Tổng hợp

Mã Zipcode Đà Nẵng – Mã bưu điện Đà Nẵng mới nhất

1 Vụ V (Ủy ban Kiểm tra Trung ương) 50001 2 Vụ Địa phương II (Ban Tổ chức Trung ương) 50002 3 Cơ quan thường trú Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng 50003 4 Cơ quan thường trú Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng 50004 5 Cục Quản trị T26,Vụ địa phương III (Văn phòng Trung ương Đảng) 50010 6 Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân 50016 7 Cơ quan thường trực tại miền Trung – Tây Nguyên Tạp chí Cộng Sản 50017 8 Vụ công tác Miền Trung và Tây Nguyên 50030 9 Cơ quan đại diện của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 50036 10 Kiểm toán nhà nước khu vực III 50037 11 Văn phòng đại diện Bộ Công Thương 50041 12 Văn phòng III (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 50042 13 Cơ quan đại diện văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Đà Nẵng 50046 14 Cơ quan đại diện của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch tại Đà Nẵng 50047 15 P9,Văn phòng Bộ Công an 50049 16 Cơ quan đại diện của Bộ Nội vụ tại Đà Nẵng 50051 17 Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam Khu vực Miền Trung Tây Nguyên 50066 18 Trung tâm Truyền Hình Việt Nam – VTV tại Đà Nẵng 50067 19 Đài Tiếng nói Việt Nam VOV – Cơ quan thường trú Khu vực miền Trung 50068 20 Ban Mã Dịch Miền Trung Tây Nguyên 50073 21 Bưu Cục Trung tâm thành phố Đà Nẵng 50000 22 Ủy ban Kiểm tra thành ủy 50101 23 Ban Tổ chức thành ủy 50102 24 Ban Tuyên giáo thành ủy 50103 25 Ban Dân vận thành ủy 50104 26 Ban Nội chính thành ủy 50105 27 Đảng ủy khối cơ quan 50109 28 Thành ủy và Văn phòng thành ủy 50110 29 Đảng ủy khối doanh nghiệp 50111 30 Báo Đà Nẵng 50116 31 Hội đồng nhân dân 50121 32 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 50130 33 Tòa án nhân dân thành phố 50135 34 Viện Kiểm sát nhân dân thành phố 50136 35 Kiểm toán nhà nước tại khu vực III 50137 36 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 50140 37 Sở Công Thương 50141 38 Sở Kế hoạch và Đầu tư 50142 39 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 50143 40 Sở Ngoại vụ 50144 41 Sở Tài chính 50145 42 Sở Thông tin và Truyền thông 50146 43 Sở Văn hoá và Thể thao 50147 44 Sở Du lịch 50148 45 Công an thành phố 50149 46 Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 50150 47 Sở Nội vụ 50151 48 Sở Tư pháp 50152 49 Sở Giáo dục và Đào tạo 50153 50 Sở Giao thông vận tải 50154 51 Sở Khoa học và Công nghệ 50155 52 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 50156 53 Sở Tài nguyên và Môi trường 50157 54 Sở Xây dựng 50158 55 Sở Y tế 50160 56 Bộ chỉ huy quân sự 50161 57 Ban Dân tộc 50162 58 Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố 50163 59 Thanh tra thành phố 50164 60 Học viện Cán bộ thành phố 50165 61 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 50166 62 Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố 50167 63 Bảo hiểm xã hội thành phố 50170 64 Cục Thuế 50178 65 Cục Hải quan 50179 66 Cục Thống kê 50180 67 Kho bạc Nhà nước thành phố 50181 68 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 50185 69 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 50186 70 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 50187 71 Liên đoàn Lao động thành phố 50188 72 Hội Nông dân thành phố 50189 73 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố 50190 74 Thành Đoàn 50191 75 Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố 50192 76 Hội Cựu chiến binh thành phố 50193 77 Điểm phục vụ Bưu điện T26 50199 78 Tổng LSQ. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 50095 79 Tổng LSQ. Liên bang Nga 50096 80 Tổng LSQ. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 50097

QUẬN HẢI CHÂU

1 Bưu Cục Trung tâm quận Hải Châu 50200 2 Quận ủy 50201 3 Hội đồng nhân dân 50202 4 Ủy ban nhân dân 50203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 50204 6 Phường Hải Châu 1 50206 7 Phường Thạch Thang 50207 8 Phường Thuận Phước 50208 9 Phường Thanh Bình 50209 10 Phường Hải Châu 2 50210 11 Phường Phước Ninh 50211 12 Phường Nam Dương 50212 13 Phường Bình Hiên 50213 14 Phường Bình Thuận 50214 15 Phường Hòa Thuận Đông 50215 16 Phường Hòa Thuận Tây 50216 17 Phường Hòa Cường Bắc 50217 18 Phường Hòa Cường Nam 50218 19 Bưu Cục Phát Đà Nẵng 50250 20 Bưu Cục Sông Hàn 50251 21 Bưu Cục Hung Vương 50252 22 Bưu Cục Trần Phú 50253 23 Bưu Cục Đống Đa 50254 24 Bưu Cục Quang Trung 50255 25 Bưu Cục Thuận Phước 4 50256 26 Bưu Cục Ông Ích Khiêm 50257 27 Bưu Cục Ngô Gia Tự 50258 28 Bưu Cục Tập Thể Thương Nghiệp 50259 29 Bưu Cục Phan Chu Trinh 50260 30 Bưu Cục Trưng Nữ Vương 50261 31 Bưu Cục Liên Trì Nam 50262 32 Bưu Cục Hòa Cường 50263 33 Bưu Cục Hòa Cường Nam 50264 34 Bưu Cục Hệ 1 Đà Nẵng 50299

QUẬN THANH KHÊ

1 Bưu Cục Trung tâm quận Thanh Khê 50300 2 Quận ủy 50301 3 Hội đồng nhân dân 50302 4 Ủy ban nhân dân 50303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 50304 6 Phường Xuân Hà 50306 7 Phường Thanh Khê Đông 50307 8 Phường Thanh Khê Tây 50308 9 Phường An Khê 50309 10 Phường Hòa Khê 50310 11 Phường Chính Gián 50311 12 Phường Thạc Gián 50312 13 Phường Vĩnh Trung 50313 14 Phường Tân Chính 50314 15 Phường Tam Thuận 50315 16 Bưu Cục Phát Đà Nẵng 1 50350 17 Bưu Cục KHL Thanh Khê 50351 18 Bưu Cục Xuân Hòa 50352 19 Bưu Cục Phú Lộc 50353 20 Bưu Cục An Khê 50354 21 Bưu Cục Thanh Khê 50355 22 Bưu Cục Nguyên Văn Linh 50356 23 Bưu Cục Nguyên Văn Linh 2 50357 24 Bưu Cục Chuyển Phát Nhanh 50358 25 Bưu Cục TMĐT Đà Nẵng 50359 26 Bưu Cục Đô Quang 50360 27 Bưu Cục Tân Chính 50361

QUẬN SƠN TRÀ

1 Bưu Cục Trung tâm quận Sơn Trà 50400 2 Quận ủy 50401 3 Hội đồng nhân dân 50402 4 Ủy ban nhân dân 50403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 50404 6 Phường An Hải Tây 50406 7 Phường An Hải Đông 50407 8 Phường Phước Mỹ 50408 9 Phường An Hải Bắc 50409 10 Phường Mân Thái 50410 11 Phường Nại Hiên Đông 50411 12 Phường Thọ Quang 50412 13 Bưu Cục Phát Đà Nẵng 3 50450 14 Bưu Cục Ngô Quyền 50451 15 Bưu Cục Trần Quang Diệu 50452 16 Bưu Cục Mân Thái 50453 17 Bưu Cục Thọ Quang 50454

QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm quận Ngũ Hành Sơn 50500 2 Quận ủy 50501 3 Hội đồng nhân dân 50502 4 Ủy ban nhân dân 50503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 50504 6 Phường Khuê Mỹ 50506 7 Phường Mỹ An 50507 8 Phường Hoà Quý 50508 9 Phường Hoà Hải 50509 10 Bưu Cục Phát Ngũ Hành Sơn 50550 11 Bưu Cục Khuê Mỹ 50551 12 Bưu Cục Ngũ Hành Sơn 50552 13 Bưu Cục Sơn Thủy 50553

QUẬN LIÊN CHIỂU

1 Bưu Cục Trung tâm quận Liên Chiểu 50600 2 Quận ủy 50601 3 Hội đồng nhân dân 50602 4 Ủy ban nhân dân 50603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 50604 6 Phường Hòa Minh 50606 7 Phường Hòa Khánh Nam 50607 8 Phường Hòa Khánh Bắc 50608 9 Phường Hòa Hiệp Nam 50609 10 Phường Hòa Hiệp Bắc 50610 11 Bưu Cục Phát Đà Nẵng 2 50650 12 Bưu Cục Tiếp Thị 2 50651 13 Bưu Cục KCN Hòa Khánh 50652 14 Bưu Cục Hòa Mỹ 50653 15 Bưu Cục Nam Ô 50654

QUẬN CẨM LỆ

1 Bưu Cục Trung tâm quận Cẩm Lệ 50700 2 Quận ủy 50701 3 Hội đồng nhân dân 50702 4 Ủy ban nhân dân 50703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 50704 6 Phường Hòa Thọ Đông 50706 7 Phường Hòa Xuân 50707 8 Phường Khuê Trung 50708 9 Phường Hòa An 50709 10 Phường Hòa Phát 50710 11 Phường Hòa Thọ Tây 50711 12 Bưu Cục Phát Đà Nẵng 4 50750 13 Bưu Cục Tiếp Thị 50751

HUYỆN HÒA VANG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hòa Vang 50800 2 Huyện ủy 50801 3 Hội đồng nhân dân 50802 4 Ủy ban nhân dân 50803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 50804 6 Xã Hòa Phong 50806 7 Xã Hòa Nhơn 50807 8 Xã Hòa Sơn 50808 9 Xã Hòa Liên 50809 10 Xã Hòa Bắc 50810 11 Xã Hòa Ninh 50811 12 Xã Hòa Phú 50812 13 Xã Hòa Khương 50813 14 Xã Hòa Tiến 50814 15 Xã Hòa Châu 50815 16 Xã Hòa Phước 50816 17 Bưu Cục Phát Hòa Vang 50850 18 Bưu Cục Túy Loan 50851

HUYỆN HOÀNG SA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hoàng Sa 50900 2 Huyện ủy 50901 3 Hội đồng nhân dân 50902 4 Ủy ban nhân dân 50903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 50904 6 Bưu Cục Phát Hoàng Sa 50950

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button