Mẫu lời nhận xét thực tập tốt nghiệp

Mẫu phiếu nhận xét thực tập tốt nghiệp là mẫu phiếu nhận xét lúc sinh viên hoàn thành khóa thực tập. Mẫu nhận xét thực tập gồm các nhận xét thực tập và nhận xét của thầy cô giáo hướng dẫn. Phiếu nhận xét ghi rõ thông tin của đơn vị thực tập. Tham khảo thêm và tải Mẫu phiếu nhận xét thực tập tốt nghiệp tại đây.

1. Bản nhận xét thực tập là gì?

Nhận xét thực tập là quá trình theo dõi, rà soát và nhận định kết quả thực tập của sinh viên đang làm việc tại đơn vị thực tập. Sinh viên cần một báo cáo thực tập để hoàn thành hồ sơ tốt nghiệp đại học của họ. Bản nhận xét thực tập còn là giấy xác nhận kết quả thực tập của sinh viên tại đơn vị thực tập. Báo cáo thực tập do đơn vị thực tập nhận định và xác nhận. Các nhận định, nhận xét của đơn vị thực tập được tổng hợp từ kiến ​​thức, kỹ năng và kết quả công việc của đơn vị thực tập và được chấm theo thang điểm 10.

2. Mẫu phiếu nhận định, nhận xét thực tập tốt nghiệp doanh nghiệp số 1

Ngôi trường ………

Phòng ban…………..

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Câu hỏi nhận định, bình luận quốc tế

Tên hướng dẫn viên: ……………………………………………………

Đơn vị thực hành: ………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………………………

Họ tên sinh viên thực tập: ………… .. MSSV: ……………………

Kỳ thực tập: ……………………. tới ngày ………….

Nội dung đã xếp hạng tốt Hơn thế Vừa phải Ngay cả lúc chỉ một tí
Thực hiện các quy tắc làm việc trong doanh nghiệp của bạn
Thực hành thái độ
Ý thức kỷ luật
Tác phong
Chuyên môn
Khả năng hoàn thành công việc
Khả năng hòa nhập và thích ứng với công việc
Làm việc năng động và thông minh

Nhận xét chung: …………………………………………………………………………………………………… ..
……………………………………………………………………………………………… ..

Điểm nhận định thực tập (trên 10): …………………….

Xác nhận của giám đốc

(Chữ ký, ghi tên bạn)

Người quản lý

(Chữ ký, ghi tên bạn)

3. Phiếu Nhận xét Thực tập Tốt nghiệp Doanh nghiệp Số 2

Ngôi trường ………

Phòng ban…………..

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————–

Chứng chỉ quốc tế

Họ và tên thực tập: …………………………………………………….

Đơn vị thực hành: ……………………………………………………………………………………………… ..

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………………… ..

Tên sinh viên thực tập: ………………………………………………………… .. MSSV: …………………….

Thời gian thực tập: …………………… Từ …………………….

Nhận xét về phiếu nhận định và quá trình thực tập của doanh nghiệp:

Nội dung đã xếp hạng tốt Hơn thế Vừa phải Ngay cả lúc chỉ một tí
Thực hiện các quy tắc làm việc trong doanh nghiệp của bạn
Thực hành thái độ
Ý thức kỷ luật
Tác phong
Chuyên môn
Khả năng hoàn thành công việc
Khả năng hòa nhập và thích ứng với công việc
Làm việc năng động và thông minh

Nhận xét chung: ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Xác nhận của giám đốc
(Chữ ký, ghi tên bạn)
…………, tháng ngày năm …….
Người quản lý
(Chữ ký, ghi tên bạn)

Điểm nhận định thực tập (trên 10): …………………….

4. Phiếu nhận định thực tập tốt nghiệp số 3

đơn vị: ……………………………………………………

…………………… ..

…………………… ..

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Nhận xét, nhận định thực tập tốt nghiệp

Tên sinh viên thực tập: ……………………. ………… ..

Lớp: ………… Lớp: ……………………. Năm học:……………………..

Đơn vị thực hành: ………. ……………………………………………………….

Kỳ thực tập: ……………………. tới …………………………

1. Tuân thủ các nội quy, quy định của cơ quan chính phủ.

………………………………………………………………………………………………

2. Ý thức học tập:

……………………………………………………

3. Mối quan hệ đơn vị và giao tiếp:

………………………………………………………….

4. Điểm nhận định: …………………….

Xác nhận của cơ quan, đơn vị thực tập

(Vui lòng ký, điền tên và đóng dấu)

…………. , Ngày 2012

người định giá

(Vui lòng ký và điền họ tên)

5. Phiếu nhận xét thực tập tốt nghiệp

Mẫu 1:

Đơn vị thực hành: ………………………………………………………………………………………….

Người hướng dẫn thực tập: ……………………………………………………………………………………………….

học trò:………………………………………………………………………………………………….

lớp: …………………………………………………………………………………………………………

Ngôi trường: …………………………………………………………………………………………………….

Thời gian thực tập: ………………………………………………………………………………………………

Nội dung của đợt thực tập: ………………………………………………………………………………………….

nhận xét:

– Trong thời kì thực tập ……………………. Từ … Cho tới gần nhất ….. Sinh viên ………… Có ý thức chấp hành nội quy ………… Đã tìm hiểu về hoạt động, tổ chức, tài liệu của đơn vị để nghiên cứu luận văn, và tích cực nghiên cứu, học hỏi.

-Những gì đã được trình diễn trong luận văn của sinh viên … Phù hợp với tình hình của đơn vị.

Dạng 2:

Nguyễn Văn A xác nhận đã thực tập đầy đủ trong thời kì từ ngày ………… .. tới ngày ………… tại doanh nghiệp TNHH chúng tôi, và nhận xét về anh ta như sau: Em có nhận xét.

+ Siêng năng, siêng năng, luyện tập thường xuyên và đầy đủ

+ Có khả năng nhanh chóng nắm bắt công việc và vận dụng tốt lý thuyết vào thực tiễn

+ Chăm chỉ học tập và thực hiện công việc

+ Vui vẻ, tốt bụng với các anh chị em trong doanh nghiệp

Chúng tôi nhận định cao kết quả của bài báo cáo thực tập đề tài này của bạn …………… ..

6. Phiếu nhận xét của giảng viên

Ngôi trường ………

Phòng ban…………..

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————–

Nhận xét về hướng dẫn nữ

Tên học trò: ………………………………………………………………………………………… ..

Mã sinh viên: ……………………………………………………………………………………………………

lớp: ………………………..

Sinh viên …………………… .. Đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp theo quy

– Về nội dung: Báo cáo thực tập gồm ba chương.

Chương 1:……………………………………………………………………………………………………

Chương II: …………………………………………………………………………………………………… ..

Chương III: ……………………………………………………………………………………………….

Nội dung báo cáo hợp lý, có đầy đủ phụ lục, bảng biểu minh họa, bố cục chặt chẽ, văn phong nhất quán.

– Ý thức: Thái độ tích cực và rèn luyện, quyết tâm tìm hiểu thực tiễn công việc kế toán. Tiến độ học tập.

Phần kết luận: Cho phép sinh viên nộp báo cáo thực tập và làm luận văn tốt nghiệp

Cho điểm: ………………………

……… .., tháng ngày năm…
người hướng dẫn

Đọc thêm trong phần này. giáo dục Với các mặt hàng hình dạng xin vui lòng.

  • Mẫu lời cảm ơn dùng trong báo cáo thực tập tốt nghiệp
  • Đơn xin thực tập
  • Lời chứng thực của sinh viên cho việc thực tập


Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *