Xúc bình xăng con là gì? đá trứng cút xúc bình xăng con nghĩa là gì?

Tổng hợp tài liệu Xúc bình xăng con là gì, đá trứng cút vuốt trụ là gì nghĩa là gì, Cmm.edu.vn sẽ chia sẻ câu trả lời đúng nhất!

Xúc bình xăng con là gì?

Xúc bình xăng con nghĩa đen vệ sinh bình xăng con xe máy giúp điều chỉnh tỉ lệ trộn nhiên liệu, không khí khi động cơ hoạt động.

Đó là nghĩa đen của xúc bình xăng con còn nghĩa bóng của xúc bình xăng con là gì?

Xúc bình xăng con là gì nghĩa bóng là tiếng lóng của một dịch vụ ‘sung sướng’ dành cho nam giới.

Đá trứng cút xúc bình xăng con nghĩa là gì

Đá trứng cút là tiếng lóng của một dịch vụ ‘sung sướng’ dành cho nam giới (bạn cứ liên tưởng trên cơ thể đàn ông bộ phận nào tương tự “trứng cút” là hiểu ngay).

Vuốt trụ là tiếng lóng của một dịch vụ ‘sung sướng’ dành cho ‘cậu nhỏ’ của nam giới và ‘vuốt’ khi nào và ai ‘vuốt’ thì đã biết nhé!

Tổng hợp một số hình ảnh súc bình xăng con

xúc bình xăng con la gì nghĩa đen
xúc bình xăng con la gì nghĩa đen
đá trứng cút xúc bình xăng con là gì
đá trứng cút xúc bình xăng con là gì
vuốt trụ nghĩa là gì
vuốt trụ nghĩa là gì
xúc bình xăng con nghĩa bóng
xúc bình xăng con nghĩa bóng
đá trứng cút xúc bình xăng là gì
đá trứng cút xúc bình xăng là gì
xúc bình xăng con đá trứng cút là gì
xúc bình xăng con đá trứng cút là gì
sục bình xăng đá trứng cút là gì
sục bình xăng đá trứng cút là gì
xúc bình xăng con nghĩa là gì
xúc bình xăng con nghĩa là gì

Video hướng dẫn giải thích xúc bình xăng con là gì ?

Kết luận: 

Trên đây là toàn bộ thông tin về Xúc bình xăng con là gì? đá trứng cút xúc bình xăng con

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *