Viết đoạn văn phân tích nét độc đáo trong nghệ thuật của bài thơ Trái Đất

Viết đoạn văn phân tích nét độc đáo trong nghệ thuật của bài thơ Trái Đất (2 mẫu)

Với 2 bài văn Viết đoạn văn phân tích nét độc đáo trong nghệ thuật của bài thơ Trái Đất sẽ giúp học sinh biết cách triển khai ý từ đó biết cách viết bài tập làm văn lớp 6.

Viết đoạn văn phân tích nét độc đáo trong nghệ thuật của bài thơ Trái Đất

Viết đoạn văn phân tích nét độc đáo trong nghệ thuật của bài thơ Trái Đất – mẫu 1

Trái Đất được ví là người mẹ của muôn loài vì đem đến sự sống cho tất cả chúng ta. Thế nhưng con người đang ngày ngày thực hiện những hành động làm tổn thương Trái Đất. Bài thơ “Trái Đất” của nhà thơ Gam-da-tốp đã thể hiện tình cảm xót thương, trân trọng, yêu mến của tác giả đối với người mẹ lớn của muôn loài. Viết về đề tài mang tính chất thời sự nhưng tác giả lại thể hiện độc đáo qua những hình thức nghệ thuật đặc biệt, tạo nên nhiều cảm xúc cho độc giả. Sự độc đáo, hấp dẫn riêng ấy đến từ việc chọn hình thức thơ làm phương tiện bày tỏ cảm xúc. Thơ mang tới một thế giới tình cảm rất cô đọng, giàu cảm xúc và dễ dàng thể hiện cảm xúc trực tiếp của tác giả. Bên cạnh đó, nhà thơ còn tạo ra hệ thống hình ảnh rất độc đáo trong bài. Đó là những hình ảnh gợi nên nhiều liên tưởng, suy ngẫm như máu, nước mắt, quả dưa, khuôn mặt…Cách hình dung về Trái Đất và cách thể hiện tình cảm đối với Trái Đất được bày tỏ qua hai thái độ khác nhau và những hình ảnh thơ có sức gợi tả, lay động mạnh mẽ như“lau nước mắt”,“rửa sạch máu”đã tác động trực tiếp đến trái tim người đọc. Có thể nói, đây là một bài thơ vừa mang tính thời sự vừa để lại nhiều cảm xúc, để đạt được thành công đó nhờ phần lớn vào những nghệ thuật câu chữ mà tác giả sử dụng.

Viết đoạn văn phân tích nét độc đáo trong nghệ thuật của bài thơ Trái Đất (2 mẫu)

Viết đoạn văn phân tích nét độc đáo trong nghệ thuật của bài thơ Trái Đất – mẫu 2

Bài thơ “Trái Đất” của nhà thơ Gam-da-tốp đã thể hiện tình cảm xót thương, trân trọng, yêu mến của tác giả đối với người mẹ lớn của muôn loài. Viết về đề tài mang tính chất thời sự nhưng tác giả lại thể hiện độc đáo qua những hình thức nghệ thuật đặc biệt, tạo nên nhiều cảm xúc cho độc giả.Tác giả sử dụng thể loại thơ dễ dàng bộc bạch thái độ, cảm xúc của mình. Đồng thời, tác giả cũng so sánh, miêu tả sinh động hình ảnh Trái Đất với “quả dưa”, “quả bóng”, “khuôn mặt thân thương”. Cách hình dung về Trái Đất và cách thể hiện tình cảm đối với Trái Đất được bày tỏ qua hai thái độ khác nhau. Hình ảnh thơ có sức gợi tả, lay động mạnh mẽ “lau nước mắt”, “rửa sạch máu”đã tác động trực tiếp đến trái tim người đọc.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *