Tổng hợp

File HAR là gì? Làm thế nào để tạo và mở file HAR?

File HAR là một định dạng file lưu trữ JASON dùng để lưu dữ liệu duyệt web trên nhiều trình duyệt. Nó hoạt động bằng cách lưu trữ một phiên dữ liệu giữa máy khách và máy chủ. Nói cách khác, file HAR được dùng để lưu tất cả các yêu cầu truy cập web được tạo ra bởi trình duyệt.

Thường thì file HAR được dùng cho việc phân tích và tìm lỗ hổng. Các nhà phát triển và nhà nghiên cứu bảo mật cho việc phát hiện lỗi và lỗ hổng. Hơn nữa, file HAR giúp chúng ta dễ dàng giải quyết các vấn đề…

Bạn đang xem bài: File HAR là gì? Làm thế nào để tạo và mở file HAR?

Trích nguồn: TH Văn Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button