Văn mẫu lớp 6

Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản Trái Đất – Mẹ của muôn loài

Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản Trái Đất – Mẹ của muôn loài (3 mẫu)

Với 3 bài văn Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản Trái Đất – Mẹ của muôn loài sẽ giúp học sinh biết cách triển khai ý từ đó biết cách viết bài tập làm văn lớp 6.

Bạn đang xem bài: Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản Trái Đất – Mẹ của muôn loài

Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản Trái Đất – Mẹ của muôn loài

Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản Trái Đất – Mẹ của muôn loài – mẫu 1

Trái Đất là một hành tinh trong Hệ Mặt Trời là nơi sự sống đã được đánh thức. Trái Đất là hành tinh xanh, nơi nương thân của chúng ta và muôn loài khác trong không gian mênh mông bao la của vũ trụ. Vì ở đây có những hoạt động địa chất không ngừng, khiến các sinh vật thích nghi để sống sót và thúc đẩy phát triển, tiến hóa. Bên cạnh đó, Trái Đất còn là một người mẹ nuôi dưỡng muôn loài. Lịch sử sự sống trên trái đất vô cùng dài, càng ngày càng tăng tốc, tiến hóa nhanh chóng. Trái Đất cho chúng ta và muôn loài môi trường sống với sự bao dung và lòng kiên nhẫn.

Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản Trái Đất – Mẹ của muôn loài (3 mẫu)

Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản Trái Đất – Mẹ của muôn loài – mẫu 2

Sự hình thành của Trái Đất trong hệ mặt trời, trái đất là hành tinh xanh duy nhất ảnh hưởng thật sự đến cuộc sống của chúng ta. Trái Đất vô cùng đa dạng có vô số các loại động vật, thực vật, vi sinh vật. Trái Đất đã cho chúng ta và muôn loài môi trường sống, núi non bạt ngàn. Vì vậy, chúng ta những con người có ý thức cần phải chung tay bảo vệ Trái Đất này.

Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản Trái Đất – Mẹ của muôn loài – mẫu 3

Sự hình thành của Trái Đất trong hệ mặt trời, trái đất là hành tinh xanh duy nhất ảnh hưởng thật sự đến cuộc sống của chúng ta. Trái Đất vô cùng đa dạng có vô số các loại động vật, thực vật, vi sinh vật. Trái Đất đã cho chúng ta và muôn loài môi trường sống, núi non bạt ngàn. Vì vậy, chúng ta những con người có ý thức cần phải chung tay bảo vệ Trái Đất này.

Trích nguồn: TH Văn Thủy
Danh mục: Văn mẫu lớp 6

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button