Tổng hợp

Mã Zipcode Vĩnh Phúc – Mã bưu điện Vĩnh Phúc mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Vĩnh Phúc 15000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 15001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 15002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 15003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 15004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 15005 7 Đảng ủy khối cơ quan 15009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 15010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 15011 10 Báo Vĩnh Phúc 15016 11 Hội đồng nhân dân 15021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 15030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 15035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 15036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 15040 16 Sở Công Thương 15041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 15042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 15043 19 Sở Ngoại vụ 15044 20 Sở Tài chính 15045 21 Sở Thông tin và Truyền thông 15046 22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 15047 23 Công an tỉnh 15049 24 Sở cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 15050 25 Sở Nội vụ 15051 26 Sở Tư pháp 15052 27 Sở Giáo dục và Đào tạo 15053 28 Sở Giao thông vận tải 15054 29 Sở Khoa học và Công nghệ 15055 30 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15056 31 Sở Tài nguyên và Môi trường 15057 32 Sở Xây dựng 15058 33 Sở Y tế 15060 34 Bộ chỉ huy Quân sự 15061 35 Ban Dân tộc 15062 36 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 15063 37 Thanh tra tỉnh 15064 38 Trường chính trị tỉnh 15065 39 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 15066 40 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 15067 41 Bảo hiểm xã hội tỉnh 15070 42 Cục Thuế 15078 43 Chi cục Hải quan 15079 44 Cục Thống kê 15080 45 Kho bạc Nhà nước tỉnh 15081 46 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 15085 47 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 15086 48 Hội Văn học nghệ thuật 15087 49 Liên đoàn Lao động tỉnh 15088 50 Hội Nông dân tỉnh 15089 51 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 15090 52 Tỉnh đoàn 15091 53 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 15092 54 Hội Cựu chiến binh tỉnh 15093

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Vĩnh Yên 15100 2 Thành ủy 15101 3 Hội đồng nhân dân 15102 4 Ủy ban nhân dân 15103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15104 6 Phường Tích Sơn 15106 7 Phường Đống Đa 15107 8 Phường Ngô Quyền 15108 9 Phường Khai Quang 15109 10 Phường Liên Bảo 15110 11 Xã Định Trung 15111 12 Phường Đồng Tâm 15112 13 Phường Hội Hợp 15113 14 Xã Thanh Trù 15114 15 Bưu Cục Phát Vĩnh Yên 15150 16 Bưu Cục KHL Vĩnh Phúc 15151 17 Bưu Cục KHL Vĩnh Yên 15152 18 Bưu Cục Phường Khai Quang 15153 19 Bưu Cục Liên Bảo 15154 20 Bưu Cục Đồng Tâm 15155 21 Bưu Cục Hệ 1 Vĩnh Phúc 15199

HUYỆN TAM DƯƠNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tam Dương 15200 2 Huyện ủy 15201 3 Hội đồng nhân dân 15202 4 Ủy ban nhân dân 15203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15204 6 Thị trấn Hợp Hòa 15206 7 Xã Hướng Đạo 15207 8 Xã Hoàng Hoa 15208 9 Xã Đồng Tĩnh 15209 10 Xã An Hòa 15210 11 Xã Hoàng Đan 15211 12 Xã Hoàng Lâu 15212 13 Xã Duy Phiên 15213 14 Xã Vân Hội 15214 15 Xã Hợp Thịnh 15215 16 Xã Thanh Vân 15216 17 Xã Kim Long 15217 18 Xã Đạo Tú 15218 19 Bưu Cục Phát Tam Dương 15250

HUYỆN TAM ĐẢO

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tam Đảo 15300 2 Huyện ủy 15301 3 Hội đồng nhân dân 15302 4 Ủy ban nhân dân 15303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15304 6 Xã Hợp Châu 15306 7 Xã Hồ Sơn 15307 8 Xã Đại Đình 15308 9 Xã Đạo Trù 15309 10 Xã Yên Dương 15310 11 Xã Bồ Lý 15311 12 Xã Tam Quan 15312 13 Thị trấn Tam Đảo 15313 14 Xã Minh Quang 15314 15 Bưu Cục Phát Tam Đảo 15350 16 Bưu Cục Tam Đảo Núi 15351

HUYỆN LẬP THẠCH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Lập Thạch 15400 2 Huyện ủy 15401 3 Hội đồng nhân dân 15402 4 Ủy ban nhân dân 15403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15404 6 Thị trấn Lập Thạch 15406 7 Xã Tử Du 15407 8 Xã Bàn Giản 15408 9 Xã Liên Hòa 15409 10 Thị trấn Hoa Sơn 15410 11 Xã Liễn Sơn 15411 12 Xã Thái Hòa 15412 13 Xã Bắc Bình 15413 14 Xã Hợp Lý 15414 15 Xã Quang Sơn 15415 16 Xã Ngọc Mỹ 15416 17 Xã Vân Trục 15417 18 Xã Xuân Hòa 15418 19 Xã Xuân Lôi 15419 20 Xã Văn Quán 15420 21 Xã Sơn Đông 15421 22 Xã Triệu Đề 15422 23 Xã Đình Chu 15423 24 Xã Tiên Lữ 15424 25 Xã Đồng Ích 15425 26 Bưu Cục Phát Lập Thạch 15450 27 Bưu Cục Liễn Sơn 15451

HUYỆN SÔNG LÔ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Sông Lô 15500 2 Huyện ủy 15501 3 Hội đồng nhân dân 15502 4 Ủy ban nhân dân 15503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15504 6 Thị trấn Tam Sơn 15506 7 Xã Nhạo Sơn 15507 8 Xã Đồng Quế 15508 9 Xã Lãng Công 15509 10 Xã Quang Yên 15510 11 Xã Bạch Lưu 15511 12 Xã Hải Lựu 15512 13 Xã Nhân Đạo 15513 14 Xã Đôn Nhân 15514 15 Xã Phương Khoan 15515 16 Xã Như Thụy 15516 17 Xã Tứ Yên 15517 18 Xã Đức Bác 15518 19 Xã Cao Phong 15519 20 Xã Đồng Thịnh 15520 21 Xã Yên Thạch 15521 22 Xã Tân Lập 15522 23 Bưu Cục Phát Sông Lô 15550 24 Bưu Cục Bến Then 15551

HUYỆN VĨNH TƯỜNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Vĩnh Tường 15600 2 Huyện ủy 15601 3 Hội đồng nhân dân 15602 4 Ủy ban nhân dân 15603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15604 6 Thị trấn Vĩnh Tường 15606 7 Thị trấn Tứ Trưng 15607 8 Xã Vân Xuân 15608 9 Xã Vũ Di 15609 10 Xã Bình Dương 15610 11 Xã Vĩnh Sơn 15611 12 Thị trấn Thổ Tang 15612 13 Xã Đại Đồng 15613 14 Xã Tân Tiến 15614 15 Xã Nghĩa Hưng 15615 16 Xã Chấn Hưng 15616 17 Xã Yên Bình 15617 18 Xã Kim Xá 15618 19 Xã Yên Lập 15619 20 Xã Việt Xuân 15620 21 Xã Lũng Hoà 15621 22 Xã Bồ Sao 15622 23 Xã Cao Đại 15623 24 Xã Tân Cương 15624 25 Xã Thượng Trưng 15625 26 Xã Phú Thịnh 15626 27 Xã Lý Nhân 15627 28 Xã Tuân Chính 15628 29 Xã An Tường 15629 30 Xã Vĩnh Thịnh 15630 31 Xã Vĩnh Ninh 15631 32 Xã Phú Đa 15632 33 Xã Ngũ Kiên 15633 34 Xã Tam Phúc 15634 35 Bưu Cục Phát Vĩnh Tường 15650 36 Bưu Cục Thổ Tang 15651 37 Bưu Cục Tân Tiến 15652 38 Bưu Cục Sơn Kiệu 15653 39 Bưu Cục Bồ Sao 15654

HUYỆN YÊN LẠC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Yên Lạc 15700 2 Huyện ủy 15701 3 Hội đồng nhân dân 15702 4 Ủy ban nhân dân 15703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15704 6 Thị trấn Yên Lạc 15706 7 Xã Bình Định 15707 8 Xã Đồng Cương 15708 9 Xã Đồng Văn 15709 10 Xã Trung Nguyên 15710 11 Xã Tề Lỗ 15711 12 Xã Tam Hồng 15712 13 Xã Yên Đồng 15713 14 Xã Đại Tự 15714 15 Xã Liên Châu 15715 16 Xã Hồng Châu 15716 17 Xã Trung Hà 15717 18 Xã Trung Kiên 15718 19 Xã Hồng Phương 15719 20 Xã Yên Phương 15720 21 Xã Văn Tiến 15721 22 Xã Nguyệt Đức 15722 23 Bưu Cục Phát Yên Lạc 15750 24 Bưu Cục Tam Hồng 15751 25 Bưu Cục Chợ Lồ 15752

HUYỆN BÌNH XUYÊN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bình Xuyên 15800 2 Huyện ủy 15801 3 Hội đồng nhân dân 15802 4 Ủy ban nhân dân 15803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15804 6 Thị trấn Hương Canh 15806 7 Xã Sơn Lôi 15807 8 Xã Bá Hiến 15808 9 Xã Trung Mỹ 15809 10 Xã Thiện Kế 15810 11 Thị trấn Gia Khánh 15811 12 Xã Hương Sơn 15812 13 Xã Tam Hợp 15813 14 Xã Quất Lưu 15814 15 Xã Tân Phong 15815 16 Thị trấn Thanh Lãng 15816 17 Xã Phú Xuân 15817 18 Xã Đạo Đức 15818 19 Bưu Cục Phát Bình Xuyên 15850 20 Bưu Cục Quang Hà 15851

THỊ XÃ PHÚC YÊN

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Phúc Yên 15900 2 Thị ủy 15901 3 Hội đồng nhân dân 15902 4 Ủy ban nhân dân 15903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15904 6 Phường Trưng Trắc 15906 7 Phường Trưng Nhị 15907 8 Phường Phúc Thắng 15908 9 Xã Nam Viêm 15909 10 Phường Xuân Hoà 15910 11 Phường Đồng Xuân 15911 12 Xã Ngọc Thanh 15912 13 Xã Cao Minh 15913 14 Xã Tiền Châu 15914 15 Phường Hùng Vương 15915 16 Bưu Cục Phát Phúc Yên 15950 17 Bưu Cục Trưng Trắc 15951 18 Bưu Cục Xuân Hòa 15952 19 Bưu Cục KHL Phúc Yên 15953

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button