Bưu Cục Đồng Sơn 84451 21 Bưu Cục Long Bình 84452

HUYỆN CHỢ GẠO

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Chợ Gạo 84500 2 Huyện ủy 84501 3 Hội đồng nhân dân 84502 4 Ủy ban nhân dân 84503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84504 6 Thị trấn Chợ Gạo 84506 7 Xã Bình Phan 84507 8 Xã Bình Phục Nhứt 84508 9 Xã Quơn Long 84509 10 Xã Tân Thuận Bình 84510 11 Xã Long Bình Điền 84511 12 Xã Xuân Đông 84512 13 Xã Hòa Định 84513 14 Xã An Thạnh Thủy 84514 15 Xã Bình Ninh 84515 16 Xã Đăng Hưng Phước 84516 17 Xã Thanh Bình 84517 18 Xã Tân Bình Thạnh 84518 19 Xã Trung Hòa 84519 20 Xã Mỹ Tịnh An 84520 21 Xã Hòa Tịnh 84521 22 Xã Phú Kiết 84522 23 Xã Lương Hòa Lạc 84523 24 Xã Song Bình 84524 25 Bưu Cục Phát Chợ Gạo 84550 26 Bưu Cục Bến Tranh 84551 27 Bưu Cục Thủ Khoa Huân 84552

HUYỆN CHÂU THÀNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Châu Thành 84600 2 Huyện ủy 84601 3 Hội đồng nhân dân 84602 4 Ủy ban nhân dân 84603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84604 6 Thị trấn Tân Hiệp 84606 7 Xã Tân Lý Tây 84607 8 Xã Tân Hương 84608 9 Xã Tân Hội Đông 84609 10 Xã Tân Lý Đông 84610 11 Xã Long An 84611 12 Xã Thân Cửu Nghĩa 84612 13 Xã Tam Hiệp 84613 14 Xã Long Định 84614 15 Xã Nhị Bình 84615 16 Xã Điềm Hy 84616 17 Xã Dưỡng Điềm 84617 18 Xã Hữu Đạo 84618 19 Xã Bình Trưng 84619 20 Xã Đông Hòa 84620 21 Xã Long Hưng 84621 22 Xã Thạnh Phú 84622 23 Xã Bình Đức 84623 24 Xã Song Thuận 84624 25 Xã Vĩnh Kim 84625 26 Xã Bàn Long 84626 27 Xã Kim Sơn 84627 28 Xã Phú Phong 84628 29 Bưu Cục Phát Châu Thành 84650 30 Bưu Cục Dưỡng Điềm 84651 31 Bưu Cục KCN Tân Hương 84652 32 Bưu Cục Long Định 84653 33 Bưu Cục Vĩnh Kim 84654

HUYỆN TÂN PHƯỚC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tân Phước 84700 2 Huyện ủy 84701 3 Hội đồng nhân dân 84702 4 Ủy ban nhân dân 84703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84704 6 Thị trấn Mỹ Phước 84706 7 Xã Phước Lập 84707 8 Xã Tân Lập 1 84708 9 Xã Tân Lập 2 84709 10 Xã Tân Hòa Thành 84710 11 Xã Phú Mỹ 84711 12 Xã Hưng Thạnh 84712 13 Xã Tân Hòa Đông 84713 14 Xã Thạnh Mỹ 84714 15 Xã Thạnh Tân 84715 16 Xã Thạnh Hoà 84716 17 Xã Tân Hòa Tây 84717 18 Xã Mỹ Phước 84718 19 Bưu Cục Phát Tân Phước 84750 20 Bưu Cục Phú Mỹ 84751

HUYỆN CAI LẬY

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cai Lậy 84800 2 Huyện ủy 84801 3 Hội đồng nhân dân 84802 4 Ủy ban nhân dân 84803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84804 6 Xã Bình Phú 84806 7 Xã Mỹ Thành Bắc 84807 8 Xã Phú Cường 84808 9 Xã Mỹ Thành Nam 84809 10 Xã Phú Nhuận 84810 11 Xã Thạnh Lộc 84811 12 Xã Cẩm Sơn 84812 13 Xã Phú An 84813 14 Xã Mỹ Long 84814 15 Xã Long Tiên 84815 16 Xã Hiệp Đức 84816 17 Xã Long Trung 84817 18 Xã Hội Xuân 84818 19 Xã Tân Phong 84819 20 Xã Tam Bình 84820 21 Xã Ngũ Hiệp 84821 22 Bưu Cục Phát Cai Lậy 84830 23 Bưu Cục Nhị Quý 84831 24 Bưu Cục Mỹ Phước Tây 84832 25 Bưu Cục Bình Phú 84833 26 Bưu Cục Ba Dừa 84834

THỊ XÃ CAI LẬY

1 Bưu Cục trung tâm thị xã Cai Lậy 84850 2 Thị ủy 84851 3 Hội đồng nhân dân 84852 4 Ủy ban nhân dân 84853 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84854 6 Phường 1 84856 7 Phường 4 84857 8 Phường 3 84858 9 Phường Nhị Mỹ 84859 10 Xã Tân Hội 84860 11 Xã Tân Phú 84861 12 Xã Mỹ Hạnh Đông 84862 13 Xã Mỹ Hạnh Trung 84863 14 Xã Mỹ Phước Tây 84864 15 Xã Tân Bình 84865 16 Phường 2 84866 17 Xã Thanh Hòa 84867 18 Xã Long Khánh 84868 19 Phường 5 84869 20 Xã Phú Quý 84870 21 Xã Nhị Quý 84871 22 Bưu Cục Phát Cai Lậy 84880 23 Bưu Cục Nhị Quý 84881 24 Bưu Cục Mỹ Phước Tây 84882 25 BĐVHX Tân Phú 1 84883

HUYỆN CÁI BÈ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cái Bè 84900 2 Huyện ủy 84901 3 Hội đồng nhân dân 84902 4 Ủy ban nhân dân 84903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84904 6 Thị trấn Cái Bè 84906 7 Xã Đông Hòa Hiệp 84907 8 Xã An Cư 84908 9 Xã Hậu Thành 84909 10 Xã Hậu Mỹ Phú 84910 11 Xã Mỹ Hội 84911 12 Xã Hậu Mỹ Trinh 84912 13 Xã Hậu Mỹ Bắc A 84913 14 Xã Hậu Mỹ Bắc B 84914 15 Xã Mỹ Trung 84915 16 Xã Mỹ Lợi B 84916 17 Xã Mỹ Tân 84917 18 Xã Thiện Trung 84918 19 Xã Thiện Trí 84919 20 Xã Mỹ Đức Đông 84920 21 Xã Mỹ Đức Tây 84921 22 Xã Mỹ Lợi A 84922 23 Xã An Thái Đông 84923 24 Xã An Thái Trung 84924 25 Xã Tân Hưng 84925 26 Xã Tân Thanh 84926 27 Xã An Hữu 84927 28 Xã Hòa Hưng 84928 29 Xã Mỹ Lương 84929 30 Xã Hòa Khánh 84930 31 Bưu Cục Phát Cái Bè 84950 32 Bưu Cục An Hữu 84951 33 Bưu Cục Hòa Khánh 84952 34 Bưu Cục Mỹ Đức Tây 84953 35 Bưu Cục Thiên Hộ 84954

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button